Hem

Senaste nytt2021-11-09

Demokratiska samtalet i en digital tid

Digitaliseringens transformerande kraft påverkar förutsättningarna för alla, oavsett ålder. Det förändrar förutsättningarna för hur vi lever våra liv, hur vi kommunicerar och kan vara aktiva medborgare. Förutsättningarna för det demokratiska samtalet förändras. Behovet av medie- och informationskunnighet ökar, samt vikten av en ökad förmåga att motstå desinformation, propaganda och näthat. Hur stärker vi vår demokrati och ökar vår motståndskraft i en digital tid?

 

Föreläsning med Carl Heath, senior forskare på RISE, Research Institutes of Sweden. Carl har också varit särskild utredare att värna det demokratiska samtalet och leda en nationell satsning på medie- och informationskunnighet. Han är verksam i gränslandet mellan frågor kopplade till samhällets digitalisering, demokrati, innovation och livslångt lärande. I över ett decennium har han arbetat med frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på utbildningsområdet. Carl hörs också i podden Livslångt och i tidigare poddar som Tredje Uppgiften och Uppkopplad i P1.


Måndag den 15 november kl. 18:00 på Åmåls Stadshotell

Vi bjuder på soppa under en diskussionstund efteråt!

Fri entré, ingen föranmälan.

Föreläsningen arrangeras av Europa Direkt Fyrbodal och Försvarsutbildarna Åmål2021-05-21

Ny webbutbildning för dig som vill prata EU med unga!
Prata EU är ny, kostnadsfri webbutbildning som riktar sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan eller på deras fritid. Webbutbildningen ger kunskap och inspiration om hur du kan engagera unga i frågor som rör EU, demokrati och deras egen vardag. Konkreta tips och verktyg från erfarna pedagoger varvas med interaktiva övningar, unga röster och information om vilka EU-stöd som finns för att förverkliga ungas drömmar och idéer.  Webbutbildningen är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och är en del av en verktygslåda som innehåller olika former av stöd och insatser som kan användas och anpassas som det passar. 

 

Läs mer här: https://www.mucf.se/prataeu2021-05-14

Svara på EU:s enkät för unga 

Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att fylla i den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!


Denna enkät är en del av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”. Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?


Berätta vad du tycker i webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten: https://bit.ly/3w7lDCa2021-05-07

Vill din skola bli Europaparlamentets ambassadörsskola? – ansök för nästa läsår!

Vill din skola lära er mer om Europaparlamentet och EU? Och vara en del av ett europeiskt nätverk med 1 500 skolor i EU:s 27 medlemsländer? Om svaret är ja, erbjuder Europaparlamentet ett kostnadsfritt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Ansökan är nu öppen för läsåret 2021/2022 – läs mer och skicka in en ansökan via länken: https://bit.ly/3ha3pM62021-04-30

Ökat förtroende för EU

Pandemin har nu pågått och påverkat européernas vardagsliv i över ett år, och den senaste Eurobarometern visar att medborgarna är fortsatt positiva till EU. Förtroendet för, och den positiva uppfattningen om, EU ligger nu på de högsta nivåerna på över ett årtionde, enligt den senaste undersökningen som genomfördes mellan februari och mars i år. Invånarna i Europa anger hälsa och den ekonomiska situationen som de två viktigaste frågorna på både EU-nivå och nationell nivå.


Pressmeddelande med mer information:

https://bit.ly/3uaZwds 


Läs mer på Eurobarometern för februari-mars 2021:

https://bit.ly/3e6KHmE2021-04-16

Nu öppnar Europeiska solidaritetskåren!

Europeiska solidaritetskåren ger stöd till unga som vill volontärarbeta både i och utanför EU, inom många olika områden som t.ex. att hjälpa människor i nöd eller stödja insatser inom miljöområdet eller hälso- och sjukvården.

 

Offentliga och privata organisationer kan ansöka om finansiering med hjälp av Europeiska solidaritetskårens nationella programkontor. Dessutom kan grupper med unga ansöka om finansiering för solidaritetsprojekt som utarbetas och drivs av dem. Privatpersoner kan söka till befintliga projekt, men även praktik och jobb.

 

Pressmeddelande med mer information:

https://europa.eu/!cT88qt


Europeiska solidaritetskårens hemsida:

https://europa.eu/youth/solidarity_sv2021-04-09

Barns rättigheter ska stärkas - ny EU-strategi

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi och ett inrättande av en europeisk barngaranti för att främja lika möjligheter för barn som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning.

Barn som drivkraft för förändring i det demokratiska livet:

 • Barns rätt att förverkliga sin fulla potential oavsett social bakgrund
 • Barns rätt att inte utsättas för våld
 • Barns rätt till ett barnvänligt rättsväsende
 • Barns rätt att tryggt kunna använda internet och utnyttja dess möjligheter
 • Barns rättigheter runtom i världen

 

Läs mer om strategin i pressmeddelandet: https://europa.eu/!JB86Qu2021-04-01

EMAES: Exekutivt Magisterprogram i Europakunskap på Göteborgs universitet

EMAES är en unik utbildning för dig som kommit en bit i karriären (minst 5 års arbetslivserfarenhet), och vill kombinera ditt arbete med distansstudier på halvfart i två år. Programmet har ett starkt fokus på att vässa deltagarnas analytiska förmåga, samtidigt som det knyter an till aktuell forskning om europeiska utmaningar. Vad händer med den europeiska sammanhållningen och demokratiska värden i krisernas spår och när samhällsklyftorna ökar? Vad händer med de politiska konflikterna i migrationsfrågor? Fortsätter Europa att prioritera att vara konkurrenskraftigt globalt, eller blir det en pionjär inom hållbar utveckling? Och hur ger konflikter vid Europas gränser och beroendet av olja och gas nya säkerhetsrisker? Varje år antar EMAES därför en begränsad grupp professionellt aktiva personer för att utbildas i och samarbeta kring viktiga europeiska frågor, och för att återföra sin nya kunskap till samhället.


Ansökningsdeadline 15/4.

 

Läs mer här: https://bit.ly/3cDF1j92021-03-26

Säkra och levande skogar i Europa och i världen

Bränder i skog och mark har under senare år påverkat människor och naturen i allt högre grad. Våra skogar är nödvändiga för den biologiska mångfalden, klimatet och vattenregleringen, för försörjningen med livsmedel, läkemedel och material, för koldioxidbindning och koldioxidlagring liksom för markstabilisering och rening av luft och vatten. Vi måste skydda och återställa våra skogar och förvalta dem hållbart, eftersom de är avgörande för våra liv och försörjningsmöjligheter.


EU-kommissionen har därför lagt fram nya riktlinjer i arbetet för skogsskydd i Europa och globalt.


Läs mer i pressmeddelandet: https://bit.ly/2QI0xL62021-03-19

Tom’s introduction

Hello everyone. My name is Thomas Hughes and I am a 21 year old British and French dual-national International Communications student currently on a gap year between a Bachelor’s degree and a Master’s degree. As a part of this year, in the aim of gaining experience and widening my cultural horizons I will be volunteering here at the Europa Direkt Fyrbodal office in Åmål until the end of August.


European Solidarity Corps

It is in fact a European youth program called the European Solidarity Corps (or ESC) that not only allowed me to be here during a border-shutting pandemic, but also gave hundreds of other 18 to 30 year old volunteers a chance at international mobility in these difficult times.


My opportunity here in Åmål is to last 6 months, but ESC missions can go from being only as short as a couple of weeks to being as long as a whole year. As well as having the possibility of choosing between short and long-term projects, ESC missions are rich in terms of the diversity of content they offer. After having registered as a participant on the website that makes all of this possible, the European Youth Portal, each aspiring volunteer can search through a variety of social, educational, environmental and generally solidarity-promoting missions. Said missions go all the way from working on an eco-farm, to working with refugees, through working in a Europe Direct office like me for example.


As well as the opportunities themselves, the ESC presents its participants with a number of advantages once they have found their project. As well as paying for the volunteer’s travel costs and accommodation, the “coordinating organization” also provides monthly amounts of money for food, but also pocket money as well.


How do I start?

If you want to know more from us here at Europa Direkt Fyrbodal please feel free to contact us via by going to the “kontakt” section of our website.

For additional information about volunteering in Europe you can visit the European Youth Portal site: https://europa.eu/youth/

Want to register on the European Solidarity Corps website? Use this link: https://europa.eu/youth/solidarity_en2021-03-10

Regionala EU-stjärnor sökes!
Välkommen med din anmälan till årets upplaga av tävlingen Regiostars. Fram till och med Europadagen den 9 maj kan du anmäla ditt EU-finansierade projekt för regional utveckling till denna återkommande utmärkelse. Varje år belönas projekt med särskild betydelse för EU:s regionalpolitik inom de fem kategorierna inom smart och hållbar tillväxt för alla, stadsutveckling och årets tema: Ett smart, ett grönt, ett rättvist och ett urbant EU samt årets tema som är Europaåret om järnvägen 2021.


Läs mer om Regiostars 2021: https://bit.ly/3rypyFX

Anmäl dig till Regiostars Awards 2021: https://regiostarsawards.eu/2021-03-03

Nya etiketter för EU:s energimärkning

Sedan i måndags, den 1 mars, finns nu en ny version av EU:s energimärkningsetikett i butiker och på nätet för att hjälpa dig som konsument att minska dina energiräkningar och ditt koldioxidavtryck. Etiketten har fått ett nytt utseende, med tydligare och modernare symboler och finns hittills för fyra produktkategorier: kyl och frys, diskmaskiner, tvättmaskiner samt tv- och bildskärmar. Etiketterna kommer att innehålla ett antal nya uppgifter, bland annat en QR-länk till en EU-databas som gör det möjligt för konsumenterna att hitta mer information om produkten. Ett antal ekodesignregler har även tillkommit, särskilt när det gäller reparerbarhet och krav på tillverkare att hålla reservdelar tillgängliga under ett antal år efter det att produkterna försvunnit från marknaden. Fler produkter kommer att uppdateras successivt under kommande år.


Läs mer om EU:s nya energimärkning i ett svenskt pressmeddelande: https://bit.ly/3rdghDg

Läs mer om energimärkning och ekodesign: https://bit.ly/30dBj8F

Foto: EU-kommissionen2021-02-24

Dela dina synpunkter om EU:s nya skogsstrategi

För några veckor sedan lanserade EU-kommissionen ett offentligt samråd om den nya skogsstrategin, öppet för alla EU:s medborgare och organisationer.

 

EU:s skogsområden och skogsmark har ökat under de senaste decennierna och täcker idag cirka 45 % av EU:s yta. Skogsekosystemen är dock under press till följd av klimatförändringar med bland annat skadedjur, sjukdomar, extrema väderhändelser och skogsbränder som följd.

 

Den nya skogsstrategin ska bland annat säkerställa friska skogar som bidrar till klimatmålen, samt stödja en cirkulär bioekonomi och hållbara landsbygdssamhällen. Strategin är ett led i den europeiska gröna given och förväntas antas senare i år.

 

Läs mer och delta i samrådet via länken nedan. (Du kan läsa informationen på svenska genom att klicka på knappen för språkval i menyraden.)
https://bit.ly/3cIFmkW


2021-02-16

Besök Europaparlamentet online

Visste du att det går att besöka parlamentet online? Gör en djupdykning i världens största transnationella parlament och boka in en online-presentation i grupp för 10 till 300 personer. Presentationerna görs på alla 24 officiella EU-språk och kan anpassas beroende vad din grupp är intresserad av:

 • Europeiska unionens historia och värden;
 • De europeiska institutionernas struktur och arbete;
 • Europaparlamentets befogenheter, sammansättning, roll och funktionssätt samt aktuella frågor;
 • Hur EU påverkar din vardag;
 • Hur gör man om man vill föra en dialog med Europaparlamentet och dela med sig av sina åsikter vad gäller viktiga EU-frågor.

 

Läs mer här: https://bit.ly/3b8ivwR2021-01-20

Ett nytt europeiskt Bauhaus-initiativ

Kulturprojektet ett nytt europeiskt Bauhaus som nu lanseras är ett kreativt initiativ som ska formge framtidens europeiska vardag. Genom en gemensam formgivningsprocess mellan aktörer från olika områden såsom konstnärer, formgivare, ingenjörer, forskare, entreprenörer, arkitekter och studenter, kan alla som är intresserade dela med sig av sin vision för hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart, estetiskt och funktionellt EU för en lång tid framöver. Innovation och idéer från EU:s alla medlemsländer och dess medborgare ska bygga detta samarbete över gränserna mellan vetenskap och teknik, konst, kultur och social inkludering. Organisationer kan delta genom att bli partners i projektet.


Liten historisk översikt: https://bit.ly/39NpV8b
Bidra till det nya europeiska Bauhausprojektet med dina visioner om EU:s estetik: https://bit.ly/3bVMlXx  
Pressmeddelande om den nya kultursatsningen: https://bit.ly/3qzDLle
Läs mer om Bauhausprojektet på EU-kommissionens hemsida: https://bit.ly/3qDdHpu2020-01-13

Portugal tar över ordförandeklubban

Under första halvåret 2021 leder Portugal arbetet i Europeiska unionens råd (ministerrådet) under mottot ”Nu ska vi uppnå en rättvis, grön och digital återhämtning”.

 

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.

 

Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd kommer främst att arbeta med frågan om återhämtning från covid-19-pandemin. Den kommer att främja en vision om ett EU som är innovativt, blickar framåt och bygger på gemensamma värderingar om solidaritet, konvergens och sammanhållning.

 

För att uppnå detta har Portugal åtagit sig att inta en positiv och flexibel roll för att agera positivt, främja samarbete, uppnå märkbara resultat i den ekonomiska återhämtningen och leda Europeiska unionen ut ur krisen.

 

Läs mer på det portugisiska ordförandeskapets hemsida: https://www.2021portugal.eu/en/

 


2021-01-09

Brexit-avtalet: Ta reda på vad det betyder för dig

Efter intensiva förhandlingar ingick EU och Storbritannien i slutet av december 2020 ett avtal om de framtida förbindelserna.

 

Bo och arbeta i Storbritannien eller EU

EU-medborgare i Storbritannien eller brittiska medborgare i ett EU-land som bodde där redan före januari 2021 får fortsätta att bo och arbeta där, om de är registrerade och har beviljats bosättningstillstånd av medlemsländernas eller Storbritanniens nationella myndigheter. För de brittiska medborgare som inte redan bor i EU beviljas inte automatiskt deras rätt att bo och arbeta i ett annat EU-land än Irland som har ett separat avtal med UK. Personer från EU som vill flytta till Storbritannien för en längre vistelse eller ett arbete – dvs. mer än sex månader – måste uppfylla de migrationsvillkor.

 

Resa

Brittiska medborgare kan besöka EU i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan att behöva visum. Man måste ha en returbiljett och kunna bevisa att de har tillräckliga medel för sin vistelse samt minst sex månaders giltighetstid kvar på sitt pass. EU-medborgare kan besöka Storbritannien i upp till sex månader utan visum. EU-medborgare måste visa upp ett giltigt pass för att besöka Storbritannien.

 

Sjukvård

EU-medborgare som tillfälligt vistas i Storbritannien får fortfarande akut vård på grundval av det europeiska sjukförsäkringskortet. För vistelser som överstiger sex månader måste de betala ett vårdtillägg. Pensionärer fortsätter att få hälso- och sjukvård där de bor. Det land som betalar ut pensionen ersätter bosättningslandet.

 

Erasmus

Storbritannien har beslutat att sluta delta i det populära utbytesprogrammet Erasmus + och ska starta ett eget utbytesprogram. Studenter från EU kommer därför inte längre att kunna delta i utbytesprogram i Storbritannien.

 

Handel med varor och tjänster

Enligt avtalet omfattas handelsvaror mellan Storbritannien och EU-länderna inte av tullar eller kvoter. Det finns dock nya förfaranden för att flytta varor till och från Storbritannien eftersom gränskontroller av efterlevnaden av reglerna för den inre marknaden (t.ex. miljömässiga standardiseringar) eller tillämplig brittisk lagstiftning har införts. Detta innebär ökad byråkrati och ytterligare kostnader. När det gäller tjänster har brittiska företag inte längre automatisk rätt att erbjuda tjänster i hela EU. Om de vill fortsätta sin verksamhet i EU måste de etablera sig här.

 

Källa: https://bit.ly/35tIixE2020-12-22

Fakta eller fiktion? Ta reda på vad som är sant om corona!

Det florerar en hel del desinformation om coronaviruset, se därför till att hämta information från pålitliga källor. Visste du att EU samarbetar med sociala medier och andra plattformar och uppmuntrar dem att lyfta fram tillförlitliga källor? Det handlar också om att flytta ner innehåll, som efter en faktakoll har visat sig vara falskt eller vilseledande, och ta bort innehåll som är olagligt eller kan orsaka fysisk skada.


Läs mer om EU:s kamp mot desinformation här: https://bit.ly/38q0iJV2020-12-18

Lanseringen av EU:s klimatpakt

Vi har bara en planet, vi måste skydda och vårda den. Klimatförändringar är ett av de största hoten vi står inför, men vi kan alla göra något för att bekämpa dem och bygga en bättre framtid. Ingen åtgärd är för liten. Låt oss gå samman och hitta nya lösningar tillsammans!

 

Den europeiska klimatpakten ska få allmänheten och närsamhällena att engagera sig i klimat- och miljöarbetet. Syfte är att inkludera och engagera alla delar av samhället för att uppnå EU:s klimatmål genom att öka medvetenheten om klimatförändringar baserade på vetenskaplig fakta.

 

Läs mer här: https://bit.ly/3oN0IjU

En ny plattform: https://europa.eu/climate-pact/index_sv2020-12-09

EU:s sammanhållningspolitik 2021-2027

För nästa långsiktiga EU-budget 2021-2027 föreslår EU-kommissionen en modernisering av sammanhållningspolitiken, EU:s viktigaste investeringspolitik, som ger uttryck för solidaritet!

 

Fem huvudmål driver investeringar:

1) ett smartare Europa genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag.

2) ett grönare, koldioxidfritt Europa, som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybar energi och kampen mot klimatförändringar

3) ett mer anslutet Europa med strategiska transport- och digitala nätverk

4) ett mer socialt Europa som levererar den europeiska pelaren för sociala

rättigheter och stöder sysselsättning, utbildning, färdigheter, social integration och lika tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet

5) ett Europa närmare medborgarna genom att stödja lokalt ledda utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

 

Läs mer om den nya sammanhållningspolitiken här: https://bit.ly/2JQRuUS

 


2020-12-04

Följd spridning av Coronapandemin

Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) har som uppgift att förbättra smittskyddet i Europa och är placerat i Stockholm. På deras hemsida kan man hitta kartor där man kan följa utvecklingen av spridningen av COVID-19 i EU, Storbritannien, Norge och Island. Kartorna uppdateras veckovis och syftar till att stödja rådets rekommendation om en samordnad strategi för begränsningen av fri rörlighet som svar på COVID-19-pandemin.

 

Hitta mer information här: http://bit.ly/COVIDWeekly


Karta: ECDC (EU-kommissionen)2020-11-25

Bryssel Calling – kom bakom kulisserna och in i Europaparlamentet

SVT har släppt en ny dokumentärserie där vi får möjlighet att följa med de fyra Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S), Fredrik Federley (C), Alica Bah Kuhnke (MP) och Sara Skyttedal (KD). Vi får följa deras liv i Bryssel och komma bakom kulisserna och in i Europaparlamentet. Året blev inte som de hade trott i och med Brexit, klimatet och COVID-19.

 

Nyfiken på serien? Kika in här: https://www.svtplay.se/bryssel-calling

 

Foto: SVT2020-11-20

EU skyddar lokala och regionala specialiteter

Under veckan som gått har många undrat varför EU bryr sig om falukorv och hushållsost. Det hänger ihop med EU:s system för livsmedelsbeteckningar, som ska skydda värdefulla namn på livsmedel från kopiering och bedrägerier. Geografiska beteckningar används för att skydda lokala och regionala specialiteter som exempelvis parmaskinka, champagne eller Kalix löjrom. En annan beteckning, Garanterad traditionell specialitet, ställer krav på innehåll och produktionsmetoder för traditionella matvaror som falukorv, hushållsost och ett 60-tal andra produkter.

 

Läs mer om beteckningarna här: https://europa.eu/!Qr47GY

 

Nu pågår ett arbete med att förbättra livsmedelsbeteckningarna. Hur ska konsumenten veta att produkterna tillverkats enligt höga standarder i ett visst land eller en viss region? Vad tänker du som konsument eller matproducent om detta? EU-kommissionen tar hänsyn till dina tankar under det vidare arbetet med initiativet. Lämna dina synpunkter på färdplanen fram till den 25 november 2020: https://europa.eu/!vf37HF.2020-11-10

Upptäck dina färdigheter 2020

Mellan 9-13 november pågår den femte europeiska veckan för yrkesutbildning i hela EU, i samarbete med det tyska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.


Veckan arrangeras årligen och syftar till att lokalt, regionalt och nationellt uppmärksamma vidareutbildning, professionell utveckling och talang, i år deltar Sverige med 24 evenemang.

Temat för 2020 är yrkesutbildning för gröna- och digitala övergångar liksom yrkesutbildning på hög nivå och uppmuntrar människor i alla åldrar att upptäcka sina talanger och utveckla sina kompetenser utifrån arbetsmarknadens behov.


Yrkesutbildningssektorn är viktig för den ekonomiska och sociala återhämtningen i spåren av covid-19.


Läs mer och delta: https://bit.ly/3peT0Ak

Pressmeddelande på svenska: https://bit.ly/3n8LR2r2020-11-06

Varför minimilöner i EU?

Kommissionen föreslog den 28 oktober ett EU-direktiv som ska säkerställa att arbetstagarna i unionen skyddas med tillräckliga minimilöner.

”..Minimilöner fungerar – och det är dags att det lönar sig att jobba.” - Urusla von der Leyen (16 sep 2020)

 

Vad vill man uppnå?

Syftet med förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner är att se till att minimilönerna sätts på en tillräcklig hög nivå och att arbetstagarna kan få en skälig levnadsstandard. Närmare 10 procent av arbetstagarna i EU lever nämligen i fattigdom, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

 

Vad innebär det för Sverige?

I förslaget tas full hänsyn till nationell behörighet och arbetsmarknadsparternas avtalsfrihet. Medlemsländer såsom Sverige är därmed inte tvungna att fastställa minimilöner enligt lag. I förslaget anges ingen nivå för minimilöner och förslag respekterar till fullo subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån.

 

Läs mer i pressmeddelande från EU-kommissionen: https://bit.ly/3mOT1IT2020-10-29

Coronapandemin oroar EU:s invånare

I den senaste Eurobarometerundersökningen tillfrågades EU-medborgarnas bland annat om deras förtroende för EU, vilka frågor de anser vara viktigast på EU- och nationell nivå och vad de anser om den nuvarande ekonomiska situationen. Den ekonomiska situationen, EU-ländernas offentliga finanser och invandring var de tre viktigaste frågorna på EU-nivå enligt EU:s invånare.  I undersökningen som gjordes under juni-juli tillfrågades invånarna även om deras åsikter i EU:s hantering av och åtgärder mot Coronapandemin.


Här kan läsa mer om undersökningen: https://bit.ly/2HM0edw2020-10-21

SR:s Europapodden

Vill du följa vad som händer med politiken i Europa? I så fall borde du följa Europapodden på Sveriges Radio. Stephanie Zakrisson är reporter på Sverige Radio och i Europapodden bjuder hon in gäster för att diskutera politik, debatter och annat som är på gång i Europa.

Läs mer om podden här: https://sverigesradio.se/europapodden2020-10-16

SPRÅKLÄRARE FÖR GYMNASIETVÅOR?

Anmäl din skola till EU-kommissionens översättningstävling för 17-åringar, Juvenes Translatores!


Första pris är en resa till Bryssel och EU-kommissionen för att delta i prisutdelningen under våren 2021 och ett besök hos de svenska översättarna.


Eleverna ska vara födda 2003 och minst två men högst fem deltagare per skola kan delta. Anmälningsperioden pågår fram till och med den 20 oktober 2020. Skolorna väljs ut genom lottning.


Listan med utvalda skolor publiceras på webbplatsen den 1 november. Tävlingen går av stapeln den 26 november kl. 10.00–12.00.


Läs mer och anmäl din skola: https://jt.ec.europa.eu/?language=sv2020-09-29

Kampanjen Mitt Europa är i full gång!

I år är Mitt Europakampanjen digital. 28 september - 4 oktober visar 90 projekt upp hur EU investeringar gör nytta i deras region.

 

Tack vare EU-finansiering kan en massa lokala projekt få liv och blomstra. Ta chansen att inspireras av projekt som pågår i Sverige och i andra EU-länder. Nästa år är det kanske ditt projekt som finns med på den interaktiva kartan?

 

Mitt Europa arrangeras av Europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Svenska ESF-rådet, Leader Sverige och Interregprogrammen.


Läs mer här: https://eufonder.se/mitteuropa2020-09-18

Krönika - SOTEU

Isak Wenerklang som är volontär i Frankrike genom Europeiska Solidaritetskåren har skrivit en fantastisk krönika om Ursula von der Leyens tal till union. Läs och njut!


Ursula von der Leyens tal till EU 16 september

När jag tackade ja till att lyssna på det här talet och skriva ner mina tankar så gjorde jag det i tron om att talet var kanske tio minuter långt. Tjugo minuter på sin höjd. Det visade sig vara typ åttio minuter långt… Till en början antecknade jag ganska flitigt, men efter hand blev det allt glesare mellan att jag fattade pennan. Vad jag till slut fick ihop är det ni nu ska få läsa:

 

Föga förvånande öppnar Ursula med att prata om pandemin. Hon hyllar de som jobbar med utsatta personer under pandemin och påpekar att många fortfarande lider av rådande omständigheter. Under den här krisen har EU:s medlemsländer visat att de litar på varandra och en lärdom vi måste dra av denna kris är att när vi ska förändra så ska vi göra det på förhand så att vi får det som vi vill och inte som en konsekvens av en katastrof, något hon upprepar även senare i talet. I samband med den här pandemin vill hon också slå ett slag för att EU ska bli en hälsounion och att unionens befogenheter bör utökas. Hon nämner dessutom ett globalt hälsotoppmöte som ska hållas i Italien nästa år.

 

Ursula pratar om arbetslösheten - eller bristen på sådan. Att vi har kunnat undvika massarbetslöshet i Europa jämfört med andra kontinenter som har utsatts för detta tror Ursula beror på att 40 miljoner människor i unionen har sökt stöd från korttidsprogram. För att göra arbetsmarknaden ännu tryggare vill hon bygga en ram för minimilöner, som antingen regleras av kollektivavtal eller som är lagstadgade. Hon slår ett slag för Euron, en starkare kapitalmarknad och att riva de hinder som finns för den inre marknaden. Sedan fortsätter hon med att hon vill att Europa ska vara en klimatneutral kontinent år 2050 och för att nå dit ska vi ha en minskning på 55% till år 2030. ”Vad menar hon med en minskning på 55%?” undrar jag och frågar Ecosia (alternativ sökmotor till Google) som berättar att det betyder en minskning av de fossila utsläppen med 55% jämfört med 1990 års nivåer. ”All right Ursula, jag är med på banan igen”, tänker jag och fortsätter lyssna. Nu pratar hon om fördelarna med mindre fossilt utsläpp: vi kommer att vara mindre beroende av energiimport,  luftföroreningarna kommer att vara mindre och det kommer att skapas fler arbetstillfällen. Plötsligt hajar jag till. Jag är tvungen att lyssna en gång till och jodå, hon pratade om Sverige. Vi har tydligen sedan två veckor tillbaka ett projekt där vi ska försöka använda väte för att framställa stål och Ursula menar att vi här kommer att kunna se vätets potential. Ett annat område där hon vill se nya idéer är bostäder eftersom byggnader står för 40% av utsläppen. En stor uppslutning från olika sektorer ska kika på alternativa lösningar för framtida byggnation och sedan vill hon se en våg av renoveringar i Europa.

 

Så var vi tillbaka till pandemin igen. Hon vill att vi ska tänka oss den här pandemin utan digitaliseringen. Jag tar mig faktiskt tiden att reflektera en kort sekund och ryser vid tanken. Tre veckor var jag isolerad från omvärlden fysiskt i samband med att jag själv hade Covid-19, men samtidigt hade jag full koll på vad som hände på jobbet, hur mina kompisar hade det och så kunde jag uppdatera mina äldre släktingar om hur jag mådde. Dessutom kunde jag delta på den intervju som gjorde att jag idag sitter i Frankrike och skriver den här texten. Detta stilgrepp från Ursula är alltså både snyggt och effektivt sätt för att få lyssnaren att hålla med om vikten av digitaliseringen. Ursula pratar om att vi ska gå i bräschen för digitaliseringen, för annars är det andra som kommer att sätta standarden åt oss, vilket hon menar redan har skett med persondatan. Ännu finns det dock tid att sätta standarden för AI - den artificiella intelligensen. Hon vill att det redan från början ska finnas regler om hur vi ska agera om något går fel. Dessutom vill hon att infrastrukturen ska byggas ut med höghastighetsbredband på landsbygden. Nu följer en sektion som handlar om EU:s externa relationer. Till att börja med klargör hon att EU står bakom folket i Belarus. Sedan pratar hon om Kina både som samarbetspartner och som rival. Hon vill inte se något större samarbete med Ryssland och hon ser också större och större klyftor mellan EU och Turkiet. Däremot tycker hon att det är viktigt med ett transatlantiskt samarbete med USA, även om vi inte håller med om allt som sker i Vita Huset. Vidare pratar hon om relationen till Storbritannien och till Afrikanska Unionen. Hon vill även se en öppen och rättvis global handel.

 

Tillbaka till EU. Migration har alltid funnits och berikat Europas kultur. Det ska fortsätta finnas och att rädda liv till havs är inget val (underförstått: det är en självklarhet att göra det). 2015 skapades splittringar i Europa i fråga om migrationen, men Ursula vill nu att EU gör mer för flyktingarna och vill därmed också se att alla medlemsländer gör sitt. Avslutningsvis säger hon dessutom att hon vill att EU ska vara en union mot rasism och att hatbrott ska vara ett EU-brott. I Europa finns det inte plats för hbtqi-fria zoner eftersom detta, menar hon, är platser utan mänsklighet.


Isak Wenerklang - 20.09.182020-09-07

Inför SOTEU

Europaparlamentet arrangerar ett flertal digitala samtal och panelsamtal inför talet till unionen. Den 10 september arrangerar de ett panelsamtal på temat: EU:s budget: Kommer rättsstatsprincipen att påverka utbetalningarna av EU-medel?

Senare samma dag arrangerar de genom Tillsammans-nätverket ett digitalt samtal: Europa vid ett vägskäl – ekonomin, klimatet och rättsstaten.

Läs mer om evenemangen här: https://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/aktuellt.html

 

Under nästa vecka kommer de att arrangera ytterligare två debatter, mer information kommer inom kort. Du kan läsa mer här: https://www.europarl.europa.eu/soteu/sv/program/2020-08-26

State of the Union (SOTEU) - Talet om tillståndet i Unionen

Den 16 september kommer Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, att hålla tal om Europas framtid och dess utmaningar. Det här är Europas chans att bygga en en grön, digital och frisk framtid och forma en värld efter corona.


Talet kommer att sändas live på Facebook och går att hitta via EU-kommissionens Facebook-evenemang: https://bit.ly/31uGy5u

 

Vad är SOTEU?
Talet om Tillståndet i Unionen hålls årligen i september av EU-kommissionens ordförande inför Europaparlamentet. Ursula von der Leyen kommer att se tillbaka på året som gått och de prestationer som hittills gjorts, presentera prioriteringar för det kommande året och adressera de mest akuta utmaningarna och föreslå idéer för att forma EU:s framtid.

 


2020-08-21

Eures – hjälper européer hitta jobb över gränserna

Eures är europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar som startade 1994. Nätverket är utformat så att det underlättar den fria rörligheten för arbetstagare. Genom nätverket kan europeiska medborgare ta del av samma möjligheter och få fler chanser till att hitta ett jobb och kanske lära sig ett nytt språk på köpet.

 

På Eures-portalen kan man söka jobb runt om i hela Europa och även hitta information som är avsedd att ge hjälp och stöd när det gäller att flytta till ett annat land eller söka personal från ett annat land.

 

Nyfiken på vilka möjligheter som finns? Kika in på Eures-portalen: https://ec.europa.eu/eures

På sidan kan man även läsa om hur Europeiska Kommissionen arbetar för att skydda främst säsongsarbete under pandemin.2020-08-04

Avslag på EU-stöd till polska städer med hbtq-förbud

Sex polska kommuner har fått avslag på sina ansökningar om EU-stöd på upp till 25 000 euro i vänortsprogram. Motiveringen till avslaget är att de sex kommunerna infört så kallade ”hbtq-fria zoner eller inför ’familjerättigheter’”. Kommunerna kunde inte, utifrån kommissionens begäran, garantera att ett eventuellt EU-stöd skulle leva upp till EU:s fördrag som bland annat förbjuder diskriminering av sexuella minoriteter. Läs hela artikeln på Europaportalens hemsida: https://bit.ly/3k8Z4rf

 

Det är främst i sydöstra Polen som en rad kommuner har inrättat hbtq-fria zoner, något som Europaparlamentet redan i december förra året kritiserade. Läs mer här: https://bit.ly/2EGExtU2020-07-03

Utlysning öppen: European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021

Nu är chansen här för Europas mest inspirerande arkitekter, hantverkare, experter inom kulturarv, professionella volontärer, offentliga och privata institutioner, och lokala samhällen att bli uppmärksammade för sina prestationer!

 

Europas främsta utmärkelse inom kulturarv, dessa årliga prisutdelningar identifierar och lyfter fram bra exempel inom bevarandeinsatser och förbättringar av konkreta och immateriella kulturarv; stimulerar gränsöverskridande kunskapsutbyte i hela Europa; ökar allmänhetens medvetenhet och uppskattning av Europas kulturarv; och uppmuntrar ytterligare utmärkta initiativ genom goda exempel.

 

Priserna uppmärksammar enastående bevarandeprojekt, innovativ forskning, långvarigt engagemang för arv från frivilliga och professionella, och exceptionella initiativ inom medvetandehöjning, studier och utbildning.

 

Under 2021 kommer upp till 30 betydande insatser inom natur- och kulturarv från hela Europa att tilldelas priser. Av dessa 30 kommer upp till fyra att tilldelas Grand Prix priset med en prispeng på 10,000 euro. En vinnare kommer även att tilldelas Public Choice Award genom en digital omröstning genomförd av Europa Nostra, European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage.

 

Utöver ovan nämnde priser från de inkomna ansökningarna så delges två ILUCIDARE Special Prizes för utomordentligt arbete inom arvsledd innovation och internationella relationer.

 

The European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, som lanserades 2002 har letts av Europa Nostra sedan dess, stöttas av Kreativa Europas EU-program. ILUCIDARE Special Prizes stödjs av EU:s Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram.

 

Tidigare vinnare har sett stora fördelar med priserna genom bland annat en bredare internationell exponering, ökat besökarantal och uppföljningsfinansiering.

 

Skicka in din ansökan och dela dina framgångshistorier över hela Europa!

 

Se video

Anmälningsblanketter och riktlinjer: www.europeanheritageawards.eu

Deadline för inlämning: 1 oktober 2020 (sista datum att skicka in ansökan)
2020-06-23

EU har koll på fisken

Medelhavet är ett av världens mest överfiskade hav och hem till mellan 10000-12000 fiskarter. EU arbetar för att få fram regler som ska se till att fiskarna kan försörja sig och att fiskebestånden kan återhämta sig i de europeiska haven. Förhållandet mellan fisket och beståndet försvagas av fiske utanför säsong och olaglig bottentrålning. Under 2017 gjordes till exempel cirka 70 inspektioner av fisket utanför Siciliens sydkust. Inspektörerna hittade bevis på olagligt fiske på 30 % av båtarna som anmäldes till EU:s fiskemyndigheter.


Du kan läsa mer om hur EU arbetar med att skydda fiskebeståndet här: https://europa.eu/!vd89Fw2020-06-18

Digitala Almedalen

Då Almedalsveckan har blivit inställd i år så har redan EU-kommissionens representation i Sverige genomfört en digital version som du kan se i efterhand: bit.ly/3hCVaWt


22 juni är det Europaparlamentets kontor i Sveriges tur att ha ett digitalt Almedalen. Det blir en heldag med diskussioner om bland annat EU:s hantering av Coronapandemin, den ekonomiska återhämtningen, och vad som händer med demokratin och rättsstatsprincipen i dessa tider. Detta kommer att diskuteras tillsammans med bland annat EU-minister Hans Dahlgren, olika Europaparlamentariker samt olika kunniga personer inom de olika diskussionsområdena. Är du nyfiken kan du läsa mer i programmet: bit.ly/3fwl2Bm


Programmet kommer att sändas på Europaparlamentets Facebooksida: bit.ly/3dhAnEl

Bild: Europaparlamentets kontor i Sverige.2020-06-10

Stärkta åtgärder från EU mot desinformation

EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant har idag lagt fram en analys av sina åtgärder för att bekämpa desinformation i samband med coronapandemin. I spåren efter pandemin har en massiv våg av falsk och vilseledande information spridits, det finns även försök från utländska aktörer att påverka EU-medborgarna och diskussionerna.

 

För att bekämpa desinformation har EU bland annat arbetat mycket med att informera medborgarna om riskerna samt med att förbättra samarbetet med andra internationella aktörer.

 

De har bland annat gjort följande:

 • Med hemsidan ”se upp med desinformation” (bit.ly/3heOMVf) motbevisar EU-kommissionen myter om coronaviruset, sidan har besökts fler än 7 miljoner gånger.
 • Vidare har arbetsgruppen East Stratcom inom Europeiska utrikestjänsten upptäckt och avslöjat mer än 550 desinformationsutsagor på den särskilda webbplatsen EUvsDisinfo. https://euvsdisinfo.eu/

 

För att stärka åtgärderna mot desinformation så är även samarbete en viktig hörnsten och EU:s olika institutioner samarbetar därför med medlemsländerna och internationella partners vilket leder till ett ökat utbyte av information, aktiviteter och bästa praxis vilket behöver fortsätta utvecklas för att så effektivt som möjligt påverka desinformation. EU kommer utöka sitt bistånd samt stöd till civilsamhällets aktörer, oberoende medier och journalister i tredjeländer. EU kommer även att öka stödet för att övervaka kränkningar av pressfriheten och verka för ett säkrare medieklimat. Ett fortsatt samarbete med nationella myndigheters konsumentskydd kommer att fortgå som ett led att skydda konsumenter från att vilseledas till att köpa dyra, ineffektiva och potentiellt farliga produkter och genom samarbetet kan olika vilseledande annonser tas bort.

 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från EU-kommissionen: https://bit.ly/2MOCeWF2020-06-04

EU bidrar med två brandbekämpningsplan i Sverige

Nu finns två brandbekämpningsplan på Skavsta flygplats redo att rycka ut och släcka bränder i Sverige och andra medlemsländer i den norra EU-regionen. Planen ingår i EU:s gemensamma civilskyddsmekanism rescEU som finansieras till 90 % av EU-medel.


Utöver flygplanen har Sverige tidigare bidragit till rescEU med sex helikoptrar vilka också till stor del finansierats av EU.


2018 använde Sverige EU:s civilskyddsmekanism under de svårsläckta skogsbränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna. Genom EU fick Sverige då hjälp av Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Polen och Portugal med flygplan, personal och utrustning.


Vad är RescEU?

RescEU är EU:s gemensamma civilskyddsmekanism som håller en reservkapacitet på europeisk nivå för att i krislägen (t.ex. skogsbränder, jordbävningar eller epidemier) komplettera nationella resurser när dessa inte räcker till. Den har tre prioriterade områden;

 • brandbekämpning från luften
 • medicinska kriser (evakuering, fältsjukhus, lager av läkemedel)
 • kemiska, biologiska, strålnings- och kärnkraftshot


På grund av klimatförändringarna förväntas skogsbränderna i Europa förvärras och därför är flygbekämpning av skogsbränder av högsta prioritet för rescEU.


Mer information:

Pressmeddelande MSB: bit.ly/2Ub8rLX

RescEU: bit.ly/3eLvip6

En återhämtningsplan för EU: bit.ly/2XucTHy

Frågor och svar rescEU och humanitärt bistånd inom den nya fleråriga budgetramen: bit.ly/3eNBv3N

Foto: EU (photo by Pavel Koubek)2020-05-28

Svenskar missnöjda med bristande coronasolidaritet i EU

Bara 32 procent av svenskarna uppger att de är nöjda med EU-ländernas visade solidaritet mot varandra i coronakrisen, i Europaparlamentets undersökning.


Undersökningen genomfördes på internet i 21 EU-länder mellan den 23 april och den 1 maj 2020. 21 804 personer mellan 16 och 64 år svarade.


Mest kritisk är man i Italien och Spanien, och som mest positiv är irländarna och danskarna. Omkring två tredjedelar av EU:s befolkning tycker att unionen bör få utökade befogenheter att hantera kriser. Men även här är Sverige bland de mest negativa med bara Tjeckien som färre.

 

Läs Europaportalens artikel: https://bit.ly/3cgRead
2020-05-22

Tyskland och Frankrikes nya coronafond

Tisdag 19 maj föreslog Frankrike och Tyskland en Coronafond på 500 miljarder euro som ska hjälpa de mest utsatta branscherna och områdena i medlemsländerna att återhämta sig från pandemin. Pengarna ska betalas av på lång sikt av alla EU-länder via unionens budget.


Förslaget välkomnas av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Spaniens premiärminister men kritiseras av länder som Österrike, Sverige och Nederländerna som vill hellre att fonden ska vara ett lån som ska betalas tillbaka.

 

Läs Europaportalens artikel:

https://bit.ly/3cVXsND 2020-05-15

Digitalt inspirationsmöte och utbildning om sociala medier

I maj 2019 valde ett rekordstort antal väljare sina representanter till Europaparlamentet. Men det  räcker det inte att tycka till vart femte år när det är EU-val.  Oavsett om du brinner för klimatet, din integritet på nätet, migrationsfrågor, försvaret av våra grundläggande rättigheter eller något annat så finns det mycket du kan göra för att göra din röst hörd.  

 

För att stödja alla som är intresserade av samhällsfrågor och uppmuntra de som vill göra sin röst hörd bygger Europaparlamentet nu ett partipolitiskt neutralt nätverk – Tillsammans i Europa – och påbörjar rekryteringen av Digitala Demokratiambassadörer som kommer att få stöd för att bli bättre på att skapa engagemang och samtidigt folkbilda om hur svensk och europeisk parlamentarisk demokrati funkar.

 

Du får även höra vad Per Grankvist, redaktör för Sveriges största politikkonto Vvv.Politik (fd. Väljarskolan) har att berätta om sina erfarenheter av sociala medier och resan från noll till 20,000 följare på hundra dagar och miljontals visningar i veckan.

 

Delta i vår online utbildning! Vår demokrati behöver din röst nu!  

 

 

Plats: Zoom (TBC). En möteslänk skickas ut per e-post dagen innan.  

Datum: Torsdagen den 28 maj kl. 15-16.00

Arrangörer: Europaparlamentets kontor i Sverige, Europa Direkt Karlstad, Europeiskt Dokumentationscentrum på Karlstads universitetsbibliotek och Europa Direkt Fyrbodal

Anmälan: Anmäl dig senast den 26 maj https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/28_maj

 

Bild: Europaparlamentets kontor i Sverige
2020-05-07

Europadagen 2020 - Tillsammans genom krisen

Fredagen den 8 maj kl.13:30 visar EU - Kommissionen i Sverige tre spännande webbinarier för att uppmärksamma Europadagen.


Följ webbinarierna på en skärm nära dig och lyssna på intressant diskussioner om EU:s gemensamma arbete med ekonomin, arbetsmarknaden, den sociala sammanhållningen, Corona och demokratin. 


Mer info: https://bit.ly/2WtXDc9

Facebook eventet: https://bit.ly/35B4MeD  


Tips! Vill du smygtitta i förväg kan du följa sändningen i SVT Forum samma dag kl. 12.


Bild: EU-kommissionen i Sverige


2020-04-28

Webbseminarium om Coronaviruset med ECDC

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), som ligger i Solna, har en viktig rådgivande funktion:  


 • Följer noga den pågående pandemin,
 • Gör regelbundna lägesrapporter och riskanalyser,
 • Tillhandahåller hälsoriktlinjer och rådgivning till EU:s medlemsländer vad gäller olika åtgärder för att bekämpa corona viruset.


Lyssna imorgon på Andrea Ammon, direktör för ECDC och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige berätta om ECDC, utvecklingen av pandemin i EU länderna och hälso- sjukvårdens framtid.


Datum: 29 april

Tid: 11:00

Var: Europahuset


Se livesändningen här 

https://bit.ly/2VLBOWh


Bild: EU-kommissionen i Sverige2020-04-24

Webbseminarium om EU:s ekonomiska svar på coronakrisen

Coronaviruset håller på att orsaka en ekonomisk kris i Europa!


Hur kan EU med gemensamma insatser dämpa effekterna i medlemsländerna? Hur ska EU mobilisera resurser för en återuppbyggnad av Europas ekonomier?


De är några frågor som kommer besvaras under ett webbseminarium om coronakrisens ekonomiska påverkan.  


Seminariet arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och är ett digitalt seminarium – dvs. genomförs utan publik.


Datum: Måndag den 27 april

Tid: Kl. 12.00-12.45


Titta på webbseminariet här:

https://bit.ly/2xNBNIm


Bild: EU-kommissionen i Sverige2020-04-21

10 saker EU gör för att bekämpa coronaviruset

EU bekämpar spridningen av coronaviruset och bidrar med hjälp till medlemsländer som behöver material och stöd. I det längre perspektivet jobbar EU för att mildra de sociala och ekonomiska effekter som viruset för med sig. Här är tio saker som EU gör för att bekämpa covid-19:


 1. Saktar ned spridningen av viruset
 2. Tillhandahåller medicinsk utrustning
 3. Främjar forskning för att snabbt kunna hitta ett vaccin mot covid-19
 4. Säkerställer EU:s återhämtning från de ekonomiska och sociala effekterna från pandemin
 5. Hjälper EU-medborgare hem
 6. Europeiskt solidaritet stöd från EU:s solidaritetsfond
 7. Ekonomist stöd för att avlasta statsskulden
 8. Skyddar jobb
 9. Skyddar internet mot överbelastning
 10. Skyddar miljön och flygbolag

 

Läs mer om vad EU gör här:

https://bit.ly/2xMtpbM & https://bit.ly/3bp0M3c


Bild: Europeiska Unionen, 20202020-04-09

Cecilia Malmström blir Årets Europé 

Svenska Europarörelsen har utsett 2020 mottagare av Årets Europé utmärkelse: Sveriges tidigare EU-kommissionär Cecilia Malmström.


Utmärkelsen går till en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk. Förra året utsågs klimataktivisten Greta Thunberg. 


Cecilia har varit ledamot i Europaparlamentet (1999-2006), svensk EU-minister (2006-2010) och ledamot i EU-kommissionen (2010-2019).


Läs mer: https://bit.ly/2VdWZPp


Bild: EU-kommissionen


2020-04-09

#Youth4Regions

Vad med och tävla i EU-Kommissionens tävling för aspirerande unga journalister Youth4Regions och vinn en resa till Bryssel!


 • Vem? Journalist eller journaliststudent och i åldern 18-30 år

 

 • Vad? Tävlingen är för att hjälpa bl.a. journaliststudenter att upptäcka och undersöka vad EU gör i journalistens lokala- och regionala område.

 

 • Varför? Få praktisk arbetslivserfarenhet som journalist och se Europas huvudstad.

 

 • När? Under europeiska veckan för regioner och städer i oktober 2020.

 

 • Hur? 33 lyckliga vinnare kommer bli utvalda från hela Europa och inbjudna till Bryssel.


Deadline för ansökan är 13 juli.

Klicka här för att anmäla dig:  https://bit.ly/3bWKGxy


Bild: EU-Kommissionen


2020-03-31

Vad gör EU för att motverka Coronapandemin?

Coronaviruset drabbar nästan alla världens länder och snabbast sprids det just nu i Europa.


Sjukvården i EU:s medlemsländer är under oerhört tryck och efterfrågan på medicinsk utrustning är svår att möta. Åtgärder för att minskaspridningen leder i sin tur till stora sociala och ekonomiska påfrestningar för samhällsekonomin. Även om sjukvården är en nationell kompetens, behöver EU-länderna samarbeta på många områden för att effektivast möjligt lindra pandemins effekter.


Vad kan EU göra för att stödja medlemsländernas insatser för att minska smittspridningen och lindra de ekonomiska effekterna?


Den frågan besvarar Hans Dahlgren, EU-minister, och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, i ett direktsänt, digitalt seminarium.


Se seminariet på SVT Forum onsdagen den 1 april kl. 15.00-15.30. 


Klicka på den här länken för att se seminariet:

https://bit.ly/2xDwDOm


#COVID19


Bild: EU-kommissionen i Sverige2020-03-26

EU börjar medlemskapsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien

Tisdag 24 mars sa Europeiska Rådet ja till att låta Albanien och Nordmakedonien få starta sina medlemskapsförhandlingar med EU.  


Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande sa: 

”Nordmakedonien och Albanien gjorde det som begärdes av dem och de har fortsatt att göra framsteg i de reformer som behövdes. I dag inleds resan mot ett större och starkare EU.”


Inget datum har lagts fram vilket betyder att det kan dröja innan förhandlingarna börjar. Förhandlingarna tar flera år och garanterar inte ett medlemskap.


Läs mer här: https://bit.ly/2WIg6Du
2020-03-20

Våra volontärer åker hem/ Our volunteers return home På grund av rådande omständigheter med coronaviruset har Åmåls tre volontärer från Europeiska Solidaritetskåren bestämt sig för att åka tillbaka till sina hemländer, Frankrike och Belgien för att vara nära sina familjer.  
Det är inte säkert hur länge de blir borta men förhoppningsvis kommer de tillbaka snart för att fortsätta sin volontärtjänst.
Vi på Europa Direkt Fyrbodal önskar dem all lycka!

 

Due to the uncertain circumstances cause by the corona virus, all three of Åmål’s European Solidarity Corps volunteers have decided to return to their home countries, France and Belgium to be with their families.
It is not certain how long they will be gone but hopefully they will return soon to continue their volunteership.
We at Europe Direct Fyrbodal wish them the best of luck!2020-03-13

Kommissionens första 100 dagar


9 mars 2020 var det 100 dagar sen Ursula von der Leyens kommission tillträdde 1 december 2019. Under den tiden har kommissionen inriktat sig på att förverkliga sina politiska prioriteringar: 


 • Att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent senast 2050
 • Att forma Europas digitala framtid
 • Att främja ett starkare Europa i världen


#vdLCommission #EUdelivers

Läs mer om prioriteringarna: https://bit.ly/2QbqS0N


2020-03-10

Oro för coronaviruset


Faran för coronaviruset har skapat oro i många Europeiska länder. I Italien, som nu är värst drabbat i Europa av viruset, har hela regionen Lombardiet samt ytterligare 14 provinser sätts i karantän.  


Viruset har också begränsat EU:s verksamhet. EU:s ena lagstiftare, ministerrådet, har beslutat att dra ner på sin mötesverksamhet. Endast de möten som måste hållas ska genomföras, allt annat skjuts på framtiden. Europaparlamentets planerade session under veckan hålls istället i Bryssel.


Läs mer om Coronaviruset och vad EU gör: https://bit.ly/3aHCIrn   
2020-02-20

Volontär text #1: Rättsstatsprincipen i Ungern


Utöver sina nyhetsartiklar har Europa Direkt Fyrbodal's volontär från Europeiska Solidaritetskåren  skrivit en opinionstext om det senaste från EU utifrån sin personliga tolkning.


Första inslaget handlar om: Rättstatsprincipen i Ungern


Texten är skriven på engelska.

2020-02-13

Anmälan för 16-30 åriga till Europeiska ungdomsveckanI år är det äntligen dags för European Youth Event (EYE), också kallad Europeiska Ungdomsveckan!

 

Vartannat år samlas tusentals ungdomar mellan 16 och 30 år i Strasbourg, Frankrike för att delta i Europeiska Ungdomsevenemanget för att dela med sig av sina tankar om Europas framtid.


År 2020 är temat "the Future is Now" med programpunkter som bland annat klimat, migration, utbildning, teknik och hälsa samt sportaktiviteter och ett särskilt event för unga journalister.


Alla idéer som generas under programmet samlas sen i en rapport som Europaparlamentarikerna får och diskuteras under hösten 2020. EYE är din chans att bidra till demokratin!


Anmäl dig senast 29 februari!

Allt som krävs är att ni är en grupp på minst 10 deltagare och fyller i anmälningsformuläret.


Evenemanget är öppet för alla européer mellan 16 och 30 år. Det är gratis att delta, men alla deltagare måste stå för sina egna kostnader för transporter, boende och måltider.


Klicka här https://bit.ly/2vtE4qh
2020-02-11

EU-studiecirkel i Åmål


Är du nyfiken på hur EU fungerar? Vill du bidra till en kunskapsresa?

Då är du välkommen till EU-studiecirkel!


Tillsammans med ABF i Åmål har Europa Direkt Fyrbodal tagit initiativet att bilda en studiecirkel för allmänheten kring konkret teman med EU koppling som Brexit, klimatåtgärder och EU som global aktör. Både cirkelledaren och deltagarna bidrar med sina kunskaper och nyfikenhet men det är deltagarnas önskemål och behov som är avgörande för studiecirkel träffarna kommer att se ut.  


Studiecirkeln är upplagd med 10 träffar utan kostnad.

När: Börjar 20 mars, kl. 11:00-12:00

Plats: ABF’s Kulturhus, Västra Bangatan 4, Åmål2020-02-04

Välkommen till informationsträff om företagsfinansiering!


Avdelningen för hållbar tillväxt, Uddevalla kommun tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal bjuder in till en informationsträff om vilka stödmöjligheter som finns för ditt företag att växa och utvecklas

När: Fredag 27 mars 2020 kl 8:30-12

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla

Anmäl dig här senast 22 mars: https://bit.ly/31wKa5u

2020-01-31

#Brexitday


Efter tre och ett halvt år är dagen här!

31 januari 2020 = ”Brexit day”


På onsdagen 29 januari godkände Europaparlamentet Storbritanniens utträdesavtal med EU. Alla närvarande svenska parlamentariker röstade för avtalet.


Sedan brast nästan hela församlingen ut i sång. ”Auld Lang Syne” blev parlamentets farväl till Storbritannien, med ledamöter hand i hand.


Europaparlamentets talman David Sassoli citerade brittiska parlamentsledamot Jo Cox: ”Vi har mycket mer gemensamt än vad som skiljer oss åt.”

"Inte adjö, utan au revoir” – sade Guy Verhofstadt, Europaparlamentariker och Brexit koordinator.


2020 blir nu en övergångsperiod och det mesta blir ”business as usual”. Den enda tydliga skillnaden är att Storbritannien inte längre får vara med och bestämma i EU.


Läs om onsdagens omröstning och vad som händer härnäst:  https://bit.ly/2u68GOu & https://bit.ly/38RZsnG
2020-01-24

Volontär EU-nyhetsbrev #2: EU:s utvidgningspolitik och Polens domstolar


Europa Direkt Fyrbodal's volontär från Europeiska Solidaritetskåren skriver ett nyhetsbrev om det senaste från EU utifrån sin personliga tolkning.


Andra inslaget handlar om:
EU:s utvidgningspolitik  
och...
Polens domstolar


Texten är skriven på engelska.
2020-01-17

Conference on the future of Europe – Framtidsdiskussionen

 

Onsdagen 16 januari röstade Europaparlamentet om sin syn om konferensen.


När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen valdes lovade hon att under mandatperioden anordna en så kallad konferens om EU:s framtid. Under två år ska politiker och vanliga medborgare diskutera vilken väg EU ska gå.


Von der Leyen hoppas att konferensen ska leda till att EU fördragen ändras. EU-kommissionen väntas i nästa vecka lägga ett skarp förslag på hur konferensen bör utformas.


Läs mer i Europaportalens artikel:

https://bit.ly/38fOJ66  

 

2020-01-09

Kroatien: Ny ordförande i Europeiska unionens råd


Den 1 januari tog Kroatien över ordförandeskapet av Europeiska unionens råd från Finland. Kroatien uppgift blir att agera som neutral medlare för att se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad.  


Kroatiens ordförandeskaps program är inriktat på fyra huvudområden:

 • ett Europa som utvecklas
 • ett Europa som länkas samman
 • ett Europa som skyddar
 • ett Europa som påverkar

Prioriteringarna styrs av mottot ”Ett starkt Europa i en värld av utmaningar”.

Detta är Kroatiens första ordförandeskap sedan landet blev medlem i EU 2013.


Läs mer om ordförandeskapet här: https://bit.ly/39QlhW02019-12-19

Volontär EU-nyhetsbrev #1: EU:s "Nya Gröna Giv" och Brexit


Europa Direkt Fyrbodals volontär från Europeiska Solidaritetskåren har tagit initiativet att publicera ett nyhetsbrev om det senaste från EU utifrån sin personliga tolkning.


Första inslaget handlar om två frågor: EU:s ”Nya Gröna Giv” och det senaste om Brexit


Texten är skriven på engelska.
2019-12-18

Gymnasieelever från Uddevalla representerar Sverige


Varje år åker elever i åldern 16-18 år från alla EU:s medlemsstater och kandidatländer till Bryssel för att delta i EESK:s årliga ungdomsevenemang.


I två dagar arbetar eleverna tillsammans för att utarbeta resolutioner med deras idéer och förslag och förhoppningar som sedan vidarebefordras till EU-institutionerna. 


Ansökan har varit öppen för alla gymnasieskolor i Europa och i år blir Sverige representerad av en lärare och tre elever från Agnebergsgymnasiet i Uddevalla 

Stort grattis och lycka till! 


#youreuropeyoursay

#YEYS2020


Läs mer om YEYS

https://www.eesc.europa.eu/sv/initiatives/ditt-europa-din-mening


2019-12-12

Den europeiska "gröna nya giv"


Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta existens. För att klara den utmaningen behöver Europa behöver en ny tillväxtstrategi för att klara denna stora utmaning.  


Därför lade EU-kommission fram onsdagen 11 november sin ”Europeiska gröna giv”. EU:s nya verktyg som ska göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen senast 2050.


Den gröna given innehåller ett 50-tal åtgärder som ska minska EU-ländernas negativa påverkan på klimatet:

 • Reviderade EU utsläppsmål till 2030 från dagens 40 procent till 50 eller 55 procent
 • En omställningsfond av 1000 miljarder kronor under en sjuårsperiod
 • En ny handlingsplan för cirkulär ekonomi
 • En strategi för att skydda medborgarna mot miljöförstöringar i vatten, luft och mark.
 • Omvandla delar av Europeiska investeringsbanken till en klimatbank.
 • Lanseringen av en ”klimatpakt” för att ge allmänheten en röst och en roll 


Läs mer här: https://bit.ly/35i1YCc  & https://bit.ly/34aLGde


Bild: EU Kommissionen2019-12-04

Rekordstöd för euron


Euron är gemensam valuta i de 19 EU-länder som tillsammans bildar euroområdet. Över 337,5 miljoner människor använder euron som valuta.


65 procent av invånarna i de 19 euroländerna anser att valutan är en bra sak, enligt opinionsundersökningen Eurobarometern.

Det är den högsta andelen sedan euron infördes 2002.


Läs hela rapporten här:  https://bit.ly/2OOOUyI


2019-11-29

Nya EU-kommissionen godkänd


Onsdag 27 november röstade Europaparlamentet ”ja” till Ursula von der Leyens nya kommission.

Kommissionen blev godkänd med 461 ja-röster, 157 nej-röster och 89 nedlagda röster.


Lite fakta om #vdlCommission:

 • Von der Leyen är kommissionens första kvinnliga ordförande
 • Med 15 män och 11 kvinnor är det den mest jämlika kommission hittills.
 • Klimat och teknologi är två prioritetsområden  


Kommissionen kan nu tillträda söndag 1 december för en mandatperiod på fem år.


Läs mer om den nya kommissionen här:

https://bit.ly/34tHMgu & https://bit.ly/2OXOJQu


2019-11-22

Svenskarna, handelspositivast i EU


En opinionsundersökning som EU-kommissionen har genomfört i de 28 medlemsländerna visar att det har skett en tydlig ökning i antalet EU-invånarna som anser att de drar nytta av unionens handel med länder utanför EU. En ökning på 16 procent sedan 2010.  


Sex av tio EU-invånare anser att de drar stor eller viss nytta av unionens internationella handel men det är svenskarna som i högsta grad instämmer med påståendet: 86 procent.


Läs mer: https://bit.ly/35ikqdI


2019-11-15

25 år sedan Sverige röstade ja till EU


Onsdagen 13 november var det 25 år sedan Sverige blev en EU-medlem efter en folkomröstning som landade på drygt 52 procent för ja röster mot 47 procent som röstade nej.


Samma dag hölls en EU-politisk partiledardebatt i Riksdagen. Statsministern Stefan Löfven lade ut den Svenska regeringens mål och prioriteringar inom svensk EU-politik för de närmaste åren.

 

Läs om Löfvens tal och oppositionens ståndpunkter: https://bit.ly/2NNvxoZ    


2019-11-08

Sverige tjänar på EU-marknaden


På tisdagen presenterade EU-kommissionen, som vill höja EU-budgeten, en beräkning av hur mycket medlemsländerna faktiskt tjänar på sitt EU-medlemskap. Kommissionen säger att det är ”ett allvarligt fel” att bara fokusera på hur mycket länderna betalar i medlemsavgift och får tillbaka i form av olika stöd.


Sverige tjänar 300 miljarder kronor varje år tack vare EU:s inre marknad, sju gånger så mycket som den beräknande medlemsavgiften för åren 2012.2027. Avgiften är cirka 0,85% av Sverige BNI. Den årliga tjäna beräknas vara 5.31% av Sveriges nationella BNI.


Förhandlingarna fortsätter mellan EU och medlemsländerna om budgeten.


Läs Europaportalens artikel här:

https://bit.ly/2qvHtSY


2019-10-25

EU medborgare allt tolerantare


En undersökning som EU-kommissionen har låtit genomföra med närmare 28,000 personer i EU visar att attityderna mot kvinnor, romer, muslimer, homosexuella och andra grupper har förbättrats under de senaste fyra åren.


Frågorna handlar om européer skulle vara bekväma med en statsminister som tillhörde en viss grupp eller om deras barn blev kär i någon från den gruppen.


Högst upp på listan är Storbritannien, följd av Nederländerna och Sverige på tredje plats.


Även om medborgarna i en klar majoritet av länderna ökar sin tolerans så har utvecklingen gått åt motsatt håll i vissa länder som Ungern och Polen.


Läs mer om statistiken här:

https://bit.ly/2WcB5vO2019-10-24

Utträde ska ske...men inte den 31 oktober


Förra veckan kom Boris Johnson och Jean-Claude Juncker överens om ett Brexit utträdesavtal. Nästa steg var att få stöd i det brittiska underhuset.


I tisdags röstade underhuset om avtalet och 329 mot 299 godkände avtalet, en oväntad majoritet. Dock röstade underhuset mot Boris Johnsons plan att driva igenom utträdet på rekordtid i hopp om att få mer tid att titta igenom förslaget. Det gör det planerade utträdet den 31 oktober högst osannolikt. 

 

Läs mer:

https://bit.ly/340ShXI 


2019-10-18

EU och Storbritannien har ett nytt avtal


”Where there is a will, there is a #deal”.


Så skrev EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på Twitter när Storbritannien och EU fick fram ett nytt Brexit avtal torsdagen 17 oktober.


Men det är inte över än.

 

Först måste Boris Johnson få förslaget godkänt av det brittiska parlamentet. Något som Theresa May misslyckades med tre gånger. Parlamentet röstar nu lördag 19 oktober och om förslaget godkänns så väntas ett beslut om det finns tillräckligt med tid innan den 31 oktober. Om inte så måste det brittiska parlamentet begära ännu en förläggning.


Europaparlamentet och EU27s ledare ska också godkänna utkastet innan det kan bli lagstiftning, ett ”Brexit with a deal”.  

 

Fortsättning följer…


Läs mer: 

https://bit.ly/31olcDG 

https://bit.ly/33JNJ8d2019-10-09

Ny svensk EU-kommissionär


Sveriges kommissionärskandidat Ylva Johansson är godkänd!


Efter att ha blivit underkänt efter förra veckans utfrågning fick Johansson en chans att förtydliga sig själv. De ansvariga Europaparlaments ledamöter var nöjd med hennes skriftliga svar och godkände hennes nominering under tisdagen.


Om två veckor ska EU-parlamentet rösta om kommissionen som helhet där det formellt slås fast att Johansson får uppdraget som EU:s nästa migrations- och inrikeskommissionär.


Läs mer här: https://bit.ly/33ewLhP


2019-10-03

Ännu ett förslag om Brexit


– ”Vi kommer att lämna EU den 31 oktober, vad som än händer” sade den brittiske premiärministern Boris Johnson på onsdagen under ett tal på det konservativa partiets årsstämma.


Onsdag 2 oktober skickade Johnson ett nytt förslag till EU för att nå en överenskommelse om Storbritanniens utträde ur EU, särskilt om den känsliga frågan om fysisk gränskontroller mellan brittiska Nordirland och EU-landet Irland.


Alternativet, sa Johnson, är ett avtalslöst Brexit.


Johnson och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker telefonerade torsdag 03 oktober  för att diskutera förslaget, Juncker kommenterade att det finns problematiska delar som måste diskuteras och att han välkomnar ”positiva närmanden”.


– ”EU vill ha ett avtal. Vi är fortsatt enade och redo att arbeta dygnet runt för att ro det i hamn – som vi varit i över tre år nu” sade Juncker.


Samtidigt fortsätter förhandlingarna i Bryssel mellan EU och Storbritannien i förberedelse inför den 31 oktober.


Läs Europaportalens artikel r https://bit.ly/2pImxYV

& https://bit.ly/2OeNoWC2019-09-27

En union av språk


Europeiska språkdagen firas över hela Europa!  


Under språkdagen hålls evenemang över hela EU för att uppmuntra européer att lära sig flera språk. Språklig mångfald är en viktig del i Europas rika kulturarv och EU:s identitet.  

Det är en stor merit att kunna flera språk. Lär man sig minst två språk utöver sitt modersmål som öppnas flera dörrar för studier och jobb, både utomlands och på hemmaplan. Det är också väldigt kul!


Mer info om språkdagen: https://bit.ly/2wBcaFZ

Kort beskrivning om EU språk: https://bit.ly/2nox4qW
2019-09-24

Utfrågningen av EU-kommissionen 


”Det finns inget motsvarande tufft som en svensk politiker genomgår”, säger Fredrick Federley (C) om utfrågningen av 26 EU-kommisionärskandidater. 

 

Mellan 30 september och 8 oktober ska alla kandidater genomgå utfrågning på cirka tre timmar av Europaparlamentets utskott för det tilltänkta ansvarsområdet.


I Ylva Johanssons fall ska parlamentsutskottet för mänskliga rättigheter och inrikes frågor leda hennes utfrågning. Johansson, som alla de andra kandidaterna, måste övertyga utskottet att hon är kompetent för sitt potentiella ansvarsområde, att hon kan arbeta oberoende från nationella regeringar och bevisa sitt ”Engagemang för Europa”.  


Läs mer om hur EU kommissionärer tillsätts:

https://bit.ly/2mSIUcD

https://bit.ly/2kNChrn


Bild: EU-Parlamentet


2019-09-16

Klimatförändringen = Ett allvarligt problem


EU publicerar regelbundna undersökningar från Eurobarometer i hopp om att få reda på EU-invånarnas åsikter kring aktuella frågor.


Den senaste Eurobarometerundersökning från EU-kommissionen visar att 93 % av EU-invånarna anser att klimatförändringen är ett allvarligt problem, 79 % ser det som ett mycket allvarligt problem.


Minst 50% av alla svenskar tycker att klimatförändring är det mest akuta problemet världen står inför medan 85% av alla svenskar tycker att det är en av världens allvarligaste problem. Enligt undersökningen har Sverige det högsta antalet för båda frågorna.


Läs hela undersökningen här : https://bit.ly/2kOmGHQ2019-09-13

EU-kommissionen 2019-2024 presenteras


Efter veckor av intervjuer som kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen har haft med var och en av medlemsstaternas kandidater, har Von der Leyen presenterat sin kommande EU-kommission.


Förslaget på vilka individer som ska  vägleda EU de kommande fem åren är unik på flera sätt:

 • Ursula von der Leyen är den första kvinnan vald att leda EU-kommissionen
 • Könsfördelningen är väldigt jämnt: 14 män och 13 kvinnor
 • Klimatfrågan ska hanteras av en vice-ordförande, ett tecken på frågans prioritering


Sveriges kandidat, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) föreslås som kommissionär för migration- och inrikesfrågor.


Storbritannien har inte nominerat en kandidat p.g.a. Brexit.


Innan den nya kommissionen kan tillträda ska kandidaterna utfrågas av Europaparlamentet. Läs mer om utfrågningsprocessen här: https://bit.ly/2lHnKgW

Läs om kommissionärerna och deras uppdrag här: https://bit.ly/2ksq3V2

Jämför von der Leyens kommission (2019-2024) med Junckers (2014-2019): https://politi.co/2lMt3vq

Bild: EU-Kommissionen


2019-08-27

Tre EU-toppfrågor för Sverige under hösten


EU minister Hans Dahlgren sa i en intervju till Europaportalen att tre frågor kommer har stor betydelse under hösten: Brexit, rättsstatlighet och budget.


I september sätter budgetförhandlingarna igång. Det finska ordförandeskapet vill presentera en konkret budgetkompromiss vid EU:s oktobertoppmöte med stats- och regeringscheferna, efter det förs förslaget vidare till Europaparlamentet.


”Planen är inte orealistisk men man vet att sådana här saker ofta tar längre tid än man tror så det är inte omöjligt att det spiller över till i början på nästa år”, säger Hans Dahlgren.


Brexit blir också en viktig händelse när Storbritannien väntas lämna EU den 31 oktober. Med eller utan ett avtal väntas att se. Dahlgren underströk också rättsstatens principer som en viktig fråga.


Läs hela artikeln här: https://bit.ly/33ZIVfU2019-08-22

Bankkonto i EU


Du kanske vill eller måste öppna ett bankkonto i Sverige eller i något annat EU-land.

Visste du att du kan ha ett konto i ett EU-land även om du inte bor där?


Om du är lagligt bosatt i ett EU-land har du rätt att öppna ett "grundläggande betalkonto", dvs. ett konto som används för att göra vanliga transaktioner som att sätta in eller ta ut pengar.

Om banken skulle gå i konkurs så skyddas dina pengar (i vanligt konto och/eller sparkonto) tack EU:s regler.


Läs mer här: https://bit.ly/2MwIlk72019-08-12

Ungdomarnas möjligheter i Åmål och i EU


Idag är det internationella ungdomsdagen!


I Åmål gör man mycket för att hjälpa ungdomar att förverkliga sina ambitioner och idéer. Europa Direkt Fyrbodal besöker skolor för att informera ungdomarna om vad EU är och vad det finns för möjligheter att åka utomlands genom studier, arbete, praktik, volontärarbete, ungdomsutbyten, osv.


Varje år tar Åmåls Kommun tre volontärer från olika EU-länder via Europeiska Solidaritetskåren, en av dem arbetar hos Europa Direkt Fyrbodal. Volontärerna är levande exempel på vad EU kan erbjuda ungdomar. Volontärerna visar andra ungdomar hur det är att åka utomlands och få nya livserfarenheter.  


Är du mellan 16 och 30 och vill forma Europas framtid genom att dela dina idéer nästa år i Strasbourg? Ansök till det Europeiska ungdomsevenemanget 2020 senast 15 oktober: https://bit.ly/31C7BJt


Funderar du på att plugga eller praktisera utomlands? Då kanske EU:s Erasmus+ program är något för dig: https://bit.ly/2MbmLBy


Läs mer om att bli volontär, praktisera, jobba, res eller studera på den Europeiska ungdomsportalen: https://bit.ly/2OR6qUY


2019-08-09

Ylva Johansson nominerad som Sveriges EU-kommissionär


Torsdagen 08 augusti presenterade Stefan Löfven arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som Sveriges kandidat till EU-kommissionen.  


 • ”Hon kommer bli en del av det starka lag som Ursula von der Leyen kommer att bilda” sa Stefan Löfven under en pressträff.


Hittills har Sverige bara haft kvinnliga EU-kommissionärer. Den nuvarande svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström har suttit i tio år, hon har varit ansvarig för inrikesfrågor och senare handelsfrågor.   


2019-07-19

Ursula von der Leyen blir vald som EU-kommissionens nya ordförande 


Tisdagen 16 juli, i en sluten omröstning, godkände Europaparlamentet Ursula von der Leyen som den första kvinnliga ordförande av den Europeiska Kommissionen. Med 383 ja-röster vann von der Leyen nomineringen med nio röster fler än de 374 som krävdes. 327 röstade nej, 22 lade ned sina röster och en röst var ogiltig. ”När nuvarande ordförande i EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, valdes för fem år sedan blev röstsiffrorna 422 för, 250 mot och 47 som avstod.”  


Som ordförande de kommande fem åren ska von der Leyen arbeta mot målet att göra Europa den första klimatneutrala kontinenten år 2050. Ekonomin ska bli bättre och demokratin i ett ”starkt Europa, från öst till väst, från syd till nord” ska försvaras.


”Hennes närmaste uppgift blir nu att sätta samman en ny kommission utifrån de kandidater som medlemsländerna nominerar och ge dem varsitt ansvarsområde.” Det är 27 kommissionärer, ett från från varje medlemsland ska utses, exklusive Storbritannien pga Brexit.  


Läs mer om Ursula von der Leyens mål och omröstningen i länkarna:


https://bit.ly/2LXMahm 


https://bit.ly/2XVB7aN


2019-07-12

17 "Europauniversiteten" har valts ut


”Europauniversiteten” är ett initiativ för att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. EU-kommissionen föreslog det inför det sociala toppmötet i Göteborg i november 2017.


Målet är att ”Europauniversiteten” kommer att öka de europeiska lärosätenas kvalitet, öka studenternas och personalens mobilitet och främja en bra och konkurrenskraftig högre utbildning för alla i Europa.


Studenterna ska kunna skräddarsy sin utbildning och få en europeisk examen. De kommer också samarbeta med företag, kommunala myndigheter och forskavärlden för att förbättra regionerna, på så viss bidrar Europauniversiteten till en hållbar ekonomisk utveckling i sina regioner.


Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Göteborgs Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan har valts ut.  


Läs mer om initiativet här: https://bit.ly/30yoWCt


2019-07-05

Toppjobb och Talman


På tisdagen, efter tre-dagars förhandling, fattade EU-medlemsländernas regerings- och statschefer ett beslut om EU:s fyra toppjobb:  

 1. EU-kommissionens ordförande                                                                                                    Ursula von der Leyen, tysk kristdemokratisk försvarsminister
 2. Europeiska rådets ordförande                                                                                                            Charles Michel, belgisk liberal premiärminister 
 3. EU:s utrikesrepresentant                                                                                                                  Josep Borrell, spansk socialdemokratisk utrikesminister
 4. Ordförande i ECB                                                                                                                         Christine Lagarde, fransk konservativ IMF-chef


På onsdagen röstade EU-parlamentet om vem som ska bli församlingens talman under de kommande 2,5 åren. Den italienske socialdemokraten David Sassoli vann i den andra valomgången och har därmed fått uppdraget. Sassoli har varit EU-parlamentariker sedan 2009 och tidigare arbetat som journalist.


I mitten av juli ska Europaparlamentet rösta om von der Leyen blir vald till ordförande. Därefter väljer hon sina vice ordföranden och kommissionärer bland EU-ländernas förslag. 28 kommissionärer ska tillsättas, en från varje medlemsland.


Läs mer om hur EU-kommissionen utses: https://bit.ly/32kD8Rk 2019-06-28

Få vård i hela EU


Ingen vill bli sjuk eller råka ut för en olycka när man är på semester. Men ibland ske det något oväntat och innan man vet ordet av det så behöver man vård. Då kan det vara bra att ha ett europeiskt sjukförsäkringskort.  


Med ett europeiskt sjukförsäkringskort har du rätt som EU-medborgare till akut- och planerad vård utomlands över hela EU på samma villkor som invånarna i landet du besöker. Om vården är gratis för invånarna i landet behöver inte heller du betala något. Kortet ger dig rätt till akutvård via offentliga sjukvårdsinrättningar, men som EU-medborgare kan du även få planerad vård utomlands.


Du kan också använda den offentliga sjukvården i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.


Personer från länder utanför EU som är lagligen bosatta i EU och omfattas av en statlig socialförsäkring kan också få ett kort.


Klicka här för att lära dig mer om medicinsk behandling i EU https://bit.ly/2ZLbkDp


Ansök om att skaffa dig ett sjukförsäkringskort här https://bit.ly/2XBJgoy


2019-06-27

Finskt ordförandeskapDen 1 juli börjar Finland sitt ordförandeskap av ministerrådet.

   

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden kommer Finland att leda och samordna möten på alla nivåer i rådet.


Finland vill sätta klimatet högst på EU:s agenda och stärka de gemensamma värdena samt göra EU en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering.


”Under Finlands EU-ordförandeskap ligger tyngdpunkten på EU:s globala ledarroll i klimatfrågor.”

”Finland vill stärka och utveckla EU:s rättsstatliga instrument. Vi måste finna effektivare sätt att säkerställa respekten för de gemensamma värdena i EU.”

Det här var några saker som finska statsminister Antti Rinne sade i ett tal i riksdagen.


Finland ersätter Rumänien vars ordförandeskap började Januari 2019. Det blir Sveriges tur under första halvåret 2023. 

 

Ta en titt på programmet för det Finska ordförandeskapet:  https://bit.ly/2YoOy4d


2019-06-24

Erasmus fyller 32 år


Det började med 3,244 deltagare…nu har mer än 9 miljoner deltagit.

I år fyller Erasmus programmet 32 år.


Det lanserades 1987 med målet att ge ungdomar möjligheten att studera eller praktisera utomlands. Det har vuxit till ett väldigt populärt utbytesprogram som har gynnat många ungdomar, både i universiteten och i arbetslivet.


En studie visar att 80 procent av Erasmusstudenter får ett jobb inom tre månader efter sin examen och 72 procent har sagt att Erasmusutbytet hjälpte dem att få sitt första jobb.


Hur mycket vet du om Erasmus?


Läs ”10 saker du bör kunna om Erasmus” 

https://bit.ly/2XNShIb


Läs mer om Erasmus på Studera.nu 

https://bit.ly/2N9zXrV 2019-06-14

EU-medlemskap och Euron: Vad tycker svenska väljare?


Stödet för det svenska EU-medlemskapet slår nytt rekord enligt SCB’s nya vårundersökning som publicerades nu i tisdags. Undersökningen visar också att det svenska motståndet mot euron har minskat.


Undersökningen genomfördes per telefon och webbenkäter 29 april till 28 maj 2019. 9 092 röstberättigade personer söktes och 4 506 (50,4 procent) svarade på två frågor:


 • ”Är du i huvudsak för eller mot det svenska medlemskapet i EU eller har du ingen bestämd åsikt?”

 

 • ”Om vi idag skulle ha folkomröstning om att ersätta kronan som valuta, skulle du då rösta Ja eller Nej till att införa euron som valuta i Sverige?”

 

Resultaten visar att cirka 62 procent är för medlemskap för EU medan cirka 13 procent är mot. De övriga 25 procent svarade ”vet ej”.


Partiet som har flest EU-sympatisörer bland sina väljare är Liberalerna med 92 procent svarade att de är för och 3 procent svarade mot. Det partiet med minst stöd för EU-medlemskapet är Sverigedemokraterna med cirka 40 procent, en minskning från 49 procent november 2018.


Undersökningen visar också att de svenska väljarnas motstånd mot euron ligger på 66 procent, vilket är det lägsta motståndet sedan våren 2011.


Läs mer i Europaportalens artikel: https://bit.ly/2WH73Uo


2019-05-31

Nya siffror om Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa. Som Erasmusstudent läser man på en högskola eller ett universitet i ett annat europeiskt land i 3-12 månader, på samma villkor som de inhemska studenterna och med hjälp av ett stipendium från Europeiska kommissionen.


Men vad har det gett för resultat? Hur har det förändrat deltagarnas liv?


Higher Education Impact Study publicerade nu i veckan ett faktablad med resultaten av

77,000 undersökningar om hur Erasmus+ påverkar studenterna som har studerat eller praktiserat utomlands.


Enligt faktabladet deltog två miljoner elever och personal inom högre utbildning i ett Erasmus+ program mellan 2014 och 2019. 72% av deltagarna har sagt att programmet har hjälpt dem att hitta sina första jobb. Många tycker att erfarenheten av att studera eller praktisera utomlands har starkt deras självförtroende. De får en bättre uppfattning av vad de vill studera och jobba med efter sina utbyten. Studien visar också att det har skett en ökning i antalet deltagare som identifiera sig mer som européer.


Läs faktablad i sin helhet: https://bit.ly/2wsPlEG  


Lär dig mer om Erasmus+ : https://bit.ly/2khIwOW  


Hitta möjliga universitet för utbyte via UHR: https://bit.ly/2XcyqC5


2019-05-29
Rekordsiffror för både Sverige och Europa i EU valet!
Valdagen var söndagen den 26e maj...men än är det inte slut!


Än så länge har vi preliminära resultat från EU-valet den 26e maj. Men statistiken visar att det har skett en ökning i valdeltagande i Åmål, i Sverige och i Europa jämfört med det förra valet 2014.


I Åmål har man sett ett valdeltagande på cirka 46,2% vilket innebär en ökning på 4,6%.

I Sverige röstade 54,65% av svenska väljare jämfört med 51,07% under förra EU-valet i 2014. Det är ingen stor skillnad, en ökning på 3,58%, men det är det största deltagande i ett EU val som Sverige har haft sedan vi blev medlemmar 1995. 

 

På europeisk nivå skiljer sig valdeltagande mellan medlemsländerna. Det lägsta valdeltagandet ligger på 22,74% medan det högsta är 88,47%. Genomsnittet hamnar då på cirka 50,97%. Det är det högsta valdeltagandet sedan 1999.  


Det har också skett en ökning i Skolvalet. Enligt MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) visar det preliminära resultatet att 60 607 elever i 286 skolor har röstat. En ökning med 35% jämfört med valet 2014. Det finns 70 skolor som har fortfarande har möjlighet att rapportera i sina resultat.

  

Följ utvecklingen av resultaten: https://bit.ly/2XeKrqy


För mer info om Skolvalet 2019 till Europaparlamentet: https://bit.ly/30MRSHT  


Om du är nyfiken på hur din kommun och valdistrikt har röstat: https://bit.ly/2W6facP


2019-05-24

Toppkandidaternas debatt visas över hela Europa!

Direktsänd på åtminstone 35 kanaler och på mer än 60 nätplattformar - ordförandedebatten för EU-valet den 15 maj 2019 var ett tillfälle att upptäcka var toppkandidaterna (eller spitzenkandidaten) står i en rad frågor.


Varför är det bra att ha tittat på debatten? För att en av kandidaterna kommer med all sannolikhet att bli ordförande för Europeiska Kommissionen. Det blir något som väljarna ska behöva ta ställning till nu under valet.  


Efter EU – valet kommer Europaparlamentet att välja en huvudkandidat till ordförande för Europeiska Kommissionen efter att stats- och regeringschefer har lagt fram sitt förslag med hänsyn till resultatet av EU-valet. Varje partigrupp i Europaparlamentet har utsett en toppkandidat.


Det här systemet användes för första gången 2014 med målet att göra EU-valet mer öppet och demokratiskt. Resultatet blev att Jean-Claude Juncker valdes till ordförande för Europeiska Kommissionen. 


Urvalsprocessen av den nye ordföranden börjar direkt efter valet och pågar under sommaren fram till oktober. Håll ögonen öppna!

 

Vill du veta mer? Läs mer om debatten och urvalsprocessen här: https://bit.ly/2K4LuG7    


Missade du debatten? Du kan se debatten i sin helhet på SVT Play: https://bit.ly/2wa9FdY  


2019-05-15

Paneldebatt i Åmål inför EU-valet

Det är 11 dagar kvar till EU valet den 26e maj. Är du osäker på hur du ska rösta i valet? Då är du välkommen till en debatt på Harrys i Åmål där svenska Europaparlamentariker och kandidater diskuterar framtidens Europa och svarar på dina frågor.

 

9 kandidater från 9 olika partier ska presentera vilka EU-frågor de brinner för, vad de har fått för erfarenheter under sina år i parlamentet och vad de har för förväntningar på sin roll i det nya parlamentet om de blir invalda. Därefter startar debatten med diskussioner om följande ämnesområden utifrån vad det svenska folket tycker är viktiga EU-frågor och vad aktuella opinionsundersökningarna visar:


- Klimat och miljö

- Arbetsmarknaden

- Integration/immigration

- EU och internationella frågor

- Demokrati/rättigheter  

 

Paneldebatten avslutas sedan med att var och en får en minut till att göra en avslutande reflektion.  

 

Moderator: Magnus Lindh, forskare i Europakunskap vid Karlstads universitet.

 

Medverkande debattörer:

Said Abdu (L)

Håkan Berg (PV)

Erik Evestam (C)

Gustaf Göthberg (M)

Martin Hallander (KD)

Olle Ludvigsson (S)

Emma Nohrén (MP)

Håkan Svenneling (V)

Charlie Weimers (SD)

 

Tid: 17:00-19:30

Plats: Harry’s Restaurang och bar, Hamngatan 5, 662 31, Åmål

 

2019-04-26

Greta Thunberg besöker Europaparlamentet

Den 26e maj är det EU-valdag i Sverige! Det är en unik möjlighet att påverka hur Europaparlamentet beslutar i frågor som påverkar ditt vardagliga liv. När du röstar så väljer du vem som ska fatta besluten och hur besluten kan bidra till att bygga den värld du vill leva i.


Men man måste ha fyllt 18 år för att rösta i EU-valet. Det betyder att 16 åringar som Greta Thunberg inte får rösta i EU-valet den här gången.


Förra veckan besökte Greta Europaparlamentet och talade i miljöutskottet. Hon talade om hur viktigt det är att agera, för möjligheten att bromsa klimatförändringarna håller på att glida ifrån oss. Greta manade också till att vi röstar i EU-valet den 26 maj för att rädda klimatet.


Gör som Greta och berätta för familj och vänner varför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Sprid gärna den här videon i sociala medier. #EUval2019

https://bit.ly/2UwExPu


Vill du engagera dig för att fler ska använda sin rösträtt den 26 maj? Anmäl dig till Europaparlamentets partipolitiskt neutrala kampanj #denhärgångenröstarjag https://www.denhargangenrostarjag.eu/


2019-04-17
Brexit förlängs tom 31 oktober 2019

Den 21 mars enades Europeiska rådet att det brittiska underhuset ska ha godkänt utträdesavtalet senast den 29 mars. Om inte så skulle Brexit har förlängts till 12 april och det hade med all sannolikhet blivit ett avtalslöst Brexit.


Risken blev stor efter att det brittiska underhuset röstade emot förslaget den 29 mars. Men efter toppmötet den 10 april bestämde det Europeiska rådet att tidsgränsen för Brexit skjuts upp till 31 oktober för att ge Storbritannien tillräckligt med tid att ratificera Utträdesavtalet.


Det här påverkar naturligtvis EU-valet. Om ett avtal inte ratificeras innan den 22 maj så måste Storbritannien hålla val till Europaparlamentet. Skulle Storbritannien inte hålla val, då har de till den 31 maj istället för 31 oktober.


Som sagt är det mycket som kan ske innan dess. Europeiska rådet ska diskutera uppdateringar under nästa toppmöte i juni.


Brexit fortsättningen fortsätter!


Klicka på länken om du vill läsa toppmötets beslut från 10 april i sin helhet
https://bit.ly/2VDDVJk   2019-04-08

Tågluffa gratis!

EU-kommissionen lottar återigen ut 12.000 interrail-biljetter till 18-åringar som ansöker om att få tågluffa. Syftet är att få unga att känna en gemensam europeisk identitet.

 

Är du intresserad av EU och andra kulturer?

Sugen på att resa och upptäcka andra länder?

 

Ansök från och med den 2 maj kl. 12 till och med den 16 maj kl. 12. Från och med den 2 maj kommer en ”sök nu” knapp att dyka upp på Europeiska ungdomsportalen: https://bit.ly/2ABy4dZ

 

För att ansöka måste du vara född mellan 2 juli 2000 och 1 juli 2001 och vara medborgare i något av medlemsländerna. Om du väljs ut kan du resa i mellan 1-30 dagar någon gång mellan den 1 augusti 2019 och 31 januari 2020.2019-04-05

Stefan Löfven höll tal i Europaparlamentet

Den tredje april höll Stefan Löfven ett tal inför Europaparlamentets ledamöter. Löfven talade bland annat om EU:s framtid, trygghet och säkerhet, schyssta jobb samt försvar av det öppna samhället. Talets röda tråd var att grunden för EU-samarbetet måste vara de gemensamma värderingarna.


– Vi kan bara vara en kraft för fria medier och rättsstatliga principer om vi har fria medier och oberoende domstolar, sade Stefan Löfven.


Under talet meddelade även Löfven att regeringen har beslutat att de vill att Sverige ska gå med i den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, en åklagarmyndighet med syfte att bekämpa bedrägerier med unionens budget.


Läs mer om Löfvens tal på Europaparlamentets hemsida: https://bit.ly/2IaBCt7 eller på Europaportalen: https://bit.ly/2G4Olwl. Du kan se hela talet på Europaparlamentets hemsida: https://bit.ly/2TZmQYu.2019-03-27

Hur EU har förberett sig på en avtalslös brexit

Sannolikheten att Storbritannien lämnar EU utan avtal ökar, därför har EU-kommissionen färdigställt sina förberedelser för en avtalslös brexit. Europeiska rådet enades 21 mars om att godkänna Theresa Mays begäran om senareläggning av Storbritanniens utträde till 22 maj. Detta under förutsättningen att utträdesavtalet godkänns av det brittiska underhuset senast 29 mars. Om underhuset inte har godkänt avtalet innan dess så går Europeiska rådet med på en förläning till och med 12 april. Lyckas inte underhuset enas tills 29 mars så finns det en risk att ett avtalslöst brexit inträffar 12 april.


I och med risken för ett avtalslöst brexit så har kommissionen hittills lagt fram 19 lagförslag, varav 17 har antagits eller godkänts av Europaparlamentet och rådet. EU har även satt samman olika beredskapsåtgärder för att inte effekterna av ett avtalslöst brexit ska bli för stora utan genom åtgärderna ge parterna lite tid att ta fram nya avtal.


Vill du veta mer om förberedelserna eller de olika beredskapsåtgärderna så kan du läsa mer i kommissionens pressmeddelande: https://bit.ly/2HJJq5X. De har även tagit fram en serie faktablad med frågor och svar: https://bit.ly/2CFCvq9. 2019-03-14

Fatta EU

UR skola har ett program för högstadieungdomar med syfte att öka deras kunskap om det europeiska samarbetet. Programledaren Leila Trulsen får testa på olika yrken som är kopplade till EU samtidigt som statsvetaren Jenny Madestam förklarar hur allt hänger ihop. Det finns tre avsnitt; beslutsprocessen, handel och samarbete. Du kan hitta dem här: https://bit.ly/2u4ekNx2019-03-12

Vad gör EU för jämställdheten?

Internationella kvinnodagen uppmärksammades fredagen den 8 mars. Men vad gör EU för att främja kvinnor och jämställdhet?


EU arbetar bland annat med att ge kvinnor samma möjligheter som män på arbetsplatsen genom lika lön och att hjälpa både män och kvinnor med en hälsosam balans mellan arbete och andra delar i livet. I EU tjänar män i genomsnitt 16 procent mer än kvinnor och färre kvinnor arbetar vilket kostar EU:s ekonomi 370 miljarder euro per år. EU har även en kampanj med målet att stoppa våldet mot flickor och kvinnor samt finansierar projekt i programmet Rights, Equality and Citizenship med fokus på att bekämpa könsrelaterat våld och ge stöd till utsatta.


Vill du veta mer om hur EU arbetar med jämställdhetsfrågor? Läs denna korta publikation i så fall https://bit.ly/2TyfSi1, den kan även hittas på svenska via länken.2019-03-06

Nya Partiet vändpunkt kandiderar till EU-valet

Avhoppade miljöpartister med Carl Schlyter i spetsen har bildat ett nytt parti: Partiet vändpunkt. Igår presenterade de även sina kandidater till Europaparlamentsvalet. Toppar listan gör Kitty Ehn. Andra namn på listan är avhoppade MP-politikerna Max Andersson, Valter Mutt och Diana Chibbani Blom.


Under gårdagens presskonferens presenterade partiet även elva reformförslag, bland annat: en klimatomställning som förenar, ett EU för de stora frågorna och biologisk mångfald.


Läs mer om partiet på deras hemsida: https://partietvandpunkt.se/

Läs också om EU-kandidaten Kitty Ehn på SvD: https://bit.ly/2Vzn8GS2019-02-25

Sverige bäst i EU med förnybart bränsle

Då transportsektorn står för ungefär en femtedel av utsläppen av växthusgaser i EU så har EU satt som  mål att minst 10 procent av andelen förnybart inom transportsektorn till år 2020. I dagsläget är det endast Sverige och Finland som har nått målet. I Sverige var andelen förnyelsebart bränsle inom transport år 2017 mer än dubbelt så hög som tvåan Finland och fem gånger så hög som EU-snittet.


Läs hela artikeln på Europaportalen här: https://bit.ly/2TlWp3f
2018-02-15

100 dagar kvar till EU-valet

Idag är det 100 dagar kvar till EU-valet och vi vill därför berätta om Europaparlamentets kampanj #denhärgångenröstarjag för att öka valdeltagandet och stärka demokratin. Genom att registrera dig kan du hjälpa till att sprida information om valet så att fler röstar den 26 maj.


Registreringen sker i två steg så du måste bekräfta ditt konto genom det mail som skickas ut direkt efter registreringen på webbplatsen.


Du kan registrera dig på denna länk:

 https://www.denhargangenrostarjag.eu/?recruiter_id=1697942019-02-04

EU inför ”pappamånader”

Efter långa förhandlingar mellan EU:s institutioner så har de äntligen kommer överens om att EU ska införa två månader som öronmärks åt respektive förälder i samtliga medlemsländer, man ska även garanteras ersättning under dessa två månader. Medlemsländerna ska även införa minst tio dagars betald pappaledighet i samband med födseln. En av orsakerna till att man vill dela mer på föräldraledigheten är ett led i att öka sysselsättningsgraden bland kvinnor. År 2015 var sysselsättningsgraden för män nästan 76 procent medan den för kvinnor endast var 64 procent. Kvinnor arbetar även oftare deltid än män.


Överenskommelsen ska implementerats inom tre år. Som en del av överenskommelsen ingår även att man ska ha rätt att vara ledig i upp till fem dagar per år för vård av anhörig, eller en person man bor med.


Här kan man läsa hela artikeln på Europaportalen: https://bit.ly/2BlzFpw2019-01-30

Det  här gör EU för mig

Du har väl inte missat Europaparlamentets hemsida om hur EU påverkar din vardag? På https://what-europe-does-for-me.eu/ kan du läsa om hur du som EU-medborgare påverkas av EU i ditt dagliga liv. Det kan till exempel gälla ditt jobb, dina resor eller dina sociala rättigheter.


I och med EU-valet i maj 2019 kan man även utifrån ett individperspektiv läsa en rad olika korta texter och vad EU gör och har gjort. 

2019-01-22

Solvit – hjälper dig med problem med dina EU-rättigheter

Solvit är en gratistjänst som regeringarna i samtliga medlemsländer, samt Island, Norge och Lichtenstein, tillhandahåller. Solvit kan hjälpa dig om du anser att dina rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat medlemsland eller om du ännu inte vänt dig till domstol.


Läs mer om Solvits tjänster: http://ec.europa.eu/solvit/index_sv


2019-01-15

Analys av Brexit

Erika Bjerström har på SVT:s hemsida analyserat Brexit och den kommande omröstningen under kvällen kring brexitavtalet. Det brittiska parlamentet ska rösta om det avtal som EU och Storbritannien förhandlat fram under två år och allt tyder på att parlamentet kommer att rösta ner avtalet.


Om det sker har Theresa May tre arbetsdagar på sig att återkomma med en plan B, antagligen en tidsfrist om förlängning av artikel 50 till juli, något som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker redan lovat May i ett brev.


Läs hela analysen här: https://bit.ly/2McaqdE2019-01-04

Skillnader i hur man röstar i riksdagsval och EU-val

Forskare har kommit fram till att svenskar röstar olika i riksdagsval och EU-val. Ser man till EU-valet så går det ofta sämre för de större partierna, forskarna tror att orsaken till det är att de ofta har svårare att få sina väljare att gå och rösta jämfört med mindre partier där en högre andel röstar.


I en artikel på Europaportalen så förklarar statsvetaren Linda Berg 11 skillnader mellan valen. Bland annat så påpekar hon att det är lägre valdeltagande till EU-valet vilket påverkar hur stödet ser ut för de olika partierna samtidigt som endast 21 personer ska röstas fram. Vidare kampanjar partierna var för sig och enskilda populära kandidater kan få många röster.


Följ länken för att läsa hela artikeln på Europaportalen: https://bit.ly/2AtYAH82018-12-18

EU överens om koldioxidutsläpp

Under gårdagen kom ministerrådet och Europaparlamentet överens om att begränsa koldioxidutsläppen från bilar med 37,5 procent och för skåpbilar med 31 procent. Parterna kommer även överens om att minska utsläppen från bilar och skåpbilar med 15 procent till år 2025.


Överenskommelsen är en del av målet med att minska det totala utsläppet av växthusgaser med 40 procent fram till år 2030.

Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Läs mer på Dagens Nyheter: https://bit.ly/2T0ILib2018-12-13

Svenskarna mer positiva till EU

Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste mätning visar på det högsta stödet för EU sedan mätningarna började år 2006. I senaste mätningen var 58,6 procent av svenskarna positiva till EU, detta är en ökning med 6,2 procent sedan i maj i år. Även motståndet till EU har minskat bland svenskarna, vilket vid senaste mätningen var 15,6 procent jämfört med 18,8 procent i maj i år.


En av anledningarna till det ökade förtroendet antas vara frågan om klimatet, vilket många EU-medborgare anser lättast kan lösas tillsammans. Även Brexit kan vara en orsak till det ökade stödet i och med den osäkerhet som uppstått för Storbritannien i samband med deras utträde ur EU.


Stödet för euron däremot är väldigt svagt bland svenskarna, endast 18,6 procent av svenskarna skulle vid en omröstning rösta för ett medlemskap i valutaunionen EMU, 68 procent var i mätningen emot ett medlemskap i EMU.


Hela SCB:s undersökning finns att läsas här: https://bit.ly/2EtqoiE

DN har i en artikel skrivet om det ökade stödet, läs mer här: https://bit.ly/2PBeS5A2018-12-06

Varför det är viktigt att rösta i EU-valet

I samband med det avslutande ungdomsutbytet i projektet bEUnique - United in Diversity, fick alla deltagarna från Sverige, Ungern och Grekland, möjlighet att med en mening berätta varför det är viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet 2019.Intresserad av att delta i ett ungdomsutbyte eller veta mer om hur det fungerar? Läs mer på MUCf:s hemsida: http://www.mucf.se/ungdomsutbyte2018-11-30

Klimatförändringar

Den 28 november presenterade EU-kommissionen en långsiktig strategi för en koldioxidsnål ekonomi 2050. Samtidigt publicerades en stor opinionsundersökning från alla EU:s medlemsländer: Eurobarometer om klimatförändringar. Läs om kommissionens långsiktiga strategi, som är i linje med Parisavtalet, här: https://bit.ly/2BIKRNS


Europaparlamentet har även i november godkänt nya EU-mål för att öka användandet av förnybar energi samt att förbättra energieffektiviseringen. Enligt den nya lagen som har godkänts av parlamentet så ska minst 32 procent av EU:s energikonsumtion 2030 komma från förnybara källor, så som vind- och solkraft.


Tanken med den nya lagen är att den ska få både företag och privatpersoner att spara pengar på sina energikostnader, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Det nya lagförslaget måste även godkännas av rådet innan det kan implementeras


Läs Europaparlamentets pressmeddelande: https://bit.ly/2yS0wsf2018-11-19

Delta i filmtävling

En kortfilmstävling arrangeras av EU:s delegation till Europarådet i samarbete med Europarådet. Till och med den 5 december har du möjlighet att uttrycka dig på det valda temat ”Proud of Our Heritage, Open to the World”. Ta fram en kamera eller din mobiltelefon och uttryck din kreativitet på en till tre minuter på temat. Gör din röst hörd: varför är kulturarv viktigt för dig? Varför är det viktigt att dela med sig av det till andra?


De bästa filmerna väljs ut av en jury och den vinnande kortfilmen får i pris en systemkamera med videostabiliserare. Ett pris går även till den kortfilm som får mest ”likes” på sociala medier och där får vinnaren en videoprojektor och en portabel skräm. En tredje pris kommer även gå till den som skrivit den bästa konstruktiva kritiken i kommentarsfältet på social media, det priset är en fotodrönare.


Deadline för att delta är den 5 december.


Läs mer om tävlingen: https://bit.ly/2DMK2G02018-11-13

Vill du bli skolambassadör för EU?

Är du lärare och intresserad av EU-frågor och skolutveckling? Vill du ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Vill du inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet? Då är Skolambassadör för EU något för dig.


Utbildningen är kostnadsfri och innehåller moment så som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från bland annat Erasmus+. Utbildningen är ett samarbete mellan Universitets- och högskolerådet (UHR), EU-kommissionen, Europaparlamentet samt Regeringskansliet.


Ansökan till Skolambassadör för EU 2019 är öppen till den 30 november 2018.


Läs mer på UHR:s hemsida: https://bit.ly/2yUOttn2018-11-08

Gratis wifi i EU

Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museer i hela EU. Pengarna kan också användas till andra projekt, t.ex. för att uppgradera eller köpa ny utrustning med den senaste tekniken på marknaden. Varje godkänd kommun får ett fast belopp på 15 000 euro och kommunerna i fråga bestämmer själva vilka offentliga platser som ska få trådlöst internet via WiFi4EU.


Budgeten för WiFi4EU är 120 miljoner euro mellan 2018 och 2020. Pengarna ska gå till att installera den senaste wifi-tekniken i våra kommuner. Kommuner kan från 7 november klockan 13.00 ansöka om EU-finansierad wifi på allmänna platser. Bidragsmottagarna kommer att väljas enligt principen ”först till kvarn” men varje EU-land kommer att få ett minsta antal checkar.


Mer information och ansökan: https://www.wifi4eu.eu/#/home (byt språk uppe i högra hörnet).2018-10-23

Time to Move

Oktober innebär att det är Eurodesks Time to Move kampanj för ungas mobilitet. På Time to Move-sidan kan du hitta ett flertal evenemang för unga som arrangeras under oktober. De olika aktiviteterna visar alla på olika sätt som unga kan åka utomlands och delta i internationella projekt, utforska Europa eller få kunskap som behövs inför framtiden. I Åmål kommer det att vara aktiviteter den 26 och 27 oktober.


 

Läs mer om aktiviteterna här: https://timetomove.eurodesk.eu/#activities

 2018-10-09

EU:s nya utsläppskrav på nyproducerade bilar

Europaparlamentet röstade under förra veckan igenom ett förslag om tuffare utsläppskrav på nyproducerade bilar. Förslaget som röstades igenom innebär att koldioxidutsläppen från nyproducerade bilar ska minska med 40 procent fram till 2030. Detta var en kompromiss då miljöutskottet hade förslag på en minskning på 50 procent och EU-kommissionen på 30 procent.


Förra veckans omröstning sätter ambitionsnivån för de fortsatta diskussionerna mellan medlemsländerna som inte var överens om hur stränga kraven skulle vara. Argumenten mot strängare utsläppskrav grundar sig framförallt i att det kan hämma den europeiska bilindustrins konkurrenskraft på den globala marknaden.


Idag träffas medlemsländernas miljöministrar för att ta fram en gemensam ståndpunkt i frågan och imorgon, den 10 oktober, börjar slutförhandlingarna mellan Europarlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet.


Läs mer på Dagens Industri: https://bit.ly/2A075d5 och Dagens Nyheter: https://bit.ly/2QBPvla2018-10-05

Nya ledamöter till EU-nämnden 

I veckan röstade riksdagen igenom EU-nämndsledamöterna för mandatperioden 2018-2020. Ledamöterna har i sin tur valt ordförande och vice ordförande.


EU-nämnden utgör ett av riksdagens utskott och dess 17 ledamöter behandlar politiska frågor gällande EU och Sveriges medlemskap i unionen. EU-nämnden arbetar med samtliga av EU:s samarbetsområden så som utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete. Sammansättningen av nämnden beror på partierna storlek i riksdagen där störst parti får flest röster. Regeringen samråder med nämnden inför möten i EU:s ministerråd och Europeiska rådet.


Idag var första gången EU-nämnden träffades och de sammanträdde kring sakfrågor inför nästa veckas ministerråd i Luxemburg.


Ordförande för den nya EU-nämnden är Åsa Westerlund (S) och vice ordförande är Eskil Erlandsson (C).

 

Antal ledamöter per parti i nya EU-nämnden:

Socialdemokraterna 5 

Moderaterna 4 

Sverigedemokraterna 3 

Miljöpartiet 1

Centern 1

Kristdemokraterna 1 

Liberalerna 1

Vänsterpartiet 1


Läs mer på riksdagens sida: https://bit.ly/2zSQs2T2018-09-28

Europeiska språkdagen

I onsdags, den 26 september, firade vi den europeiska språkdagen. Dagen är ett initiativ från EU och Europarådet och infaller den 26 september varje år. Syftet med dagen är att visa på att språk både är viktigt och roligt.


Vi på Europa Direkt Fyrbodal firade dagen på Karlbergsgymnasiet där det bland annat hölls presentation om olika utlandsstipendier och utbyten som eleverna har möjlighet att delta i, genom Erasmus+ men även AFS. Föreläsaren Peter Nitschke från kommunikationsbyrån, Snacka Snyggt, höll en presentation kring retorik och volontären på Europa Direkt arrangerade tillsammans med de två andra volontärerna i Åmåls kommun ett quiz där eleverna kunde testa sina kunskaper om EU och de olika språken som talas i medlemsländerna.
2018-09-12

Talet om tillståndet i unionen

Idag genomförde EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen. I talet föreslog Juncker bland annat en ny allians mellan EU och Afrika för hållbar investering och sysselsättning. Juncker nämnde även Brexit och att de respekterar Storbritanniens beslut att lämna EU men även att om de lämnar EU så måste de även förstå att de inte längre har samma förmåner utanför unionen samt att det är viktigt att fortsätta att stötta de olika programmen inom Erasmus+.


 

Länk för att lyssna på talet: https://bit.ly/2MoWA66

Länk till pressmeddelande från EU-kommissionen  gällande en allians med Afrika: https://bit.ly/2x6cXzQ
2018-08-31

Majoritet vill slopa tidsomställningen

EU-kommissionen publicerade idag de preliminära resultaten av det offentliga samrådet om avskaffandet av tidsomställning i EU. Samrådet genomfördes mellan den 4 juli och 16 augusti 2018 om runt 4,6 miljoner från samtliga medlemsländer svarade på samrådet.


Enligt de preliminära resultaten är 84 procent av de som svarat för att avskaffa systemet med tidsomställning. I Sverige är ca 8 av 10 slopandet av tidsomställningen.


Nästa steg blir för EU-kommissionen att lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet i syfte att ändra det nuvarande tidsomställningssystemet. 


Läs pressmeddelandet här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5302_sv.htm2018-08-23

Riksdagsval = EU-val

Under riksdagsvalet så påverkar vår röst även EU-politiken. Partiet eller partierna som bildar regering kommer varje vecka lägga sin röst på nya gemensamma beslut på EU-lagar som sedan blir svenska lagar. Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet har samlat ett urval av frågor som regeringen troligen kommer att fatta beslut om efter riksdagsvalet. På projektets sida kan man klicka sig fram för att se hur de olika partierna ställer sig i dessa olika frågor för att bilda sig en uppfattning om vilket parti som bäst speglar den egna åsikten.


Läs mer här: http://val2018.cfe.lu.se/


Centrum för Europaforskning har även under sommaren haft en blogg för fakta- och forskningsbaserade analyser och kommentarer om europeisk politik, ekonomi, juridik, historia och kultur. Läs bloggen här: https://europakommentaren.eu/2018-07-31

Var med och påverka EU:s tidssystem

Efter ett antal uppmaningar från medborgare, medlemsländer och Europaparlamentet har EU-kommissionen beslutat att utreda hur de nuvarande sommartidsarrangemangen i EU fungerar och om de borde ändras.


Som EU-medborgare har du möjlighet att lämna dina synpunkter kring detta. Mellan 4 juli 2018 – 16 augusti 2018 har du möjlighet att lämna dina synpunkter här: https://bit.ly/2KdlBAl

Du kan även läsa mer om samråd om sommartid på EU-kommissionens hemsida: http://europa.eu/!mf73Yc

Bild: IBL2018-07-24

EU:s civilskyddsmekanism

EU:s civilskyddsmekanism kan liknas vid en gemensam resurspool där medlemsländerna kan begära stöd vid större kriser och katastrofen, så som Sverige gjort i och med skogsbränderna. Genom att man kan köpa in resurser från andra medlemsländer behöver inte varje land köpa in utrustning som kan behövas för olika slags kriser, vi kan istället låna av varandra och därmed hålla nere kostnaderna.


Länkarna nedan kan ge mer information:

- Hur fungerar EU:s civilskydd? https://bit.ly/2uGcOSx

- Civilskydd och krisberedskap: https://bit.ly/1LjJGP7

- Bekämpning av skogsbränder: https://bit.ly/1H4ufLg

- Översikt över vad de olika länderna bidrar med till den europeiska civilskyddsmekanismen: https://bit.ly/2LL9hJ0

- Pressmeddelande från i lördags (21/7) om de resurser som sätts in från olika länder: https://bit.ly/2NElPT7

- Bilder från krishanteringscentret i Bryssel: https://bit.ly/2uZO9aD

- Satellitövervakningssystemet Copernicus följer bränderna och levererar information till svenska myndigheter: https://bit.ly/2JPmOh1

EU-kommissionen presenterade i november 2017 ett förslag om stärkt katastrofberedskap, rescEU. https://bit.ly/2hZcpr4
2018-07-17

Rättslig process inleds mot Ungern

EU-parlamentets rättighetsutskott, Libe, röstade i slutet på juni för att gå vidare med en möjlig rättslig process mot Ungern för landets odemokratiska tendenser. Genom omröstningen hoppas utskottet att medlemsländerna känner sig uppmanade att sätta igång artikel 7.1 i Lissabonfördraget vilket blir en tydlig markering mot ett medlemsland.


I september väntas hela EU-parlamentet rösta i frågan och om ledamöterna följer utskottet blir det första gången som EU-parlamentet använder sin rätt att uppmana ministerrådet att inleda en process mot ett medlemsland. Tidigare har EU-kommissionen beslutat att inleda en rättslig process mot Polen enligt ett artikel 7.1-förfarande.


Läs mer på Europaportalen: https://bit.ly/2mpNxYe2018-07-13

#THISTIMEIMVOTING

Mellan den 23-26. maj 2019 röstar Europa för ett nytt Europaparlament. Valdeltagandet har tyvärr alltid varit mindre än till exempel på riksdagsvalet.

En kampanj har därför startats i år: This time I’m voting!

’Den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid: den här gången måste vi alla ta ansvar för den. Så den här gången ber vi dig inte bara att rösta, vi ber dig också hjälpa till att övertyga andra om att rösta också. För om alla röstar, då vinner alla!’


’Den här gången röstar vi!’, det säger vi på Europa Direkt kontoret. Hjälpa oss gärna att sprida information och registrerar dig: https://www.thistimeimvoting.eu/sv
2018-06-26

#EUANDME

Du har väl inte missat de fem kortfilmerna om hur EU gör skillnad och vilken nytta du kan ha av EU? I de fem kortfilmerna kan du se filmer regisserade av olika kända europeiska regissörer med filmer om bland annat två syskon som bjuder in resten av Europa till sin by och en dansare som startar ett företag på en väldigt osannolik plats.


Via denna länk kan du komma till Youtube-listan för filmerna https://bit.ly/2IuNW3Z.  Lär även mer på Europa och du: https://europa.eu/euandme/sv2018-06-12

EU:s civila krisskyddsmekanism – ett exempel på EU-solidaritet

I EU-kommissionens nyhetsbrev kan man denna vecka läsa om hur Sverige i lördags aktiverade EU:s civila krisskyddsmekanism. Det är ett frivilligt system där EU samordnar frivilliga bidrag från deltagande länder till ett land som begärt stöd. Stödet samordnas av det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap i Bryssel. Två italienska brandbekämpningsflygplan lyfte tidigt på söndagmorgonen mot Örebro för att stärka den svenska brandberedskapen.


EU:s civilskyddsmekanism inrättades 2001 och har sedan dess övervakat fler än 400 katastrofer och tagit emot över 250 ansökningar om stöd. EU:s civilskyddsmekanism kan aktiveras vid katastrofer som människan orsakat och naturkatastrofer, men ger också stöd till katastrofberedskap och förebyggande av katastrofer.


Ta del av mer EU-nyheter i EU-kommissionens nyhetsbrev, tryck på länken för att läsa mer: https://bit.ly/2ntHFNF2018-05-31

Tågluffa gratis!

I sommar erbjuder Europeiska Unionen 15,000 interrail-biljetter till 18-åringar som ansöker om att få tågluffar. Syftet är att få unga att känna en gemensam europeisk identitet.


Är du interesserad av EU och andra kulturer?

Sugen på att resa och upptäcka andra länder?


Ansök mellan 12-26 juni på

 http://www.youdiscover.eu/


Du kan även läsa mer om tävlingen på Europeiska ungdomsportalen: https://bit.ly/2kj5cQf


För att ansöka måste du vara född mellan 2 juli 1999 och 1 juli 2000 och vara medborgare i något av medlemsländerna. Resan måste genomföras mellan juli och september.2018-05-21

GDPR – ett starkare dataskydd

Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla för alla företag som är verksamma i EU. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat att folk får en större kontroll över sina personuppgifter samt att företag kan dra fördel av lika konkurrensvillkor.


Läs mer om GDPR på EU-kommissionens hemsida: https://bit.ly/2rZZhUn, EU-kommissionen har även tagit fram ett informationsblad till allmänheten kring GDPR och hur den nya dataskyddslagen påverkar dig: https://bit.ly/2IDlAta.2018-05-14

Bloggaren Therese Lindgren pratar EU

Bloggaren och Youtubern Therese Lindgren sprider nu kunskap om EU till sina följare. I ett samarbete med EU-kommissionen besökte hon ett forskningsprojekt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.


Fokus i videon är EU-investeringar, och hur dessa påverkar oss. Det specifika projekt som Therese besöker forskar i ett material som heter grafen, ett material som är starkare än stål men mycket lättare i vikt. Vad kan man göra med materialet, och vad kan detta användas till? Hur ser projektets samarbete ut med EU?


Alla dessa frågor, och lite till, diskuteras i Therese Lindgrens video. Ni kan titta på videon på Youtube https://youtu.be/QBEzqh1bbl82018-04-26

Ungdomsutbyte i Åmål

Förra veckan genomfördes första ungdomsutbytet i Erasmus+ projektet bEUnique – United in Diversity. Åmåls kommun stod som värd för det första av de tre utbytena som genomförs tillsammans med två organisationer i Tatabánya, Ungern och Heraklion, Grekland.


23 ungdomar träffades för att under veckan diskutera demokrati, inkludering och europeiskt medborgarskap. De fick bland annat använda graffitti som ett verktyg för inkludering, påbörja en gemensam serietidning som är kopplad till projektets teman som senare kommer att spridas. Ungdomarna fick även träffa lokalpolitiker för att ställa frågor till dem om bland annat demokrati och mänskliga rättigheter.


Nästa utbyte är i Tatabánya 11-15 juni och sist ut blir det i Heraklion 15-19 oktober.


Läs mer om Eramus+ och ungdomsutbyten här: http://mucf.se/ungdomsutbyte2018-04-05

Åmåls kommunalråd i intervju om värdet av Erasmus+

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) i vår värdorganisation, Åmåls Kommun, har blivit intervjuad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, om varför han anser att det är viktigt att Åmåls Kommun arbetar med EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv.


På frågan om varför det är viktigt med internationella utbyten säger Michael Karlsson bland annat att:

Övergripande hjälps vi åt att bygga en starkare demokrati. Kulturer möts, erfarenheter utbyts och fördomar bryts. Ungdomsarbetslösheten i vår kommun är hög därför är det extra viktigt att vi i kommunen bereder möjligheter för ungdomarna, att arbeta med Eramsus+ Ung och Aktiv är ett sätt.


Läs hela artikeln här: bit.ly/2HcaKqk

Läs mer om Erasmus+ och MUCF:s arbete här: www.mucf.se/2018-03-19

Löneskillnader mellan könen i EU

Statistik från Eurostat visar på att löneskillnaden mellan män och kvinnor i EU generellt var på 16 procent 2016. Minst löneskillnad var det i Rumänien och Italien med 5 procent medan den största skillnaden var Estland med 25 procent. Tjeckien och Tyskland var inte långt ifrån med nästan 22 procent. Du kan komma åt statistiken här: http://bit.ly/2pn4RyQ.


På Internationella kvinnodagen den 8 mars publicerade även Eurostat infografik om kvinnors situation i EU, vilket kan kommas åt här: http://bit.ly/2FB2vWo. Samtliga EU-byråer gav även ut en gemensam deklaration mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen, den kan läsas här: http://bit.ly/2IC0c3V.   2018-03-14

Extra ansökningstillfälle för Europa Direkt-kontor i Sverige

Funderade ni på att ansöka om att blir Europa Direkt-kontor med missade deadlinen? I så fall kommer här ett extra tillfälle!


EU-kommissionen i Sverige lanserar en ny förslagsinfordran för de län som inte har ett befintligt Europa Direkt-kontor.


Endast organ som ligger i följande län kan lämna in förslag till denna förslagsinfordran:

- SE121 Uppsala län

- SE122 Södermanlands län

- SE123 Östergötlands län

- SE124 Örebro län

- SE125 Västmanlands län

- SE212 Kronobergs län

- SE213 Kalmar län

- SE214 Gotlands län

- SE311 Värmlands län

- SE312 Dalarnas län

- SE321 Västernorrlands län

- SE322 Jämtlands län


Läs mer här: https://ec.europa.eu/sweden/edic-call_sv2018-03-06

Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) är ett samarbetsorgan för 35 länder vars syfte bland annat är att bidra till tillväxt, sysselsättning och ökad levnadsstandard i medlemsländerna. För att stärka den regionala utvecklingen i västra Skandinavien har bland annat Oslo kommun, Västra Götalandsregionen och Region Skåne beslutat att anlita OECD för att genomföra en så kallad Territorial Review. Där kommer bland annat en analys kopplas till hur förbättrad integration mellan regionerna kan bidra till den socioekonomiska utvecklingen.


Läs mer om projektet här: westernscandinavia.org. På hemsidan kan ni även lyssna på Megapodden där Charlotte Beijer och Lars Karlsson på VGR bjuder in olika gäster för att diskutera studien.2018-03-05

East StratCom Task Force

Europeiska rådet gav EU:s höga representant i samarbete med EU-institutioner och medlemstaterna i uppdrag att sätta samman en verksamhetsplan kring strategisk kommunikation kring rysk vilseledande information.


Arbetsgruppen utvecklar kommunikationsprodukter och kampanjer som förklarar EU policys för partnerländer i öst.


https://euvsdisinfo.eu/ finns mer information om arbetsgruppens arbete kring vilseledande information.   2018-03-01

TAXEDU – lär mer om skatter

TAXEDU är ett EU-pilotprojekt vars syfte är att utbilda unga EU-medborgare om skatter och på vilket sätt de påverkar deras liv. På TAXEDU kan man hitta grundläggande information om olika typer av skatter, vad som händer om vi inte betalar skatt och på vilket sätt vi kan dra nytta av skatter.


Sidan använder sig av olika spel och e-lärandeaktiviteter för att på ett roligt och informativt sätt få unga att lära sig mer om skatter. Det finns även en lärarhörna med tips på olika sätt att lära ut och bland annat få elever att förstå vad till exempel miljöskatter är och hur de bidrar till att skydda miljön.


Kika in på TAXEDU och lär mer: http://bit.ly/2HWt4na 2018-02-28

VGR medlem i STRING

Västra Götalandsregionen (VGR) har gått med i STRING-nätverket som är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Syftet med nätverket är att stärka regional utveckling genom att gemensamt arbeta med områden så som infrastruktur, grön tillväxt, gränsfrågor, forskning och utveckling samt turism och kultur.


Läs mer om STRING på deras hemsida: http://stringnetwork.se/2018-02-23

Svagt intresse för Erasmus+ bland svenskar

EU:s budgetkommissionär, Günther Oettinger, klargjorde i början av året att Erasmus+ är ett av två program man inte vill göra nedskärningar inom inför nästa långtidsbudget efter 2020. EU-kommissionen vill till och med fördubbla anslagen till runt 300 miljarder kronor på sju år och fördubbla antalet Erasmusdeltagare till 2025. En av orsakerna till satsning på Erasmus+ kan vara ett sätt för fler européer att känna en mer europeisk identitet, i en tid där populismen ökar.


Sverige är ett av de länder som har få deltagare samtidigt som nästan dubbelt så många utländska studenter har kommit hit sedan vi gick med i utbytesprogrammet 1992 än svenskar som studerat eller gjort praktik utomlands. För att öka andelen svenskar som deltar i utbyten genom Erasmus+ har universitets- och högskolerådet (UHR) satsat på marknadsföring och höjt stipendierna.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2FqanYk eller läs mer om studentutbyten på UHR:s hemsida: http://bit.ly/2HHROPR2018-02-22

Brexit = höjda EU-avgifter?

Imorgon är det dags för EU-toppmöte där EU:s stats- och regeringschefer från 27 medlemsländer träffas för att diskutera och förhandla kring EU:s nästa långtidsbudget, med start 2020. EU-kommissionen samt länder främst i Öst- och Centraleuropa anser att EU-budgeten ska öka medan de flesta nettoländer med Sverige i framkant är kritiska till det.  Kommissionen föreslår att budgeten ska öka från dagens 1 procent av ländernas BNI till mellan 1,1 och 1,2 procent. Sverige vill hålla nere sin EU-avgift och vill även att en omprioritering kring budgeten görs där mer pengar lägga på migration, säkerhet och forskning och mindre på jordbruksstöd och strukturfonder. Motsatt till vad Polen och Ungern föreslog där de vill se ökade anslag till just jordbruksstöd.


Läs mer på Dagens Nyheter i Annika Ström Melins analys införs morgondagens toppmöte: http://bit.ly/2CCbeSM2018-02-20

Nominering till vice-ordförande till ECB

Under gårdagen beslutade eurogruppen att de ger sitt stöd till den spanske kandidaten Luis de Guindos som vice-ordförande för europeiska centralbanken (ECB). Rekommendationen till posten framförs till europeiska rådet som formellt bör godkänna det på nästa möte för stats- och regeringschefer idag. Europeiska rådet rådfrågar även Europaparlamentet samt ECB-rådet. Beslutet bör antas på deras möte den 22-23 mars. Den nya vice-ordförande tar över efter portugisen Vítor Constâncio från och med den 1 juni och kommer att sitta under åtta år utan möjlighet till omval.


På Politico kan man läsa en artikel kring de Guindos och hur han genom nomineringen, enligt dem, åter sätter Spanien på kartan. Läs mer här: http://politi.co/2okJJbd2018-02-19

Deltagare till ungdomsutbyte sökes!

Är du mellan 15-20 år och är intresserad av att resa samtidigt som du breddar din kunskap om EU, andra kulturer och att träffa nya vänner?


Då har du chansen att ansöka om Åmåls kommuns ungdomsutbyte som äger rum i Åmål, Ungern och Grekland. Är du intresserad så tveka inte att höra av dig till volunteer.amal@amal.se eller 0532 17020 innan 11 mars.2018-02-16

Sverige får ris och ros i flyktingfrågan

På SVT nyheter kan man läsa om hur Sverige från kritik från Europarådet för mänskliga rättigheter gällande landets migrationspolitik. Även om rådet även berömmer Sverige då landet tagit större ansvar än många andra länder får Sverige även stark kritik.


Kritiken riktas bland annat mot att det är rättsosäkert att lita för mycket på medicinsk åldersbedömning för ensamkommande flyktingar och hur unga människor skickas tillbaka till Afghanistan utan säkert mottagande. Vidare kritiseras Sverige för att försvåra familjeåterförening för syriska familjer då Sverige beslutat att endast familjer med flyktingstatus kan förenas med sina familjer, syriska flyktingar får ofta statusen ”alternativt skyddsbehov” vilket inte ger samma rätt.


Sveriges migrationsminister Heléne Fritzon kommenterade rapporten med att bland annat säga att Sverige inte kan ha mer generösa regler än andra medlemsländer då det i så fall blir svårt för Sverige att ha ett väl fungerande mottagande. Fritzon nämnde även att hon vill att fler länder i Europa ska ta ett större solidariskt ansvar.


Läs hela artikeln på SVT nyheter: http://bit.ly/2GfpW442018-02-15

Ett steg mot en inre digital marknad – bort med geoblockering 

EU:s strategi för den digitala inre marknaden innebär att det ska bli en fri och säker digital inre marknad där man kan handla och sälja online över gränserna i EU. EU-kommissionen föreslog strategin 2015 och flera landvinningar gjordes under 2016 och 2017. Bland annat slopades roamingavgifter,  uppgiftskydd moderniserades och gränsöverskridanade portabilitetet. Det har även gjorts en överenskommelse kring att skapa e-handel utan gränser, alltså geoblockering.


Som det ser ut idag, köper bara 15 % av alla EU-medborgare från nätbutiker i ett annat EU-land, en av orsakerna till det är just geoblockering. Genom en förordning kring geoblockering kommer restriktioner kring var man bor att försvinna vilket gynnar både konsumenter och företagare. Undantag är tjänster kopplade till upphovsrättsskyddet i innehåll, så som musikströmningstjänster, audiovisuella tjänster och e-böcker. Två år efter att de nya reglerna träder i kraft kommer kommissionen göra en utvärdering av effekten och möjligtvis även se över ändringar kring reglerna.


Läs mer om geoblockering på Europeiska rådet och Europeiska unionens råds hemsida: http://bit.ly/2Hj2R262018-02-08

Namninsamling leder till lagförslag 

För första gången har en namninsamling lett till att EU-kommissionen kommit med ett lagförslag kring kvaliteten och tillgången till kranvatten i unionen. Det hela började 2014 med kampanjen Right2Water som samlade in 1,6 miljoner underskrifter och krävde att EU lagstiftar om rätten till vatten.


Kommissionen förslår ett EU:s dricksvattendirektiv från 1998 uppdateras för att kranvatten ska bli drickbart i samtliga medlemsländer. Kommissionen vill även sätta upp 18 olika bakterier och kemikalier på en lista över ämnen som används för att bedöma om dricksvattnet är säkert. Ett annat syfte med förslaget är att minska antalet plastflaskor som används för att köpa vatten i butiker, det kommer även kunna ske genom att restauranger erbjuder gratis kranvatten samt att fler drickskranar finns på offentliga platser.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2nN5XTV 2018-02-05

Verktyg för EU-bidrag

EU-kommissionen har tagit fram ett verktyg för användandet av olika bidrag kring integration av personer med utländsk bakgrund. Tanken bakom publikationen är att stötta nationella och regionala myndigheter som har hand om olika EU-bidrag. Publikationen visar på var personer med utländsk bakgrund kan stå inför utmaningar, genom olika scenarier gällande bland annat anställning, utbildning och boende.


Läs mer på EU-kommissionens hemsida: http://bit.ly/2GcEvq92018-02-01

Svenska regeringen välkomnar diskussion om sommartid

Ekot rapporterade i morse om att Finland har satt igång en diskussion som spridit sig runt om i EU om att slopa tidsomställning med vinter- och sommartid och istället få samma tid under hela året. Finland har valt att lyfta frågan på ett ministerrådsmöte vilket har lett till att även Sverige börjat debattera frågan. Infrastrukturminister Thomas Eneroth välkomnar diskussionen men anser att man i Sverige behöver en samhällsdiskussion kring för- och nackdelarna. En som, varje år, motionerat för att gå över till sommartid är kristdemokraten Tuve Skånberg och nu kanske det faktiskt händer något.

  Bild: IBL


Frågan debatteras även i de baltiska staterna och Polen. Redan nästa vecka kommer även Europaparlamentet att debattera och rösta om frågan i Strasbourg, bland annat de svenska socialdemokraterna samt centerpartisten, Fredrick Federley, kommer att ställa sig bakom förslaget att slopa tidsomställningen.


Läs mer på Sveriges Radios hemsida: http://t.sr.se/2E1qqh12018-01-31

Högnivåmöte om luftkvalitet

Under gårdagen möttes nio ministrar, inbjudna av miljökommissionär Karmenu Vella, för att försöka lösa problem med luftföroreningar.  De nio länderna –  Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Ungern, Rumänien, Slovakien och Storbritannien – måste vidta drastiska åtgärder för att förbättra luftkvalitén, om inte, kommer EU-kommissionen att dra länderna inför EU-domstolen.


Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande: http://bit.ly/2ngWZ0U

Bild: EPA - USA2018-01-29

EU-kommissionen lanserar europeisk strategi för plaster

Varje år generar européer 25 miljoner ton plastavfall och mindre än 30 procent tas omhand och återvinns. Den tar plast som inte återvinns tar det hundratals år för att brytas ner och miljoner ton plast återfinns även i haven vilket har blivit ett stort problem.


På grund av ovannämnda problem har EU-kommissionen valt att för första gången införa en europeisk strategi kring plast som ett sätt för att nå en mer cirkulär ekonomi. Strategin går bland annat ut på att skydda miljön från plastföroreningar samtidigt som man uppmuntrar till tillväxt och innovation. För övrigt är planen att alla plastförpackningar på EU:s marknad ska vara återvinningsbara år 2030.


Läs mer om EU:s arbete med att minska plasten i unionen i ett pressmeddelande: http://bit.ly/2mHdTEy eller läs mer i en publikation på EU Publications om bioplast: http://bit.ly/2DLKz7l2018-01-25

Europa för medborgarna: call for proposals

Syftet med Europa för medborgarna är att främja demokratisk delaktighet bland EU-medborgarna samt att öka förståelsen för EU:s historia och mångfald. Bidragen kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer samt andra aktörer.

 


Bidragen för ansökningstillfället 2018 kan nu sökas och är uppdelat i två programområden:

 • Europeisk hågkomst med deadline 1 mars 2018
 • Demokratisk delaktighet och engagemang som i sin tur är uppdelat i tre delar:

- Vänortssamarbete med deadline 1 mars och 1 september 2018

- Nätverk av städer med deadline 1 mars och 1 september 2018

- Projekt för det civila samhället med deadline 1 mars 2018


Läs mer om Europa för medborgarna på MUCF: http://bit.ly/2nakEzN eller på Europe for Citizens: http://bit.ly/1Mw88SC2018-01-24

Extra mandat till Sverige i Europaparlamentet föreslås

I och med Storbritanniens utträde ur EU kommer de att lämna efter sig 73 mandat i Europaparlamentet. Därför vill Europaparlamentets konstitutionella utskott minska antalet ledamöter från 751 till 705 vilket innebär att vissa länder ges fler ledamöter. Sverige föreslås få 21 ledamöter istället för dagens 20.


Utskottet röstade även för att skapa en gemensam transnationella lista med politiker från olika europeiska partier inför det kommande parlamentsvalet 2019. Idéen bakom förslaget är att det ska öka intresset för det europeiska valet. Bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron är en stor förespråkare till förslaget medan den svenska regeringen och de svenska ledamöterna i Europaparlamentet är skeptiska till förslaget.


Här kan man läsa hela listan på den föreslagna fördelningen: http://bit.ly/2rw1KIx

Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2F7AP7P2018-01-22

Reflektioner kring EU:s framtida budget

För snart ett år sedan publicerade EU-kommissionen vitboken om Europas framtid. En milstolpe kommer att vara kommissionens förslags för de flerfinansiella ramarna i maj i år. Ett diskussionsunderlag med fem scenarier för EU:s framtida finanser har framtagits. Alternativen varierar från att minska utgifter för befintlig policys till att öka intäkterna:

 • Fortsätta som förut
 • Göra mindre tillsammans
 • Vissa gör mer
 • Radikal omstöpning
 • Göra mycket mer tillsammans


EU-medborgare har möjlighet att uttrycka sina åsikter genom ett flertal olika konsultationsmöjligheter, däribland en öppen offentlig konsultation. Här kan du läsa mer om det: http://bit.ly/2DCevFY


Diskussionsunderlag finns även på svenska här: http://bit.ly/2sQDeAi2018-01-19

Kommissionens förslag för livslångt lärande

Under EU:s toppmöte om den sociala pelaren i Göteborg i höstas så enades medlemsländerna med riktlinjer och rekommendationer inom arbetsmarknaden och välfärden. I och med detta lanserade EU-kommissionen i onsdags tre nya förslag om livlångt lärande och utbildning som en konsekvens av mötet. Rekommendationerna gäller bland annat livslångt lärande, att satsa på bredband i skolor och stärkt IT-kunskap då, det enligt kommissionen, nio av tio jobb i framtiden kommer kräva digitala färdigheter. Ett annat förslag handlar om att utbilda om EU och medlemsländerna som ett sätt att motverka populism och främlingsfientlighet. Genom ökad EU-kunskap hoppas kommissionen även att unga ska känna en större tillhörighet till EU och känslan av att vara europé.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2Dqlm6m2018-01-17

Kinas importstopp av plastavfall får EU att agera

Vid årsskiftet införde Kina ett importstopp av plastavfall som påverkar exporten av den inom EU. Tidigare har 30 procent av plasten som samlats in i EU återvunnits och utav den så har ungefär hälften exporterats, då det är billigare att återvinna utanför EU. Av den exporterade plasten så har mer än 85 procent exporterats till Kina.


Igår lanserade EU-kommissionen en plaststrategi som bland annat innebär att alla plastförpackningar på EU:s marknad ska återvinnas år 2030, att mikroplaster ska begränsas och att det ska tillkomma nya regler om mottagningsanordningar i hamnar för att minska nedskräpning till havs. Vidare berättar även EU kommissionär Jyrki Katainen att kommissionen ska ta fram nya förpackningsbestämmelser för att öka möjligheten att återvinna plast och för att det även ska bli mer lönsamt och ge europeisk industri möjligheten att bli världsledande i ny teknik och nya material.


Läs mer om plaststrategin på Europaportalen: http://bit.ly/2rbn7yk eller på Politico: http://politi.co/2DFazSs2018-01-15

EU:s wifi åt alla initiativ

WiFi4EU är ett EU-initiativ som kommer att hjälpa EU-medborgarna att hålla sig online var de än befinner sig i unionen, reklamfritt och säkert. Lokala myndigheter i medlemsländerna kan ansöka om bidrag för att upprätta hotspots. En investering på 120 miljoner euro kommer att göras tillgängliga under de kommande två åren, enligt en först till kvarn princip. Investeringar ska kunna täcka 6,000 kommunala inrättningar av WiFi4EU hotspots på allmänna platser så som museum, parker, bibliotek och tågstationer.


Läs mer om initiativet här: http://bit.ly/2DcY9V5

Bild: EU


2018-01-10

Sverige emot höjd EU-budget

I måndags meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker på en konferens om EU:s kommande flerårsbudget att det behövs en större EU-budget efter Brexit. Efter att Storbritannien lämnar EU vill alltså kommissionen fylla budgethålet på ungefär 100 miljarder kronor de årligen kommer lämna efter sig.


Sveriges EU-minister, Ann Linde, ställer sig kritisk till förslaget och vill att budgeten ska minska i och med Storbritanniens utträde. Sverige vill inte betala mer än en procent av BNI (bruttonationalinkomsten) och anser att EU istället bör skära ner på jordbruk- och regionalstöden. Andra länder som också betalar in mer till EU:s budget än de får tillbaka är inne på samma linje som Sverige.


Till våren kommer kommissionen lägga fram sitt förslag för flerårsbudgeten för åren 2021-2027 och det lär bli tuffa förhandlingar kring frågan.


Läs mer i artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2qLDPUZ     2018-01-09

Antalet migranter till Europa halverades under 2017

Enligt Migrationsverkets statistik ansökte runt 25 000 om asyl i Sverige under 2017. Det är den lägsta nivån sedan 2009. Även flyktingorganisationen IOM rapporterar om att antalet migranter som tagit sig till Europa under 2017 var 183 000, den lägsta siffran på fyra år en halvering jämför med 2016. I Frankrike såg dock utveckling annorlunda ut, där ökade antalet asylsökande med 17 procent under 2017.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2FgoFKq

Läs mer om migrationsflödet i Europa på IOM’s hemsida: http://bit.ly/1PQ0gvW eller på Migrationsverkets hemsida för statistik över Sverige: http://bit.ly/2kkz2Vu


2018-01-08

Gratis interrailkort till 18-åringar

Europaparlamentet och medlemsländerna har kommit överens om att avsätta 12 miljoner euro till ett försöksprojekt i årets EU-budget där utvalda 18-åringar i Europa får tågluffa gratis i Europa. Tyska kristdemokratiska EU-parlamentarikern Manfred Weber är initiativtagare och han vill att alla 18-åringar i unionen ska få ett gratis interrail-kort i 18-årspresent, något som har mötts av protester eftersom det skulle bli väldigt dyrt att genomföra. Även om medlemsländerna och parlamentet är överens om försöksprojektet så är det fortfarande många frågor som måste lösas så som hur många ungdomar som ska omfattas och hur de ska väljas ut.


 

Läs mer på Dagens Nyheter: http://bit.ly/2ElvM372018-01-04

Utvärdering av Estland som ordförandeland

Politico har i en artikel sammanställt hur Estland presterade i olika frågor under sitt ordförandeskap i Ministerrådet. Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad. I och med Lissabonfördraget 2009 infördes ett system där ett nära samarbete i en grupp om tre länder som innehar ordförandeskapet. Trion sätter upp långsiktiga mål och en gemensam agenda för de kommande 18 månaderna. Utifrån det gemensamma programmet utarbetar även respektive land ett eget mer utförligt sexmånadersprogram. I den nuvarande trion var Estland först ut och följs nu av Bulgarien och Österrike.


I artikeln nämns 13 programområden så som Brexit, digitalisering, jordbruk och migration. Varje område utvärderas utifrån vad som uppnåtts, vad som inte uppnåddes och ibland om någon överraskning skedde inom området. Efter utvärderingen betygsattes Estland utifrån hur väl de lyckades inom respektive programområde.


Läs hela artikeln på Politico: http://politi.co/2l7YdKN2018-01-02

Startup Europe Week 2018

Årligen arrangerar Startup Europe en bottom-up rörelse som har som mål att arrangera träffar i alla europeiska regioner för att informera startups om tillgängligt stöd och resurser som finns att tillgå lokalt, regionalt och på EU-nivå.   I år arrangeras träffarna 5-9 mars.


För att så många regioner som möjligt ska delta krävs det att Startup Europe Week (SEW) har medarrangörer som deltar runt om i Europa. Det är fortfarande möjligt för SEW-medarrangörer att anmäla sig här: http://bit.ly/2mvfKzv


Läs mer om SEW på deras hemsida: http://startupeuropeclub.eu 
2017-12-20

Kommer Artikel 7 att aktiveras?

Allt lutar åt att EU-kommissionen idag kommer att gå från ord till handling gällande Polens rättsreformer där ett förslag gick igenom som innebär att Högsta domstolens domare tvångspensioneras och att justitieministern har befogenhet att utse nya. Det Nationellt domstolsråd som nominerade nya domare upplöstes och parlamentet har getts rätten att utse nya medlemmar. Den nya lagen ger även justitieministern rätt att utse högsta domarna i regionala domstolar.


Artikel 7 kan bland annat innebära att ett land förlorar sin rösträtt i rådet om det skulle gå från varning till handling. Detta har aldrig tidigare skett och inget land har heller varnats för att det finns en klar risk för brott mot demokratins fundament. Då Polen inte har verkat avskräckt av EU:s hot verkar det nu som att kommissionen kan föreslå att det ”finns en klar risk” för brott mot demokratin i ett EU-land vilket i sin tur innebär att rådet kan rösta med fyra femtedels majoritet. För att sanktioner i form av till exempel indragen rösträtt krävs enhällighet, och där tror många att Ungern kommer att lägga in sitt veto.


Artikel 7 i Lissabonfördraget kallas ”atombomben” då den ska fungera avskräckande och kan leda till att ett medlemsland halvt kan sparkas ut ur EU.


Läs mer om Polen och Artikel 7 i Dagens Nyheter: http://bit.ly/2BPPRBb

Läs mer om Artikel 7 på Politico: http://politi.co/2B4umc72017-12-19

VGR en av undertecknarna av ett brev till Juncker

På Västra Götalandsregionens (VGR) hemsida kan man läsa hur VGR är en av undertecknarna av ett brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker gällande sammanhållningspolitiken. Då EU:s långtidsbudget sträcker sig från 2014-2020 är det redan dags att påbörja förhandlingarna inför nästa långtidsbudget. I och med Storbritanniens utträde ur EU kommer budgeten att minska och olika diskussioner pågår kring hur minskningen ska hanteras. Sverige är ett av länderna som driver linjen att den nationella avgiften till EU inte ska öka, för att detta ska kunna ske är en lösning att det kommer att behöva göras besparingar i jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Något som VGR sätter sig emot.


Tillsammans med andra regioner arbetar VGR för att minskningen i sammanhållningspolitiken ska bli så liten som möjligt. Detta då sammanhållningspolitiken, enligt VGR, bland annat syftar till att jämna ut skillnader mellan olika regioner, något regionerna ser som viktigt då det är på regional nivå EU-beslut ofta ska implementeras och där kontakten med EU-medborgare ofta sker.


VGR är i och med detta med i tre av nätverken som är en del av initiativet #CohesionAlliance som Regionkommittén startat, de kräver att långtidsbudgeten efter 2020 ska stärka sammanhållningspolitiken genom att göra den mer effektiv, synlig och tillgänglig. I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker är VGR en av de undertecknande.  Läs mer om brevet här: http://bit.ly/2oJfn5y här kan du även läsa mer om VGRs syn på det hela: http://bit.ly/2CDlafb2017-12-18

Fortsatt Europa Direkt-kontor för nästa programperiod

Fredagen den 15 december offentliggjordes det vilka kontor som har blivit godkända att fortsätta som Europa Direkt-kontor under nästa programperiod 2018-2020.


Vi kan glatt meddela att vi har fått fortsatt förtroende att arbeta med att sprida EU-information i Fyrbodal!2017-12-15

Ingen enighet kring asylfrågan vid EU-toppmöte

Under gårdagens EU-toppmöte kring omfördelningen av asylsökande kom stats- och regeringscheferna inte närmare en lösning. Förslaget gäller att asylsökande ska kunna omfördelas till ett annat medlemsland vid exceptionellt hårt migrationstryck. Efter torsdagens möte sade Stefan Löfven (S) att om länderna inte lyckas nå enighet så kan det bli så att rådet kommer att fatta beslut i frågan med kvalificerad majoritet. Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var inne på samma linje som Löfven.


Länderna som är emot en omfördelning är de så kallade Visegradsländerna: Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern.


Diskussionen kommer att fortsätta vid nästa toppmöte i mars.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2odwmN92017-12-14

POLITICO 28 – 28 personer att hålla ögonen på under 2018

Varje år sammanställer Politico en lista på de 28 personer som de anser komma att vara med och forma Europa under det kommande året. Med på listan finns politiker, affärsledare, artister, författare etc. Av de på listan är 18 män och 10 kvinnor från 28 olika länder.


Med på listan finns en svensk: Tino Sanandaji. Enligt Politico är Sanandaji en sanningssägare inom migrationsdebatten. Hans kritik kring migrationen fokuserar inte på migranterna utan på vad han menar är Sveriges oförmåga att integrera det stora antalet nyanlända. Detta i sin tur gör Sverige till ett land med klassbaserade områden med nysvenskar som lever i segregerade områden.


Läs mer om samtliga 28 på listan här: http://politi.co/2AkjU3J2017-12-12

Kurs i EU-medel

Europeiska regionkommitténs (ReK) nätkurs (MOOC) ”Att utnyttja EU-medel på bästa sätt i regioner och kommuner” kommer att finnas tillgänglig på nätet från den 15 januari 2018. Förutom att ge relevant information om EU-politiken och EU-program så kommer kursen även att gå igenom praktiska verktyg och exempel på tillgängliga finansieringsmöjligheter på regional och lokal nivå.


Utbildningen är gratis och öppen för alla som är intresserade av EU och regionala och lokala frågor. Kursen kommer att finnas på en digital utbildningsplattform där deltagare kan ta del av videoklipp, faktablad, informationsgrafik och livestreamade debatter. Kursdeltagarna kommer även via en slags blogg (Learning Journals) kunna kommunicera med varandra. Deltagarna kommer att behöva ägna cirka 1,5 timma i veckan åt kursen, göra ett onlinetest för att testa sina kunskaper. Det kommer även att vara möjligt att ta del av kursmaterialet under ett år på nätet.


Läs mer om utbildningen här: http://bit.ly/2BaJAzF


Anmälan till kursen: https://cor.iversity.org/2017-12-06

Homoäktenskap blir lagliga i Österrike

Författningsdomstolen i Österrike har slagit fast att samkönade par ska få rätt att gifta sig, senast från och med 2019. Utslaget fastslår att de nuvarande lagarna som förbjuder samkönade äktenskap är diskriminerande.


 

I EU är det endast tillåtet med samkönade äktenskap i 14 av medlemsländer och åtta av medlemsländerna tillåter registrering av partnerskap. I resterande sex medlemsländer, i Östeuropa, är ingetdera tillåtet. En karta över vilka länder i EU som tillåter samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap finns på Europaportalen: http://bit.ly/2B4bPjD. Sett till hela världen så är samkönade äktenskap endast lagligt i 26 länder. Australien hade en folkomröstning i november och ja-sidan vann med klar majoritet. I och med att förslaget vann i folkomröstningen är det nu dags för Parlamentet i Australien att debattera om att legalisera samkönade äktenskap. Under en av debatterna valde en av ledamöterna, Tim Wilson, att fria till sin partner. Se videon nedan:


2017-12-05

Internationella volontärdagen den 5 december

Den 5 december infaller internationella volontärdagen, en dag som är en av FN:s internationella temadagar sedan 1986 och som uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling.

Du som är mellan 18-30 år kan skriva upp dig som volontär på Europeiska Solidaritetskårens sida och kan sedan bli inbjudan till olika projekt. Det kan handla om uppbyggnad efter en naturkatastrof eller att hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande. Projekten pågår mellan två och tolv månader, för det mesta inom EU. Det går även att vara volontär via Europeisk volontärtjänst (EVS). Du ska vara mellan 17-30 år och främja ungdomars samhällsengagemang och gör unga mer attraktiva på arbetsmarknaden. Projekten genom EVS kan pågå mellan två veckor och tolv månader, både i och utanför EU.Som volontär via projekten får du resa och boende samt fick- och matpengar. Läs mer om de båda programmen på Europeiska Ungdomsportalen: http://bit.ly/2zOv10A 


Läs mer om internationella volontärdagen på FN:s hemsida: http://bit.ly/INyhyy2017-12-04

EU-medborgare känner mer och mer att deras röst räknas

I Eurobarometerns 2017 Parlemeters opinionsundersökning som är beställd av Europaparlamentet så visar den på EU-medborgarna mer och mer känner att deras röst räknas och att deras länder har dragit fördel av medlemskapet.


Undersökningen visar bland annat att 47 procent av EU-medborgarna känner att deras röst blir hörd i EU, vilket är det bästa resultatet sedan Europaparlamentsvalet 2009. Vidare anser en klar majoritet (57 procent) att EU-medlemskapet har varit en bra sak för deras respektive länder, det är nästan på samma nivå som innan den ekonomiska krisen 2008. Slutligen har siffran för hur många som anser att EU går i rätt riktning ökat med 6 procentenheter sedan mars 2017 till 31 procent. Parlemetern identifierade även områden som européer förväntar sig att skyddas ifrån av EU, där hamnar terrorism högst upp som det största hotet man vill att EU ska erbjuda skydd mot.


Vill du veta mer? Publikationen finns att ladda ner på engelska: http://bit.ly/2AKmVK4. Det finns även en zip-fil med mer information på nationell nivå för samtliga medlemsländer: http://bit.ly/2jI5z6h.2017-12-01

Toppmöte mellan AU och EU

I veckan hölls det femte toppmötet mellan Afrikanska Unionen (AU) och EU i Abidjan, Elfenbenskusten. Temat för toppmötet var: investera i unga för en mer hållbar framtid. 60 procent av den afrikanska befolkningen är under 25 år. Fokus har även varit på migration, jobb, ekonomi och investeringar, fred och säkerhet och samhällsstyre. Även Stefan Löven deltog under toppmötet och han började sitt besök med att träffa afrikanska och europeiska ungdomar vid ett rundabordssamtal där ungdomarna bland annat tog upp att de behövs större möjligheter till jobb och utbildning så att man inte behöver lämna sitt hemland. 


I ett citat sa Stefan Löven att: vi måste åtgärda de orsaker som gör att människor överhuvudtaget behöver göra den här farliga resan. Det görs genom arbete, utbildning, bostäder och framtidstro.


Situationen för flyktingar i Libyen diskuterades även mycket på mötet och Frankrikes president Emmanuel Macron att krafttag ska tas mot människosmugglare i landet och att migranter i libyska fångläger ska evakueras.


Läs mer på toppmötets hemsida: www.sommetuaue2017.ci

På Europaportalen kan man läsa mer om toppmötet och hur situationen för migranter ska tas om hand i Libyen: http://bit.ly/2AkNMM3

Foto: Regeringskansliet


2017-11-29

Socialfondens pågående utlysningar

Samtliga utlysningar öppnade 13 november, 2017 och stänger 8 januari, 2018.


Det rör sig om tre stycken utlysningar:

PO1 - Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn

Projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Utlyst belopp är 50 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.


PO1 - Kompetensutveckling för breddad rekrytering

Projekt med inriktning på kompetensutveckling för breddad rekrytering och effektivare matchning för regionens företag och organisationer. Utlyst belopp är 30 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.


PO2 - Ökade övergångar till arbete och studier för unga

Förväntade effekter av projekten är att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning och att projekten ska ha bidragit till minskade skolavhopp. Utlyst belopp är 30 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.


Du hittar mer information om utlysningarna på ESF-rådets hemsida: http://bit.ly/2Bl7rsG2017-11-27

Jämställdhetsindexet backar i sex medlemsländer

EU:s institut för jämställdhet (Eige) visar i sin studie att det sammanvägda indexet för jämställdhet i EU har ökat från 62 till 66.2 mellan 2005 till 2015. Ett index på 100 motsvarar full jämställdhet.


Sverige ligger främst, relativt långt ifrån de andra länderna, med 82.6 medan Grekland är det land som ligger längst ner med ett index på 50.


Inom området hemarbete respektive fritidsaktiviteter har jämställdheten gått tillbaka i 19 av 28 medlemsländer mellan 2012 och 2015. Under samma period har sex medlemsländer fått ett lägre jämställdhetsindex, totalt. De länder som har fått en försämrad jämställdhetsindex under ovannämnda period är Finland, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Ungern och Grekland. Det är endast i Sverige, Malta, Cypern, Lettland, Estland, Slovakien, Tjeckien, Portugal och Slovenien som indexet gällande tid för hemarbete/fritid har ökat.   


Läs mer i Dagens Nyheters artikel: http://bit.ly/2hUcbOg eller på Eige:s hemsida: eige.europa.eu där det går att titta närmare på data från undersökningarna.


2017-11-24

Tävling: att skapa en video för en kampanj mot våld mot kvinnor

Som en del av EU-kommissionen och EDcoms NON.NO.NEIN. Say No! Stop Violence against Women kampanj, ges unga yrkesverksamma och kreativa studenter chansen att pitcha ett koncept för en video för att öka medvetandet. Videon kommer sedan att användas på sociala medier.


Våld mot kvinnor förekommer på olika nivåer runt om i hela EU och genom de korta videorna kan medvetandet av de som står bredvid öka och uppmuntra dem till att säga ifrån.


Produktionsspråket för videorna är engelska och deadline för att delta är den 10 februari 2018. Vinnaren kommer att tillkännagöras den 8 mars 2018.


Läs mer här: http://bit.ly/2mrnanm


2017-11-23

EU-kommissionen varnar åter Sverige

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt ekonomiska höstpaket som inleder vad de kallar den ekonomiska terminen, vilket innebär en rad granskningar och rekommendationer till framförallt euroländera. Höstpaketet lyfter även fram EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar inför 2018 samt rekommendationer till medlemsländerna.


Sett till euroområdet så går den mot den starkaste tillväxten på tio år men EU-kommissionen menar ändå att ländernas ekonomier är sköra och att det finns svagheter i banksektorn. Frankrike och Spanien riskerar att inte uppfylla stabilitets- och tillväxtpaketets krav för 2018, länderna måste även föra ned budgetunderskottet under tre procent av BNP. Belgien, Italien, Portugal, Slovenien och Österrike riskerar att bryta mot reglerna.


Sverige och elva andra medlemsländer varnas av olika skäl för ekonomiska obalanser som kan riskera att störa ekonomin och tillväxten inom hela unionen. För Sverige del är det som tidigare år kritik för den höga privata skuldsättningen och höga priser på bostadsmarknaden.


Läs mer i Europaportalens artikel: http://bit.ly/2hWcThH


2017-11-21

Amsterdam och Paris blir värdar för EU-myndigheter

Efter omröstningen igår står det nu klart att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att omlokaliseras till Amsterdam och Europeiska bankmyndigheten till Paris i och med Storbritanniens utträde ur EU. Båda omröstningarna blev jämna och under tredje omgången blev det oavgjort vilket ledde till en lottning gällande båda myndigheterna. Turen gick som sagt till Amsterdam och Paris. Du kan läsa mer om omröstningen här: http://politi.co/2jISEEJ


Politico beskriver i en artikel fem punkter som de tar med sig efter omröstningen. De nämner bland annat att Öst- och Centraleuropa gick miste om myndigheterna och därmed är den geografiska balansen för EU:s myndigheter än mer skev. Läs om samtliga punkter här: http://politi.co/2mM7yLB2017-11-20

Vinnarstäderna för EMA och EBS utses

Ikväll runt klockan 19.00 ska medlemsländernas EU-ministrar kommer presentera vilka städer som ska få ta över de två myndigheterna Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) samt Europeiska bankmyndigheten (EBA) efter Storbritanniens utträde ur unionen.


Det är drygt 1 000 arbetstillfällen som flyttas från London och bland annat Sverige lobbar för att få EMA flyttad till Stockholmsregionen. Vinnarstäderna röstas fram genom en utslagningsprocedur. Varje medlemsland får i första omgången dela ut tre, två och ett poäng till sina favoritstäder, inklusive sin egen. De tre städer som får flest röster går vidare till en andra omgång där varje land endast har en röst. Om ingen stad får majoritet blir det en tredje omgång mellan de två städer som hamnat i topp.


Läs hela artikeln på Dagen Nyheter: http://bit.ly/2hOmx5W2017-11-17

Toppmötet i Göteborg

Idag är det dags för EU-toppmötet i Göteborg där 25 av 28 EU-länder skickar sina ledare för att delta. 515 delegater deltar och endast ledarna från Tyskland, Finland och Cypern har lämnat återbud.


Ämnen som står på dagordningen är blandat annat rättvis sysselsättning och rättvisa arbetsvillkor och tillträde till arbetsmarknaden.


Följ mötet genom livesändningen som startar 09.30  här: socialsummit17.se2017-11-15

Ökad livslängd i OECD-länderna

En ny undersökning gjord av OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) visar att Européer lever nästan tio längre än för 35 år sedan. Längst lever spanjorer och schweizare, 83 år, medan svenskar enligt undersökningen lever till 82 år. Kortast livslängd har ryssar och litauer. Skillnaden i livslängden mellan män och kvinnor har minskat men i genomsnitt lever kvinnor drygt fem år längre än män.


Här kan man läsa hela publikationen: http://bit.ly/1MbUxM82017-11-13

Vinnaren av Sacharovpriset 2017

Venezuelas demokratiska opposition är året mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet. Priset delas ut av Europaparlamentet och ceremonin kommer att hållas i Strasbourg den 13 december. Sedan början av 2017 har över 130 oppositionella mördats och över 500 har fängslats.


Europaparlamentets talman Antonio Tajani sade i ett tal vid tillkännagivandet den 26 oktober att:

”Genom att tilldela Sacharovpriset för tankefrihet till den demokratiska oppositionen i Venezuela, bekräftar vi vårt orubbliga stöd till den demokratiskt valda nationalförsamlingen i Venezuela. Vi manar också till en fredlig övergång till demokrati som det venezuelanska folket desperat kräver.”


Tajani sade även att de andra två finalisterna, Aura Lolita Chavez Ixcaquic från Guatemala och svensk-eritreanske Dawit Isaak, eller deras representanter, bjuds in till plenarsession i samband med prisceremonin i december.   


Läs mer om vinnaren på Europaparlamentets hemsida: http://bit.ly/2yTnOi42017-11-09

Reflektioner om Europa

Europeiska Regionkommittén har i ett initiativ lanserat en e-undersökning för att ge medborgarna möjlighet att dela med sig av sina tankar, idéer och farhågor om EU:s framtid. Målet med undersökningen är att lyssna på, och samla ihop information från EU-medborgarna i relation till hur EU bör utvecklas i framtiden och rapportera detta till Bryssel.Du hittar undersökningen här: http://bit.ly/2pvBqse, det tar ca 5 minuter att göra den. Resultaten uppdateras live här: http://bit.ly/2u4PM7D 


Du kan även ta del av undersökningen igenom Europeiska Regionkommitténs app – ”Have your say on Europe!”. Appen finns tillgänglig på App Store: http://apple.co/2gGE3bL och Google Play: http://bit.ly/2yLxadL2017-11-07

Medborgardialog i Göteborg 16/11

EU-kommissionen och Regeringskansliet arrangerar en medborgardialog om hur Europa kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt den 16 november i Göteborg.


Delta i medborgardialogen och gör din röst hörd om hur EU och medlemsländerna på ett bättre sätt skulle kunna lösa samhällsproblemen inför toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt följande dag. Ta även chansen att berätta hur du tycker att EU ska hantera framtida utmaningar och möjligheter!


Träffa Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handel, Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning och Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister den 16 november på Göteborgs universitet. Under en och en halv timme kommer kommissionärerna och ministern att ge sina åsikter och svara på dina frågor.


Datum: Torsdagen den 16 november

Tid: 17.00-18.30 (kaffeservering, registrering och säkerhetskontroll från kl. 16.15). Endast mindre väskor får tas med in i lokalen.

Plats: Göteborgs universitet – Handelshögskolan, Malmstensalen, Vasagatan 1, Göteborg

Anmälan görs på följande adress: http://europa.eu/!Yp97BY


Mer information: http://bit.ly/2zxRWfU2017-11-06

EU-kommissionens arbetsplan för 2018

Varje år antar EU-kommissionen en arbetsplan för de kommande tolv månaderna. Kommissionens arbetsprogram informerar medborgarna, institutionella parter och personalen om hur de ska implementera sina politiska prioriteringar i praktiken. Verksamhetsplanen antas oftast i oktober och verksamhetsplanen för 2018 är den fjärde för Juncker-kommissionen.


Att-göra-listan för 2018 inkluderar 26 initiativ för att lyckas med kommissionens tio priortieringar innan mandatperioden är över. Läs mer om de olika initiativen här: http://bit.ly/2yPO8JQ


Kommissionen identifierar även 66 förslag de har presenterat för Europaparlamentet och rådet under de senaste två åren och där de är i behov av ett snabbt beslut av dem för att förslaget ska hinna träda i kraft under mandatperioden. Du kan läsa mer om det här: http://bit.ly/2zljuZ7


Det går även att läsa mer om de olika nyckeldokumenten relaterade till arbetsprogrammet 2018 här: http://bit.ly/2zMKTRt


2017-11-03

Socialt EU-toppmötet i Göteborg nästa vecka

Nästa fredag kommer EU:s ledare att samlas för ett informellt toppmöte i Göteborg för att diskutera europeiska arbetsmarknadsfrågor.


Den svenska regeringen och EU-kommissionen står som mötesvärdar och närmare 200 personer är inbjudna att delta. Deltagarna är EU:s ledare, arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Under den första delen av mötet kommer deltagarna att delas in i tre grupper för att mer effektivt kunna söka svar kring olika arbetsmarknadsfrågor. Under den andra delen av mötet kommer EU:s sociala pelare att antas, pelaren anger 20 principer som är vägledande för nationell utveckling av sociala rättigheter på och utanför arbetsmarknaden. Den avslutande delen på mötet kommer att ledas av Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, och kommer att vara ett stängt lunchmöte där det bland annat kommer att diskuteras arbetsmarknadsfrågor men även utbildning och kultur i ett framtidsperspektiv.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2AgfAPd

Läs mer på EU-toppmötets hemsida: http://bit.ly/2xgwVcY2017-11-01

You’re Europe, Your Say! 2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) arrangerar årligen ”Your Europe, Your Say!” för andraårselever på gymnasiet från medlemsländerna samt de fem kandidatländerna att besöka Bryssel.  EESC står för kostnaderna för resa och boende för de tre eleverna och läraren från varje skola och land som lottas fram. Eventet ger studenterna möjlighet att lära sig mer om EU och att förstå EESC’s roll. Eventet ger även studenterna en unik möjlighet att ta del av en plenumdebatt och att komma med argument, förhandla och komma till en förlikning.


Årets tema är "United in diversity: a younger future for European culture". Studenterna kommer att jobba tillsammans med temat genom att bland annat svara på ett flertal frågor.


Onlineanmälan görs här: http://bit.ly/2z3MXqO


Deadline för att anmäla sig är den 24 november 2017.

Du finner mer information här: http://bit.ly/2z16zfA eller på Your Europe, Your Say! Facebooksidan: http://bit.ly/2ikiWbT2017-10-30

Löfvens linjetal om framtida EU-samarbete

I förra veckan höll statsminister Stefan Löfven ett linjetal för studenter på Uppsala universitet kring sin syn på det framtida EU-samarbetet. Löfven ser sex fokusområdet i EU-samarbetet:


1. Jobb och ekonomi

2. Rättvis arbetsmarknad

3. Miljö- och klimat

4. Fred och säkerhet

5. Migration

6. Gemensamma värderingar


Vidare nämnde Löfven i sitt tal att han är beredd att skippa en enhällig omröstning gällande omfördelning av flyktingar om vissa länder vägrar. Vidare sa Löfven även att ”EU är inte en bankomat där man hämtar ut pengar utan förpliktelser. Det ska kosta om man är med i en klubb och bryter mot klubbens gemensamma regler”.


På Europaportalen kan du läsa mer om vad Löfven sa i sitt tal: http://bit.ly/2zZyDNK2017-10-24

Utstationeringsdirektivet  går vidare

Medlemsländerna har tillslut nått en uppgörelse för de som jobbar tillfälligt i ett annat land, det så kallade utstationeringsdirektivet. Under gårdagen pågick förhandlingarna i Luxemburg och fyra medlemsländer röstade emot kompromissen (Lettland, Litauen, Polen och Ungern) medan tre länder valde att ställa sig vid sidan om överenskommelsen (Storbritannien, Irland och Kroatien). För att hitta en lösning förhandlades en lång period fram innan de nya reglerna ska träda i kraft, hela fyra år. Inom vissa sektorer kan det i dagsläget vara så att en utstationerad arbetstagare tjänar upp till 50 procent mindre än lokala arbetstagare. Uppgörelsen innebär att löntagare från andra medlemsländer ska få samma ersättning som de inhemska arbetstagarna.


Förslaget kommer nu att tas upp för kompromissförhandling med EU-parlamentet om den slutgiltiga lagen.


Läs mer på Europaportalen: http://bit.ly/2gEx0jP

Läs mer på Dagens Nyheter: http://bit.ly/2h6x3lA


2017-10-23

Populistisk seger i Tjeckien

Det populistiska mittenpartiet ANO 2011 vann med störst marginal sedan kommunismens fall i Tjeckien med närmare 30 procent av rösterna under helgens folkomröstning.  Partiledaren, Andrej Babiš har jämförts med Donald Trump då han i grunden är en affärsman. Enligt en tjeckisk kolumnist är fyra av fem partier i toppen partiet som kan beskrivas som protestpartier. Tjeckien, som land, har en snabb tillväxt och den lägsta arbetslösheten i EU under de senaste fyra åren. Detta innebär att landet har brist på arbetskraft vilket kan komma att kollidera med skepsisen mot utlänningar.


 

Babiš skiljer sig dock från ledarna i de andra Visegradländerna (Ungern, Slovakien och Polen) då han inte har någon tydlig nationalistisk linje utan mer ser Österrikes nya förbundskansler, Sebastian Kurz, som en allierad.


 

Nio partier förväntas få mandat i det nya parlamentet men då Babiš själv är bedrägerimisstänkt kan hans parti få svårt att få till ett samarbete med andra partier.

 


Läs mer på Europaportalen: http://bit.ly/2itNBXS

Läs mer på Dagens Nyheter: http://bit.ly/2l9Krd72017-10-19

Wikström föreslår nytt asylsystem

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) som är ansvarig för de nya asylreglerna har lagt fram ett förslag som enligt henne är mer rättvist än det som EU-kommissionen lade fram våren 2016.


Det nya förslaget skiljer sig bland annat från EU-kommissionen då Wikström vill se en permanent omfördelning av asylsökande från dag ett så att samtliga medlemsländer automatiskt delar på ansvaret. Hur många asylsökande som varje land ska ta emot kommer i så fall att bero på folkmängd samt BNP. Asylförslaget innebär även att medlemsländer som vägrar att ta emot asylsökande får sitt EU-stöd indraget.


Wikström tror att hennes förslag kommer att godkännas av LIBE-utskottet idag samt att det även kommer att bli parlamentets position. Wikström tror att det kommer att bli svårare att ena medlemsländernas migrationsministrar i ministerrådet och hon tror inte att de kommer att enas innan årsskiftet.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2yT9Pd42017-10-18

Utrikesrådet träffades i veckan

I måndags träffades utrikesrådet i Luxemburg. Sverige utrikesminister, Margot Wallström, representerade Sverige. På mötet diskuterades bland annat Irans kärnteknikavtal, Nordkoreas provokationer, folkgruppen rohingyas förföljelse i Burma samt EU:s människorättspolitik.


Nedan kan ni se en video med höjdpunkterna från mötet.


 

Läs mer om mötet: http://bit.ly/2kZiNiQ2017-10-17

Finalisterna för Sacharovpriset 2017 har tillkännagivits 

Sacharovpriset för tankefrihet instiftades av Europaparlamentet 1988, ett pris som stöder mänskliga rättigheter och ges till personer som gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter.


Årets tre finalister är: Aura Lolita Chavez Ixcaquic, pedagog och människorättsförsvarare och en av ledarna för quiché-folkens råd som bland annat arbetar mot miljöförstörelse och ursprungsbefolkningens rättigheter.


Den andra finalisten är Venezuelas demokratiska opposition, där antalet politiska fångar drastiskt har ökat.

   


Dawit Isaak är den tredje finalisten, han är journalist och samvetsfånge i Eritrea och har blivit en internationell symbol för kampen för pressfrihet.


Läs mer om de tre finalisterna: http://bit.ly/1oM8vcc2017-10-13

Västra Götalandsregionen bjuder in till samtal om morgondagens EU- hur skapar vi ett bättre Europa?

Den 17 november har statsminister Stefan Löfven bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte med temat rättvisa jobb och tillväxt. Fokus kommer vara på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.


Dagen innan EU-toppmötet, den 16 november, bjuder Västra Götalandsregionen in till samtal för att diskutera hur morgondagens EU kan bidra till ett bättre Europa. Samtalet modereras av Göran von Sydow (SIEPS) och på plats finns bl.a. Ann Linde (EU- och handelsminister), Cecilia Malmström (EU-kommissionär), Jonas Sjöstedt (partiledare Vänsterpartiet) och representanter för ungdomsorganisationer, näringsliv och akademi.


Här kan du läsa mer samt anmäla dig.2017-10-13

Europeiska medborgarpriset  2017

Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset till initiativ eller projekt som underlättar samarbete över gränserna eller främjar ömsesidig förståelse inom EU.

Årets vinnare av priset är 49 personer och organisationer från 26 olika EU-länder. Vinnarna samlades vid Europaparlamentet i Bryssel den 11 oktober för en central prisutdelningsceremoni efter att ha mottagit medaljer i sina respektive hemländer. Den svenska organisationen Hej främling!  var en utav vinnarna.2017-10-06

RegioStars Awards 2017 

RegioStars Awards identifierar god praxis inom regional utveckling och uppmärksammar originella och innovativa projekt. På RegioStars hemsida finns samtliga 24 finalister från regioner och städer i 20 medlemsländer. Rösta senast den 9 oktober. Det projekt som får flest röster genom olika röstningskanaler blir vinnare av ”Public Choice Award” under RegioStars ceremonin med de andra vinnarna så se till att rösta.


Läs mer på RegioStars hemsida: http://bit.ly/2ghvFfx2017-10-04

Europapodden och omröstningen i Katalonien

Ett sätt att hålla sig uppdaterad kring allt som händer i EU och EU:s samarbete med länder runt om i världen är att lyssna på Europapodden. Under gårdagens avsnitt diskuteras söndagens självständighetsomröstning i Katalonien samt hur medverkande i podden tror att EU kommer att hantera omröstningen och om de kommer att gå in och medla. Lissabonfördraget togs även upp och vilka befogenheter EU har. Det diskuterades även vad som kommer hända om Katalonien utropar sig självständiga under veckan.


Här kan du lyssna på avsnitt 36: http://t.sr.se/2khfIu52017-10-03

Ditt först Euresjobb

Ditt först Euresjobb (YfEJ) är riktad mot begåvade unga arbetssökande, mellan 18-35 år, i EU där de får tillgång till möjligheter som erbjuds av företag och organisationer i hela Europa. Det ska hjälpa unga EU-medborgare att hitta arbete, lärlingsutbildning eller praktik i ett annat EU-land, i Norge eller på Island samt för arbetsgivare att hitta kvalificerade arbetstagare. För att ta del i YfEJ ska den arbetssökande vara medborgare i ett EU-land, Norge eller Island, inte kunna hitta arbete i sitt eget land samt vara villiga att flytta till ett annat deltagande land.


Här kan du hitta mer information kring YfEJ: http://bit.ly/2yl5a3h2017-09-29

Videoserie av House of European History

Ta en virtuell titt inne i House of European History. Europaparlamentets YouTubekonto har satt samman en serie som heter ”Exploring the House” där man kan se vad det Brysselbaserade muséet har att erbjuda.


Muséet är gratis och är dedikerat till att dela med sig av Europas förflutna och diverse erfarenheter européer bär med sig. Här kan man lära sig mer om Europas gemensamma historia, reflektera kring det förflutna och även visualisera hur ett framtida Europa kan se ut.


Kika på YouTubeserien: http://bit.ly/2yMB6e3 och om du är i Bryssel så rekommenderar vi varmt ett besök på muséet: http://bit.ly/2yLVITF, det är ett väldigt interaktivt museum så se till att du har mycket tid på dig!2017-09-28

Macrons syn på EU:s framtid

Frankrikes president Emmanuel Macron höll under tisdagen ett tal på det välkända Sorbonneuniversitetet i Paris om sin vision gällande EU:s framtid. Macron är den förste stats- eller regeringschefen som lagt fram sin vision.


Macron kom med ett flertal förslag så som en europeisk innovationsbyrå, fler studentutbyten, att alla studenter ska kunna tala två EU-språk, en europeisk koldioxidskatt samt en gemensam försvarsbudget.


Macron vill fram till sommaren nästa år bjuda in likasinnade medlemsländer och EU-institutioner som tillsammans ska ta fram konkreta förslag, bland annat genom debatter som ska anordnas i olika medlemsländer. Macron uppmuntrar även medborgare att involvera sig i debatten.


Du kan läsa mer om Macron tal på Europaportalen http://bit.ly/2fSCtQm samt Politico http://politi.co/2xMZXQF


Här kan du även läsa hela talet på franska: http://bit.ly/2wYs5MF2017-09-26

Idag firar vi Europeiska språkdagen!

2001 etablerades Europeiska språkdagen i samråd med EU-kommissionen och Europeiska rådet, som representerar 800 miljoner européer från 47 länder. Dagen firar och uppmärksammar den språkliga mångfalden på vår kontintent där vi har över 200 europeiska språk, 24 officiella EU-språk, runt 60 regionala/minoritetsspråk och flertalet andra språk som talas av människor från andra delar av världen.


Dagen firas bland annat på skolor, organisationer och universitet med föreläsningar, lekar, tävlingar och konferenser veckorna runt den 26 september. Nyfiken på vad som händer runt om kontinenten? På hemsidan för Europeiska språkdagen kan du läsa mer om vad som händer: http://bit.ly/1p9QsfZ 

2017-09-21

Ny EU-byrå mot nätattacker

Junckers tal om tillståndet i unionen tog upp cybersäkerhet och nu kommer EU-kommissionen med förslag om en ny EU-byrå som ska hjälpa medlemsländerna mot attacker och bedrägerier på nätet. Nätattacker kan handla om fake news och propaganda och det är enligt EU:s IT-säkerhetskommissionär, Julian King, viktigt att inse att nätattacker även kan ha politiska mål som kan rikta in sig på demokratiska institutioner.

I kommissionens förslag vill man uppgradera den befintliga EU-byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och kalla den Europeiska IT-säkerhetsmyndigheten. Vidare förslår de en fördubbling av dess budget. Kommissionen föreslår även att regelverket för nätbrott ska stramas åt samt att de vill underlätta dataflöden för företag och myndigheter i medlemsländerna.


Förslagen ska nu skickas vidare till EU-parlamentet och medlemsländerna som måste komma överens om den slutliga utformningen innan den kan träda i kraft.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2xhxEtX2017-09-19

Översättningstävlingen Juvenes Translatores öppen för anmälningar!

För tionde året i rad arrangeras översättningstävlingen Juvenes Translatores. Om vi som bor i EU ska vara ”förenade i mångfald”, som EU:s eget motto säger, måste vi kunna fler språk än vårt modersmål. Känner du elever som tycker det är roligt med främmande språk kan denna tävling kanske vara något för dem.


Skolan måste registreras mellan 1 september - 20 oktober. För att delta ska eleverna vara födda år 2000 och mellan 2-5 elever per skola kan delta. Den 23 november sker översättningstestat för samtliga deltagare där man ska översätta en sida från ett officiellt EU-språk till ett annat officiellt EU-språk.


För varje deltagande land koras en vinnare, vinnarna bjuds sedan in till en prisceremoni i Bryssel i april 2018.


Läs mer om tävlingen här: bit.ly/2w45NJO


2017-09-14

Europeiska solidaritetskåren i Norcia

De 16 första volontärerna har via europeiska solidaritetskåren anlänt till Norcia, Italien, för att hjälpa till med att reparera och återställa sociala servicedelar för lokalbefolkningen vilka har påverkats av jordbävningen som drabbade regionen för ungefär ett år sedan.


Volontärerna är en del av projektet ”European Youth for Norcia” som leds av en italiensk organisation vid namn Kora. Projektet arbetar med att hjälpa till att återuppbygga historiska byggnader samt organisera workshops, utomhusaktiviteter samt kulturella evenemang för unga och äldre i Norcia. Fram till 2020 kommer 230 volontärer, via tre olika projekt, genom europeiska solidaritetskåren att stötta italienska samhällen som påverkades av jordbävningen.


Solidaritetskåren ger unga européer möjlighet att engagera sig i frivilligt arbete genom hela Europa, de får ovärderlig erfarenhet, utvecklar sina färdigheter och ger tillbaka till samhället. Vill du veta mer om solidaritetskåren? Se hit: bit.ly/2wY5N1v2017-09-13

”EU har vind i seglen” enligt Juncker

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll i morse sitt årliga tal om tillståndet i unionen och han ser positivt på utvecklingen under det gånga året. Juncker påbörjade sitt tal med att se tillbaka på fjolårets tal och hur EU då inte var i ett bra skick men han är nöjd med att EU valde att stå enade och att den akuta krisen är hävd. 


Han diskuterade bland annat migrationsfrågan och sa att även om EU tog emot fler asylsökande än Australien, Kanada och USA tillsammans så måste medlemsstaterna bli mer solidariska i omfördelningen av asylsökande. Juncker krävde ett stopp för den dåliga behandlingen av migranter i Libyen och nämnde även att ett turkiskt EU-medlemskap inte är aktuell inom en överskådlig framtid.


Juncker vill även att EU ska inrätta en gemensam myndighet för cybersäkerhet som ett sätt att möta hotet om virusattacker från kriminella och främmande makter. Han nämnde även behovet av en särskild finansminister för Euro-området men vill inte gå lika långt som Frankrikes president Macron som även föreslagit en eurobudget och ett euro-parlament.


Juncker avslutade sitt tal med att visa på hur stora delar av Europa har en ökad tillväxt och sjunkande arbetslöshet och att vi i och med de positiva vindar som drar igenom Europa bör utnyttja detta.

Läs mer om analysen på SVT här: bit.ly/2y4RNRl


Vill du se talet eller läsa det, se här: bit.ly/2xYSH112017-09-12

Hetaste EU-frågorna i höst 

Europaportalen frågade de svenska Europaparlamentarikerna om vilka de anser att höstens viktigaste EU-frågor för Sverige kommer att vara. De frågor som minst tre ledamöter pekade ut var:


 • Asyl och migration
 • Brexit
 • Sociala pelaren / socialt toppmöte i Göteborg
 • Klimat
 • Sveriges skogar och utsläpp av växthusgaser / LULUCF (land use, land use-change and forestry)
 • Försvar
 • Bekämpa terrorism
 • Värna öppen handel mot protektionism


Läs hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2h24K6O2017-09-07

Anmälan till EU:s pris för kulturav är öppen

Varje år delas EU:s pris för kulturav/Europa Nostra ut. Priset är till för att identifiera och marknadsföra best practice genom att bevara både gripbara och ogripbara kulturarv, att stimulera utbyten över gränser gällande kunskap och erfarenhet, att öka allmänhetens medvetenhet och uppskattning kring Europas kulturarv.


Årligen uppvaktas upp till 30 bedrifter genom hela Europa och en av dessa väljs ut genom en onlineröstning och vinner Public Choice Awards.


Sista datum att anmäla sig är 1 oktober, läs mer om tävlingen här: www.europeanheritageawards.eu 

2017-09-06

Rätt att omfördela flyktingar

Under hösten 2015 enades medlemsländerna om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit till Italien och Grekland. Fyra länder röstade mot förslaget och av dem tog Ungern och Slovakien frågan vidare till EU-domstolen. Motiveringen för klagan var att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet och att det därför borde ogiltigförklaras.


EU-domstolen slog idag fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt, därmed avslås Ungern och Slovakiens klagan. Motiveringen till beslutet är att ”Domstolen ogillar Slovakien och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande”. Vidare sa de även att  ”Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015”. 


För hela artikeln, läs mer på Europaportalen: bit.ly/2f2YI5A


2017-09-05

Tillståndet i unionen 

Onsdagen den 13 september håller EU-kommissionens president Juncker sitt tal till Europaparlamentet gällande tillståndet i unionen. Nuvarande EU-kommissionen har passerat halva tiden av sitt femåriga mandat. Nästa onsdag kommer Juncker med en analys av vad som har uppnåtts och vilka initiativ som återstår. Han kommer även att diskutera  världsläget och situationen i unionen. Talet är till för att förbereda kommissionens programarbete för 2018.


Talet sänds på SVT Forum samt på bit.ly/2iwBdWH  på den senare sidan kan man även lämna kommentarer kring egna åsikter om tillståndet i unionen, det kan vara din möjlighet att påverka talet.2017-09-01

Positiv syn på EU i de mest befolkningsrika länderna i världen

Eurobarometern har i en undersökning tagit reda på hur elva icke-EU-länder ser på EU. I de flesta av de deltagande länderna är folk positivt inställda till EU. Tillfrågade i de flesta länderna har en positiv bild av EU: 94 % i Brasilien, 84 % i Kina, 83 % i Indien, 76 % i Japan, 79 % i Kanada, 75 % i USA, 67 % i Australien och 54 % i Turkiet. Undersökningen visar samtidigt att länder som ligger geografiskt närmare EU inte har en lika positiv bilda av EU. Ryssland, Norge och Schweiz låg i undersökningen på mellan 43 % och 46 %.


Undersökningen visar även att EU, globalt, framstår som en union med stabilitet i en orolig omvärld.


Här kan du läsa hela undersökningen: bit.ly/2eplIeA2017-08-28

Tredje förhandlingsrundan inleds om Brexit

Idag inleds tredje förhandlingsrundan mellan Storbritannien och EU i Bryssel. Tidigare i somras gjorde parterna upp förhandlingsupplägget där först själva skilsmässan ska klaras av och därefter inleds förhandlingar kring ett framtida handelsavtal. Det har funnits en förhoppning från båda sidorna om att ha kommit tillräckligt långt i förhandlingarna redan till EU:s toppmöte i oktober men det ser inte ut att ske i dagsläget.


Storbritannien har dock de senaste dagarna presenterat ett antal förhandlingsdokument men ännu inget kring notan för Brexit, vilken ses som den viktigaste punkten. Enligt EU:s beräkningar kan notan hamna någonstans mellan 60 och 100 miljarder euro vilket inte tagits emot väl i Storbritannien. Trots ramaskri i Storbritannien kan man se en öppning gällande förhandlingarna kring notan då Storbritanniens utrikesminister i förra veckan sa att landet är beredda att betala det man är skyldiga.


Läs hela artikeln på Sveriges Radio: t.sr.se/2waE7FC2017-08-25

Upptäck europeiska landsbygden till fots

Projektet ”HikingEurope” är delfinansierat av EU:s program för små- och medelstora företag (COSME), projektet uppmuntrar aktiv landsbygdsturism genom vandring. Som ett alternativ till massturism kan man via projektet se exempel på vandringsleder på totalt 117 mil i fyra olika länder; Spanien (Katalonien), Italien (Emilia Romagna), Kroatien (Dubrovnik-Neretva) samt Irland (Donegal). Förutom de fyra nämnda länderna är även Österrike och Tyskland med i projektet.


Här kan du läsa mer om projektet: hikingeurope.net2017-08-24

#investEU startar särskild hemsida för partnerskap

investEU-kampanjen hade som ambition att tillåta partnerskap och har nu en sida online. Partnersidan ger tredje parter möjlighet att delfinansiera eller vara delägare i varumärkning av en kampanj. På sidan kan man bland annat läsa om personer eller/och företag som har tagit del av investeringar eller stöd från EU samt hitta material och specifika investeringar i olika länder eller enligt ämnen.


Läs mer på den nya sidan: bit.ly/2wrf2Hp2017-08-21

Erasmus för unga företagare

Erasmus för unga företagare ger blivande eller nya företagare, genom gränsöverskridande utbytesprogram, möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra länder. Genom programmet har unga företagare möjlighet att gå bredvid en erfaren företagare i ett annat land och skaffa praktisk kunskap om vad som krävs för att driva ett företag.

För att kunna delta i programmet ska man som blivande företagare ha kommit långt i planeringen av att starta eget eller ha drivit sitt nystartade företag i max tre år.  Företagare som vill ta emot en ung företagare ska vara erfarna och äga eller driva ett litet eller medelstort företag i ett deltagande land.


Vill du veta mer? Läs här: erasmus-entrepreneurs.eu2017-08-16

Merkel tror ej på tuffare krav på medlemsländerna gällande asylsökande

Tysklands förbundskansler Angela Merkel håller inte med bland annat många svenska politiker om att pressa andra medlemsländer att ta emot asylsökande. Hon anser inte att det går att tvinga länder att ta emot asylsökande eller att de istället ska betala för att slippa ta emot då det går emot den europeiska solidariteten.


Merkel kommer att fortsätta kämpa för att EU ska få till en gemensam och rättvis fördelning av asylsökande och att hon inte kommer att sluta arbeta för det. Merkel poängterade även att EU måste hitta andra alternativ kring samarbete med afrikanska medborgare så att de inte behöver fly till Europa.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2wdvzhy


2017-08-15

De flesta EU-medborgarna är för en gemensam europeisk migrationspolitik

Enligt en artikel i Europaportalen visar en ny undersökning av Eurobarometern att majoriteten av EU-länderna är för en gemensam EU-politik. Tjeckien är det enda land där majoriteten är emot en gemensam europeisk migrationspolitik med 56 procent emot och det land som är med positiva till det är Spanien med 86 procent för. I Sverige sa 76 procent av de tillfrågade att de är för en gemensam migrationspolitik.


Det har varit svårt för EU att nå en överenskommelse mellan länderna och förhandlingarna kring en ny migrationspolitik började i oktober 2016 och målet att medlemsstaterna skulle vara överens senast juni 2017 misslyckades.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2w5Ha2W

Här kan du läsa undersökningen: bit.ly/2vLblvG2017-08-14

Turismen i EU

Eurostat har sammanställt data över vart EU-medborgare åkte på semester under 2015. Av de som reste utanför sitt eget land åkte 58,3 procent till andra medlemsländer och det mest besökta landet var Spanien, följt av Italien och Frankrike.


För svenskarna så var toppdestinationerna utanför Sverige Spanien, USA och Finland medan de tre vanligaste utländska turisterna i Sverige kom ifrån Norge, Tyskland och Danmark.


Tryck här för att komma till statistiken: bitly.ly/2tYSe0M2017-08-11

Svenskar positiva till landets ekonomi

Eurobarometern gjorde i våras en undersökning där de ställde frågan om ”Hur skulle du bedöma den nuvarande situationen för ditt lands ekonomi?” Svarsalternativen var: Bra, dålig och vet ej.


Undersökningen visar att Sverige tillhör en minioritet i EU där hela 88 procent anser att landets ekonomi är god vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan undersökningen hösten 2016.


Skillnaderna medlemsländerna emellan är väldigt stora där tillexempel 92 procent av holländarna säger att landet har god ekonomi medan det i Grekland endast är två procent som anser att landets ekonomi är god.


Här kan du läsa undersökningen av Eurobarometern: bit.ly/2vLblvG

Här kan du läsa Europaportalens artikel om undersökningen: bit.ly/2uwB8nw2017-08-10

Mjölk, frukt och grönsaker till skolbarn i EU

En reform av programmen för skolmjölk, frukt och grönsaker har genomförts till ett gemensamt program för att bland annat effektivisera och förenkla deltagandet i projektet. Inför läsåret 2017/2018 har samtliga medlemsländer meddelat att de kommer delta i projektet, Sverige och Storbritannien deltar endast med EU-stöd till mjölk medan de andra länderna deltar gällande både mjölk och frukt och grönsaker. 250 miljoner euro har tilldelats för läsåret 2017/2018, utav de pengarna kommer 150 miljoner euro att tilldelas frukt och grönsaker.


Jordbrukskommissionär Phil Hogan arbetar tillsammans med kommissionärerna Andriukaitis och Navracsics med att främja en hälsosam livsstil och här spelar programmet en viktig roll.


Läs mer om programmet här: bit.ly/2mpwho02017-08-08

EU-myter

EU-kommissionens representation i Sverige har sammanställt några av EU-myterna som det emellanåt sprids rykten kring. Myterna i sig kan variera medlemsländer emellan och Sverige handlar myterna oftast om byråkrati eller beslut som inte fattats av EU.


Exempel på myter som har spridits i Sverige är att EU förbjuder lakritspipor och julmust. Gällande lakritspipor så har det aldrig kommit ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda dem men när kommissionen föreslog nya lagar kring tobaksprodukter föreslog några europaparlamentariker att ett förbud på lakritspipor skulle läggas till förslaget. Parlamentarikernas förslag röstades dock ner och lakritspiporna överlevnad är inte i fara.


Här kan du läsa mer om olika EU-myter: bit.ly/1UaKXm5


2017-08-07

EU-medborgarna mer positiva till EU

Ett år efter omröstningen i Storbritannien om att lämna EU är en ökande majoritet av EU-medborgarna positiva till EU:s framtid enligt den senaste opinionsundersökningen av Eurobarometer. Tilltron till EU har som sagt ökat och är på den högsta siffran sedan 2010 medan stödet för euron är högre än den har varit innan 2004. Vidare är nästan majoriteten av européerna nu även positiva till den nationella ekonomins skick.


Här kan du komma åt hela undersökningen: http://bit.ly/2vHwdo5

2017-08-04

Brexitanhängare kan offra mer för att lämna EU

YouGov har i en opinionsundersökning frågat britter hur de ser på ekonomiska uppoffringar i och med Brexit. Undersökningen visar att brexitanhängare till större del (61 procent) anser att en negativt ekonomisk effekt är acceptabel så länge som landet lämnar EU. Bland de som ville stanna i EU är frågan motsatt: om en ekonomisk skada på landet är acceptabel för att stanna kvar i EU ansåg endast 34 procent att så var fallet.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2u9FNjc2017-08-03

Resestipedium för unga

Är du mellan 18-27 år och bor i någon av de 47 medlemsstaterna som är med i Europarådet eller i Kosovo?  I så fall du kan tävla om att vinna ett resestipendium på 550 euro från Schwarzkopfstiftelsen Unga Europa. Resan ska vara mellan tre till sex veckor och måste ske innan mars 2018 och  starta senast i december 2017. Vinner du förväntas du skriva en rapport av något slag om din erfarenhet, det kan till exempel vara en video, en blogg eller en fotorapport. 


Deadline för ansökan är den 6 augusti 2017, kl. 23.59. Här kan du läsa mer om tävlingen: bit.ly/2vjMEWy2017-08-01

Exempel på lyckad omfördelning av asylsökande i EU

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har träffat flyktingar som har omfördelats inom EU. I videon nedan kan ni lära känna Hassan, Baha och Eid som delar med sig av sina erfarenheter. De är en syrisk familj som omfördelades från Grekland till Litauen.

 


Det finns även fler videos med olika exempel på lyckad omfördelning: bit.ly/2uU5wJq

2017-07-28

EESK utlyser pris till det civila samhället

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) utlyser 2017 års pris till det civila samhället. Temat på projekt som har en chans att vinna är de som integrerar människor på arbetsmarknaden och som genomförs av det civila samhället, med fokus på ungdomar, migranter och andra personer som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.


Totalt kommer 50 000 euro att tilldelas högst fem vinnare. Sista ansökningsdagen är den 8 september 2017 och prisutdelningen äger rum den 7 december 2017 i Bryssel.


EESK instiftade priset 2009 för att belöna och uppmuntra konkreta initiativ och resultat av civilsamhällsorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt bidragit till att främja de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen.


Ytterligare information och ansökningsblankett: http://bit.ly/2sVRA3k2017-07-27

EU-kommissionen hotar att utlösa artikel 7 mot Polen

Polens planer med att tvinga bort domarna i högsta domstolen kan innebära att landet förlorar sin rösträtt i EU. EU-kommissionen har skickat tre rekommendationer till den polska regeringen där de ber dem att inta vidta åtgärder för att avskeda eller tvinga domare i högsta domstolen i pension.


I måndags meddelade den polske presidenten Andrzej Duda att han lägger sitt veto mot två av de tre senaste lagarna i reformpaketet. Trots detta, kan EU-kommissionen gå vidare med artikel 7 då premiärminister Beata Szydło lovat att genomföra reformen.


Kommissionen är även kritisk till förslaget om att justitieministern ska få makt att utse och avskeda domstolsordförande samt att lagen är könsdiskriminerande då pensionsåldern är olika för manliga och kvinnliga domare.


Den polska regeringen har nu en månad på sig att svara på kommissionens invändningar.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2v1fZow2017-07-24

Dina rättigheter som passagerare i Europa

EuroparlTV har producerat en video som går igenom vilka rättigheter man har när man reser inom Europa. Det kan handla om rätt till förfriskningar eller ekonomisk kompensation.


Du kan även kontakta Konsument Europa som är en fristående enhet inom Konsumentverket och som ingår i European Consumer Centres Network och delfinansieras av EU-kommissionen. På deras hemsida kan du hitta information om dina rättigheter som passagerare men även gällande andra konsumentfrågor.


Här kan du läsa mer om Konsument Europa: www.konsumenteuropa.se


Här kan du komma till sidan med EuroparlTVs videoinlägg: http://bit.ly/2uYvcYl2017-07-20

#BeActive – The European Week of Sports

Mellan 23-30 september firas europeiska sportveckan för att locka fler européer att röra på sig, veckan har fokus på hälsa, glädje och inkludering. I år går veckan av stapeln i Tartu, Estland, med ett flertal aktiviteter så som en cykelfestival för barn.


Även i år har de med #BeActive utmaningen där deltagare kan visa hur de är aktiva genom att dela foton eller videos på sociala medier. Priser kommer att delas ut för de bästa inläggen. Allt du behöver göra för att delta är att:

 • Ta ett foto eller filma när du är aktiv
 • Använda dig av hashtaggen #BeActive
 • Utmana en vän att också #BeActive
 • Se om du vinner


Du kan delta i tävlingen mellan 5 juli till 23 september


Tryck här för att läsa mer om tävlingen.

Tryck här för att läsa mer om europeiska sportveckan. 2017-07-19

Högre förtroende till EU

I maj i år genomförde Eurobarometern en opinionsundersökning där runt 28 000 personer i medlemsländerna tillfrågades kring hur de ser på tilliten till EU samt sitt parlament och sin regering.


Undersökningen visar på ett ökat förtroende till EU som institution jämfört med när samma frågor ställdes i slutet av 2016. Ökningen gäller även för tilliten till landets regering och nationella parlament. Även om tilliten till EU:s institutioner har ökat med sex procentenheter tenderar majoriteten att inte lite på institutionerna. Sverige är ett av undantagen där fler litar på EU:s institutioner, det samma gäller Sveriges parlament och regering.


Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2uyMxGC2017-07-18

EU-rapport: fokus på ojämlikheter mellan generationerna

I EU-kommissionens årliga rapport om sysselsättning och social utveckling i medlemsländerna visar rapporten på att dagens unga och deras barn kommer att få det sämre än sina föräldrar. Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen påpekar att rapporten visar på ett problem med en åldrande befolkning men att det kommer att gå färre löntagare per pensionär vilken kommer innebära en större börda för framtida generationer.


Kommissionen hoppas att rapporten ska inspirera medlemsländerna att vidta åtgärder för att motverka denna utveckling.


Vill du läsa hela rapporten: http://bit.ly/2uzW0xZ

Vill du läsa artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2u5peDt2017-07-12

Vill du ha en utmaning och hjälpa andra människor? Då är europeiska solidaritetskåren något för dig!

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.


Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.


Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30.

När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle.


Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.


Här kan du gå med i kåren.2017-07-11

Sverige näst snabbast i EU gällande befolkningstillväxt

Under 2016 var det bara ett annat land i EU som hade större befolkningstillväxt än Sverige, nämligen Luxemburg. Under ett år hade Sverige ökat sin befolkning med nära 1,5 procent.


 

Efter EU:s tre största nationer Tyskland, Frankrike och Storbritannien växte Sverige befolkning i absoluta tal med nära 144 000 invånare. EU:s befolkning växte i genomsnitt förra året med 0,3 procent vilket gör att man idag har ett invånarantal på nästan 512 miljoner invånare.

Sverige är idag det trettonde största landet i EU befolkningsmässigt med cirka 10 miljoner invånare.


Här kan du läsa mer i Eurostats sammanställning.


2017-07-10

Estland har tagit  över ordförandeklubban

Estland övertog ordförandeskapet i EU den 1 juli 2017 efter Malta. Landet kommer nu att leda förhandlingar mellan medlemsländernas ministrar i alla aktuella frågor. Estland företräder även förhandlingarna med Europaparlamentet i dessa frågor. Mottot för det estländska ordförandeskapet är ” unity through balance” med motiveringen att Europa har många gemensamma nämnare att stå på och samverka kring för att framgångsrikt kunna tackla de utmaningar EU står inför och göra det bästa möjliga utav det.


Det estländska ordförandeskapet har satt upp fyra prioriteringar:

-En öppen och innovativ europeisk ekonomi

-Ett tryggt och säkert Europa

-Ett digitalt Europa med fri rörlighet av data

-Ett inkluderande och hållbart Europa.


Egentligen skulle Storbritannien ha ordförandeskapet nu men avsade sig det då man är på väg att lämna EU. Estland fick därför ordförandeskapet sex månader tidigare än planerat.


Vad innebär det att vara ordförandeland?

Det är ordförandelandets uppgift att leda ministerrådets arbete i alla frågor utom utrikes- och säkerhetsfrågor. Ordförandelandet ska även representera ministerrådet gentemot andra institutioner i EU och leda de arbetsgrupper som finns under ministerrådet.2017-07-05

Informationsmöte om EU-programmet Kreativa  Europa

Kultur i Väst och TILLT arrangerar en dag med information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.

För Kultur får du information med fokus på idén med och prioriteringarna i programmet. För MEDIA får du en mer allmän information då deras program innefattar många olika möjligheter till stöd inom den audiovisuella industrin.


Datum: 1 sept 2017

Tid: 9.00–16.30

Plats: Visual Arena, Lindholmen Science Park Göteborg

Anmälan: Anmäl dig via digitalt formulär senast den 25 augusti2017-07-04

Arbetar du med att sprida kunskap om EU?

Delta i EU-kommissionens tävling och vinn 50 000 euro!

Har du magisterexamen och arbetar med att sprida kunskap till allmänheten om EU:s grundläggande värden, dess fördelar och historia? Anmäl dig till vår tävling och vinn 50.000 euro!


Tävlingen vänder sig exempelvis till forskare, vetenskapsmän, författare, journalister och artister som kan bidra till att uttrycka vad Europa står för just nu och i framtiden. Du kan delta både som individ och i grupp.


Här kan du läsa mer om tävlingen och vad som krävs för att delta.


Sista dag för registrering är 16:e augusti 20172017-07-03

Reflektionspapper om EU:s framtida budget

EU väntas spela en större roll på nya politikområden som migration, intern och externsäkerhet och försvar. Dessutom bör EU behålla sin ledande roll i världen som viktig biståndsgivare och ledare för klimatarbetet. Vilket måste förverkligas trots en EU-budget som kommer att krympa i och med att Storbritannien lämnar EU. EU-kommissionen har i dagarna publicerat det femte och sista reflektionspapperet i serien om EU:s framtid. Reflektionspapperet undersöker de tillgängliga alternativen och utmaningar som EU- budgeten måste möta för att kunna finansiera mer med mindre, dvs. att ha en budget som gör att varje euro kommer skattebetalarna tillgodo.2017-06-28

Toppmöte om EU:s framtid

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven står den 17 november 2017 värdar för ett toppmöte i Göteborg. Under toppmötet kommer EU-ländernas stats-och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.


Toppmötet är en del i debatten om Europas framtid som framställs i den vitbok som EU-kommissionen tagit fram. Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras farm till 2025 beroende på hur man väljer att agera.


Mötet blir ett unikt tillfälle för aktörerna att diskutera den sociala dimensionen i EU och medlemsländerna.
2017-06-27

Europahuset i Almedalen

Den 2-8 juli 2017 befinner sig EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige i Almedalen och erbjuder 40 högaktuella EU-seminarier under veckan. Ambitionen är att diskutera aktuella EU-frågor men också stärka intresset för EU-frågor generellt. Europahuset kommer att gästas av svenska ministrar, Europaparlamentariker, företagsledare och många andra. Här hittar information om alla seminarier. Har du inte möjlighet att själv befinna dig i Almedalen så kommer alla seminarier att direktsändas eller kunna ses i efterhand.


2017-06-22

EU-kommissions arbeta mot skattesmitare

Under årtionden har skatte- och finansiella rådgivare hjälpt klienter att undkomma skatter. I och med Panamadokumenten som läcktes så har tillvägagångssättet hos dessa rådgivare kommit fram. I och med detta har EU-kommissionen kommit med förslag för tuffare regler och mer transparens för mellanhänderna i olika gränsöverskridande sätt att undkomma skatt. Målet med förslaget är att det ska tackla denna sorts aggressiva skatteplanering genom att närmare kunna följa aktiviteter av skatte- och finansiella rådgivare.


 

I videon nedan förklaras kort hur EU-kommissionen kommer att arbeta fram detta transparanta initiativ genom att med förslaget få mellanhänderna att rapportera gränsöverskridande skatteplanering.


Läs mer om transparens i företagskultur: http://bit.ly/29iRv1I

För att komma till videon: http://bit.ly/2sYL23N

 

2017-06-19

Brexit-förhandlingarna inledda

Ungefär ett år efter folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskap inleds Idag, måndag, Brexit-förhandlingarna. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och Storbritanniens chefsförhandlare David Davis kommer i Bryssel att försöka enas om hur förhandlingarna ska gå till.


EU har redan skickat in ett antal dokument gällande deras ståndpunkter medan Storbritannien ännu inte har tillhandahållit något. I och med att den brittiska regeringen inte har majoritet i parlamentet så kan det ta tid innan regeringen får mandat i förhandlingarna.


För EU:s del är några av de viktigaste frågorna EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras framtid samt britter som bor i övriga EU samt hur mycket Storbritannien är skyldig EU.


Den 4 juli kommer EU-kommissionens representation i Sverige att hålla ett seminarium kring Brexit som även går att se online. För mer information: http://bit.ly/2so3TF1


Hela artikeln på Europaportalen:  http://bit.ly/2sOBOaj 

2017-06-13

15/6 – Roaming-avgifter slopas inom EU

På torsdag slopas roaming-avgifter inom hela EU. Detta innebär att man nu kommer att kunna ringa, skicka sms och surfa till samma pris som i hemlandet när man reser inom EU.

Från och med den 15 juni 2017 kommer du således att kunna använda din mobila enhet och betala samma pris som hemma när du reser inom EU (”roaming som hemma”), förutsatt att du följer operatörernas policyer för skälig användning. Om du till exempel varje månad betalar ett paketpris för ett visst antal samtalsminuter, sms och en viss datamängd i ditt hemland kommer alla röstsamtal, sms och den datamängd du använder när du är på resa inom EU att dras av från den mängden som om du vore hemma, utan några extraavgifter.


Vad är roaming?

När du reser till ett annat land och ringer, skickar sms eller surfar med din mobiltelefon eller surfplatta och använder SIM-kortet från ditt hemland roamar du. Din operatör i ditt hemland betalar operatören i utlandet för att få använda deras nät. Det pris som operatörerna betalar till varandra kallas för roamingpriset i grossistledet. Det är en kostnad för operatören i hemlandet och påverkar konsumentens sluträkning.2017-06-13

Det franska parlamentsvalet

Den nyvalde franske presidenten och EU-vännen Emmanuel Macron med sitt parti "La République En Marche!" går mot en jordskredsseger i valen till nationalförsamlingen.


Macron fick igår 32,6% av rösterna i första valomgången, vilket experterna bedömer kommer att leda till mellan 400 och 455 platser av de totalt 577 sätena i nationalförsamlingen.


Det skulle betyda att han får en av de största majoriteterna i parlamentet på 60 år och möjligheterna att genomföra verkliga reformer. Det enda hindret för Macron kan vara det låga valdeltagandet. Mer än 50% av väljarna, många ungdomar, har valt att utebli från vallokalerna, vilket är djupt problematiskt och visar på ett lågt generellt förtroende för det politiska systemet. Valdeltagandet på 48,7 procent var det lägsta i ett franskt parlamentsval sedan åtminstone 1958. Nästa söndag kommer slutresultatet av den andra valomgången. Här kan du läsa mer om  valet.2017-06-12

Tävling för journaliststudenter 

En journaliststudent från varje medlemsland samt en som representerar Interreg kan via en tävling vinna en plats på Europeiska veckan för regional- och stadspolitik där de får delta som ackrediterade journalister. Den 9-12 oktober får vinnarna mediebevaka evenemanget för den europeiska sammanhållninspolitiken.


Deadline för tävlingen är den 30 juni.

Läs mer om tävlingen här.


Via länken kan du även läsa om en bloggtävling DG REGIO arrangerar som en del av #EUinmyRegion kampanjen.2017-06-09

Budget för solidaritetskåren föreslagen

Den 30 maj föreslog EU-kommissionen en budget för de kommande tre åren för europeiska solidaritetskåren på 340.5 miljoner euro.  Budgeten beräknas kunna ge 100,000 unga människor möjligheten att volontärarbeta, praktisera eller arbeta för och med solidaritetsprojekt innan år 2020.


Tanken är att de olika projekten ska ge unga runt om i Europa möjlighet att delta i olika aktiviteter för att stärka gemenskapen och arbeta med sociala förändringar. Detta i sin tur kommer att hjälpa unga att förbättra deras kunskaper och stärka deras erfarenheter för deras egna personliga och professionella utveckling i början av deras karriär.


Den föreslagna budgeten måste nu godkännas av Europaparlamentet och Europarådet innan det kan träda i kraft.


Tryck här för att läsa mer om solidaritetskåren och hur du kan anmäla dig.2017-06-08

Svenskar mer positiva till EU

Enligt en ny undersökning, gjord av Statistiska centralbyrån, kring svenskarnas stöd för EU-medlemskap så visar den på att svenskar är mer positiva till EU nu än på länge. Endast under åren 2008-2010 har svenskarna varit lika positiva till EU som under maj 2017.


I undersökningen frågades det även kring euron och hur de tillfrågade hade röstat om det var folkomröstning idag. Även om resultaten visade på en ökning på fler svenskar som skulle vilja gå med i euron så är motståndet fortfarande överrepresenterat med över 70 procent mot.


Sett till riksdagspartierna så är det Liberalerna som är ställer sig mest positiva till EU samt euron och Sverigedemokraterna det parti som är mest negativa.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.


 

2016-06-07

Svensk majoritet för en europeisk social pelare

Liberalernas partiledare, Jan Björklund, ger sitt stöd till en europeisk social pelare vilket innefattar en frivillig minimistandard för EU-medborgarnas sociala rättigheter. Björklund menar att det är viktigt att Sverige är för ett EU-samarbete och inte är en av bromsklossarna, tillsammans med Polen och Ungern. I och med Björklunds stöd har nu regeringen majoritet för en eventuell omrösting i EU-nämnden med nio mot åtta röster i regeringens favör.


Den sociala pelaren innefattar 20 principer gällande lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering, den utgör grunden för en europeisk social pelare. Det är sedan upp till varje enskilt medlemsland att bestämma hur och i vilken utsträckning den sociala pelaren ska genomföras.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.2017-06-05

Rekommendationer från EU-kommissionen

EU-kommissionen släpper landspecifika rekommendationer och generellt visar EU på fortsatt tillväxt även för 2018, vilket är det sjätte året i rad. Kommissionens generella uppmaning till medlemsländerna är att använda denna positiva trend till att uppmuntra investering och att stärka den offentliga finansieringen. Även om prioriteringarna skiljer sig åt mellan medlemsländerna så krävs det att alla medlemsländer arbetar för en mer inkluderande, robust och hållbar tillväxt.


Gällande Sverige så är kommissionen kritisk till hushållens höga skuldsättning och de fortsatta ökande bostadspriserna. Positivt är att Sverige har en av de högsta sysselsättningsgraderna i Europa men behöver arbeta med att integrera lågutbildade och utomeuropeiska migranter på arbetsmarknaden.


För att läsa hela utredningen, tryck här.
 

2017-06-05

Streaming utan gränser

Gränskontroller för européer är på många sätt en del av det gamla Europa men hur ser det ut gällande begränsningar online? När EU-medborgare reser till andra medlemsländer finns det ofta begränsningar för att ta del av filmer, tv-serier, musik, filmer eller sportevenemang online som man  har betalat för i sitt hemland.


Enligt ny lagstiftning som har antagits av Europaparlamentet så kommer EU-medborgare med olika online-abonnemang snart att ha tillgång till dessa när de tillfälligt besöker ett annat medlemsland. Tryck här för att se EuroparlTV:s video nedan för  mer information om hur detta kommer att fungera.


Förslaget måste först formellt godkännas av Ministerrådet och sedan kommer medlemsländerna att få nio månader på sig att applicera de nya reglerna..

2017-05-29

EU Green Week 2017

Denna vecka är det EU:s gröna vecka med temat ”gröna jobb för en grönare framtid”. Veckan erbjuder en plattform för att diskutera EU:s miljöpolicys och hur den skapar gröna jobb och bidrag till en hållbar och socialt ansvarsfull ekonomisk tillväxt.


I Bryssel kommer veckan till exempel att uppmärksammas genom EU Green Jobs Summit där beslutsfattare, miljöaktivister och representanter från näringslivet och högskolor träffas för att diskutera och reflektera kring EU:s lyckade miljöpolitik.


EU:s gröna vecka kommer även att sätta fokus på ett antal projekt som skapar gröna jobb och bidrar till Europas strävan till renare och mer hållbar energi.


Tryck här för att läsa mer om veckan på EU-kommissionens hemsida kring EU Green Week. 

2017-05-29

EU:s matsvinn

Runt en tredjedel av all mat som produceras i världen för konsumtion av människor går förlorad eller slängs. I EU är det 173 kg per person med mat som slängs, Sverige ligger över EU:s medel med 212 kr per person. Detta är ett slöseri med resurser när nästan 800 miljoner människor i världen är undernärda och 55 miljoner av EU:s befolkning inte hade råd med bra mat varannan dag under 2014.


Mat försvinner och slängs längs hela försörjningskedjan men i EU så står hushållen för det största svinnet (53 procent). Många EU-medborgare är inte införstådda med hur svinnet påverkar miljön eller vad ”bäst före” och ”använda innan” innebär.


Vill du veta mer om hur mycket matsvinn de olika länderna har och vad etiketterna på maten egenlitgen betyder? Tryck i så fall här för att komma till Europaparlamentets hemsida. 

2017-05-24

Kurs om EU:s energi- och klimat politik

I sommar anordnar College of Europe en kurs om energiunion i Brügge den 3-14 Juli. Kursen är riktad till yrkesverksamma och ger er chansen att lära er om EU:s energi- och klimat politik tillsammans med människor från andra europeiska länder.


Detta är en praktisk kurs som kommer bestå av föreläsningar, studiebesök, simuleringsspel och fallstudier.


Mer information och anmälan hittar du här. 

2017-05-24

Sluta på höga roamingavgifter till sommaren

Från och med 15 juni blir det inga mer höga roamingkostnader när du reser inom EU. Du kommer att kunna ringa, smsa och surfa för samma pris oavsett var i EU du befinner dig. Det spelar alltså ingen roll om du är hemma i Sverige eller på semester i Spanien - priset är detsamma.

Borttagandet av roamingavgifter bygger på ett beslut som EU tog tidigare i år.


Du kan hitta mer information på Ditt Europa. Där finns hjälp och råd till EU-medborgare kring bland annat resor och utbildning. 

2017-05-23

Endast fyra EU-länder är kvar på svarta listan

Under gårdagen presenterade EU-kommissionen sin årliga vårgranskning av medlemsländernas ekonomier. Utvecklingen ser positiv ut för medlemsländer som tidigare har kritiserats för sina underskott, i dagsläget innebär det att endast fyra medlemsländer kvarstår vilket är en minskning från 24 år 2011. Kommissionen har föreslagit att Portugal och Kroatien flyttas från svarta listan medan de som blir kvar är Spanien, Frankrike, Grekland och Storbritannien som fortfarande har för stora underskott.


Även Sverige har fått rekommendationer från kommissionen och de är lika de från tidigare år: att den höga privata skuldsättningen bör tas itu med. Utöver det, uppmanar även kommissionen Sverige att införa ett skuldtak och höja fastighetsskatten.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen. 

2017-05-17

EU-Kommissionen ställer ultimatum  till Ungern och Polen

Polen och Ungern skall nu senast inom en månad ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram.


EU-ländernas migrationsministrar enades under 2015 att omfördela asylsökande som kommit till Grekland eller Italien. Tre länder har hittills ännu inte tagit emot en enda flykting inom programmet. Därför ökar nu EU:s migrationskommissionär trycket på dessa länder.  Nu har länderna tills juni på sig att vidta åtgärder, om inte kommer Kommissionen att utnyttja sina befogenheter i fördraget och inleda överträdelseförfaranden.


Det är dock även en rad andra länder som uppmanas att påskynda omflyttningen. Cirka 18 000 asylsökande av de drygt 98 000 har omfördelats. Sverige är ett av de länder som tagit emot minst i förhållande till vad man utlovat.


Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-05-16

Skolklass till Bryssel efter seger i tävlingen Uppdrag: ungdomarnas Europa

Klass EK16 på Mikael Elias Gymnasium har vunnit en resa till Bryssel efter seger i tävlingen Uppdrag: ungdomarnas Europa under fredagens final på Göteborgs stadsbibliotek. 15 klasser utspridda över hela Västra Götalandsregionen ställde i år upp i tävlingen, där 6 stycken gick till final och presenterade sina bidrag under dagen.


Tävlingen Uppdrag: Ungdomarnas Europa med syfte att skapa intresse hos ungdomar för EU, arrangerades i fredags för sjunde året i rad av Europaparlamentet, Västra Götalandsregionen tillsammans med Europa Direktkontoren i Västra Götaland.


Tävlingens tema för 2017 var ”hur kan unga bli mer delaktiga i EU?” och bestod av fem moment där vardera tävlingsbidrag arbetades fram i klasserna. Uppdrag: Ungdomarnas Europa går ut på fem moment som i kronologisk ordning skall genomföras av klassen, där en föreläsning av klassläraren om hur beslutsprocessen går till i EU samt i EU:s institutioner skall vara först ut. I grupper skall sedan klasserna formulera fem tips till EU:s makthavare om hur EU ska kommunicera med ungdomar för att få dem mer delaktiga. Av gruppernas förslag röstar klassen fram de fem bästa tipsen som man vill ge till makthavarna i Bryssel.  Eleverna får även i uppdrag att ta tre bilder inspirerade av sina fem tips. Klassen röstar fram de bästa bidragen. De deltagande klasserna skall även förbereda frågor och intervjua makthavare på lokal nivå om hur man kommunicerar lokalt med unga för att få dem mer delaktiga i EU.

Eleverna ska göra en film intervjun, som efter redigering ska vara max tre minuter lång. Slutligen måste de tävlande beskriva kort diskussionen/processen som ligger bakom valet av dessa fem tips, valet av bilder och valet av lokal makthavare med max 200 ord.


Juryns motivering till det vinnande bidraget var:

"Tydlig och kreativ presentation från början till slut. Väl motiverade och varierade förslag. Lustfyllda bilder som illustrerade tipsen bra, intressant tolkning av makthavare i filmen som var väl motiverat utifrån förslagen i bidraget."


Resan genomförs under hösten 2017 och klassen får då tillfälle att personligen träff a någon av EU:s makthavare för att överlämna sina fem tips.


Sponsorer för resan är Europaparlamentariker Olle Ludvigsson, som själv deltog under finaldagen tillsammans med Västra Götalandsregionen.


2017-05-11

Medborgardialog med Frans Timmermans

Befinner du dig i Stockholm idag? Ta då chansen och  kom och träffa EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som besöker Stockholm för att tala om EU:s framtid. Vilka lösningar erbjuder EU dig idag och vilka är möjliga i framtiden?


Kom till Folkets Hus i Stockholm och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Samtala om bl.a om EU-kommissionens Vitbok* med olika framtidsscenarier och möjliga konsekvenser av ödesvalåret 2017 med val bl.a. i Tyskland, Frankrike och Storbritannien samt inledande Brexit-förhandlingar.


Det handlar om EU. Det handlar om dig. Vilket EU vill du ha?


Moderator: Therese Larsson Hultin, journalist


Välkomstord av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionen i Sverige


Datum: Torsdagen den 11 maj


Tid: kl 17:00-18:15 (vi bjuder på fika från kl 16:00)


Plats: AB Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm (Obs! Ny lokal!)


Anmälan: http://bit.ly/2lub0pD (kostnadsfritt men föranmälan krävs)


För dig som inte har möjlighet att vara i Stockholm så webbsänds dialogen även live.

Dialogen hålls på engelska med tolkning till svenska2017-05-09

Macron, ny president i Frankrike

I söndags gick Frankrike till val för att välja ny president, det stod mellan oberoende centerkandidaten Emmanuel Macron och nationella frontens Marine Le Pen. Macron vann med runt 66 procent av rösterna. Europeiska ledare har efter valet haft svårt att hålla tillbaka glädjen då Macron står för ett starkt EU-samarbete.


I juni är det dags för parlamentsval i Frankrike, under två valomgångar den 11 och 18 juni röstar fransmännen fram ett nytt parlament. I dagsläget har Macrons politiska rörselse ingen representation i det franska parlamentets underhus men efter valet har Macron bildat ett parti av sin politiska rörelse, La République en marche. Enligt tre opinionsundersökningar skulle En marche! få mellan 22-26 procent i den första omgången den 11 juni.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen, där kan du även läsa om Macrons fem punkter för EU. 

2017-05-09

10:e europeiska fototävlingen

Nu är det dags för den 10:e upplagan av den årliga europeiska fototävlingen. I år har tävlingen temat "Mitt Europa, mina rättigheter", och tar upp den mycket känsliga och aktuella frågan om grundläggande rättigheter inom och utanför Europeiska unionen.


Ta ett foto och visa vad rättigheter betyder för dig och var de kan vara hotade. Illustrera vad Europa betyder i termer för att skydda rättigheter som i andra delar av världen endast är en dröm. Skicka in ditt bidrag innan den 30:e juni och ta chansen att vinna en kulturell tre-dagarsresa till Bryssel för två samt fotoutrustning för upp till €2,000.


Tryck här för att komma till tävlingen som arrangeras av Europeiska regionkommittén. 

2017-05-05

Europeiska unionens litteraturpris 2017

EU:s litteraturpris (EUPL) är ett pris som går till framstående och lovande författare i hela Europa. I april tillkännagavs vilka de tolv vinnarna var. Författarna kom ifrån: Albanien, Bulgarien, Grekland, Island, Lettland, Malta, Montenegro, Nederländerna, Serbien, Storbritannien, Tjeckien och Turkiet.


Priset är €5,000 och en större internationell synlighet på bland annat olika europeiska bokmässor. Priserna delas ut i Bryssel den 23 maj.


Tryck här för att komma till en antologi av de olika författarna eller här för att komma till hemsidan för EUPL.2017-05-04

Sista debatten innan det franska valet

Igår genomfördes den sista debatten i fransk tv innan valet på söndagen den 7 maj. Enligt mätningar korades Emmanuel Macron till vinnare av debatten. Runt 60 procent av tittarna att Macron var den mest övertygande kandidaten medan runt 40 procent svarade Marine Le Pen. Tittarnas svar stämmer väl överens med opinionsmätningarna inför valet på söndag.


Politico listade även tre bitar att ta med sig från debatten. De var; att Macron redan beter sig som en president; Le Pens flin-taktik misslyckades att charma tittarna; samt att osynliga röster fortfarande ignoreras.


För att läsa mer om debatten på GP, tryck här.2017-05-03

European Youth Week

Denna vecka är det Europeiska ungdomsveckan där 33 länder deltar med olika evenemang och aktiviteter under temat ”Shape it, move it, be it”. Evenemangens huvudfokus är; att lära sig mer om Europeiska solidaritetskåren, att lära sig mer om Erasmus+ och ta del av programmet; samt att bli involverad i ungdomspolitiskt arbete.


I år firar även EU:s ungdomsprogram, Erasmus+, 30 år. Inom Erasmus+ kan man bland annat åka på studentutbyte eller vara EVS-volontär i ett annat europeiskt land.


Vill du veta mer om vad som händer i ditt land? Tryck här.

 

2017-04-28

Orbán kritiserad i Europaparlamentet

Under onsdagen besökte Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, Bryssel för att i Europaparlamentet debattera stängningen av det Centraleuropeiska universitetet i Budapest. Universitetet finansieras av George Soros som är en ungersk-amerikansk miljardär och politisk motståndare till Orbán. Kritiken mot Orbán var hård där bland annat S&D-gruppens ledare Gianni Pittella sa att Orbán har ”förått sitt eget folk som kämpat och dött för frihet och demokrati i Ungern”. Alde-gruppens ledare Guy Verhofstadt sa bland annat att ”…Du ser fiender överallt i Unger, i media, i energisektorn, i icke-statliga organisationer, i den akademiska världen. Det är nästan som att Stalin är tillbaka..” Till och med EPP:s (som Orbáns parti Fidesz tillhör) ledare, Manfred Weber, var kritisk, om något mer försiktigt, kring hur en enkätundersökning som regeringen i Ungern skickat ut kring att EU tvingar på Ungern olagaliga migranter är osann och handlar om att skapa motstånd mot EU.


Orbán själv sa bland att Ungern inte är lika mäktig som EU och George Soros, som enligt Orbán är en fiende till euron och har förstört livet för miljoner européer. Han sa även ”Det finns ingen anledning att brännmärka oss med lögner”.


EU-kommissionen hade innan debatten beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot universitetslagen. Den ungerska regeringen har en månad på sig att besvara brevet. Om det sedan visar sig att kommissionen inte anser att landet följer EU-reglerna kan de dras inför EU-domstolen med risk för stora böter. 


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.
2017-04-27

Europol anordnar fototävling

Jobbar du för polismyndigheten? I så fall har du möjlighet att delta i en fototävling där de tre bästa fotograferna vinner en resa till Haag eller Amsterdam samt får se sitt foto i Europols kalender 2018.

För att delta kan man välja mellan tre olika kategorier; Making Europe safer; Practice makes perfect; Freestyle.


Vill du veta mer om tävling, tryck här för att komma till Europols hemsida. 

2017-04-27

Sverige i topp gällande pressfrihet

Reportrar utan gränser har genomfört en rankning kring pressfrihet i världen, där har Sverige hamnat på en andra plats. Genom ett formulär med 87 frågor får jurister, sociologer, medievetare och andra experter ta ställning till olika indikatorer så som rättssäkerhet, censur och medias oberoende.


Tyvärr ser inte trenden lika ljus ut för större delen av Europa där pressfriheten i 30 av 47 länder har försämrats. Bland annat Polen har tappat sju placeringar och även Finland som halkade nerfrån en första plats till en tredje plats. Positivt i Europa är att Italien har klättrar 25 placeringar vilket till stor del har att göra med att två journalister friades i samband med läckta dokument från Vatikanen.


 

Topp tio i världen

1.    Norge

2.    Sverige

3.    Finland

4.    Danmark

5.    Nederländerna

6.    Costa Rica

7.    Schweiz

8.    Jamaica

9.    Belgien

10.    Island


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen eller här för att se årets rankning på reportrar utan gränsers hemsida.2017-04-21

Utmaning inom innovativ transportering

EU arrangerar en tävling i samband med ITS europeiska  kongress (its beyond borders) i Strasbourg 19-21 juni. Det är den största sammankomsten av yrkesverksamma inom intelligent transportsystem. 12 vinnare av utmaningen får en gratis resa till Strasbourg för att delta på kongressen. Tävlingen går ut på att komma med en bra idé på en produkt eller service som kan bidra till att ett av Europas mål inom transport kan nås: bättre mobilitet, bättre tillgång till mobilitet, mindre miljöförstöring, mindre trängsel, eller mer trygghet och säkerhet.


Är du intresserad? Tryck här för mer information om tävlingen och glöm inte att ansöka innan den 2 maj. Tryck här för mer information om ITS kongressen.2017-04-20

EU:s ekonomi allt ljusare

Internationella valutafonden (IMF) skriver upp nästa alla EU-länders ekonomiska prognoser för 2017. EU som helhet förväntas tillväxten att öka med 2 procent medan den i världen förväntas öka med 3,5 procent. Bland medlemsländerna är det Rumänien och Malta, 4,2 respektive 4,2 procent, som förväntas få högst tillväxt i år medan Italien förväntas få lägst tillväxt med 0,8 procent.


Tryck här för att läsa mer om IMF:s senaste prognos.


Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen. 

2017-04-19

Franska valet och Europas framtid

Franska valet närmar sig, på söndag, den 23 april, är det dags för första omgången där två kandidater går vidare till andra omgången den 7 maj. Enligt en opinionsundersökning av the Guardian så ser man att det är väldigt jämt mellan fyra kandidater Emmanuel Macron (oberoende mittenkandidat), Marine Le Pen (nationalistiska Nationella Fronten), Francois Fillon (konservativa Republikanerna) och Jean-Luc Mélenchon (oberoende vänsterkandidat). Enligt den senaste undersökningen ligger Macron och Le Pen i ledning.


Beroende på vem som kommer vinna det franska valet så kan EU:s framtid  förändras. Le Pen vill till exempel att Frankrike ska rösta om sitt EU-medlemskap medan Fillon och Macron är de mest EU-positiva kandidaterna.


Nyfiken på att veta mer om hur olika personer i Frankrike ser på valet? I så fall rekommenderar vi att ni ser på avsnitt 5 av SVT:s Korrespondenterna som tar upp just det franska valet. Där får ni även se två kollegor till oss från Europa Direkt Picardie  i Frankrike. 

2017-04-11

Ta chansen! EU-kommissionär Cecilia Malmström vill träffa dig och samtala om EU:s framtid. Anmäl dig här.


Kom till Malmö högskola och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Vi samtalar om EU:s framtid och fem olika scenarier för EU:s utveckling.


Det handlar om EU. Det handlar om dig. Vilket EU vill du ha?

Moderator: Pernilla Ström, journalist


När? Torsdag 27 april, kl. 16:00-17:30 (vi bjuder på fika från kl. 15)

Var? Malmö högskola, Orkanen – Stora Hörsalen D138, Nordenskiöldsgatan 10


Kostnadsfritt men obligatorisk föranmälan.


Dialogen webbsänds även live.

Välkommen!

2017-04-11

Gibraltar och Brexit

Gibraltar har kommit upp på agendan gällande Storbritanniens utträde ur EU efter att Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, presenterat sitt förslag på EU:s riktlinjer i förhandlingarna kring det brittiska utträdet ur unionen. En av punkter går ut på att Storbritannien inte kommer att kunna sluta ett framtida avtal kring Gibraltar utan spanskt godkännande efter att de lämnat EU.   


Vidare har tidigare Torys partiledare, Michael Howard, gått längre än de flesta andra politiker och drog paralleller till Falklandskriget 1982. Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.


Ett tips är att lyssna på Europapodden på Sveriges Radio som under förra veckans avsnitt diskuterade Brexit och Gibraltars framtid. 

2017-04-10

Investeringsplanen i Sverige

Enligt ett faktablad kring investeringsplanen som publicerades i mars så kan man läsa om att 1.3 miljarder euro har godkänts i olika projekt genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Investeringarna förväntas generera 4.7 miljarder euro genom olika investeringar.


Ser man resultaten i samtliga 28 medlemsländer så har 29 procent av lånen har gått till små- och medelstora företag, 24 procent till energi och 20 procent till forskning, utveckling och innovation (RDI). Resterande medel har investerats i digitalt, transport, miljö och resurseffektivitet samt social infrastruktur. Totalt har lån godkänts för 32.8 miljarder euro vilket genom lånen visar på en investering på totalt 177.7 miljarder euro. Tryck här för att komma till dokumentet.

Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen har investeringstakten i EU varit låg. Samordnade insatser på EU-nivå krävs för att vända den nedåtgående trenden och få fart på återhämtningen. Tillräckliga resurser finns och måste mobiliseras i hela EU till stöd för investeringar. Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt.
2017-04-06

Årets vinnare av tävlingen Juvenes translatores är utsedd

Sveriges vinnare i årets upplaga av den europeiska översättartävlingen för ungdomar, Juvenes Translatores, är utsedd!


Andreas Hygrell på Tyska skolan i Stockholm är årets vinnare. Prisceremonin för Andreas och de andra duktiga översättarvinnarna från övriga EU-länder hålls idag den 6 april i Bryssel. Du kan se prisceremonin här.


I år firar Juvenes Translatores 10-årsjubileum. Tävlingen, som främst riktar sig till gymnasieelever, syftar till att uppmuntra flerspråkighet bland ungdomar och uppmärksamma de oändligt många jobbmöjligheter som finns för den som studerat språk och/eller översättning.  Här kan du läsa mer om tävlingen.
2017-04-06

Learn2Move,Move2Learn initiativet

Är ett nytt initiativ som lanserats av EU-kommissionen med anledning av 30 års jubileumet av Erasmus programmet. Syftet med initiativet är att ge unga som deltagit i något lärande projekt att få möjlighet att resa till ett annat EU-land, ensam eller tillsammans med sin skolklass. Initiativet kommer att bli implementerat genom eTwinning nätverket, vilket har skapat möjligheter för lärare och elever genom hela Europa, att via en online plattform, kunnat utveckla idéer tillsammans.


Initiativet består av två centrala delar, att få ett förnyat fokus på Europas unga samt att på ett hållbart sätt underlätta mobiliteten för EU-medborgare.


Move2Learn, Learn2Move initiativet kommer att vara öppen för skolklasser i åldrarna 16 år och uppåt som arbetar med e-twinning.2017-04-04

Malmö och Bryssel blev vinnare av EU:s mobilitetspriser 2016

Malmö vann ”Europeiska trafikantveckan-priset” (European Mobility Week Award, EWM) för stadens fokus på att underlätta för gångtrafikanter och cyklister. Priset för hållbar trafikplanering (Sustainable Urban Mobility Planning, SUMP) gick till Bryssel, som den EU-stad som arbetat bäst med hållbar trafikplanering.


Nästa europeiska mobilitetsvecka går av stapeln 16 september och pågar fram till den 22 september 2017. Då döms de städer som deltar utifrån vad de har gjort för att öka medvetenheten kring hållbar mobilitet.


Tryck här för att komma till hemsidan för Europeiska mobilitetsveckan. Nedan kan ni se videorna för finalisterna i de två tävlingarna.2017-03-30

Skottlands och Nordirlands framtid efter brexit

Den skotska regionledaren, förstaminister Nicola Sturgeon, har gått ut med att hon vill att Skottland ska hålla en ny folkomröstning om självständighet från Storbritannien. Sturgeon menar att invånarna i Skottland borde ha rätt att välja mellan brexit och självständighet. Sturgeon vill att folkomröstningen ska äga rum mellan hösten 2018 och våren 2019, vilket godkändes i det skotska regionparlamentet (läs mer i artikeln från the Guardian).


Folkomröstningen måste dock godkännas av den brittiska regeringen och enligt Skottlandsminister David Mundell kommer de ej ingå några förhandlingar kring en folkomröstning innan brexitprocessen är klar. Motiveringen är att invånarna i Skottland måste veta vad de röstar om och det vet man inte förrän förhandlingarna kring brexit är klara. Enligt den senaste opinionsundersökningen är en majoritet fortsatt emot självständighet. Tryck här för att läsa mer på Europaportalen.


Vidare har brittiska premiärminister Theresa May stött på problem med Nordirland som enligt ministrar har rätt att lämna Storbritannien och gå med i EU som en del av Irland efter brexit om de röstar för återförening med Irland. Detta går helt emot Mays ansträngningar om att hålla ihop unionen. Tryck här för att läsa hela artikeln på SvD. 

2017-03-29

Brexit påbörjas idag

Igår klockan 17.30 skrev Storbritanniens premiärminister Theresa May under utträdesansökan. Idag klockan 13.30, svensk tid, kommer Storbritanniens EU-ambassadör Tim Barrow att lämna över utträdesansökan, enigt artikel 50 i Lissabonfördraget, till Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk.


Samtidigt som utträdesansökan lämnas in kommer Theresa May att inleda ett anförande i parlamentet där hon berättar om hur ansökan är formuleras. Efter att ansökan har lämnats in måste Storbritannien ha förhandlat fram villkoren inom två år.


Nyfiken på hur de olika medlemsländerna står i frågan? Tryck här för att komma till Politicos artikel som visar på vad de 27 medlemsländerna vill få ut av Brexit.


Tryck här för att läsa Sveriges Radios artikel kring Brexit.2017-03-28

Inbjudan till informationsmöte gällande investeringsplanen

Tisdag 25 april 2017 kl. 9.30 – Åmåls stadshotell


 

Information från EU-kommissionen, Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Almi Företagspartner sker på förmiddagen. Enskilt möte med EIB och Almi kan bokas in under eftermiddagen, kontakta Europa Direkt Fyrbodal för mer information.


 

Förbättra affärsklimatet

Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt. Läs mer på EU-kommissonens hemsida.


 

Har du större investeringar på gång?

EIB kan hjälpa dig med att finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och attrahera privata investeringar. Läs mer på EIB:s hemsida.


 

Har du en innovativ idé eller ny affärsidé?

För innovativa små och medelstora företag finns Almis Tillväxtlån. Syftet med lånet är att ge möjlighet till företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Vid företagsstart och för unga företag finns nya Mikrolånet, mindre lån med lång återbetalningstid, för att ge nya företag möjlighet att etableras och växa. Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Tillväxtlån samt Mikrolån erbjudas till förmånliga villkor. Läs mer på Almi:s hemsida.

 


Program 25 april

09.30-10.00 Registrering och fika

10.00-10.30 Johan Wullt, EU-kommissionens representation i Sverige

10.30-11.00 Alexander Schenk, Europeiska Investeringsbanken i Sverige

11.00-11.30 Bengt Raner, Almi Företagspartner

11.30-12.00 Tid för frågor

12.00-13.00 Lunch (bekostas själv)

13.00-15.00 Inbokade enskilda möten

 


Sista anmälningsdag är 19 april. 

Frågor och anmälan skickas till europadirekt@amal.se


 

Tryck här för att komma till Pdf-versionen av inbjudan2017-03-24

Filmtävling – tävla och vinn 10 000 till klassen!

Hur ser dina elever på EU? Vad vet det? Vad betyder EU för dem i vardagen?

Inför Europadagen den 9 maj anordnar UHR EU-minuten – en filmtävling för elever på grund- och gymnasieskola. Tävlingen går ut på att eleverna, antingen individuellt eller i grupp, gör mobilfilmer på max en minut på temat ”Det här betyder EU för mig”. Eleverna ska sedan ladda upp filmerna på instagram. Tryck här för att läsa mer om hur tävlingen går till men glöm ej att anmäla klassen och tagga filmerna senast söndag 9 april. 

2017-03-22

Hårt brexit enligt May

Storbritanniens premiärminister Theresa May har sedan tidigare meddelat att utträdesansökan kommer att skickas in den 29 mars. I samband med att May lämnar in ansökan väntas hon även redogöra för Storbritanniens krav inför förhandlingarna. May vill ha ett så kallat hårt brexit och vill förhandla fram ett frihandelsavtal med EU och hotar med att sänka bolagsskatter, höja tullar för europeiska varor och begränsa tillgången till den brittiska finansmarknaden om EU inte kraven följs.


Den 29 april möts de övriga EU-ländernas stats- och regeringschefer för att enas om sina riktlinjer inför de kommande förhandlingarna. Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, menar att ett av målen med förhandlingarna är att brexit ska ha så lite påverkan på EU-länderna som möjligt.


Tryck här för att läsa med om brexit på Europaportalen.2017-03-21

Martin Schulz får fullt stöd

Under söndagens extrainsatta partikongress för socialdemokratiska SPD fick SPDs ledare Martin Schulz 605 av 605 giltiga röster. Inte ens populära före detta tyska s-ledare har nått liknande resultat. Schulz ser resultat som ett tecken på att det är upptakten till en erövring av förbundskansliet. Enligt opinionsundersökningar kan det stämma då SPD har ökat stöd och ligger på ungefär lika stort stöd som Angela Merkels kristdemokrater med drygt 30 procent av väljarstödet.


Första testet för att se om opinionsundersökningarna kan stämma sker redan på söndag då den västliga delstaten Saarland ska välja regionsparlament. Den 14 maj ska Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen välja sitt parlament och då kommer valtemperaturen att stiga några grader.

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen. 

2017-03-15

Cirkulär ekonomi – för ett bättre EU

Europaparlamentariska forskningscentret har sammanställd en animerad infografik kring cirkulär ekonomi. Den visar på hur EU-medborgare kan bli en del av den cirkulär ekonomi och ta tillvara på och återanvända produkter. Genom att närma sig en mer cirkulär ekonomi kan vi i EU minska trycket på miljön men även skapa fler arbetstillfällen. Tryck här för att komma till länken för att lära mer kring cirkulär ekonomi. 

2017-03-14

May får gå vidare med Brexit

Under gårdagen röstade det brittiska parlamentet för att ge sitt stöd till premiärminister Theresa May för att hon ska kunna driva Brexit-processen utan att behöva vända sig till parlamentet för att få godkännande. Det enda som krävs för att utträdeslagen ska träda i kraft är drottning Elizabeths namnteckning, något som endast är en formalitet. Spekulanter tror att godkännandet av drottning Elizabeth kan ske så snart som på tisdag morgon.


Tryck här för att läsa mer om omröstningen på Politico.


2017-03-13

EU:s budget

Nyfiken på vad EU-pengarna går till och varifrån de kommer? Europaparlamentet har utifrån 2015 års budget sammanställt en rapport som visar på hur pengarna använts inom de 28 medlemsländerna. Tryck här för att komma till länken där du kan välja olika medlemsländer och se hur mycket pengar landet betalat i avgift och mottagit i EU-stöd.


Sverige tog till exempel emot 1,47 miljarder euro i EU-stöd under 2015 samt bidrog med 3,51 miljarder euro till EU-budgeten. 

2017-03-10

Europaportalen granskar jämställdheten i EU

Europaportalen har granskat EU:s sju institutioner och ingen av dem lever upp till EU:s kriterium på jämställdhet mellan könen på ledningsnivå. Europaparlamentet är den institutionen som ligger närmaste EU-kommissionens mål på 40 procent kvinnor i de olika ledningarna medan EU-kommissionen själv ligger på 28,3 procent kvinnor bland kommissionärer och generaldirektörer. De mest omjämställda institutionerna är Europeiska centralbanken och Revisionsrätten där runt nio av tio medlemmar är män.


Av medlemsländerna är det endast i Sverige och Frankrike som hälften av ledamöterna är kvinnor medan Ungern är det land som helt saknar kvinnor i sin regeringen.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen. 

2017-03-07

Wikström vill strama upp asylhanteringen för migranter och EU-länder

Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (L) ansvarar för att få ledamöterna att komma överens gällande en revidering av Dublinförordningen inför förhandlingarna med medlemsländernas migrationsministrar. I veckan skrev Wikström, enligt Europaportalen, en debattartikel i DN där hon vill att samtliga medlemsländer ska dela på ansvaret genom en fördelningsmekanism baserad på antal invånare och BNP. Hon skriver även att asylansökningar ska behandlas i ett slumpmässigt valt EU-land vilket kan komma att innebära att behovet av interna gränser försvinner och en tävlan mellan länderna om att varar minst attraktivt asylland för att asylsökande ska söka sig till andra länder försvinner.
Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien har flera gånger vägrat att ta emot flyktingar och de tros även fortsättningsvis vara starka motståndare till förslaget.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen. 

2017-03-06

Vad vet du om dina rättigheter? Testa och vinn Interrailkort

Den 25 mars i år firar EU 60-årsjubileet för när Romfördraget skrevs under. 1957 var starten för utvecklingen av EU-medborgarnas rättigheter, så som ett jämlikt bemötande om man bor, arbetar eller studerar i ett annat EU-land.  Som en del av firandet med 60-årsjubileet har Ditt Europa en tävling där man ska svara rätt på fem frågor för chansen att vinna två Interrailkort. Testa dina kunskaper genom att trycka här. 

2017-03-03

Fem scenarier för EU:s framtid

Den 1 mars presenterade EU-kommissionen sin vitbok om EU:s framtid som ett bidrag till mötet i Rom den 25 mars i år. En dag som för sextio år sedan lade grunden för det Europa som vi lever i idag genom Romfördraget. Boken innehåller bland annat de viktigaste utmaningarna och möjligheterna EU står inför under det kommande årtiondet, utöver det innehåller den även fem scenarier för hur unionen, beroende på hur man väljer att agera, skulle kunna förändras fram till 2025.

Nedan följer de fem scenarierna som inte utesluter varande:

Scenario 1: Fortsätta som förut – EU-27 innehar en positiv reformagenda.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden – EU-27 länderna har svårt att komma överens på flertal politikområden och skiftar därför gradvis fokus till den inre marknaden.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer – koalitioner med villiga länder kan arbeta tillsammans inom specifika områden så som försvar och sociala frågor medan EU-27 fortsätter som vanligt.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare – EU-27 satsar på att göra mer och mer effektivt inom utvalda områden och mindre på områden som inte medför något mervärde.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans – EU-27 väljer att utveckla och öka delade befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden för att beslut snabbar ska kunna fattas och verkställas på EU-nivå.


Vitboken är början på en process gällande unionens framtid och utöver vitboken kommer även EU-kommissionen bidra genom diskussionsunderlag vilka ordförande Jean-Claude Juncker kommer att kunna ta del av och utveckla i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017.


Tryck här för att läsa hela pressmeddelandet på EU-kommissionen.


Tryck här för att läsa mer om olika evenemang i Sverige som uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid.


Tryck här för att läsa vitboken på svenska. 

2017-03-01

Löfven diskuterar EU:s asylsystem med Malta

Under gårdagen besökte Maltas premiärminister Joseph Muscat Stockholm och statsminister Stefan Löfven för att diskutera EU:s pågående arbete med att ta fram ett nytt asylsystem.  I och med att Malta innehar titeln som EU:s ordförandeland nu så sköter de förhandlingarna mellan medlemsländerna.


Enligt Muscat så finns det, vid en omröstning, tillräckligt med stöd för en omfördelning av flyktingar in till EU. Problemet som kan uppstå är att det blir som 2015 då 23 EU-länder röstade för en omfördelning av flyktingar och fyra röstade mot, och i slutändan så har inte reformen genomförts. Löfven var tydlig med sin syn på det hela och menade att man kan komma att kompromissa men inte gällande principerna att alla ska ta ansvar i unionen.Till EU-toppmötet i Rom den 25 mars ska ett dokument om EU:s framtidsprogram presenteras, där kommer asylsystemet att finnas med enligt Muscat.

 


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-02-27

RegioStars Awards 2017

RegioStars Awards firar i år tio år och som tidigare år går prisutdelningen ut på att hitta goda exempel inom regional utveckling och att uppmärksamma nyskapande och innovativa projekt som kan vara inspirerande för andra regioner och projektledare.


RegioStars Awards 2017 har fem kategorier inom bland annat kvinnors egenmakt och aktiva deltagande samt städer i digital övergång.


Intresserad? Plattformen för ansökningar är nu öppen fram till den 10 april och ansökningar kan lämnas av förvaltande myndighet eller projektledare (med godkännande av ansvarig myndighet).


För mer information om priset eller för att ansöka – tryck här. 

2017-02-24

EU:s inre marknad positiv för EU-ländernas ekonomi

Den amerikanska handelskammaren i Bryssel har i en undersökning kommit fram till att EU:s inre marknad haft en positiv effekt på medlemsländernas ekonomier. Enligt undersökningen är hela unionens BNP 1,7 procent högre än vad den hade varit om vi ej haft den inre marknaden. 1,7 procent motsvarar ca 10 000 kronor extra per hushåll i EU. Utöver den ekonomiska vinsten så beräknas även 3,6 miljoner arbetstillfällen ha skapats.


Tryck här för att komma till artikeln på Europaportalen. 

2017-02-23

Obama – presidentkandidat i Frankrike?

Politico kan det läsas om att det har tillkommit en ny kandidat i det franska valet, i alla fall om man ska tro en ny hemsida och en kampanj för att få den förre amerikanska presidenten Barack Obama att bli en av kandidaterna i det franska valet. Hemsidan vill få en miljon människor att underteckna en petition innan den 15 mars för att övertala Obama att delta i det franska valet. Varför just Obama? Enligt hemsidan för att han har den mest kunniga i världen för jobbet.


Efter kontakt med personerna bakom hemsidan så framkommer det dock att de förstår att chansen för att Obama ska delta i presidentvalet är minimal men de vill ändå med kampanjen få de röstberättigade att tänkta till och få människor att skakas om och drömma.


Tryck här för att komma till kampanjsidan.2017-02-21

Internationella Modersmålsdagen

Den 21 februari infaller Internationella Modersmålsdagen, en dag som instiftades av FN 1999 och firades första gången 2000. Dagen ger tillfälle att uppmärksamma den språkliga mångfalden runt om i världen. Inom EU finns det 24 officiella språk och mer än 60 regionala- och minoritetsspråk. Det språk i EU som flest har som modersmål är tyska (16%), italienska och engelska (13%), franska (12%), spanska och polska (8% var).


Samtliga europaparlamentariker har rätt att använda vilket av de officiella språken de vill när de talar i Europaparlamentet, alla dokument finns även publicerade på alla EU:s officiella språk. Som EU-medborgare har du även möjlighet att kontakta alla EU:s instruktioner på vilket av de officiella språken du vill samt få svar på samma språk.


Nyfiken på dina språkkunskaper på EU:s officiella språk? Tryck här för att komma till Europaparlamentets språktest. Läs mer om Internationella Modersmålsdagen genom att trycka här.
2017-02-17

Årets säkerhetskonferens i München - vad kommer få mest fokus?

Den 17 till 19 februari pågår den årliga säkerhetskonferensen i München (MSC). På plats finns stats- och regeringschefer, utrikes- och försvarsministrar samt andra säkerhetspolitiska experter från hela världen. På agendan för i år står bland annat flyktingkriser, Mellanöstern och NATOs utveckling.


Enligt Politico kommer årets konferens att ha ett stort fokus på USA och Europas relation samt relationen  europeiska stater emellan att få mycket fokus. Politico har en del punkter som de anser kommer få mycket fokus under helgens konferens:


 1. Angela Merkel kommer att träffa USAs vice president Mike Pence och konferensen kommer att ge Trumps administration möjligheten att visa upp deras utrikesprioritering för en internationell publik.
 2. EU:s diskussioner kring ett gemensamt försvar.
 3. Ett gemensamt europeiskt säkerhetssamarbete.
 4. Nationella fronten och Marine Le Pen inför det franska valet – vad händer med läget i Europa ifall de vinner.
 5. Både Ukraina och Ryssland kommer att finnas representerade på konferensen.
 6. Turkiets premiärminister kommer att delta i konferensen och landet har fått utstå mycket kritik i och med planerade ändringar i landets konstitution.
 7. Kinas utrikesminister Wang Yi valde sent att delta i konferensen, kanske har det att göra med Nordkoreas senaste testmissil och de politiska ansträngningar det har betytt för USA och Kina.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.2017-02-16

CETA godkänt av Europaparlamentet

Under gårdagen godkände Europaparlamentet handelsavtalet med Kanada med 408 ledamöter som röstade ja för avtalet och 254 som röstade nej. I och med att avtalet har godkänts av Europaparlamentet kan det troligtvis börja gälla provisoriskt under våren efter att det har godkänts av det kanadensiska parlamentet. Innan avtalet kan ratificeras måste sammanlagt 42 nationella- och regionala parlament i EU och Kanada godkänna det.

Europaparlamentarikern Max Andersson (MP) var kritisk till beslutet men menar att avtalet fortfarande kan fällas på medlemsstatsnivå eller genom EU-domstolen.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.


2017-02-13

Vilken EU-väg kommer Frankrike välja?

Inför franska presidentvalet i vår har Europaportalen gått igenom de fem främsta kandidaternas valprogram för EU. Beroende på vem som blir Frankrikes nya president kan det påverka EU-samarbetet.


Emmanuel Macron som är oberoende mittenpolitiker är den mest proeuropeiska kandidaten som vill att EU-länderna ska samarbeta mer och att det är tillsammans vi kan skydda oss mot globaliseringens risker.


Nationella frontens kandidat, Marine Le Pen, är mest EU-kritisk och ville ha en folkomröstning om det franska EU-medlemskapet samt att Frankrike ska lämna Schengen-samarbetet.


François Fillon som är högerns kandidat vill att nationalstaterna ska få styra som de vill och att EU ska fokusera på ett antal punkter så som gränser och immigration samt försvar och säkerhet.


Socialdemokraternas kandidat Benoît Hamon föreslår ett EU ska skrota handelsavtalen Ceta och TTIP, se till att samtliga medlemsländer tar emot asylsökande samt skriva av euroländernas statsskulder.


Vänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon var sist ut med att offentliggöra sin kandidatur. Mélenchon är i dagsläget EU-parlamentariker och enligt Europaportalen väntas Mélenchon bland annat vilja avbryta EU-kommissionens granskning av medlemsländernas budgetar samt devalvera euron.


Enligt de flesta opinionsundersökningar väntar Marine Le Pen vinna första omgången i april och i maj ställas mot Fillon eller Macron. I andra omgången i maj så ser det enligt undersökningarna ut som att Le Pen kommer att förlora med en klar marginal.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.


2017-02-09

Sverige ska  åter ta emot asylsökande enligt fördelningssystemet

Sverige fick under 2015 ett undantag från fördelningssystemet av asylsökande som skulle omfördelas från Italien och Grekland. Detta på grund av att Sverige hade högst antal asylsökande per invånare. Migrationsverket har nu meddelat att Sverige under året kommer att återuppta omfördelningen och de räknar med att 3 700 asylsökande kommer att omfördelas från de ovannämnda länderna.


Sedan fördelningssystemet infördes har knappt 12 000 av de 98 255 asylsökande omfördelats. EU-kommissionens första vice ordförande, Frans Timmermans, är missnöjd med att en del av medlemsländernas mottagande och informerade nyligen om att kommissionen i mars kommer att överväga om de ska vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte uppfyller sina åtaganden.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-02-07

Toppmöte på Malta

I slutet på förra veckan höll EU:s stats- och regeringschefer ett informellt toppmöte på Malta. På mötet diskuterades bland annat hur EU ska hantera den nye amerikanske presidenten Donald Trump och hans utrikespolitik, migrationssamarbete med Libyen samt ett EU i flera hastigheter – där olika medlemsländer ska kunna gå olika snabbt fram gällande olika samarbeten på EU-nivå. 


Flertalet regeringschefer gjorde uttalanden gällande framtida EU samarbeten med USA där bland annat statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade ämnet med att påpeka att EU även fortsättningsvis kommer att besluta gemensamt om dess framtida relationer med USA.


På mötet kom stats- och regeringscheferna även överens om ett uttalande i hur migrationen över Medelhavet från Libyen till Italien ska minska. Medlemsländerna ska bland annat utbilda och stödja Libyens kustbevakning för att hindra att personer ger sig ut på Medelhavet.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-02-06

Vem är vem ?

Efter val av nya talmannen Antonio Tajani har Europaparlamentet även valt ut 14 nya vice talmän samt fem kvestorer. Vice talmännen håller i debatter när talmannen ej kan närvara, Tajani kan även delegera uppgifter till dem. De fem kvestorerna är ansvariga för administrativa och finansiella frågor. Talmannen, vice talmännen och kvestorerna brukar kollektivt benämnas för byrån och de väljs för en period på två och ett halvt år.


Via den här länken kan du ta reda på vilka de tjugo medlemmarna i byrån är.

2017-02-02

Överenskommelse kring roamingavgifter

Europaparlamentet kom under gårdagen överens om grossistpriserna, alltså hur mycket telefonbolagen ska betala varandra inför borttagandet av roamingavgifterna som helt ska vara borta till den 15 juni i år. Medlemsländerna har länge varit överens om att roamingavgifterna ska slopas men frågan har handlat mer varit hur mycket Europas telefonbolag ska få kräva av varandra för den trafik som utbyts. Oenigheten har varit geografisk där de nordliga medlemsländerna har velat se låga grossistpriser för att inte pressa upp priserna hemma medan södra Europa har velat få in så mycket som möjligt genom turistande mobilpratare. Med EU:s ordförande land i spetsen sattes även en maxavgift på mobiltelefonsamtal på 3,2 cent per minut medan kostnaden för sms kommer att ligga på 1 cent. EU-kommissionen kommer att se över grossistpriserna vartannat år och innan uppgörelsen är klar måste den godkännas av hela Europaparlamentet samt medlemsländerna.


Tryck här för att läsa hela artikeln på GP.2017-02-01

Minskad demokrati i EU

Den brittiska affärstidningen The Economist har de senaste åren bedömt världens länder utifrån hur demokratiska de är. Ser man till medlemsländerna under en tioårsperiod så är den demokratiska utvecklingen nedåtgående med en minskning från 8,16 till 7,93 för den genomsnittliga poängen.


Det finns fyra kategorier: auktoritära regimer; hybridregimer; demokratier med anmärkningar; funktionella demokratier. EU, som helhet, har tidigare klassats som en ”funktionell demokrati” men i år har de hamnat under kategorin ”demokrati med anmärkning”.  Sett till Sverige så har det även skett en försämring där men trots försämringen ses Sverige som EU:s mest demokratiska land enligt indexet. Sämst utveckling sett till hela Europa har skett i Ryssland, Ukraina och Makedonien. Det land som har stigit mest i indexet är Georgien medan det bland medlemsländerna är Storbritannien och Italien som har haft den mest positiva demokratiska förändringen de senaste tio åren.


Tryck här för att komma till The Economists resultat eller tryck här för att komma till Europaportalens artikel.
2017-01-31

Europahuset i Stockholm

Europahuset i Stockholm finns Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige under ett och samma tak. Där finns även ett informationscenter med material och en konferenslokal där det förs dialoger och arrangeras debatter om EU-relaterade ämnen.


Det finns även möjlighet att boka in ett studiebesök eller komma förbi för att få hjälp med informationssökning.


Många av föreläsningarna och seminarierna finns även tillgängliga online, antingen kan man se dem live eller vid   ett senare tillfälle. Tryck här för att komma till länkar för tidigare websändningar.   

   Foto: Europaparlamentets informationskontor i Sverige 

2017-01-30

Fråga Europaparlamentet

Om du vill veta mer om Europaparlamentet kan du kontakta Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP). Där kan du bland annat läsa medborgarnas frågor till Europaparlamentet 2016 och om hur parlamentet är organiserat. För att ställa en fråga får man först fylla i formulär med personuppgifter och sedan ställa sin fråga.


För att komma till Enheten för medborgarnas förfrågningar, tryck här.2017-01-26

Brittiska parlamentet måste godkänna Storbrittaniens utträde ur EU

I tisdags slog högsta domstolen i Storbritannien fast att landets parlament först måste godkänna en utträdesansökan ur EU innan regeringen kan lämna in den. Det gäller EU-fördraget artikel 50 som är den utlösande mekanismen som gör det möjligt för ett medlemsland att lämna unionen.

Domstolen motiverar beslutet med att ett utträde ur EU påverkar brittiska lagar och därmed behövs parlamentets godkännande. Regeringen å sin sida har drivit linjen att ett godkännande från parlamentet ej behövs för att lämna in utträdesansökan. Enligt en talesperson för den brittiska regeringen ska utträdesansökan fortfarande lämnas in senast i mars som premiärminister Theresa May tidigare utlovat. 


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-01-23

Ansök om praktik på EU-kommissionen

Nu kan man söka betald praktikplats på EU-kommissionen, sista ansökningsdatum är den 31 januari kl. 12.00. Praktiken är på fem månader med start den 1 oktober på EU-kommissionen samt en del andra organ så som European External Action Service. Praktikanter som antas får ett månatligt bidrag på € 1,120 samt ersättning för resekostnader. Olycks- och sjukförsäkring finns också. Årligen ges runt 1,300 kandidater möjligheten att vara del i en internationell och multikulturell miljö som även är berikande för karriärmöjligheter i framtiden.


Du kan läsa mer om EU:s möjligheter på UHR:s hemsida.2017-01-20

Erasmus+ 30 år

I år firar Erasmus+ 30 år. Erasmus+ är finansierat av EU-kommissionen och programmet främjar internationellt utbyte inom utbildning, ungdom samt idrott. Tanken, idag, bakom Erasmus+ är även att det ska fungera som ett verktyg där man genom att stärka tillväxten och sysselsättningen kan vända den socioekonomiska krisen samt främja social jämställdhet och integrering.


Under 2017 kommer Erasmus+ att uppmärksammas extra mycket med olika evenemang och andra aktiviteter. Tryck här för att komma till sidan för Erasmus+ 30 år, där kan man även anmäla sig till ett nyhetsbrev för att följa vad som kommer att ske under året.


2017-01-19

Ny talman vald till Europaparlamentet

Antonio Tajani har röstats fram som Europarlamentets nya talman. Italienska Tajani har förts fram av parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP och i fjärde, och sista, omröstningen stod det i tisdags klart att Tajani med 351 röster blir ny talman. Tajani har i ett citat på Europaportalen var tydligt med att han kommer att vara neutral och tjäna alla européer.


De flesta svenska EU-parlamentarikerna ser positivt på  att samarbetet mellan EPP och socialdemokratiska S&D har avbrutits och att det istället blev ett val mellan blocken och inte en uppgörelse som det varit vid de senaste valen.


I och med valet av talman leds nu EU:s tre viktigaste institutioner av politiker från EPP-gruppen, det gäller Europeiska rådet, EU-kommissionen samt Europaparlamentet.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-01-16

Utskott röstade för CETA

Europaparlamentets miljöutskott röstade i förra veckan för EU:s handelsavtal (CETA) med Kanada. I början av december röstade sysselsättningsutskottet mot handelsavtalet. Utskottet för internationella handelsfrågor, som ses som det viktigaste utskottet, röstar i frågan den 24 januari. Hela Europaparlamentet väntas ha tagit ställning till avtalet i februari och om parlamentet inte godkänner avtalet faller det.

Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.2017-01-12

Fredssamtal om Cyperns framtid

Just nu pågår fredssamtal i FN:s högkvarter i Genève gällande Cyperns framtid. Enligt en artikel i Politico är Cypern närmare än på länge att lösa den 43 år långa konflikten mellan den grekiska och turkiska befolkningen.

Nicos Anastasiades, den grek-cypriotiska ledaren och internationellt erkände presidenten, och Mustafa Akıncı, president i den självutnämnde turkisk-cypriotiska staten, har förhandlat i mer än 18 månader kring en återförening. Under dagen ska även turkiska, brittiska, grekiska och EU tjänstemän anlända för att ta del av förhandlingarna. Innan dess ska Anastasiades och Akıncı ha tagit ett första steg i förhandlingarna genom att utbyta kartor som visar var varje sida är villiga att dra linjen mellan de två staterna, kartan kan senare komma att användas vid en återförening av landet.

 


Enligt en annan artikel i Politico kan det vid en återförening bli ett liknande styre som i Belgien med Vallonien och Flanders.  En annan fråga som de två ledarna ej kommit överens om tidigare gäller ifall presidentskapet ska rotera mellan de två delarna, något som Anastasiades har varit emot men förväntas gå med på.


På bilden ses förre generalsekreterare för FN Ban Ki-moon, mitten, med turk-cypriotiska ledaren Mustafa Akıncı, vänster, och grek-cypriotiska presidenten Nicos Anastasiades i november 2016.2017-01-11

Oettinger utfrågad av Europaparlamentet

Den tyske EU-kommissionären Günther Oettinger klarade utfrågningen av Europaparlamentet under måndagkvällen inför hans övertagande av arbetet med budget- och personalfrågor efter avgångna kommissionären Kristalina Georgieva. Oettinger har varit i blåsväder efter kontroversiella kommentarer och skämt om bland annat kineser, kvinnor och för att ha flugit med ett privatplan som tillhör en lobbyist utan att ha informerat kommissionen om detta.Trots dessa kontroverser anses Oettinger har svarat bra på frågorna från parlamentarikerna och han bad även om ursäkt för sina uttalanden. Enligt Politico klarade Oettinger utfrågning bra och om han tillsätts så blir han den första västeuropéen som innehar posten sedan 2004. 2017-01-09

Malta - nytt ordförandeland

Från årsskiftet har Malta tagit över som nytt ordförandeland efter Slovakien. Länder har tillsammans med Nederländerna, som var ordförandeland under 2016 haft, ett partnerskap som även kallas ”ordförandetrion”. Trion bestämmer tillsammans långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda för vissa frågor som kommer att tas itu med under de 18 månaderna.


Den maltesiska socialdemokratiska regeringen har satt sex prioriteringar:

 • Migration (Fortsätta arbetet med ett nytt gemensamt asylsystem)
 • Inre marknaden (Bland annat avskaffa roamingavgiften, skydd för nätshoppare, energieffektivitet och arbete för 5G)
 • Säkerhet (terrorismbekämpning, yttre gränsskydd, EU-åklagare)
 • Social inkludering (Få in fler kvinnor på arbetsmarknaden, arbete mot könsrelaterat våld och ett toppmöte om HBTQ-frågor)
 • Grannskapspolitik (Bland annat bidra till fredsarbete i Libyen, Israel/Palestina, Syrien, Tunisien och Ukraina)
 • Maritima frågor (Frågor om gemensamt styre av hav)


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2017-01-04

Roamingavgifter inom EU, snart borttagna

Nu  har nedräkningen börjat tills dess att roamingavgifterna inom EU tas bort. Från och med den 15 juni 2017 kommer personer som reser inom Europa att betala samma taxa som man gör hemma. Det betyder att du använder dig av samma abonemang och kostnaden för den  som du har hemma, även när du  befinner dig inom andra länder i EU.

Läs mer på senaste pressmeddelande från EU-kommissionen.2017-01-02

European Civil Society Prize

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delar varje år ut ett pris vid namn European Civil Society Prize vars syfte är att uppmuntra och belöna påtagliga framgångar och initiativ tagna av frivilliga organisationer och/ eller individer inom alla nivåer, europeisk, nationell, regional och lokal som bidrar till att marknadsföra europeisk identitet och integration. Priset delades för första gången ut 2006. Vinnaren av priset 2016 blev den ungerska frivilligorganisationen Artemisszió foundation som stödjer migranter och underlättar dess integration in i samhället. Organisationens ”building bridges programme” har hjälpt många flyktingar och migranter att känna sig som en del av det ungerska samhället.


Här kan du läsa mer om priset och om 2016 års vinnare.