Hem

Senaste nytt

 

 

 

2017-12-06

Homoäktenskap blir lagliga i Österrike

Författningsdomstolen i Österrike har slagit fast att samkönade par ska få rätt att gifta sig, senast från och med 2019. Utslaget fastslår att de nuvarande lagarna som förbjuder samkönade äktenskap är diskriminerande.

 

I EU är det endast tillåtet med samkönade äktenskap i 14 av medlemsländer och åtta av medlemsländerna tillåter registrering av partnerskap. I resterande sex medlemsländer, i Östeuropa, är ingetdera tillåtet. En karta över vilka länder i EU som tillåter samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap finns på Europaportalen: http://bit.ly/2B4bPjD. Sett till hela världen så är samkönade äktenskap endast lagligt i 26 länder. Australien hade en folkomröstning i november och ja-sidan vann med klar majoritet. I och med att förslaget vann i folkomröstningen är det nu dags för Parlamentet i Australien att debattera om att legalisera samkönade äktenskap. Under en av debatterna valde en av ledamöterna, Tim Wilson, att fria till sin partner. Se videon nedan:

 

 

 

 

2017-12-05

Internationella volontärdagen den 5 december

Den 5 december infaller internationella volontärdagen, en dag som är en av FN:s internationella temadagar sedan 1986 och som uppmärksammar frivilligas arbete för ekonomisk och social utveckling.

 

Du som är mellan 18-30 år kan skriva upp dig som volontär på Europeiska Solidaritetskårens sida och kan sedan bli inbjudan till olika projekt. Det kan handla om uppbyggnad efter en naturkatastrof eller att hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande. Projekten pågår mellan två och tolv månader, för det mesta inom EU. Det går även att vara volontär via Europeisk volontärtjänst (EVS). Du ska vara mellan 17-30 år och främja ungdomars samhällsengagemang och gör unga mer attraktiva på arbetsmarknaden. Projekten genom EVS kan pågå mellan två veckor och tolv månader, både i och utanför EU.

 

Som volontär via projekten får du resa och boende samt fick- och matpengar. Läs mer om de båda programmen på Europeiska Ungdomsportalen: http://bit.ly/2zOv10A

 

Läs mer om internationella volontärdagen på FN:s hemsida: http://bit.ly/INyhyy

 

 

2017-12-04

EU-medborgare känner mer och mer att deras röst räknas

I Eurobarometerns 2017 Parlemeters opinionsundersökning som är beställd av Europaparlamentet så visar den på EU-medborgarna mer och mer känner att deras röst räknas och att deras länder har dragit fördel av medlemskapet.

 

Undersökningen visar bland annat att 47 procent av EU-medborgarna känner att deras röst blir hörd i EU, vilket är det bästa resultatet sedan Europaparlamentsvalet 2009. Vidare anser en klar majoritet (57 procent) att EU-medlemskapet har varit en bra sak för deras respektive länder, det är nästan på samma nivå som innan den ekonomiska krisen 2008. Slutligen har siffran för hur många som anser att EU går i rätt riktning ökat med 6 procentenheter sedan mars 2017 till 31 procent. Parlemetern identifierade även områden som européer förväntar sig att skyddas ifrån av EU, där hamnar terrorism högst upp som det största hotet man vill att EU ska erbjuda skydd mot.

 

Vill du veta mer? Publikationen finns att ladda ner på engelska: http://bit.ly/2AKmVK4. Det finns även en zip-fil med mer information på nationell nivå för samtliga medlemsländer: http://bit.ly/2jI5z6h.

 

 

2017-12-01

Toppmöte mellan AU och EU

I veckan hölls det femte toppmötet mellan Afrikanska Unionen (AU) och EU i Abidjan, Elfenbenskusten. Temat för toppmötet var: investera i unga för en mer hållbar framtid. 60 procent av den afrikanska befolkningen är under 25 år. Fokus har även varit på migration, jobb, ekonomi och investeringar, fred och säkerhet och samhällsstyre. Även Stefan Löven deltog under toppmötet och han började sitt besök med att träffa afrikanska och europeiska ungdomar vid ett rundabordssamtal där ungdomarna bland annat tog upp att de behövs större möjligheter till jobb och utbildning så att man inte behöver lämna sitt hemland.

 

I ett citat sa Stefan Löven att: vi måste åtgärda de orsaker som gör att människor överhuvudtaget behöver göra den här farliga resan. Det görs genom arbete, utbildning, bostäder och framtidstro.

Situationen för flyktingar i Libyen diskuterades även mycket på mötet och Frankrikes president Emmanuel Macron att krafttag ska tas mot människosmugglare i landet och att migranter i libyska fångläger ska evakueras.

 

Läs mer på toppmötets hemsida: www.sommetuaue2017.ci

På Europaportalen kan man läsa mer om toppmötet och hur situationen för migranter ska tas om hand i Libyen: http://bit.ly/2AkNMM3

Foto: Regeringskansliet

 

 

2017-11-29

Socialfondens pågående utlysningar

Samtliga utlysningar öppnade 13 november, 2017 och stänger 8 januari, 2018.

 

Det rör sig om tre stycken utlysningar:

PO1 - Stärkt digital kompetens för vård- och omsorgssektorn

Projekt som arbetar med kompetensförsörjning för vård- och omsorgssektorn. Utlyst belopp är 50 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.

 

PO1 - Kompetensutveckling för breddad rekrytering

Projekt med inriktning på kompetensutveckling för breddad rekrytering och effektivare matchning för regionens företag och organisationer. Utlyst belopp är 30 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.

 

PO2 - Ökade övergångar till arbete och studier för unga

Förväntade effekter av projekten är att unga kvinnor och män (15-24 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller utbildning och att projekten ska ha bidragit till minskade skolavhopp. Utlyst belopp är 30 miljoner kronor. Medfinansieringen ska uppgå till 33 %.

 

Du hittar mer information om utlysningarna på ESF-rådets hemsida: http://bit.ly/2Bl7rsG

 

 

2017-11-27

Jämställdhetsindexet backar i sex medlemsländer

EU:s institut för jämställdhet (Eige) visar i sin studie att det sammanvägda indexet för jämställdhet i EU har ökat från 62 till 66.2 mellan 2005 till 2015. Ett index på 100 motsvarar full jämställdhet.

 

Sverige ligger främst, relativt långt ifrån de andra länderna, med 82.6 medan Grekland är det land som ligger längst ner med ett index på 50.

 

Inom området hemarbete respektive fritidsaktiviteter har jämställdheten gått tillbaka i 19 av 28 medlemsländer mellan 2012 och 2015. Under samma period har sex medlemsländer fått ett lägre jämställdhetsindex, totalt. De länder som har fått en försämrad jämställdhetsindex under ovannämnda period är Finland, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Ungern och Grekland. Det är endast i Sverige, Malta, Cypern, Lettland, Estland, Slovakien, Tjeckien, Portugal och Slovenien som indexet gällande tid för hemarbete/fritid har ökat.

 

Läs mer i Dagens Nyheters artikel: http://bit.ly/2hUcbOg eller på Eige:s hemsida: eige.europa.eu där det går att titta närmare på data från undersökningarna.

 

 

2017-11-24

Tävling: att skapa en video för en kampanj mot våld mot kvinnor

Som en del av EU-kommissionen och EDcoms NON.NO.NEIN. Say No! Stop Violence against Women kampanj, ges unga yrkesverksamma och kreativa studenter chansen att pitcha ett koncept för en video för att öka medvetandet. Videon kommer sedan att användas på sociala medier.

 

Våld mot kvinnor förekommer på olika nivåer runt om i hela EU och genom de korta videorna kan medvetandet av de som står bredvid öka och uppmuntra dem till att säga ifrån.

 

Produktionsspråket för videorna är engelska och deadline för att delta är den 10 februari 2018. Vinnaren kommer att tillkännagöras den 8 mars 2018.

 

Läs mer här: http://bit.ly/2mrnanm

 

 

2017-11-23

EU-kommissionen varnar åter Sverige

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt ekonomiska höstpaket som inleder vad de kallar den ekonomiska terminen, vilket innebär en rad granskningar och rekommendationer till framförallt euroländera. Höstpaketet lyfter även fram EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar inför 2018 samt rekommendationer till medlemsländerna.

 

Sett till euroområdet så går den mot den starkaste tillväxten på tio år men EU-kommissionen menar ändå att ländernas ekonomier är sköra och att det finns svagheter i banksektorn. Frankrike och Spanien riskerar att inte uppfylla stabilitets- och tillväxtpaketets krav för 2018, länderna måste även föra ned budgetunderskottet under tre procent av BNP. Belgien, Italien, Portugal, Slovenien och Österrike riskerar att bryta mot reglerna.

 

Sverige och elva andra medlemsländer varnas av olika skäl för ekonomiska obalanser som kan riskera att störa ekonomin och tillväxten inom hela unionen. För Sverige del är det som tidigare år kritik för den höga privata skuldsättningen och höga priser på bostadsmarknaden.

 

Läs mer i Europaportalens artikel: http://bit.ly/2hWcThH

 

 

2017-11-21

Amsterdam och Paris blir värdar för EU-myndigheter

Efter omröstningen igår står det nu klart att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) kommer att omlokaliseras till Amsterdam och Europeiska bankmyndigheten till Paris i och med Storbritanniens utträde ur EU. Båda omröstningarna blev jämna och under tredje omgången blev det oavgjort vilket ledde till en lottning gällande båda myndigheterna. Turen gick som sagt till Amsterdam och Paris. Du kan läsa mer om omröstningen här: http://politi.co/2jISEEJ

 

Politico beskriver i en artikel fem punkter som de tar med sig efter omröstningen. De nämner bland annat att Öst- och Centraleuropa gick miste om myndigheterna och därmed är den geografiska balansen för EU:s myndigheter än mer skev. Läs om samtliga punkter här: http://politi.co/2mM7yLB

 

 

2017-11-20

Vinnarstäderna för EMA och EBS utses

Ikväll runt klockan 19.00 ska medlemsländernas EU-ministrar kommer presentera vilka städer som ska få ta över de två myndigheterna Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) samt Europeiska bankmyndigheten (EBA) efter Storbritanniens utträde ur unionen.

 

Det är drygt 1 000 arbetstillfällen som flyttas från London och bland annat Sverige lobbar för att få EMA flyttad till Stockholmsregionen. Vinnarstäderna röstas fram genom en utslagningsprocedur. Varje medlemsland får i första omgången dela ut tre, två och ett poäng till sina favoritstäder, inklusive sin egen. De tre städer som får flest röster går vidare till en andra omgång där varje land endast har en röst. Om ingen stad får majoritet blir det en tredje omgång mellan de två städer som hamnat i topp.

 

Läs hela artikeln på Dagen Nyheter: http://bit.ly/2hOmx5W

 

 

2017-11-17

Toppmötet i Göteborg

Idag är det dags för EU-toppmötet i Göteborg där 25 av 28 EU-länder skickar sina ledare för att delta. 515 delegater deltar och endast ledarna från Tyskland, Finland och Cypern har lämnat återbud.

 

Ämnen som står på dagordningen är blandat annat rättvis sysselsättning och rättvisa arbetsvillkor och tillträde till arbetsmarknaden.

 

Följ mötet genom livesändningen som startar 09.30 här: socialsummit17.se

 

 

2017-11-15

Ökad livslängd i OECD-länderna

En ny undersökning gjord av OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) visar att Européer lever nästan tio längre än för 35 år sedan. Längst lever spanjorer och schweizare, 83 år, medan svenskar enligt undersökningen lever till 82 år. Kortast livslängd har ryssar och litauer. Skillnaden i livslängden mellan män och kvinnor har minskat men i genomsnitt lever kvinnor drygt fem år längre än män.

 

Här kan man läsa hela publikationen: http://bit.ly/1MbUxM8

 

 

2017-11-13

Vinnaren av Sacharovpriset 2017

Venezuelas demokratiska opposition är året mottagare av Sacharovpriset för tankefrihet. Priset delas ut av Europaparlamentet och ceremonin kommer att hållas i Strasbourg den 13 december. Sedan början av 2017 har över 130 oppositionella mördats och över 500 har fängslats.

 

Europaparlamentets talman Antonio Tajani sade i ett tal vid tillkännagivandet den 26 oktober att:

”Genom att tilldela Sacharovpriset för tankefrihet till den demokratiska oppositionen i Venezuela, bekräftar vi vårt orubbliga stöd till den demokratiskt valda nationalförsamlingen i Venezuela. Vi manar också till en fredlig övergång till demokrati som det venezuelanska folket desperat kräver.”

 

Tajani sade även att de andra två finalisterna, Aura Lolita Chavez Ixcaquic från Guatemala och svensk-eritreanske Dawit Isaak, eller deras representanter, bjuds in till plenarsession i samband med prisceremonin i december.

 

Läs mer om vinnaren på Europaparlamentets hemsida: http://bit.ly/2yTnOi4

 

 

2017-11-09

Reflektioner om Europa

Europeiska Regionkommittén har i ett initiativ lanserat en e-undersökning för att ge medborgarna möjlighet att dela med sig av sina tankar, idéer och farhågor om EU:s framtid. Målet med undersökningen är att lyssna på, och samla ihop information från EU-medborgarna i relation till hur EU bör utvecklas i framtiden och rapportera detta till Bryssel.

 

Du hittar undersökningen här: http://bit.ly/2pvBqse, det tar ca 5 minuter att göra den. Resultaten uppdateras live här: http://bit.ly/2u4PM7D

 

Du kan även ta del av undersökningen igenom Europeiska Regionkommitténs app – ”Have your say on Europe!”. Appen finns tillgänglig på App Store: http://apple.co/2gGE3bL och Google Play: http://bit.ly/2yLxadL

 

 

2017-11-07

Medborgardialog i Göteborg 16/11

EU-kommissionen och Regeringskansliet arrangerar en medborgardialog om hur Europa kan bidra till rättvisa jobb och tillväxt den 16 november i Göteborg.

 

Delta i medborgardialogen och gör din röst hörd om hur EU och medlemsländerna på ett bättre sätt skulle kunna lösa samhällsproblemen inför toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt följande dag. Ta även chansen att berätta hur du tycker att EU ska hantera framtida utmaningar och möjligheter!

 

Träffa Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handel, Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning och Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister den 16 november på Göteborgs universitet. Under en och en halv timme kommer kommissionärerna och ministern att ge sina åsikter och svara på dina frågor.

 

Datum: Torsdagen den 16 november

Tid: 17.00-18.30 (kaffeservering, registrering och säkerhetskontroll från kl. 16.15). Endast mindre väskor får tas med in i lokalen.

Plats: Göteborgs universitet – Handelshögskolan, Malmstensalen, Vasagatan 1, Göteborg

Anmälan görs på följande adress: http://europa.eu/!Yp97BY

 

Mer information: http://bit.ly/2zxRWfU

 

 

2017-11-06

EU-kommissionens arbetsplan för 2018

Varje år antar EU-kommissionen en arbetsplan för de kommande tolv månaderna. Kommissionens arbetsprogram informerar medborgarna, institutionella parter och personalen om hur de ska implementera sina politiska prioriteringar i praktiken. Verksamhetsplanen antas oftast i oktober och verksamhetsplanen för 2018 är den fjärde för Juncker-kommissionen.

 

Att-göra-listan för 2018 inkluderar 26 initiativ för att lyckas med kommissionens tio priortieringar innan mandatperioden är över. Läs mer om de olika initiativen här: http://bit.ly/2yPO8JQ

 

Kommissionen identifierar även 66 förslag de har presenterat för Europaparlamentet och rådet under de senaste två åren och där de är i behov av ett snabbt beslut av dem för att förslaget ska hinna träda i kraft under mandatperioden. Du kan läsa mer om det här: http://bit.ly/2zljuZ7

 

Det går även att läsa mer om de olika nyckeldokumenten relaterade till arbetsprogrammet 2018 här: http://bit.ly/2zMKTRt

 

 

2017-11-03

Socialt EU-toppmötet i Göteborg nästa vecka

Nästa fredag kommer EU:s ledare att samlas för ett informellt toppmöte i Göteborg för att diskutera europeiska arbetsmarknadsfrågor.

 

Den svenska regeringen och EU-kommissionen står som mötesvärdar och närmare 200 personer är inbjudna att delta. Deltagarna är EU:s ledare, arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Under den första delen av mötet kommer deltagarna att delas in i tre grupper för att mer effektivt kunna söka svar kring olika arbetsmarknadsfrågor. Under den andra delen av mötet kommer EU:s sociala pelare att antas, pelaren anger 20 principer som är vägledande för nationell utveckling av sociala rättigheter på och utanför arbetsmarknaden. Den avslutande delen på mötet kommer att ledas av Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, och kommer att vara ett stängt lunchmöte där det bland annat kommer att diskuteras arbetsmarknadsfrågor men även utbildning och kultur i ett framtidsperspektiv.

 

Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2AgfAPd

Läs mer på EU-toppmötets hemsida: http://bit.ly/2xgwVcY

 

 

2017-11-01

You’re Europe, Your Say! 2018

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESC) arrangerar årligen ”Your Europe, Your Say!” för andraårselever på gymnasiet från medlemsländerna samt de fem kandidatländerna att besöka Bryssel. EESC står för kostnaderna för resa och boende för de tre eleverna och läraren från varje skola och land som lottas fram. Eventet ger studenterna möjlighet att lära sig mer om EU och att förstå EESC’s roll. Eventet ger även studenterna en unik möjlighet att ta del av en plenumdebatt och att komma med argument, förhandla och komma till en förlikning.

 

Årets tema är "United in diversity: a younger future for European culture". Studenterna kommer att jobba tillsammans med temat genom att bland annat svara på ett flertal frågor.

 

Onlineanmälan görs här: http://bit.ly/2z3MXqO

 

Deadline för att anmäla sig är den 24 november 2017.

 

Du finner mer information här: http://bit.ly/2z16zfA eller på Your Europe, Your Say! Facebooksidan: http://bit.ly/2ikiWbT

 

 

2017-10-30

Löfvens linjetal om framtida EU-samarbete

I förra veckan höll statsminister Stefan Löfven ett linjetal för studenter på Uppsala universitet kring sin syn på det framtida EU-samarbetet. Löfven ser sex fokusområdet i EU-samarbetet:

 

1. Jobb och ekonomi

2. Rättvis arbetsmarknad

3. Miljö- och klimat

4. Fred och säkerhet

5. Migration

6. Gemensamma värderingar

 

Vidare nämnde Löfven i sitt tal att han är beredd att skippa en enhällig omröstning gällande omfördelning av flyktingar om vissa länder vägrar. Vidare sa Löfven även att ”EU är inte en bankomat där man hämtar ut pengar utan förpliktelser. Det ska kosta om man är med i en klubb och bryter mot klubbens gemensamma regler”.

 

På Europaportalen kan du läsa mer om vad Löfven sa i sitt tal: http://bit.ly/2zZyDNK

 

 

2017-10-24

Utstationeringsdirektivet går vidare

Medlemsländerna har tillslut nått en uppgörelse för de som jobbar tillfälligt i ett annat land, det så kallade utstationeringsdirektivet. Under gårdagen pågick förhandlingarna i Luxemburg och fyra medlemsländer röstade emot kompromissen (Lettland, Litauen, Polen och Ungern) medan tre länder valde att ställa sig vid sidan om överenskommelsen (Storbritannien, Irland och Kroatien). För att hitta en lösning förhandlades en lång period fram innan de nya reglerna ska träda i kraft, hela fyra år. Inom vissa sektorer kan det i dagsläget vara så att en utstationerad arbetstagare tjänar upp till 50 procent mindre än lokala arbetstagare. Uppgörelsen innebär att löntagare från andra medlemsländer ska få samma ersättning som de inhemska arbetstagarna.

 

Förslaget kommer nu att tas upp för kompromissförhandling med EU-parlamentet om den slutgiltiga lagen.

 

Läs mer på Europaportalen: http://bit.ly/2gEx0jP

Läs mer på Dagens Nyheter: http://bit.ly/2h6x3lA

 

 

2017-10-23

Populistisk seger i Tjeckien

Det populistiska mittenpartiet ANO 2011 vann med störst marginal sedan kommunismens fall i Tjeckien med närmare 30 procent av rösterna under helgens folkomröstning. Partiledaren, Andrej Babiš har jämförts med Donald Trump då han i grunden är en affärsman. Enligt en tjeckisk kolumnist är fyra av fem partier i toppen partiet som kan beskrivas som protestpartier. Tjeckien, som land, har en snabb tillväxt och den lägsta arbetslösheten i EU under de senaste fyra åren. Detta innebär att landet har brist på arbetskraft vilket kan komma att kollidera med skepsisen mot utlänningar.

 

Babiš skiljer sig dock från ledarna i de andra Visegradländerna (Ungern, Slovakien och Polen) då han inte har någon tydlig nationalistisk linje utan mer ser Österrikes nya förbundskansler, Sebastian Kurz, som en allierad.

 

Nio partier förväntas få mandat i det nya parlamentet men då Babiš själv är bedrägerimisstänkt kan hans parti få svårt att få till ett samarbete med andra partier.

 

Läs mer på Europaportalen: http://bit.ly/2itNBXS

 

Läs mer på Dagens Nyheter: http://bit.ly/2l9Krd7

 

 

2017-10-19

Wikström föreslår nytt asylsystem

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (L) som är ansvarig för de nya asylreglerna har lagt fram ett förslag som enligt henne är mer rättvist än det som EU-kommissionen lade fram våren 2016.

 

Det nya förslaget skiljer sig bland annat från EU-kommissionen då Wikström vill se en permanent omfördelning av asylsökande från dag ett så att samtliga medlemsländer automatiskt delar på ansvaret. Hur många asylsökande som varje land ska ta emot kommer i så fall att bero på folkmängd samt BNP. Asylförslaget innebär även att medlemsländer som vägrar att ta emot asylsökande får sitt EU-stöd indraget.

 

Wikström tror att hennes förslag kommer att godkännas av LIBE-utskottet idag samt att det även kommer att bli parlamentets position. Wikström tror att det kommer att bli svårare att ena medlemsländernas migrationsministrar i ministerrådet och hon tror inte att de kommer att enas innan årsskiftet.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2yT9Pd4

 

 

2017-10-18

Utrikesrådet träffades i veckan

I måndags träffades utrikesrådet i Luxemburg. Sverige utrikesminister, Margot Wallström, representerade Sverige. På mötet diskuterades bland annat Irans kärnteknikavtal, Nordkoreas provokationer, folkgruppen rohingyas förföljelse i Burma samt EU:s människorättspolitik.

 

Nedan kan ni se en video med höjdpunkterna från mötet.

 

 

Läs mer om mötet: http://bit.ly/2kZiNiQ

 

 

2017-10-17

Finalisterna för Sacharovpriset 2017 har tillkännagivits

Sacharovpriset för tankefrihet instiftades av Europaparlamentet 1988, ett pris som stöder mänskliga rättigheter och ges till personer som gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter.

 

Årets tre finalister är: Aura Lolita Chavez Ixcaquic, pedagog och människorättsförsvarare och en av ledarna för quiché-folkens råd som bland annat arbetar mot miljöförstörelse och ursprungsbefolkningens rättigheter.

 

Den andra finalisten är Venezuelas demokratiska opposition, där antalet politiska fångar drastiskt har ökat.

Bild: Europaparlamentet

 

Dawit Isaak är den tredje finalisten, han är journalist och samvetsfånge i Eritrea och har blivit en internationell symbol för kampen för pressfrihet.

 

Läs mer om de tre finalisterna: http://bit.ly/1oM8vcc

 

 

2017-10-13

Västra Götalandsregionen bjuder in till samtal om morgondagens EU- hur skapar vi ett bättre Europa?

Den 17 november har statsminister Stefan Löfven bjudit in EU:s stats- och regeringschefer till Göteborg för ett EU-toppmöte med temat rättvisa jobb och tillväxt. Fokus kommer vara på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas för att göra skillnad i människors vardag.

 

Dagen innan EU-toppmötet, den 16 november, bjuder Västra Götalandsregionen in till samtal för att diskutera hur morgondagens EU kan bidra till ett bättre Europa. Samtalet modereras av Göran von Sydow (SIEPS) och på plats finns bl.a. Ann Linde (EU- och handelsminister), Cecilia Malmström (EU-kommissionär), Jonas Sjöstedt (partiledare Vänsterpartiet) och representanter för ungdomsorganisationer, näringsliv och akademi.

 

Här kan du läsa mer samt anmäla dig.

 

 

2017-10-13

Europeiska medborgarpriset 2017

Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset till initiativ eller projekt som underlättar samarbete över gränserna eller främjar ömsesidig förståelse inom EU.

Årets vinnare av priset är 49 personer och organisationer från 26 olika EU-länder. Vinnarna samlades vid Europaparlamentet i Bryssel den 11 oktober för en central prisutdelningsceremoni efter att ha mottagit medaljer i sina respektive hemländer. Den svenska organisationen Hej främling! var en utav vinnarna.

 

 

2017-10-06

RegioStars Awards 2017

RegioStars Awards identifierar god praxis inom regional utveckling och uppmärksammar originella och innovativa projekt. På RegioStars hemsida finns samtliga 24 finalister från regioner och städer i 20 medlemsländer. Rösta senast den 9 oktober. Det projekt som får flest röster genom olika röstningskanaler blir vinnare av ”Public Choice Award” under RegioStars ceremonin med de andra vinnarna så se till att rösta.

 

Läs mer på RegioStars hemsida: http://bit.ly/2ghvFfx

 

 

2017-10-04

Europapodden och omröstningen i Katalonien

Ett sätt att hålla sig uppdaterad kring allt som händer i EU och EU:s samarbete med länder runt om i världen är att lyssna på Europapodden. Under gårdagens avsnitt diskuteras söndagens självständighetsomröstning i Katalonien samt hur medverkande i podden tror att EU kommer att hantera omröstningen och om de kommer att gå in och medla. Lissabonfördraget togs även upp och vilka befogenheter EU har. Det diskuterades även vad som kommer hända om Katalonien utropar sig självständiga under veckan.

 

Här kan du lyssna på avsnitt 36: http://t.sr.se/2khfIu5

 

 

2017-10-03

Ditt först Euresjobb

Ditt först Euresjobb (YfEJ) är riktad mot begåvade unga arbetssökande, mellan 18-35 år, i EU där de får tillgång till möjligheter som erbjuds av företag och organisationer i hela Europa. Det ska hjälpa unga EU-medborgare att hitta arbete, lärlingsutbildning eller praktik i ett annat EU-land, i Norge eller på Island samt för arbetsgivare att hitta kvalificerade arbetstagare. För att ta del i YfEJ ska den arbetssökande vara medborgare i ett EU-land, Norge eller Island, inte kunna hitta arbete i sitt eget land samt vara villiga att flytta till ett annat deltagande land.

 

Här kan du hitta mer information kring YfEJ: http://bit.ly/2yl5a3h

 

 

2017-09-29

Videoserie av House of European History

Ta en virtuell titt inne i House of European History. Europaparlamentets YouTubekonto har satt samman en serie som heter ”Exploring the House” där man kan se vad det Brysselbaserade muséet har att erbjuda.

 

Muséet är gratis och är dedikerat till att dela med sig av Europas förflutna och diverse erfarenheter européer bär med sig. Här kan man lära sig mer om Europas gemensamma historia, reflektera kring det förflutna och även visualisera hur ett framtida Europa kan se ut.

 

Kika på YouTubeserien: http://bit.ly/2yMB6e3 och om du är i Bryssel så rekommenderar vi varmt ett besök på muséet: http://bit.ly/2yLVITF, det är ett väldigt interaktivt museum så se till att du har mycket tid på dig!

 

 

2017-09-28

Macrons syn på EU:s framtid

Frankrikes president Emmanuel Macron höll under tisdagen ett tal på det välkända Sorbonneuniversitetet i Paris om sin vision gällande EU:s framtid. Macron är den förste stats- eller regeringschefen som lagt fram sin vision.

 

Macron kom med ett flertal förslag så som en europeisk innovationsbyrå, fler studentutbyten, att alla studenter ska kunna tala två EU-språk, en europeisk koldioxidskatt samt en gemensam försvarsbudget.

 

Macron vill fram till sommaren nästa år bjuda in likasinnade medlemsländer och EU-institutioner som tillsammans ska ta fram konkreta förslag, bland annat genom debatter som ska anordnas i olika medlemsländer. Macron uppmuntrar även medborgare att involvera sig i debatten.

 

Du kan läsa mer om Macron tal på Europaportalen http://bit.ly/2fSCtQm samt Politico http://politi.co/2xMZXQF

 

Här kan du även läsa hela talet på franska: http://bit.ly/2wYs5MF

 

 

2017-09-26

Idag firar vi Europeiska språkdagen!

2001 etablerades Europeiska språkdagen i samråd med EU-kommissionen och Europeiska rådet, som representerar 800 miljoner européer från 47 länder. Dagen firar och uppmärksammar den språkliga mångfalden på vår kontintent där vi har över 200 europeiska språk, 24 officiella EU-språk, runt 60 regionala/minoritetsspråk och flertalet andra språk som talas av människor från andra delar av världen.

 

Dagen firas bland annat på skolor, organisationer och universitet med föreläsningar, lekar, tävlingar och konferenser veckorna runt den 26 september. Nyfiken på vad som händer runt om kontinenten? På hemsidan för Europeiska språkdagen kan du läsa mer om vad som händer: http://bit.ly/1p9QsfZ

 

 

 

2017-09-21

Ny EU-byrå mot nätattacker

Junckers tal om tillståndet i unionen tog upp cybersäkerhet och nu kommer EU-kommissionen med förslag om en ny EU-byrå som ska hjälpa medlemsländerna mot attacker och bedrägerier på nätet. Nätattacker kan handla om fake news och propaganda och det är enligt EU:s IT-säkerhetskommissionär, Julian King, viktigt att inse att nätattacker även kan ha politiska mål som kan rikta in sig på demokratiska institutioner.

 

I kommissionens förslag vill man uppgradera den befintliga EU-byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) och kalla den Europeiska IT-säkerhetsmyndigheten. Vidare förslår de en fördubbling av dess budget. Kommissionen föreslår även att regelverket för nätbrott ska stramas åt samt att de vill underlätta dataflöden för företag och myndigheter i medlemsländerna.

 

Förslagen ska nu skickas vidare till EU-parlamentet och medlemsländerna som måste komma överens om den slutliga utformningen innan den kan träda i kraft.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2xhxEtX

 

 

2017-09-19

Översättningstävlingen Juvenes Translatores öppen för anmälningar!

För tionde året i rad arrangeras översättningstävlingen Juvenes Translatores. Om vi som bor i EU ska vara ”förenade i mångfald”, som EU:s eget motto säger, måste vi kunna fler språk än vårt modersmål. Känner du elever som tycker det är roligt med främmande språk kan denna tävling kanske vara något för dem.

 

Skolan måste registreras mellan 1 september - 20 oktober. För att delta ska eleverna vara födda år 2000 och mellan 2-5 elever per skola kan delta. Den 23 november sker översättningstestat för samtliga deltagare där man ska översätta en sida från ett officiellt EU-språk till ett annat officiellt EU-språk.

 

För varje deltagande land koras en vinnare, vinnarna bjuds sedan in till en prisceremoni i Bryssel i april 2018.

 

Läs mer om tävlingen här: bit.ly/2w45NJO

 

 

2017-09-14

Europeiska solidaritetskåren i Norcia

De 16 första volontärerna har via europeiska solidaritetskåren anlänt till Norcia, Italien, för att hjälpa till med att reparera och återställa sociala servicedelar för lokalbefolkningen vilka har påverkats av jordbävningen som drabbade regionen för ungefär ett år sedan.

 

Volontärerna är en del av projektet ”European Youth for Norcia” som leds av en italiensk organisation vid namn Kora. Projektet arbetar med att hjälpa till att återuppbygga historiska byggnader samt organisera workshops, utomhusaktiviteter samt kulturella evenemang för unga och äldre i Norcia. Fram till 2020 kommer 230 volontärer, via tre olika projekt, genom europeiska solidaritetskåren att stötta italienska samhällen som påverkades av jordbävningen.

 

Solidaritetskåren ger unga européer möjlighet att engagera sig i frivilligt arbete genom hela Europa, de får ovärderlig erfarenhet, utvecklar sina färdigheter och ger tillbaka till samhället. Vill du veta mer om solidaritetskåren? Se hit: bit.ly/2wY5N1v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-13

”EU har vind i seglen” enligt Juncker

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll i morse sitt årliga tal om tillståndet i unionen och han ser positivt på utvecklingen under det gånga året. Juncker påbörjade sitt tal med att se tillbaka på fjolårets tal och hur EU då inte var i ett bra skick men han är nöjd med att EU valde att stå enade och att den akuta krisen är hävd.

 

Han diskuterade bland annat migrationsfrågan och sa att även om EU tog emot fler asylsökande än Australien, Kanada och USA tillsammans så måste medlemsstaterna bli mer solidariska i omfördelningen av asylsökande. Juncker krävde ett stopp för den dåliga behandlingen av migranter i Libyen och nämnde även att ett turkiskt EU-medlemskap inte är aktuell inom en överskådlig framtid.

 

Juncker vill även att EU ska inrätta en gemensam myndighet för cybersäkerhet som ett sätt att möta hotet om virusattacker från kriminella och främmande makter. Han nämnde även behovet av en särskild finansminister för Euro-området men vill inte gå lika långt som Frankrikes president Macron som även föreslagit en eurobudget och ett euro-parlament.

 

Juncker avslutade sitt tal med att visa på hur stora delar av Europa har en ökad tillväxt och sjunkande arbetslöshet och att vi i och med de positiva vindar som drar igenom Europa bör utnyttja detta.

 

Läs mer om analysen på SVT här: bit.ly/2y4RNRl

 

Vill du se talet eller läsa det, se här: bit.ly/2xYSH11

 

 

2017-09-12

Hetaste EU-frågorna i höst

Europaportalen frågade de svenska Europaparlamentarikerna om vilka de anser att höstens viktigaste EU-frågor för Sverige kommer att vara. De frågor som minst tre ledamöter pekade ut var:

 

 • Asyl och migration
 • Brexit
 • Sociala pelaren / socialt toppmöte i Göteborg
 • Klimat
 • Sveriges skogar och utsläpp av växthusgaser / LULUCF (land use, land use-change and forestry)
 • Försvar
 • Bekämpa terrorism
 • Värna öppen handel mot protektionism

 

Läs hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2h24K6O

 

 

2017-09-07

Anmälan till EU:s pris för kulturav är öppen

Varje år delas EU:s pris för kulturav/Europa Nostra ut. Priset är till för att identifiera och marknadsföra best practice genom att bevara både gripbara och ogripbara kulturarv, att stimulera utbyten över gränser gällande kunskap och erfarenhet, att öka allmänhetens medvetenhet och uppskattning kring Europas kulturarv.

 

Årligen uppvaktas upp till 30 bedrifter genom hela Europa och en av dessa väljs ut genom en onlineröstning och vinner Public Choice Awards.

 

Sista datum att anmäla sig är 1 oktober, läs mer om tävlingen här: www.europeanheritageawards.eu

 

 

2017-09-06

Rätt att omfördela flyktingar

Under hösten 2015 enades medlemsländerna om att omfördela 120 000 flyktingar som ankommit till Italien och Grekland. Fyra länder röstade mot förslaget och av dem tog Ungern och Slovakien frågan vidare till EU-domstolen. Motiveringen för klagan var att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet och att det därför borde ogiltigförklaras.

 

EU-domstolen slog idag fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt, därmed avslås Ungern och Slovakiens klagan. Motiveringen till beslutet är att ”Domstolen ogillar Slovakien och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande”. Vidare sa de även att ”Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015”.

 

För hela artikeln, läs mer på Europaportalen: bit.ly/2f2YI5A

 

 

2017-09-05

Tillståndet i unionen

Onsdagen den 13 september håller EU-kommissionens president Juncker sitt tal till Europaparlamentet gällande tillståndet i unionen. Nuvarande EU-kommissionen har passerat halva tiden av sitt femåriga mandat. Nästa onsdag kommer Juncker med en analys av vad som har uppnåtts och vilka initiativ som återstår. Han kommer även att diskutera världsläget och situationen i unionen. Talet är till för att förbereda kommissionens programarbete för 2018.

 

Talet sänds på SVT Forum samt på bit.ly/2iwBdWH på den senare sidan kan man även lämna kommentarer kring egna åsikter om tillståndet i unionen, det kan vara din möjlighet att påverka talet.

 

 

2017-09-01

Positiv syn på EU i de mest befolkningsrika länderna i världen

Eurobarometern har i en undersökning tagit reda på hur elva icke-EU-länder ser på EU. I de flesta av de deltagande länderna är folk positivt inställda till EU. Tillfrågade i de flesta länderna har en positiv bild av EU: 94 % i Brasilien, 84 % i Kina, 83 % i Indien, 76 % i Japan, 79 % i Kanada, 75 % i USA, 67 % i Australien och 54 % i Turkiet. Undersökningen visar samtidigt att länder som ligger geografiskt närmare EU inte har en lika positiv bilda av EU. Ryssland, Norge och Schweiz låg i undersökningen på mellan 43 % och 46 %.

 

Undersökningen visar även att EU, globalt, framstår som en union med stabilitet i en orolig omvärld.

 

Här kan du läsa hela undersökningen: bit.ly/2eplIeA

 

 

2017-08-28

Tredje förhandlingsrundan inleds om Brexit

Idag inleds tredje förhandlingsrundan mellan Storbritannien och EU i Bryssel. Tidigare i somras gjorde parterna upp förhandlingsupplägget där först själva skilsmässan ska klaras av och därefter inleds förhandlingar kring ett framtida handelsavtal. Det har funnits en förhoppning från båda sidorna om att ha kommit tillräckligt långt i förhandlingarna redan till EU:s toppmöte i oktober men det ser inte ut att ske i dagsläget.

 

Storbritannien har dock de senaste dagarna presenterat ett antal förhandlingsdokument men ännu inget kring notan för Brexit, vilken ses som den viktigaste punkten. Enligt EU:s beräkningar kan notan hamna någonstans mellan 60 och 100 miljarder euro vilket inte tagits emot väl i Storbritannien. Trots ramaskri i Storbritannien kan man se en öppning gällande förhandlingarna kring notan då Storbritanniens utrikesminister i förra veckan sa att landet är beredda att betala det man är skyldiga.

 

Läs hela artikeln på Sveriges Radio: t.sr.se/2waE7FC

 

 

2017-08-25

Upptäck europeiska landsbygden till fots

Projektet ”HikingEurope” är delfinansierat av EU:s program för små- och medelstora företag (COSME), projektet uppmuntrar aktiv landsbygdsturism genom vandring. Som ett alternativ till massturism kan man via projektet se exempel på vandringsleder på totalt 117 mil i fyra olika länder; Spanien (Katalonien), Italien (Emilia Romagna), Kroatien (Dubrovnik-Neretva) samt Irland (Donegal). Förutom de fyra nämnda länderna är även Österrike och Tyskland med i projektet.

 

Här kan du läsa mer om projektet: hikingeurope.net

 

 

2017-08-24

#investEU startar särskild hemsida för partnerskap

investEU-kampanjen hade som ambition att tillåta partnerskap och har nu en sida online. Partnersidan ger tredje parter möjlighet att delfinansiera eller vara delägare i varumärkning av en kampanj. På sidan kan man bland annat läsa om personer eller/och företag som har tagit del av investeringar eller stöd från EU samt hitta material och specifika investeringar i olika länder eller enligt ämnen.

 

Läs mer på den nya sidan: bit.ly/2wrf2Hp

 

 

2017-08-21

Erasmus för unga företagare

Erasmus för unga företagare ger blivande eller nya företagare, genom gränsöverskridande utbytesprogram, möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra länder. Genom programmet har unga företagare möjlighet att gå bredvid en erfaren företagare i ett annat land och skaffa praktisk kunskap om vad som krävs för att driva ett företag.

 

För att kunna delta i programmet ska man som blivande företagare ha kommit långt i planeringen av att starta eget eller ha drivit sitt nystartade företag i max tre år. Företagare som vill ta emot en ung företagare ska vara erfarna och äga eller driva ett litet eller medelstort företag i ett deltagande land.

 

Vill du veta mer? Läs här: erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

2017-08-16

Merkel tror ej på tuffare krav på medlemsländerna gällande asylsökande

Tysklands förbundskansler Angela Merkel håller inte med bland annat många svenska politiker om att pressa andra medlemsländer att ta emot asylsökande. Hon anser inte att det går att tvinga länder att ta emot asylsökande eller att de istället ska betala för att slippa ta emot då det går emot den europeiska solidariteten.

 

Merkel kommer att fortsätta kämpa för att EU ska få till en gemensam och rättvis fördelning av asylsökande och att hon inte kommer att sluta arbeta för det. Merkel poängterade även att EU måste hitta andra alternativ kring samarbete med afrikanska medborgare så att de inte behöver fly till Europa.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2wdvzhy

 

 

2017-08-15

De flesta EU-medborgarna är för en gemensam europeisk migrationspolitik

Enligt en artikel i Europaportalen visar en ny undersökning av Eurobarometern att majoriteten av EU-länderna är för en gemensam EU-politik. Tjeckien är det enda land där majoriteten är emot en gemensam europeisk migrationspolitik med 56 procent emot och det land som är med positiva till det är Spanien med 86 procent för. I Sverige sa 76 procent av de tillfrågade att de är för en gemensam migrationspolitik.

 

Det har varit svårt för EU att nå en överenskommelse mellan länderna och förhandlingarna kring en ny migrationspolitik började i oktober 2016 och målet att medlemsstaterna skulle vara överens senast juni 2017 misslyckades.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2w5Ha2W

Här kan du läsa undersökningen: bit.ly/2vLblvG

 

 

2017-08-14

Turismen i EU

Eurostat har sammanställt data över vart EU-medborgare åkte på semester under 2015. Av de som reste utanför sitt eget land åkte 58,3 procent till andra medlemsländer och det mest besökta landet var Spanien, följt av Italien och Frankrike.

 

För svenskarna så var toppdestinationerna utanför Sverige Spanien, USA och Finland medan de tre vanligaste utländska turisterna i Sverige kom ifrån Norge, Tyskland och Danmark.

 

Tryck här för att komma till statistiken: bitly.ly/2tYSe0M

 

 

2017-08-11

Svenskar positiva till landets ekonomi

Eurobarometern gjorde i våras en undersökning där de ställde frågan om ”Hur skulle du bedöma den nuvarande situationen för ditt lands ekonomi?” Svarsalternativen var: Bra, dålig och vet ej.

 

Undersökningen visar att Sverige tillhör en minioritet i EU där hela 88 procent anser att landets ekonomi är god vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan undersökningen hösten 2016.

 

Skillnaderna medlemsländerna emellan är väldigt stora där tillexempel 92 procent av holländarna säger att landet har god ekonomi medan det i Grekland endast är två procent som anser att landets ekonomi är god.

 

Här kan du läsa undersökningen av Eurobarometern: bit.ly/2vLblvG

Här kan du läsa Europaportalens artikel om undersökningen: bit.ly/2uwB8nw

 

 

2017-08-10

Mjölk, frukt och grönsaker till skolbarn i EU

En reform av programmen för skolmjölk, frukt och grönsaker har genomförts till ett gemensamt program för att bland annat effektivisera och förenkla deltagandet i projektet. Inför läsåret 2017/2018 har samtliga medlemsländer meddelat att de kommer delta i projektet, Sverige och Storbritannien deltar endast med EU-stöd till mjölk medan de andra länderna deltar gällande både mjölk och frukt och grönsaker. 250 miljoner euro har tilldelats för läsåret 2017/2018, utav de pengarna kommer 150 miljoner euro att tilldelas frukt och grönsaker.

 

Jordbrukskommissionär Phil Hogan arbetar tillsammans med kommissionärerna Andriukaitis och Navracsics med att främja en hälsosam livsstil och här spelar programmet en viktig roll.

 

Läs mer om programmet här: bit.ly/2mpwho0

 

 

2017-08-08

EU-myter

EU-kommissionens representation i Sverige har sammanställt några av EU-myterna som det emellanåt sprids rykten kring. Myterna i sig kan variera medlemsländer emellan och Sverige handlar myterna oftast om byråkrati eller beslut som inte fattats av EU.

 

Exempel på myter som har spridits i Sverige är att EU förbjuder lakritspipor och julmust. Gällande lakritspipor så har det aldrig kommit ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda dem men när kommissionen föreslog nya lagar kring tobaksprodukter föreslog några europaparlamentariker att ett förbud på lakritspipor skulle läggas till förslaget. Parlamentarikernas förslag röstades dock ner och lakritspiporna överlevnad är inte i fara.

 

Här kan du läsa mer om olika EU-myter: bit.ly/1UaKXm5

 

 

2017-08-07

EU-medborgarna mer positiva till EU

Ett år efter omröstningen i Storbritannien om att lämna EU är en ökande majoritet av EU-medborgarna positiva till EU:s framtid enligt den senaste opinionsundersökningen av Eurobarometer. Tilltron till EU har som sagt ökat och är på den högsta siffran sedan 2010 medan stödet för euron är högre än den har varit innan 2004. Vidare är nästan majoriteten av européerna nu även positiva till den nationella ekonomins skick.

 

Här kan du komma åt hela undersökningen: http://bit.ly/2vHwdo5

 

 

 

 

2017-08-04

Brexitanhängare kan offra mer för att lämna EU

YouGov har i en opinionsundersökning frågat britter hur de ser på ekonomiska uppoffringar i och med Brexit. Undersökningen visar att brexitanhängare till större del (61 procent) anser att en negativt ekonomisk effekt är acceptabel så länge som landet lämnar EU. Bland de som ville stanna i EU är frågan motsatt: om en ekonomisk skada på landet är acceptabel för att stanna kvar i EU ansåg endast 34 procent att så var fallet.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen: bit.ly/2u9FNjc

 

 

2017-08-03

Resestipedium för unga

Är du mellan 18-27 år och bor i någon av de 47 medlemsstaterna som är med i Europarådet eller i Kosovo? I så fall du kan tävla om att vinna ett resestipendium på 550 euro från Schwarzkopfstiftelsen Unga Europa. Resan ska vara mellan tre till sex veckor och måste ske innan mars 2018 och starta senast i december 2017. Vinner du förväntas du skriva en rapport av något slag om din erfarenhet, det kan till exempel vara en video, en blogg eller en fotorapport.

 

Deadline för ansökan är den 6 augusti 2017, kl. 23.59. Här kan du läsa mer om tävlingen: bit.ly/2vjMEWy

 

 

2017-08-01

Exempel på lyckad omfördelning av asylsökande i EU

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) har träffat flyktingar som har omfördelats inom EU. I videon nedan kan ni lära känna Hassan, Baha och Eid som delar med sig av sina erfarenheter. De är en syrisk familj som omfördelades från Grekland till Litauen.

 

Det finns även fler videos med olika exempel på lyckad omfördelning: bit.ly/2uU5wJq

 

 

 

2017-07-28

EESK utlyser pris till det civila samhället

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) utlyser 2017 års pris till det civila samhället. Temat på projekt som har en chans att vinna är de som integrerar människor på arbetsmarknaden och som genomförs av det civila samhället, med fokus på ungdomar, migranter och andra personer som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Totalt kommer 50 000 euro att tilldelas högst fem vinnare. Sista ansökningsdagen är den 8 september 2017 och prisutdelningen äger rum den 7 december 2017 i Bryssel.

 

EESK instiftade priset 2009 för att belöna och uppmuntra konkreta initiativ och resultat av civilsamhällsorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt bidragit till att främja de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen.

 

Ytterligare information och ansökningsblankett: http://bit.ly/2sVRA3k

 

 

2017-07-27

EU-kommissionen hotar att utlösa artikel 7 mot Polen

Polens planer med att tvinga bort domarna i högsta domstolen kan innebära att landet förlorar sin rösträtt i EU. EU-kommissionen har skickat tre rekommendationer till den polska regeringen där de ber dem att inta vidta åtgärder för att avskeda eller tvinga domare i högsta domstolen i pension.

 

I måndags meddelade den polske presidenten Andrzej Duda att han lägger sitt veto mot två av de tre senaste lagarna i reformpaketet. Trots detta, kan EU-kommissionen gå vidare med artikel 7 då premiärminister Beata Szydło lovat att genomföra reformen.

 

Kommissionen är även kritisk till förslaget om att justitieministern ska få makt att utse och avskeda domstolsordförande samt att lagen är könsdiskriminerande då pensionsåldern är olika för manliga och kvinnliga domare.

 

Den polska regeringen har nu en månad på sig att svara på kommissionens invändningar.

 

Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2v1fZow

 

 

2017-07-24

Dina rättigheter som passagerare i Europa

EuroparlTV har producerat en video som går igenom vilka rättigheter man har när man reser inom Europa. Det kan handla om rätt till förfriskningar eller ekonomisk kompensation.

 

Du kan även kontakta Konsument Europa som är en fristående enhet inom Konsumentverket och som ingår i European Consumer Centres Network och delfinansieras av EU-kommissionen. På deras hemsida kan du hitta information om dina rättigheter som passagerare men även gällande andra konsumentfrågor.

 

Här kan du läsa mer om Konsument Europa: www.konsumenteuropa.se

 

Här kan du komma till sidan med EuroparlTVs videoinlägg: http://bit.ly/2uYvcYl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-07-20

#BeActive – The European Week of Sports

Mellan 23-30 september firas europeiska sportveckan för att locka fler européer att röra på sig, veckan har fokus på hälsa, glädje och inkludering. I år går veckan av stapeln i Tartu, Estland, med ett flertal aktiviteter så som en cykelfestival för barn.

 

Även i år har de med #BeActive utmaningen där deltagare kan visa hur de är aktiva genom att dela foton eller videos på sociala medier. Priser kommer att delas ut för de bästa inläggen. Allt du behöver göra för att delta är att:

 • Ta ett foto eller filma när du är aktiv
 • Använda dig av hashtaggen #BeActive
 • Utmana en vän att också #BeActive
 • Se om du vinner

 

Du kan delta i tävlingen mellan 5 juli till 23 september

 

Tryck här för att läsa mer om tävlingen.

Tryck här för att läsa mer om europeiska sportveckan.

 

 

2017-07-19

Högre förtroende till EU

I maj i år genomförde Eurobarometern en opinionsundersökning där runt 28 000 personer i medlemsländerna tillfrågades kring hur de ser på tilliten till EU samt sitt parlament och sin regering.

 

Undersökningen visar på ett ökat förtroende till EU som institution jämfört med när samma frågor ställdes i slutet av 2016. Ökningen gäller även för tilliten till landets regering och nationella parlament. Även om tilliten till EU:s institutioner har ökat med sex procentenheter tenderar majoriteten att inte lite på institutionerna. Sverige är ett av undantagen där fler litar på EU:s institutioner, det samma gäller Sveriges parlament och regering.

 

Läs hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2uyMxGC

 

 

2017-07-18

EU-rapport: fokus på ojämlikheter mellan generationerna

I EU-kommissionens årliga rapport om sysselsättning och social utveckling i medlemsländerna visar rapporten på att dagens unga och deras barn kommer att få det sämre än sina föräldrar. Sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen påpekar att rapporten visar på ett problem med en åldrande befolkning men att det kommer att gå färre löntagare per pensionär vilken kommer innebära en större börda för framtida generationer.

 

Kommissionen hoppas att rapporten ska inspirera medlemsländerna att vidta åtgärder för att motverka denna utveckling.

 

Vill du läsa hela rapporten: http://bit.ly/2uzW0xZ

Vill du läsa artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2u5peDt

 

 

2017-07-12

Vill du ha en utmaning och hjälpa andra människor? Då är europeiska solidaritetskåren något för dig!

Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.

 

Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.

 

Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30.

När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle.

 

Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

 

Här kan du gå med i kåren.

 

 

2017-07-11

Sverige näst snabbast i EU gällande befolkningstillväxt

Under 2016 var det bara ett annat land i EU som hade större befolkningstillväxt än Sverige, nämligen Luxemburg. Under ett år hade Sverige ökat sin befolkning med nära 1,5 procent.

 

Efter EU:s tre största nationer Tyskland, Frankrike och Storbritannien växte Sverige befolkning i absoluta tal med nära 144 000 invånare. EU:s befolkning växte i genomsnitt förra året med 0,3 procent vilket gör att man idag har ett invånarantal på nästan 512 miljoner invånare.

 

Sverige är idag det trettonde största landet i EU befolkningsmässigt med cirka 10 miljoner invånare.

 

Här kan du läsa mer i Eurostats sammanställning.

 

2017-07-10

Estland har tagit över ordförandeklubban

Estland övertog ordförandeskapet i EU den 1 juli 2017 efter Malta. Landet kommer nu att leda förhandlingar mellan medlemsländernas ministrar i alla aktuella frågor. Estland företräder även förhandlingarna med Europaparlamentet i dessa frågor. Mottot för det estländska ordförandeskapet är ” unity through balance” med motiveringen att Europa har många gemensamma nämnare att stå på och samverka kring för att framgångsrikt kunna tackla de utmaningar EU står inför och göra det bästa möjliga utav det.

 

Det estländska ordförandeskapet har satt upp fyra prioriteringar:

-En öppen och innovativ europeisk ekonomi

-Ett tryggt och säkert Europa

-Ett digitalt Europa med fri rörlighet av data

-Ett inkluderande och hållbart Europa.

 

Egentligen skulle Storbritannien ha ordförandeskapet nu men avsade sig det då man är på väg att lämna EU. Estland fick därför ordförandeskapet sex månader tidigare än planerat.

 

Vad innebär det att vara ordförandeland?

Det är ordförandelandets uppgift att leda ministerrådets arbete i alla frågor utom utrikes- och säkerhetsfrågor. Ordförandelandet ska även representera ministerrådet gentemot andra institutioner i EU och leda de arbetsgrupper som finns under ministerrådet.

 

 

2017-07-05

Informationsmöte om EU-programmet Kreativa Europa

Kultur i Väst och TILLT arrangerar en dag med information om de båda delprogrammen inom Kreativa Europa: Kultur och MEDIA.

För Kultur får du information med fokus på idén med och prioriteringarna i programmet. För MEDIA får du en mer allmän information då deras program innefattar många olika möjligheter till stöd inom den audiovisuella industrin.

 

Datum: 1 sept 2017

Tid: 9.00–16.30

Plats: Visual Arena, Lindholmen Science Park Göteborg

Anmälan: Anmäl dig via digitalt formulär senast den 25 augusti

 

 

2017-07-04

Arbetar du med att sprida kunskap om EU?

Delta i EU-kommissionens tävling och vinn 50 000 euro!

Har du magisterexamen och arbetar med att sprida kunskap till allmänheten om EU:s grundläggande värden, dess fördelar och historia? Anmäl dig till vår tävling och vinn 50.000 euro!

 

Tävlingen vänder sig exempelvis till forskare, vetenskapsmän, författare, journalister och artister som kan bidra till att uttrycka vad Europa står för just nu och i framtiden. Du kan delta både som individ och i grupp.

 

Här kan du läsa mer om tävlingen och vad som krävs för att delta.

 

Sista dag för registrering är 16:e augusti 2017

 

 

2017-07-03

Reflektionspapper om EU:s framtida budget

EU väntas spela en större roll på nya politikområden som migration, intern och externsäkerhet och försvar. Dessutom bör EU behålla sin ledande roll i världen som viktig biståndsgivare och ledare för klimatarbetet. Vilket måste förverkligas trots en EU-budget som kommer att krympa i och med att Storbritannien lämnar EU. EU-kommissionen har i dagarna publicerat det femte och sista reflektionspapperet i serien om EU:s framtid. Reflektionspapperet undersöker de tillgängliga alternativen och utmaningar som EU- budgeten måste möta för att kunna finansiera mer med mindre, dvs. att ha en budget som gör att varje euro kommer skattebetalarna tillgodo.

 

 

2017-06-28

Toppmöte om EU:s framtid

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och statsminister Stefan Löfven står den 17 november 2017 värdar för ett toppmöte i Göteborg. Under toppmötet kommer EU-ländernas stats-och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra viktiga aktörer att mötas för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt.

 

Toppmötet är en del i debatten om Europas framtid som framställs i den vitbok som EU-kommissionen tagit fram. Vitboken innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras farm till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

 

Mötet blir ett unikt tillfälle för aktörerna att diskutera den sociala dimensionen i EU och medlemsländerna.

 

 

 

2017-06-27

Europahuset i Almedalen

Den 2-8 juli 2017 befinner sig EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige i Almedalen och erbjuder 40 högaktuella EU-seminarier under veckan. Ambitionen är att diskutera aktuella EU-frågor men också stärka intresset för EU-frågor generellt. Europahuset kommer att gästas av svenska ministrar, Europaparlamentariker, företagsledare och många andra. Här hittar information om alla seminarier. Har du inte möjlighet att själv befinna dig i Almedalen så kommer alla seminarier att direktsändas eller kunna ses i efterhand.

 

2017-06-22

EU-kommissions arbeta mot skattesmitare

Under årtionden har skatte- och finansiella rådgivare hjälpt klienter att undkomma skatter. I och med Panamadokumenten som läcktes så har tillvägagångssättet hos dessa rådgivare kommit fram. I och med detta har EU-kommissionen kommit med förslag för tuffare regler och mer transparens för mellanhänderna i olika gränsöverskridande sätt att undkomma skatt. Målet med förslaget är att det ska tackla denna sorts aggressiva skatteplanering genom att närmare kunna följa aktiviteter av skatte- och finansiella rådgivare.

 

I videon nedan förklaras kort hur EU-kommissionen kommer att arbeta fram detta transparanta initiativ genom att med förslaget få mellanhänderna att rapportera gränsöverskridande skatteplanering.

 

Läs mer om transparens i företagskultur: http://bit.ly/29iRv1I

För att komma till videon: http://bit.ly/2sYL23N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-06-19

Brexit-förhandlingarna inledda

Ungefär ett år efter folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskap inleds Idag, måndag, Brexit-förhandlingarna. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och Storbritanniens chefsförhandlare David Davis kommer i Bryssel att försöka enas om hur förhandlingarna ska gå till.

 

EU har redan skickat in ett antal dokument gällande deras ståndpunkter medan Storbritannien ännu inte har tillhandahållit något. I och med att den brittiska regeringen inte har majoritet i parlamentet så kan det ta tid innan regeringen får mandat i förhandlingarna.

 

För EU:s del är några av de viktigaste frågorna EU-medborgare som bor i Storbritannien och deras framtid samt britter som bor i övriga EU samt hur mycket Storbritannien är skyldig EU.

 

Den 4 juli kommer EU-kommissionens representation i Sverige att hålla ett seminarium kring Brexit som även går att se online. För mer information: http://bit.ly/2so3TF1

 

Hela artikeln på Europaportalen: http://bit.ly/2sOBOaj

 

 

2017-06-13

15/6 – Roaming-avgifter slopas inom EU

På torsdag slopas roaming-avgifter inom hela EU. Detta innebär att man nu kommer att kunna ringa, skicka sms och surfa till samma pris som i hemlandet när man reser inom EU.

Från och med den 15 juni 2017 kommer du således att kunna använda din mobila enhet och betala samma pris som hemma när du reser inom EU (”roaming som hemma”), förutsatt att du följer operatörernas policyer för skälig användning. Om du till exempel varje månad betalar ett paketpris för ett visst antal samtalsminuter, sms och en viss datamängd i ditt hemland kommer alla röstsamtal, sms och den datamängd du använder när du är på resa inom EU att dras av från den mängden som om du vore hemma, utan några extraavgifter.

 

Vad är roaming?

När du reser till ett annat land och ringer, skickar sms eller surfar med din mobiltelefon eller surfplatta och använder SIM-kortet från ditt hemland roamar du. Din operatör i ditt hemland betalar operatören i utlandet för att få använda deras nät. Det pris som operatörerna betalar till varandra kallas för roamingpriset i grossistledet. Det är en kostnad för operatören i hemlandet och påverkar konsumentens sluträkning.

 

 

2017-06-13

Det franska parlamentsvalet

Den nyvalde franske presidenten och EU-vännen Emmanuel Macron med sitt parti "La République En Marche!" går mot en jordskredsseger i valen till nationalförsamlingen.

 

Macron fick igår 32,6% av rösterna i första valomgången, vilket experterna bedömer kommer att leda till mellan 400 och 455 platser av de totalt 577 sätena i nationalförsamlingen.

 

Det skulle betyda att han får en av de största majoriteterna i parlamentet på 60 år och möjligheterna att genomföra verkliga reformer. Det enda hindret för Macron kan vara det låga valdeltagandet. Mer än 50% av väljarna, många ungdomar, har valt att utebli från vallokalerna, vilket är djupt problematiskt och visar på ett lågt generellt förtroende för det politiska systemet. Valdeltagandet på 48,7 procent var det lägsta i ett franskt parlamentsval sedan åtminstone 1958. Nästa söndag kommer slutresultatet av den andra valomgången. Här kan du läsa mer om valet.

 

 

2017-06-12

Tävling för journaliststudenter

En journaliststudent från varje medlemsland samt en som representerar Interreg kan via en tävling vinna en plats på Europeiska veckan för regional- och stadspolitik där de får delta som ackrediterade journalister. Den 9-12 oktober får vinnarna mediebevaka evenemanget för den europeiska sammanhållninspolitiken.

 

Deadline för tävlingen är den 30 juni.

Läs mer om tävlingen här.

 

Via länken kan du även läsa om en bloggtävling DG REGIO arrangerar som en del av #EUinmyRegion kampanjen.

 

 

2017-06-09

Budget för solidaritetskåren föreslagen

Den 30 maj föreslog EU-kommissionen en budget för de kommande tre åren för europeiska solidaritetskåren på 340.5 miljoner euro. Budgeten beräknas kunna ge 100,000 unga människor möjligheten att volontärarbeta, praktisera eller arbeta för och med solidaritetsprojekt innan år 2020.

 

Tanken är att de olika projekten ska ge unga runt om i Europa möjlighet att delta i olika aktiviteter för att stärka gemenskapen och arbeta med sociala förändringar. Detta i sin tur kommer att hjälpa unga att förbättra deras kunskaper och stärka deras erfarenheter för deras egna personliga och professionella utveckling i början av deras karriär.

 

Den föreslagna budgeten måste nu godkännas av Europaparlamentet och Europarådet innan det kan träda i kraft.

 

Tryck här för att läsa mer om solidaritetskåren och hur du kan anmäla dig.

 

 

2017-06-08

Svenskar mer positiva till EU

Enligt en ny undersökning, gjord av Statistiska centralbyrån, kring svenskarnas stöd för EU-medlemskap så visar den på att svenskar är mer positiva till EU nu än på länge. Endast under åren 2008-2010 har svenskarna varit lika positiva till EU som under maj 2017.

 

I undersökningen frågades det även kring euron och hur de tillfrågade hade röstat om det var folkomröstning idag. Även om resultaten visade på en ökning på fler svenskar som skulle vilja gå med i euron så är motståndet fortfarande överrepresenterat med över 70 procent mot.

 

Sett till riksdagspartierna så är det Liberalerna som är ställer sig mest positiva till EU samt euron och Sverigedemokraterna det parti som är mest negativa.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2016-06-07

Svensk majoritet för en europeisk social pelare

Liberalernas partiledare, Jan Björklund, ger sitt stöd till en europeisk social pelare vilket innefattar en frivillig minimistandard för EU-medborgarnas sociala rättigheter. Björklund menar att det är viktigt att Sverige är för ett EU-samarbete och inte är en av bromsklossarna, tillsammans med Polen och Ungern. I och med Björklunds stöd har nu regeringen majoritet för en eventuell omrösting i EU-nämnden med nio mot åtta röster i regeringens favör.

 

Den sociala pelaren innefattar 20 principer gällande lika möjlighet och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering, den utgör grunden för en europeisk social pelare. Det är sedan upp till varje enskilt medlemsland att bestämma hur och i vilken utsträckning den sociala pelaren ska genomföras.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2017-06-05

Rekommendationer från EU-kommissionen

EU-kommissionen släpper landspecifika rekommendationer och generellt visar EU på fortsatt tillväxt även för 2018, vilket är det sjätte året i rad. Kommissionens generella uppmaning till medlemsländerna är att använda denna positiva trend till att uppmuntra investering och att stärka den offentliga finansieringen. Även om prioriteringarna skiljer sig åt mellan medlemsländerna så krävs det att alla medlemsländer arbetar för en mer inkluderande, robust och hållbar tillväxt.

 

Gällande Sverige så är kommissionen kritisk till hushållens höga skuldsättning och de fortsatta ökande bostadspriserna. Positivt är att Sverige har en av de högsta sysselsättningsgraderna i Europa men behöver arbeta med att integrera lågutbildade och utomeuropeiska migranter på arbetsmarknaden.

 

För att läsa hela utredningen, tryck här.

 

 

 

2017-06-05

Streaming utan gränser

Gränskontroller för européer är på många sätt en del av det gamla Europa men hur ser det ut gällande begränsningar online? När EU-medborgare reser till andra medlemsländer finns det ofta begränsningar för att ta del av filmer, tv-serier, musik, filmer eller sportevenemang online som man har betalat för i sitt hemland.

 

Enligt ny lagstiftning som har antagits av Europaparlamentet så kommer EU-medborgare med olika online-abonnemang snart att ha tillgång till dessa när de tillfälligt besöker ett annat medlemsland. Tryck här för att se EuroparlTV:s video nedan för mer information om hur detta kommer att fungera.

 

Förslaget måste först formellt godkännas av Ministerrådet och sedan kommer medlemsländerna att få nio månader på sig att applicera de nya reglerna.

 

 

.

2017-05-29

EU Green Week 2017

Denna vecka är det EU:s gröna vecka med temat ”gröna jobb för en grönare framtid”. Veckan erbjuder en plattform för att diskutera EU:s miljöpolicys och hur den skapar gröna jobb och bidrag till en hållbar och socialt ansvarsfull ekonomisk tillväxt.

 

I Bryssel kommer veckan till exempel att uppmärksammas genom EU Green Jobs Summit där beslutsfattare, miljöaktivister och representanter från näringslivet och högskolor träffas för att diskutera och reflektera kring EU:s lyckade miljöpolitik.

 

EU:s gröna vecka kommer även att sätta fokus på ett antal projekt som skapar gröna jobb och bidrar till Europas strävan till renare och mer hållbar energi.

 

Tryck här för att läsa mer om veckan på EU-kommissionens hemsida kring EU Green Week.

 

 

2017-05-29

EU:s matsvinn

Runt en tredjedel av all mat som produceras i världen för konsumtion av människor går förlorad eller slängs. I EU är det 173 kg per person med mat som slängs, Sverige ligger över EU:s medel med 212 kr per person. Detta är ett slöseri med resurser när nästan 800 miljoner människor i världen är undernärda och 55 miljoner av EU:s befolkning inte hade råd med bra mat varannan dag under 2014.

 

Mat försvinner och slängs längs hela försörjningskedjan men i EU så står hushållen för det största svinnet (53 procent). Många EU-medborgare är inte införstådda med hur svinnet påverkar miljön eller vad ”bäst före” och ”använda innan” innebär.

 

Vill du veta mer om hur mycket matsvinn de olika länderna har och vad etiketterna på maten egenlitgen betyder? Tryck i så fall här för att komma till Europaparlamentets hemsida.

 

 

2017-05-24

Kurs om EU:s energi- och klimat politik

I sommar anordnar College of Europe en kurs om energiunion i Brügge den 3-14 Juli. Kursen är riktad till yrkesverksamma och ger er chansen att lära er om EU:s energi- och klimat politik tillsammans med människor från andra europeiska länder.

 

Detta är en praktisk kurs som kommer bestå av föreläsningar, studiebesök, simuleringsspel och fallstudier.

 

Mer information och anmälan hittar du här.

 

 

2017-05-24

Sluta på höga roamingavgifter till sommaren

Från och med 15 juni blir det inga mer höga roamingkostnader när du reser inom EU. Du kommer att kunna ringa, smsa och surfa för samma pris oavsett var i EU du befinner dig. Det spelar alltså ingen roll om du är hemma i Sverige eller på semester i Spanien - priset är detsamma.

Borttagandet av roamingavgifter bygger på ett beslut som EU tog tidigare i år.

 

Du kan hitta mer information på Ditt Europa. Där finns hjälp och råd till EU-medborgare kring bland annat resor och utbildning.

 

 

2017-05-23

Endast fyra EU-länder är kvar på svarta listan

Under gårdagen presenterade EU-kommissionen sin årliga vårgranskning av medlemsländernas ekonomier. Utvecklingen ser positiv ut för medlemsländer som tidigare har kritiserats för sina underskott, i dagsläget innebär det att endast fyra medlemsländer kvarstår vilket är en minskning från 24 år 2011. Kommissionen har föreslagit att Portugal och Kroatien flyttas från svarta listan medan de som blir kvar är Spanien, Frankrike, Grekland och Storbritannien som fortfarande har för stora underskott.

 

Även Sverige har fått rekommendationer från kommissionen och de är lika de från tidigare år: att den höga privata skuldsättningen bör tas itu med. Utöver det, uppmanar även kommissionen Sverige att införa ett skuldtak och höja fastighetsskatten.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-05-17

EU-Kommissionen ställer ultimatum till Ungern och Polen

Polen och Ungern skall nu senast inom en månad ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram.

 

EU-ländernas migrationsministrar enades under 2015 att omfördela asylsökande som kommit till Grekland eller Italien. Tre länder har hittills ännu inte tagit emot en enda flykting inom programmet. Därför ökar nu EU:s migrationskommissionär trycket på dessa länder. Nu har länderna tills juni på sig att vidta åtgärder, om inte kommer Kommissionen att utnyttja sina befogenheter i fördraget och inleda överträdelseförfaranden.

 

Det är dock även en rad andra länder som uppmanas att påskynda omflyttningen. Cirka 18 000 asylsökande av de drygt 98 000 har omfördelats. Sverige är ett av de länder som tagit emot minst i förhållande till vad man utlovat.

 

Här kan du läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-05-16

Skolklass till Bryssel efter seger i tävlingen Uppdrag: ungdomarnas Europa

Klass EK16 på Mikael Elias Gymnasium har vunnit en resa till Bryssel efter seger i tävlingen Uppdrag: ungdomarnas Europa under fredagens final på Göteborgs stadsbibliotek. 15 klasser utspridda över hela Västra Götalandsregionen ställde i år upp i tävlingen, där 6 stycken gick till final och presenterade sina bidrag under dagen.

 

Tävlingen Uppdrag: Ungdomarnas Europa med syfte att skapa intresse hos ungdomar för EU, arrangerades i fredags för sjunde året i rad av Europaparlamentet, Västra Götalandsregionen tillsammans med Europa Direktkontoren i Västra Götaland.

 

Tävlingens tema för 2017 var ”hur kan unga bli mer delaktiga i EU?” och bestod av fem moment där vardera tävlingsbidrag arbetades fram i klasserna. Uppdrag: Ungdomarnas Europa går ut på fem moment som i kronologisk ordning skall genomföras av klassen, där en föreläsning av klassläraren om hur beslutsprocessen går till i EU samt i EU:s institutioner skall vara först ut. I grupper skall sedan klasserna formulera fem tips till EU:s makthavare om hur EU ska kommunicera med ungdomar för att få dem mer delaktiga. Av gruppernas förslag röstar klassen fram de fem bästa tipsen som man vill ge till makthavarna i Bryssel. Eleverna får även i uppdrag att ta tre bilder inspirerade av sina fem tips. Klassen röstar fram de bästa bidragen. De deltagande klasserna skall även förbereda frågor och intervjua makthavare på lokal nivå om hur man kommunicerar lokalt med unga för att få dem mer delaktiga i EU.

Eleverna ska göra en film intervjun, som efter redigering ska vara max tre minuter lång. Slutligen måste de tävlande beskriva kort diskussionen/processen som ligger bakom valet av dessa fem tips, valet av bilder och valet av lokal makthavare med max 200 ord.

 

Juryns motivering till det vinnande bidraget var:

"Tydlig och kreativ presentation från början till slut. Väl motiverade och varierade förslag. Lustfyllda bilder som illustrerade tipsen bra, intressant tolkning av makthavare i filmen som var väl motiverat utifrån förslagen i bidraget."

 

Resan genomförs under hösten 2017 och klassen får då tillfälle att personligen träff a någon av EU:s makthavare för att överlämna sina fem tips.

 

Sponsorer för resan är Europaparlamentariker Olle Ludvigsson, som själv deltog under finaldagen tillsammans med Västra Götalandsregionen.

 

2017-05-11

Medborgardialog med Frans Timmermans

Befinner du dig i Stockholm idag? Ta då chansen och kom och träffa EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som besöker Stockholm för att tala om EU:s framtid. Vilka lösningar erbjuder EU dig idag och vilka är möjliga i framtiden?

 

Kom till Folkets Hus i Stockholm och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Samtala om bl.a om EU-kommissionens Vitbok* med olika framtidsscenarier och möjliga konsekvenser av ödesvalåret 2017 med val bl.a. i Tyskland, Frankrike och Storbritannien samt inledande Brexit-förhandlingar.

 

Det handlar om EU. Det handlar om dig. Vilket EU vill du ha?

 

Moderator: Therese Larsson Hultin, journalist

 

Välkomstord av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionen i Sverige

 

Datum: Torsdagen den 11 maj

 

Tid: kl 17:00-18:15 (vi bjuder på fika från kl 16:00)

 

Plats: AB Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm (Obs! Ny lokal!)

 

Anmälan: http://bit.ly/2lub0pD (kostnadsfritt men föranmälan krävs)

 

För dig som inte har möjlighet att vara i Stockholm så webbsänds dialogen även live.

Dialogen hålls på engelska med tolkning till svenska

 

 

2017-05-09

Macron, ny president i Frankrike

I söndags gick Frankrike till val för att välja ny president, det stod mellan oberoende centerkandidaten Emmanuel Macron och nationella frontens Marine Le Pen. Macron vann med runt 66 procent av rösterna. Europeiska ledare har efter valet haft svårt att hålla tillbaka glädjen då Macron står för ett starkt EU-samarbete.

 

I juni är det dags för parlamentsval i Frankrike, under två valomgångar den 11 och 18 juni röstar fransmännen fram ett nytt parlament. I dagsläget har Macrons politiska rörselse ingen representation i det franska parlamentets underhus men efter valet har Macron bildat ett parti av sin politiska rörelse, La République en marche. Enligt tre opinionsundersökningar skulle En marche! få mellan 22-26 procent i den första omgången den 11 juni.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen, där kan du även läsa om Macrons fem punkter för EU.

 

 

2017-05-09

10:e europeiska fototävlingen

Nu är det dags för den 10:e upplagan av den årliga europeiska fototävlingen. I år har tävlingen temat "Mitt Europa, mina rättigheter", och tar upp den mycket känsliga och aktuella frågan om grundläggande rättigheter inom och utanför Europeiska unionen.

 

Ta ett foto och visa vad rättigheter betyder för dig och var de kan vara hotade. Illustrera vad Europa betyder i termer för att skydda rättigheter som i andra delar av världen endast är en dröm. Skicka in ditt bidrag innan den 30:e juni och ta chansen att vinna en kulturell tre-dagarsresa till Bryssel för två samt fotoutrustning för upp till €2,000.

 

Tryck här för att komma till tävlingen som arrangeras av Europeiska regionkommittén.

 

 

 

2017-05-05

Europeiska unionens litteraturpris 2017

EU:s litteraturpris (EUPL) är ett pris som går till framstående och lovande författare i hela Europa. I april tillkännagavs vilka de tolv vinnarna var. Författarna kom ifrån: Albanien, Bulgarien, Grekland, Island, Lettland, Malta, Montenegro, Nederländerna, Serbien, Storbritannien, Tjeckien och Turkiet.

 

Priset är €5,000 och en större internationell synlighet på bland annat olika europeiska bokmässor. Priserna delas ut i Bryssel den 23 maj.

 

Tryck här för att komma till en antologi av de olika författarna eller här för att komma till hemsidan för EUPL.

 

 

2017-05-04

Sista debatten innan det franska valet

Igår genomfördes den sista debatten i fransk tv innan valet på söndagen den 7 maj. Enligt mätningar korades Emmanuel Macron till vinnare av debatten. Runt 60 procent av tittarna att Macron var den mest övertygande kandidaten medan runt 40 procent svarade Marine Le Pen. Tittarnas svar stämmer väl överens med opinionsmätningarna inför valet på söndag.

 

Politico listade även tre bitar att ta med sig från debatten. De var; att Macron redan beter sig som en president; Le Pens flin-taktik misslyckades att charma tittarna; samt att osynliga röster fortfarande ignoreras.

Foto:Eric Feferberg/AFP via Getty Images

 

För att läsa mer om debatten på GP, tryck här.

 

 

2017-05-03

European Youth Week

Denna vecka är det Europeiska ungdomsveckan där 33 länder deltar med olika evenemang och aktiviteter under temat ”Shape it, move it, be it”. Evenemangens huvudfokus är; att lära sig mer om Europeiska solidaritetskåren, att lära sig mer om Erasmus+ och ta del av programmet; samt att bli involverad i ungdomspolitiskt arbete.

 

I år firar även EU:s ungdomsprogram, Erasmus+, 30 år. Inom Erasmus+ kan man bland annat åka på studentutbyte eller vara EVS-volontär i ett annat europeiskt land.

 

Vill du veta mer om vad som händer i ditt land? Tryck här.

 

 

 

2017-04-28

Orbán kritiserad i Europaparlamentet

Under onsdagen besökte Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, Bryssel för att i Europaparlamentet debattera stängningen av det Centraleuropeiska universitetet i Budapest. Universitetet finansieras av George Soros som är en ungersk-amerikansk miljardär och politisk motståndare till Orbán. Kritiken mot Orbán var hård där bland annat S&D-gruppens ledare Gianni Pittella sa att Orbán har ”förått sitt eget folk som kämpat och dött för frihet och demokrati i Ungern”. Alde-gruppens ledare Guy Verhofstadt sa bland annat att ”…Du ser fiender överallt i Unger, i media, i energisektorn, i icke-statliga organisationer, i den akademiska världen. Det är nästan som att Stalin är tillbaka..” Till och med EPP:s (som Orbáns parti Fidesz tillhör) ledare, Manfred Weber, var kritisk, om något mer försiktigt, kring hur en enkätundersökning som regeringen i Ungern skickat ut kring att EU tvingar på Ungern olagaliga migranter är osann och handlar om att skapa motstånd mot EU.

 

Orbán själv sa bland att Ungern inte är lika mäktig som EU och George Soros, som enligt Orbán är en fiende till euron och har förstört livet för miljoner européer. Han sa även ”Det finns ingen anledning att brännmärka oss med lögner”.

 

EU-kommissionen hade innan debatten beslutat att vidta rättsliga åtgärder mot universitetslagen. Den ungerska regeringen har en månad på sig att besvara brevet. Om det sedan visar sig att kommissionen inte anser att landet följer EU-reglerna kan de dras inför EU-domstolen med risk för stora böter.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2017-04-27

Europol anordnar fototävling

Jobbar du för polismyndigheten? I så fall har du möjlighet att delta i en fototävling där de tre bästa fotograferna vinner en resa till Haag eller Amsterdam samt får se sitt foto i Europols kalender 2018.

 

För att delta kan man välja mellan tre olika kategorier; Making Europe safer; Practice makes perfect; Freestyle.

 

Vill du veta mer om tävling, tryck här för att komma till Europols hemsida.

 

 

2017-04-27

Sverige i topp gällande pressfrihet

Reportrar utan gränser har genomfört en rankning kring pressfrihet i världen, där har Sverige hamnat på en andra plats. Genom ett formulär med 87 frågor får jurister, sociologer, medievetare och andra experter ta ställning till olika indikatorer så som rättssäkerhet, censur och medias oberoende.

 

Tyvärr ser inte trenden lika ljus ut för större delen av Europa där pressfriheten i 30 av 47 länder har försämrats. Bland annat Polen har tappat sju placeringar och även Finland som halkade nerfrån en första plats till en tredje plats. Positivt i Europa är att Italien har klättrar 25 placeringar vilket till stor del har att göra med att två journalister friades i samband med läckta dokument från Vatikanen.

 

Topp tio i världen

1. Norge

2. Sverige

3. Finland

4. Danmark

5. Nederländerna

6. Costa Rica

7. Schweiz

8. Jamaica

9. Belgien

10. Island

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen eller här för att se årets rankning på reportrar utan gränsers hemsida.

 

 

2017-04-21

Utmaning inom innovativ transportering

EU arrangerar en tävling i samband med ITS europeiska kongress (its beyond borders) i Strasbourg 19-21 juni. Det är den största sammankomsten av yrkesverksamma inom intelligent transportsystem. 12 vinnare av utmaningen får en gratis resa till Strasbourg för att delta på kongressen. Tävlingen går ut på att komma med en bra idé på en produkt eller service som kan bidra till att ett av Europas mål inom transport kan nås: bättre mobilitet, bättre tillgång till mobilitet, mindre miljöförstöring, mindre trängsel, eller mer trygghet och säkerhet.

 

Är du intresserad? Tryck här för mer information om tävlingen och glöm inte att ansöka innan den 2 maj. Tryck här för mer information om ITS kongressen.

 

 

 

 

 

2017-04-20

EU:s ekonomi allt ljusare

Internationella valutafonden (IMF) skriver upp nästa alla EU-länders ekonomiska prognoser för 2017. EU som helhet förväntas tillväxten att öka med 2 procent medan den i världen förväntas öka med 3,5 procent. Bland medlemsländerna är det Rumänien och Malta, 4,2 respektive 4,2 procent, som förväntas få högst tillväxt i år medan Italien förväntas få lägst tillväxt med 0,8 procent.

 

Tryck här för att läsa mer om IMF:s senaste prognos.

 

Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-04-19

Franska valet och Europas framtid

Franska valet närmar sig, på söndag, den 23 april, är det dags för första omgången där två kandidater går vidare till andra omgången den 7 maj. Enligt en opinionsundersökning av the Guardian så ser man att det är väldigt jämt mellan fyra kandidater Emmanuel Macron (oberoende mittenkandidat), Marine Le Pen (nationalistiska Nationella Fronten), Francois Fillon (konservativa Republikanerna) och Jean-Luc Mélenchon (oberoende vänsterkandidat). Enligt den senaste undersökningen ligger Macron och Le Pen i ledning.

 

Beroende på vem som kommer vinna det franska valet så kan EU:s framtid förändras. Le Pen vill till exempel att Frankrike ska rösta om sitt EU-medlemskap medan Fillon och Macron är de mest EU-positiva kandidaterna.

 

Nyfiken på att veta mer om hur olika personer i Frankrike ser på valet? I så fall rekommenderar vi att ni ser på avsnitt 5 av SVT:s Korrespondenterna som tar upp just det franska valet. Där får ni även se två kollegor till oss från Europa Direkt Picardie i Frankrike.

 

 

2017-04-11

Ta chansen! EU-kommissionär Cecilia Malmström vill träffa dig och samtala om EU:s framtid. Anmäl dig här.

 

Kom till Malmö högskola och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Vi samtalar om EU:s framtid och fem olika scenarier för EU:s utveckling.

 

Det handlar om EU. Det handlar om dig. Vilket EU vill du ha?

Moderator: Pernilla Ström, journalist

 

När? Torsdag 27 april, kl. 16:00-17:30 (vi bjuder på fika från kl. 15)

Var? Malmö högskola, Orkanen – Stora Hörsalen D138, Nordenskiöldsgatan 10

 

Kostnadsfritt men obligatorisk föranmälan.

 

Dialogen webbsänds även live.

Välkommen!

Foto: EU-kommissionen

 

 

2017-04-11

Gibraltar och Brexit

Gibraltar har kommit upp på agendan gällande Storbritanniens utträde ur EU efter att Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, presenterat sitt förslag på EU:s riktlinjer i förhandlingarna kring det brittiska utträdet ur unionen. En av punkter går ut på att Storbritannien inte kommer att kunna sluta ett framtida avtal kring Gibraltar utan spanskt godkännande efter att de lämnat EU.

 

Vidare har tidigare Torys partiledare, Michael Howard, gått längre än de flesta andra politiker och drog paralleller till Falklandskriget 1982. Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.

 

Ett tips är att lyssna på Europapodden på Sveriges Radio som under förra veckans avsnitt diskuterade Brexit och Gibraltars framtid.

 

 

2017-04-10

Investeringsplanen i Sverige

Enligt ett faktablad kring investeringsplanen som publicerades i mars så kan man läsa om att 1.3 miljarder euro har godkänts i olika projekt genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Investeringarna förväntas generera 4.7 miljarder euro genom olika investeringar.

 

Ser man resultaten i samtliga 28 medlemsländer så har 29 procent av lånen har gått till små- och medelstora företag, 24 procent till energi och 20 procent till forskning, utveckling och innovation (RDI). Resterande medel har investerats i digitalt, transport, miljö och resurseffektivitet samt social infrastruktur. Totalt har lån godkänts för 32.8 miljarder euro vilket genom lånen visar på en investering på totalt 177.7 miljarder euro. Tryck här för att komma till dokumentet.

 

Sedan den globala ekonomi- och finanskrisen har investeringstakten i EU varit låg. Samordnade insatser på EU-nivå krävs för att vända den nedåtgående trenden och få fart på återhämtningen. Tillräckliga resurser finns och måste mobiliseras i hela EU till stöd för investeringar. Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt.

Logga: EU-kommissionen

 

 

2017-04-06

Årets vinnare av tävlingen Juvenes translatores är utsedd

Sveriges vinnare i årets upplaga av den europeiska översättartävlingen för ungdomar, Juvenes Translatores, är utsedd!

 

Andreas Hygrell på Tyska skolan i Stockholm är årets vinnare. Prisceremonin för Andreas och de andra duktiga översättarvinnarna från övriga EU-länder hålls idag den 6 april i Bryssel. Du kan se prisceremonin här.

 

I år firar Juvenes Translatores 10-årsjubileum. Tävlingen, som främst riktar sig till gymnasieelever, syftar till att uppmuntra flerspråkighet bland ungdomar och uppmärksamma de oändligt många jobbmöjligheter som finns för den som studerat språk och/eller översättning. Här kan du läsa mer om tävlingen.

 

 

 

2017-04-06

Learn2Move,Move2Learn initiativet

Är ett nytt initiativ som lanserats av EU-kommissionen med anledning av 30 års jubileumet av Erasmus programmet. Syftet med initiativet är att ge unga som deltagit i något lärande projekt att få möjlighet att resa till ett annat EU-land, ensam eller tillsammans med sin skolklass. Initiativet kommer att bli implementerat genom eTwinning nätverket, vilket har skapat möjligheter för lärare och elever genom hela Europa, att via en online plattform, kunnat utveckla idéer tillsammans.

Initiativet består av två centrala delar, att få ett förnyat fokus på Europas unga samt att på ett hållbart sätt underlätta mobiliteten för EU-medborgare.

Move2Learn, Learn2Move initiativet kommer att vara öppen för skolklasser i åldrarna 16 år och uppåt som arbetar med e-twinning.

 

 

 

2017-04-04

Malmö och Bryssel blev vinnare av EU:s mobilitetspriser 2016

Malmö vann ”Europeiska trafikantveckan-priset” (European Mobility Week Award, EWM) för stadens fokus på att underlätta för gångtrafikanter och cyklister. Priset för hållbar trafikplanering (Sustainable Urban Mobility Planning, SUMP) gick till Bryssel, som den EU-stad som arbetat bäst med hållbar trafikplanering.

 

Nästa europeiska mobilitetsvecka går av stapeln 16 september och pågar fram till den 22 september 2017. Då döms de städer som deltar utifrån vad de har gjort för att öka medvetenheten kring hållbar mobilitet.

 

Tryck här för att komma till hemsidan för Europeiska mobilitetsveckan. Nedan kan ni se videorna för finalisterna i de två tävlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-30

Skottlands och Nordirlands framtid efter brexit

Den skotska regionledaren, förstaminister Nicola Sturgeon, har gått ut med att hon vill att Skottland ska hålla en ny folkomröstning om självständighet från Storbritannien. Sturgeon menar att invånarna i Skottland borde ha rätt att välja mellan brexit och självständighet. Sturgeon vill att folkomröstningen ska äga rum mellan hösten 2018 och våren 2019, vilket godkändes i det skotska regionparlamentet (läs mer i artikeln från the Guardian). Folkomröstningen måste dock godkännas av den brittiska regeringen och enligt Skottlandsminister David Mundell kommer de ej ingå några förhandlingar kring en folkomröstning innan brexitprocessen är klar. Motiveringen är att invånarna i Skottland måste veta vad de röstar om och det vet man inte förrän förhandlingarna kring brexit är klara. Enligt den senaste opinionsundersökningen är en majoritet fortsatt emot självständighet. Tryck här för att läsa mer på Europaportalen.

 

Vidare har brittiska premiärminister Theresa May stött på problem med Nordirland som enligt ministrar har rätt att lämna Storbritannien och gå med i EU som en del av Irland efter brexit om de röstar för återförening med Irland. Detta går helt emot Mays ansträngningar om att hålla ihop unionen. Tryck här för att läsa hela artikeln på SvD.

 

 

2017-03-29

Brexit påbörjas idag

Igår klockan 17.30 skrev Storbritanniens premiärminister Theresa May under utträdesansökan. Idag klockan 13.30, svensk tid, kommer Storbritanniens EU-ambassadör Tim Barrow att lämna över utträdesansökan, enigt artikel 50 i Lissabonfördraget, till Europeiska Rådets ordförande Donald Tusk.

 

Samtidigt som utträdesansökan lämnas in kommer Theresa May att inleda ett anförande i parlamentet där hon berättar om hur ansökan är formuleras. Efter att ansökan har lämnats in måste Storbritannien ha förhandlat fram villkoren inom två år.

 

Nyfiken på hur de olika medlemsländerna står i frågan? Tryck här för att komma till Politicos artikel som visar på vad de 27 medlemsländerna vill få ut av Brexit.

Foto: Christopher Furlong/AP/TT

Tryck här för att läsa Sveriges Radios artikel kring Brexit.

 

 

2017-03-28

Inbjudan till informationsmöte gällande investeringsplanen

Tisdag 25 april 2017 kl. 9.30 – Åmåls stadshotell

 

Information från EU-kommissionen, Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Almi Företagspartner sker på förmiddagen. Enskilt möte med EIB och Almi kan bokas in under eftermiddagen, kontakta Europa Direkt Fyrbodal för mer information.

 

Förbättra affärsklimatet

Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt. Läs mer på EU-kommissonens hemsida.

 

Har du större investeringar på gång?

EIB kan hjälpa dig med att finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och attrahera privata investeringar. Läs mer på EIB:s hemsida.

 

Har du en innovativ idé eller ny affärsidé?

För innovativa små och medelstora företag finns Almis Tillväxtlån. Syftet med lånet är att ge möjlighet till företag att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Vid företagsstart och för unga företag finns nya Mikrolånet, mindre lån med lång återbetalningstid, för att ge nya företag möjlighet att etableras och växa. Tack vare en garanti från Europeiska Investeringsfonden kan Tillväxtlån samt Mikrolån erbjudas till förmånliga villkor. Läs mer på Almi:s hemsida.

 

Program 25 april

09.30-10.00 Registrering och fika

10.00-10.30 Johan Wullt, EU-kommissionens representation i Sverige

10.30-11.00 Alexander Schenk, Europeiska Investeringsbanken i Sverige

11.00-11.30 Bengt Raner, Almi Företagspartner

11.30-12.00 Tid för frågor

12.00-13.00 Lunch (bekostas själv)

13.00-15.00 Inbokade enskilda möten

 

Sista anmälningsdag är 19 april.

Frågor och anmälan skickas till europadirekt@amal.se

 

Tryck här för att komma till Pdf-versionen av inbjudan

 

 

2017-03-24

Filmtävling – tävla och vinn 10 000 till klassen!

Hur ser dina elever på EU? Vad vet det? Vad betyder EU för dem i vardagen?

Inför Europadagen den 9 maj anordnar UHR EU-minuten – en filmtävling för elever på grund- och gymnasieskola. Tävlingen går ut på att eleverna, antingen individuellt eller i grupp, gör mobilfilmer på max en minut på temat ”Det här betyder EU för mig”. Eleverna ska sedan ladda upp filmerna på instagram. Tryck här för att läsa mer om hur tävlingen går till men glöm ej att anmäla klassen och tagga filmerna senast söndag 9 april.

 

 

2017-03-22

Hårt brexit enligt May

Storbritanniens premiärminister Theresa May har sedan tidigare meddelat att utträdesansökan kommer att skickas in den 29 mars. I samband med att May lämnar in ansökan väntas hon även redogöra för Storbritanniens krav inför förhandlingarna. May vill ha ett så kallat hårt brexit och vill förhandla fram ett frihandelsavtal med EU och hotar med att sänka bolagsskatter, höja tullar för europeiska varor och begränsa tillgången till den brittiska finansmarknaden om EU inte kraven följs.

 

Den 29 april möts de övriga EU-ländernas stats- och regeringschefer för att enas om sina riktlinjer inför de kommande förhandlingarna. Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, menar att ett av målen med förhandlingarna är att brexit ska ha så lite påverkan på EU-länderna som möjligt.

 

Tryck här för att läsa med om brexit på Europaportalen.

 

 

2017-03-21

Martin Schulz får fullt stöd

Under söndagens extrainsatta partikongress för socialdemokratiska SPD fick SPDs ledare Martin Schulz 605 av 605 giltiga röster. Inte ens populära före detta tyska s-ledare har nått liknande resultat. Schulz ser resultat som ett tecken på att det är upptakten till en erövring av förbundskansliet. Enligt opinionsundersökningar kan det stämma då SPD har ökat stöd och ligger på ungefär lika stort stöd som Angela Merkels kristdemokrater med drygt 30 procent av väljarstödet.

 

Första testet för att se om opinionsundersökningarna kan stämma sker redan på söndag då den västliga delstaten Saarland ska välja regionsparlament. Den 14 maj ska Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen välja sitt parlament och då kommer valtemperaturen att stiga några grader.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

Foto: Europaparlamentet

 

2017-03-15

Cirkulär ekonomi – för ett bättre EU

Europaparlamentariska forskningscentret har sammanställd en animerad infografik kring cirkulär ekonomi. Den visar på hur EU-medborgare kan bli en del av den cirkulär ekonomi och ta tillvara på och återanvända produkter. Genom att närma sig en mer cirkulär ekonomi kan vi i EU minska trycket på miljön men även skapa fler arbetstillfällen. Tryck här för att komma till länken för att lära mer kring cirkulär ekonomi.

 

 

2017-03-14

May får gå vidare med Brexit

Under gårdagen röstade det brittiska parlamentet för att ge sitt stöd till premiärminister Theresa May för att hon ska kunna driva Brexit-processen utan att behöva vända sig till parlamentet för att få godkännande. Det enda som krävs för att utträdeslagen ska träda i kraft är drottning Elizabeths namnteckning, något som endast är en formalitet. Spekulanter tror att godkännandet av drottning Elizabeth kan ske så snart som på tisdag morgon.

 

Tryck här för att läsa mer om omröstningen på Politico.

 

 

2017-03-13

EU:s budget

Nyfiken på vad EU-pengarna går till och varifrån de kommer? Europaparlamentet har utifrån 2015 års budget sammanställt en rapport som visar på hur pengarna använts inom de 28 medlemsländerna. Tryck här för att komma till länken där du kan välja olika medlemsländer och se hur mycket pengar landet betalat i avgift och mottagit i EU-stöd.

 

Sverige tog till exempel emot 1,47 miljarder euro i EU-stöd under 2015 samt bidrog med 3,51 miljarder euro till EU-budgeten.

 

 

2017-03-10

Europaportalen granskar jämställdheten i EU

Europaportalen har granskat EU:s sju institutioner och ingen av dem lever upp till EU:s kriterium på jämställdhet mellan könen på ledningsnivå. Europaparlamentet är den institutionen som ligger närmaste EU-kommissionens mål på 40 procent kvinnor i de olika ledningarna medan EU-kommissionen själv ligger på 28,3 procent kvinnor bland kommissionärer och generaldirektörer. De mest omjämställda institutionerna är Europeiska centralbanken och Revisionsrätten där runt nio av tio medlemmar är män.

 

Av medlemsländerna är det endast i Sverige och Frankrike som hälften av ledamöterna är kvinnor medan Ungern är det land som helt saknar kvinnor i sin regeringen.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-03-07

Wikström vill strama upp asylhanteringen för migranter och EU-länder

Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (L) ansvarar för att få ledamöterna att komma överens gällande en revidering av Dublinförordningen inför förhandlingarna med medlemsländernas migrationsministrar. I veckan skrev Wikström, enligt Europaportalen, en debattartikel i DN där hon vill att samtliga medlemsländer ska dela på ansvaret genom en fördelningsmekanism baserad på antal invånare och BNP. Hon skriver även att asylansökningar ska behandlas i ett slumpmässigt valt EU-land vilket kan komma att innebära att behovet av interna gränser försvinner och en tävlan mellan länderna om att varar minst attraktivt asylland för att asylsökande ska söka sig till andra länder försvinner.

 

Foto: Europaparlamentet

 

Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien har flera gånger vägrat att ta emot flyktingar och de tros även fortsättningsvis vara starka motståndare till förslaget.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-03-06

Vad vet du om dina rättigheter? Testa och vinn Interrailkort

Den 25 mars i år firar EU 60-årsjubileet för när Romfördraget skrevs under. 1957 var starten för utvecklingen av EU-medborgarnas rättigheter, så som ett jämlikt bemötande om man bor, arbetar eller studerar i ett annat EU-land. Som en del av firandet med 60-årsjubileet har Ditt Europa en tävling där man ska svara rätt på fem frågor för chansen att vinna två Interrailkort. Testa dina kunskaper genom att trycka här.

 

 

2017-03-03

Fem scenarier för EU:s framtid

Den 1 mars presenterade EU-kommissionen sin vitbok om EU:s framtid som ett bidrag till mötet i Rom den 25 mars i år. En dag som för sextio år sedan lade grunden för det Europa som vi lever i idag genom Romfördraget. Boken innehåller bland annat de viktigaste utmaningarna och möjligheterna EU står inför under det kommande årtiondet, utöver det innehåller den även fem scenarier för hur unionen, beroende på hur man väljer att agera, skulle kunna förändras fram till 2025.

 

Nedan följer de fem scenarierna som inte utesluter varande:

Scenario 1: Fortsätta som förut – EU-27 innehar en positiv reformagenda.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden – EU-27 länderna har svårt att komma överens på flertal politikområden och skiftar därför gradvis fokus till den inre marknaden.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer – koalitioner med villiga länder kan arbeta tillsammans inom specifika områden så som försvar och sociala frågor medan EU-27 fortsätter som vanligt.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare – EU-27 satsar på att göra mer och mer effektivt inom utvalda områden och mindre på områden som inte medför något mervärde.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans – EU-27 väljer att utveckla och öka delade befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden för att beslut snabbar ska kunna fattas och verkställas på EU-nivå.

 

Vitboken är början på en process gällande unionens framtid och utöver vitboken kommer även EU-kommissionen bidra genom diskussionsunderlag vilka ordförande Jean-Claude Juncker kommer att kunna ta del av och utveckla i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017.

 

Tryck här för att läsa hela pressmeddelandet på EU-kommissionen.

 

Tryck här för att läsa mer om olika evenemang i Sverige som uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid.

 

Tryck här för att läsa vitboken på svenska.

 

 

2017-03-01

Löfven diskuterar EU:s asylsystem med Malta

Under gårdagen besökte Maltas premiärminister Joseph Muscat Stockholm och statsminister Stefan Löfven för att diskutera EU:s pågående arbete med att ta fram ett nytt asylsystem. I och med att Malta innehar titeln som EU:s ordförandeland nu så sköter de förhandlingarna mellan medlemsländerna.

 

Enligt Muscat så finns det, vid en omröstning, tillräckligt med stöd för en omfördelning av flyktingar in till EU. Problemet som kan uppstå är att det blir som 2015 då 23 EU-länder röstade för en omfördelning av flyktingar och fyra röstade mot, och i slutändan så har inte reformen genomförts. Löfven var tydlig med sin syn på det hela och menade att man kan komma att kompromissa men inte gällande principerna att alla ska ta ansvar i unionen.

 

 

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 

Till EU-toppmötet i Rom den 25 mars ska ett dokument om EU:s framtidsprogram presenteras, där kommer asylsystemet att finnas med enligt Muscat.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-02-27

RegioStars Awards 2017

RegioStars Awards firar i år tio år och som tidigare år går prisutdelningen ut på att hitta goda exempel inom regional utveckling och att uppmärksamma nyskapande och innovativa projekt som kan vara inspirerande för andra regioner och projektledare.

 

RegioStars Awards 2017 har fem kategorier inom bland annat kvinnors egenmakt och aktiva deltagande samt städer i digital övergång.

 

Intresserad? Plattformen för ansökningar är nu öppen fram till den 10 april och ansökningar kan lämnas av förvaltande myndighet eller projektledare (med godkännande av ansvarig myndighet).

 

För mer information om priset eller för att ansöka – tryck här.

 

 

2017-02-24

EU:s inre marknad positiv för EU-ländernas ekonomi

Den amerikanska handelskammaren i Bryssel har i en undersökning kommit fram till att EU:s inre marknad haft en positiv effekt på medlemsländernas ekonomier. Enligt undersökningen är hela unionens BNP 1,7 procent högre än vad den hade varit om vi ej haft den inre marknaden. 1,7 procent motsvarar ca 10 000 kronor extra per hushåll i EU. Utöver den ekonomiska vinsten så beräknas även 3,6 miljoner arbetstillfällen ha skapats.

 

Tryck här för att komma till artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-02-23

Obama – presidentkandidat i Frankrike?

Politico kan det läsas om att det har tillkommit en ny kandidat i det franska valet, i alla fall om man ska tro en ny hemsida och en kampanj för att få den förre amerikanska presidenten Barack Obama att bli en av kandidaterna i det franska valet. Hemsidan vill få en miljon människor att underteckna en petition innan den 15 mars för att övertala Obama att delta i det franska valet. Varför just Obama? Enligt hemsidan för att han har den mest kunniga i världen för jobbet.

 

Efter kontakt med personerna bakom hemsidan så framkommer det dock att de förstår att chansen för att Obama ska delta i presidentvalet är minimal men de vill ändå med kampanjen få de röstberättigade att tänkta till och få människor att skakas om och drömma.

Foto: Romuald Coustre

Tryck här för att komma till kampanjsidan.

 

 

2017-02-21

Internationella Modersmålsdagen

Den 21 februari infaller Internationella Modersmålsdagen, en dag som instiftades av FN 1999 och firades första gången 2000. Dagen ger tillfälle att uppmärksamma den språkliga mångfalden runt om i världen. Inom EU finns det 24 officiella språk och mer än 60 regionala- och minoritetsspråk. Det språk i EU som flest har som modersmål är tyska (16%), italienska och engelska (13%), franska (12%), spanska och polska (8% var).

 

Samtliga europaparlamentariker har rätt att använda vilket av de officiella språken de vill när de talar i Europaparlamentet, alla dokument finns även publicerade på alla EU:s officiella språk. Som EU-medborgare har du även möjlighet att kontakta alla EU:s instruktioner på vilket av de officiella språken du vill samt få svar på samma språk.

 

Nyfiken på dina språkkunskaper på EU:s officiella språk? Tryck här för att komma till Europaparlamentets språktest. Läs mer om Internationella Modersmålsdagen genom att trycka här.

Logga: UNESCO

 

 

2017-02-17

Årets säkerhetskonferens i München - vad kommer få mest fokus?

Den 17 till 19 februari pågår den årliga säkerhetskonferensen i München (MSC). På plats finns stats- och regeringschefer, utrikes- och försvarsministrar samt andra säkerhetspolitiska experter från hela världen. På agendan för i år står bland annat flyktingkriser, Mellanöstern och NATOs utveckling.

 

Enligt Politico kommer årets konferens att ha ett stort fokus på USA och Europas relation samt relationen europeiska stater emellan att få mycket fokus. Politico har en del punkter som de anser kommer få mycket fokus under helgens konferens:

 

 1. Angela Merkel kommer att träffa USAs vice president Mike Pence och konferensen kommer att ge Trumps administration möjligheten att visa upp deras utrikesprioritering för en internationell publik.
 2. EU:s diskussioner kring ett gemensamt försvar.
 3. Ett gemensamt europeiskt säkerhetssamarbete.
 4. Nationella fronten och Marine Le Pen inför det franska valet – vad händer med läget i Europa ifall de vinner.
 5. Både Ukraina och Ryssland kommer att finnas representerade på konferensen.
 6. Turkiets premiärminister kommer att delta i konferensen och landet har fått utstå mycket kritik i och med planerade ändringar i landets konstitution.
 7. Kinas utrikesminister Wang Yi valde sent att delta i konferensen, kanske har det att göra med Nordkoreas senaste testmissil och de politiska ansträngningar det har betytt för USA och Kina.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.

 

 

2017-02-16

CETA godkänt av Europaparlamentet

Under gårdagen godkände Europaparlamentet handelsavtalet med Kanada med 408 ledamöter som röstade ja för avtalet och 254 som röstade nej. I och med att avtalet har godkänts av Europaparlamentet kan det troligtvis börja gälla provisoriskt under våren efter att det har godkänts av det kanadensiska parlamentet. Innan avtalet kan ratificeras måste sammanlagt 42 nationella- och regionala parlament i EU och Kanada godkänna det.

 

Europaparlamentarikern Max Andersson (MP) var kritisk till beslutet men menar att avtalet fortfarande kan fällas på medlemsstatsnivå eller genom EU-domstolen.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

 

 

 

2017-02-13

Vilken EU-väg kommer Frankrike välja?

Inför franska presidentvalet i vår har Europaportalen gått igenom de fem främsta kandidaternas valprogram för EU. Beroende på vem som blir Frankrikes nya president kan det påverka EU-samarbetet.

 

Emmanuel Macron som är oberoende mittenpolitiker är den mest proeuropeiska kandidaten som vill att EU-länderna ska samarbeta mer och att det är tillsammans vi kan skydda oss mot globaliseringens risker.

 

Nationella frontens kandidat, Marine Le Pen, är mest EU-kritisk och ville ha en folkomröstning om det franska EU-medlemskapet samt att Frankrike ska lämna Schengen-samarbetet.

 

François Fillon som är högerns kandidat vill att nationalstaterna ska få styra som de vill och att EU ska fokusera på ett antal punkter så som gränser och immigration samt försvar och säkerhet.

 

Socialdemokraternas kandidat Benoît Hamon föreslår ett EU ska skrota handelsavtalen Ceta och TTIP, se till att samtliga medlemsländer tar emot asylsökande samt skriva av euroländernas statsskulder.

 

Vänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon var sist ut med att offentliggöra sin kandidatur. Mélenchon är i dagsläget EU-parlamentariker och enligt Europaportalen väntas Mélenchon bland annat vilja avbryta EU-kommissionens granskning av medlemsländernas budgetar samt devalvera euron.

 

Enligt de flesta opinionsundersökningar väntar Marine Le Pen vinna första omgången i april och i maj ställas mot Fillon eller Macron. I andra omgången i maj så ser det enligt undersökningarna ut som att Le Pen kommer att förlora med en klar marginal.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-02-09

Sverige ska åter ta emot asylsökande enligt fördelningssystemet

Sverige fick under 2015 ett undantag från fördelningssystemet av asylsökande som skulle omfördelas från Italien och Grekland. Detta på grund av att Sverige hade högst antal asylsökande per invånare. Migrationsverket har nu meddelat att Sverige under året kommer att återuppta omfördelningen och de räknar med att 3 700 asylsökande kommer att omfördelas från de ovannämnda länderna.

 

Sedan fördelningssystemet infördes har knappt 12 000 av de 98 255 asylsökande omfördelats. EU-kommissionens första vice ordförande, Frans Timmermans, är missnöjd med att en del av medlemsländernas mottagande och informerade nyligen om att kommissionen i mars kommer att överväga om de ska vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte uppfyller sina åtaganden.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-02-07

Toppmöte på Malta

I slutet på förra veckan höll EU:s stats- och regeringschefer ett informellt toppmöte på Malta. På mötet diskuterades bland annat hur EU ska hantera den nye amerikanske presidenten Donald Trump och hans utrikespolitik, migrationssamarbete med Libyen samt ett EU i flera hastigheter – där olika medlemsländer ska kunna gå olika snabbt fram gällande olika samarbeten på EU-nivå.

 

Flertalet regeringschefer gjorde uttalanden gällande framtida EU samarbeten med USA där bland annat statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade ämnet med att påpeka att EU även fortsättningsvis kommer att besluta gemensamt om dess framtida relationer med USA.

 

På mötet kom stats- och regeringscheferna även överens om ett uttalande i hur migrationen över Medelhavet från Libyen till Italien ska minska. Medlemsländerna ska bland annat utbilda och stödja Libyens kustbevakning för att hindra att personer ger sig ut på Medelhavet.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-02-06

Vem är vem ?

Efter val av nya talmannen Antonio Tajani har Europaparlamentet även valt ut 14 nya vice talmän samt fem kvestorer. Vice talmännen håller i debatter när talmannen ej kan närvara, Tajani kan även delegera uppgifter till dem. De fem kvestorerna är ansvariga för administrativa och finansiella frågor. Talmannen, vice talmännen och kvestorerna brukar kollektivt benämnas för byrån och de väljs för en period på två och ett halvt år.

 

Via den här länken kan du ta reda på vilka de tjugo medlemmarna i byrån är.

 

Bild: Europaparlamentet

 

 

2017-02-02

Överenskommelse kring roamingavgifter

Europaparlamentet kom under gårdagen överens om grossistpriserna, alltså hur mycket telefonbolagen ska betala varandra inför borttagandet av roamingavgifterna som helt ska vara borta till den 15 juni i år. Medlemsländerna har länge varit överens om att roamingavgifterna ska slopas men frågan har handlat mer varit hur mycket Europas telefonbolag ska få kräva av varandra för den trafik som utbyts. Oenigheten har varit geografisk där de nordliga medlemsländerna har velat se låga grossistpriser för att inte pressa upp priserna hemma medan södra Europa har velat få in så mycket som möjligt genom turistande mobilpratare. Med EU:s ordförande land i spetsen sattes även en maxavgift på mobiltelefonsamtal på 3,2 cent per minut medan kostnaden för sms kommer att ligga på 1 cent. EU-kommissionen kommer att se över grossistpriserna vartannat år och innan uppgörelsen är klar måste den godkännas av hela Europaparlamentet samt medlemsländerna.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på GP.

 

 

2017-02-01

Minskad demokrati i EU

Den brittiska affärstidningen The Economist har de senaste åren bedömt världens länder utifrån hur demokratiska de är. Ser man till medlemsländerna under en tioårsperiod så är den demokratiska utvecklingen nedåtgående med en minskning från 8,16 till 7,93 för den genomsnittliga poängen.

 

Det finns fyra kategorier: auktoritära regimer; hybridregimer; demokratier med anmärkningar; funktionella demokratier. EU, som helhet, har tidigare klassats som en ”funktionell demokrati” men i år har de hamnat under kategorin ”demokrati med anmärkning”. Sett till Sverige så har det även skett en försämring där men trots försämringen ses Sverige som EU:s mest demokratiska land enligt indexet. Sämst utveckling sett till hela Europa har skett i Ryssland, Ukraina och Makedonien. Det land som har stigit mest i indexet är Georgien medan det bland medlemsländerna är Storbritannien och Italien som har haft den mest positiva demokratiska förändringen de senaste tio åren.

 

Tryck här för att komma till The Economists resultat eller tryck här för att komma till Europaportalens artikel.

 

 

2017-01-31

Europahuset i Stockholm

Europahuset i Stockholm finns Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige under ett och samma tak. Där finns även ett informationscenter med material och en konferenslokal där det förs dialoger och arrangeras debatter om EU-relaterade ämnen.

 

Det finns även möjlighet att boka in ett studiebesök eller komma förbi för att få hjälp med informationssökning.

 

Många av föreläsningarna och seminarierna finns även tillgängliga online, antingen kan man se dem live eller vid ett senare tillfälle. Tryck här för att komma till länkar för tidigare websändningar.

Foto: Europaparlamentets informationskontor i Sverige

 

 

2017-01-30

Fråga Europaparlamentet

Om du vill veta mer om Europaparlamentet kan du kontakta Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP). Där kan du bland annat läsa medborgarnas frågor till Europaparlamentet 2016 och om hur parlamentet är organiserat. För att ställa en fråga får man först fylla i formulär med personuppgifter och sedan ställa sin fråga.

 

För att komma till Enheten för medborgarnas förfrågningar, tryck här.

 

 

2017-01-26

Brittiska parlamentet måste godkänna Storbrittaniens utträde ur EU

I tisdags slog högsta domstolen i Storbritannien fast att landets parlament först måste godkänna en utträdesansökan ur EU innan regeringen kan lämna in den. Det gäller EU-fördraget artikel 50 som är den utlösande mekanismen som gör det möjligt för ett medlemsland att lämna unionen.

Domstolen motiverar beslutet med att ett utträde ur EU påverkar brittiska lagar och därmed behövs parlamentets godkännande. Regeringen å sin sida har drivit linjen att ett godkännande från parlamentet ej behövs för att lämna in utträdesansökan. Enligt en talesperson för den brittiska regeringen ska utträdesansökan fortfarande lämnas in senast i mars som premiärminister Theresa May tidigare utlovat.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-01-23

Ansök om praktik på EU-kommissionen

Nu kan man söka betald praktikplats på EU-kommissionen, sista ansökningsdatum är den 31 januari kl. 12.00. Praktiken är på fem månader med start den 1 oktober på EU-kommissionen samt en del andra organ så som European External Action Service. Praktikanter som antas får ett månatligt bidrag på € 1,120 samt ersättning för resekostnader. Olycks- och sjukförsäkring finns också. Årligen ges runt 1,300 kandidater möjligheten att vara del i en internationell och multikulturell miljö som även är berikande för karriärmöjligheter i framtiden.

 

Du kan läsa mer om EU:s möjligheter på UHR:s hemsida.

 

 

2017-01-20

Erasmus+ 30 år

I år firar Erasmus+ 30 år. Erasmus+ är finansierat av EU-kommissionen och programmet främjar internationellt utbyte inom utbildning, ungdom samt idrott. Tanken, idag, bakom Erasmus+ är även att det ska fungera som ett verktyg där man genom att stärka tillväxten och sysselsättningen kan vända den socioekonomiska krisen samt främja social jämställdhet och integrering.

 

Under 2017 kommer Erasmus+ att uppmärksammas extra mycket med olika evenemang och andra aktiviteter. Tryck här för att komma till sidan för Erasmus+ 30 år, där kan man även anmäla sig till ett nyhetsbrev för att följa vad som kommer att ske under året.

 

 

2017-01-19

Ny talman vald till Europaparlamentet

Antonio Tajani har röstats fram som Europarlamentets nya talman. Italienska Tajani har förts fram av parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP och i fjärde, och sista, omröstningen stod det i tisdags klart att Tajani med 351 röster blir ny talman. Tajani har i ett citat på Europaportalen var tydligt med att han kommer att vara neutral och tjäna alla européer.

 

De flesta svenska EU-parlamentarikerna ser positivt på att samarbetet mellan EPP och socialdemokratiska S&D har avbrutits och att det istället blev ett val mellan blocken och inte en uppgörelse som det varit vid de senaste valen.

 

I och med valet av talman leds nu EU:s tre viktigaste institutioner av politiker från EPP-gruppen, det gäller Europeiska rådet, EU-kommissionen samt Europaparlamentet.

Foto: Frederick Florin/AP Photo

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-01-16

Utskott röstade för CETA

Europaparlamentets miljöutskott röstade i förra veckan för EU:s handelsavtal (CETA) med Kanada. I början av december röstade sysselsättningsutskottet mot handelsavtalet. Utskottet för internationella handelsfrågor, som ses som det viktigaste utskottet, röstar i frågan den 24 januari. Hela Europaparlamentet väntas ha tagit ställning till avtalet i februari och om parlamentet inte godkänner avtalet faller det.

 

Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-01-12

Fredssamtal om Cyperns framtid

Just nu pågår fredssamtal i FN:s högkvarter i Genève gällande Cyperns framtid. Enligt en artikel i Politico är Cypern närmare än på länge att lösa den 43 år långa konflikten mellan den grekiska och turkiska befolkningen.

Nicos Anastasiades, den grek-cypriotiska ledaren och internationellt erkände presidenten, och Mustafa Akıncı, president i den självutnämnde turkisk-cypriotiska staten, har förhandlat i mer än 18 månader kring en återförening. Under dagen ska även turkiska, brittiska, grekiska och EU tjänstemän anlända för att ta del av förhandlingarna. Innan dess ska Anastasiades och Akıncı ha tagit ett första steg i förhandlingarna genom att utbyta kartor som visar var varje sida är villiga att dra linjen mellan de två staterna, kartan kan senare komma att användas vid en återförening av landet.

Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images

 

Enligt en annan artikel i Politico kan det vid en återförening bli ett liknande styre som i Belgien med Vallonien och Flanders. En annan fråga som de två ledarna ej kommit överens om tidigare gäller ifall presidentskapet ska rotera mellan de två delarna, något som Anastasiades har varit emot men förväntas gå med på.

 

På bilden ses förre generalsekreterare för FN Ban Ki-moon, mitten, med turk-cypriotiska ledaren Mustafa Akıncı, vänster, och grek-cypriotiska presidenten Nicos Anastasiades i november 2016.

 

 

2017-01-11

Oettinger utfrågad av Europaparlamentet

Den tyske EU-kommissionären Günther Oettinger klarade utfrågningen av Europaparlamentet under måndagkvällen inför hans övertagande av arbetet med budget- och personalfrågor efter avgångna kommissionären Kristalina Georgieva. Oettinger har varit i blåsväder efter kontroversiella kommentarer och skämt om bland annat kineser, kvinnor och för att ha flugit med ett privatplan som tillhör en lobbyist utan att ha informerat kommissionen om detta.

Günther Oettinger | Emmanuel Dunand/AFP via Getty Images

 

Trots dessa kontroverser anses Oettinger har svarat bra på frågorna från parlamentarikerna och han bad även om ursäkt för sina uttalanden. Enligt Politico klarade Oettinger utfrågning bra och om han tillsätts så blir han den första västeuropéen som innehar posten sedan 2004.

 

 

2017-01-09

Malta - nytt ordförandeland

Från årsskiftet har Malta tagit över som nytt ordförandeland efter Slovakien. Länder har tillsammans med Nederländerna, som var ordförandeland under 2016 haft, ett partnerskap som även kallas ”ordförandetrion”. Trion bestämmer tillsammans långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda för vissa frågor som kommer att tas itu med under de 18 månaderna.

 

Den maltesiska socialdemokratiska regeringen har satt sex prioriteringar:

 • Migration (Fortsätta arbetet med ett nytt gemensamt asylsystem)
 • Inre marknaden (Bland annat avskaffa roamingavgiften, skydd för nätshoppare, energieffektivitet och arbete för 5G)
 • Säkerhet (terrorismbekämpning, yttre gränsskydd, EU-åklagare)
 • Social inkludering (Få in fler kvinnor på arbetsmarknaden, arbete mot könsrelaterat våld och ett toppmöte om HBTQ-frågor)
 • Grannskapspolitik (Bland annat bidra till fredsarbete i Libyen, Israel/Palestina, Syrien, Tunisien och Ukraina)
 • Maritima frågor (Frågor om gemensamt styre av hav)

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2017-01-04

Roamingavgifter inom EU, snart borttagna

Nu har nedräkningen börjat tills dess att roamingavgifterna inom EU tas bort. Från och med den 15 juni 2017 kommer personer som reser inom Europa att betala samma taxa som man gör hemma. Det betyder att du använder dig av samma abonemang och kostnaden för den som du har hemma, även när du befinner dig inom andra länder i EU.

Läs mer på senaste pressmeddelande från EU-kommissionen.

 

 

2017-01-02

European Civil Society Prize

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén delar varje år ut ett pris vid namn European Civil Society Prize vars syfte är att uppmuntra och belöna påtagliga framgångar och initiativ tagna av frivilliga organisationer och/ eller individer inom alla nivåer, europeisk, nationell, regional och lokal som bidrar till att marknadsföra europeisk identitet och integration. Priset delades för första gången ut 2006. Vinnaren av priset 2016 blev den ungerska frivilligorganisationen Artemisszió foundation som stödjer migranter och underlättar dess integration in i samhället. Organisationens ”building bridges programme” har hjälpt många flyktingar och migranter att känna sig som en del av det ungerska samhället.

 

Här kan du läsa mer om priset och om 2016 års vinnare.

 

 

2016-12-29

SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2017 att fokusera på åtta EU-frågor som de anser är särskilt viktiga för kommuner, landsting och regioner under året.

 

Målen är:

1.Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

2.Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer

3.Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

4.En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020

5.Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi

6.Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen

7.Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta

8.Statligt stöd och regionala flygplatser

 

Vill du veta mer om de olika målen? Tryck här för att komma till dokumentet med förslagen till de prioriterade EU-frågor från SKL.

 

 

2016-12-28

Galileo har lanserats

Den 15 december gick startskottet för Europas satellitnavigeringssystem Galileo som myndigheter, företag och allmänhet kan använda sig av. Galileo är en del av EU:s nya rymdstrategi som medlemsländerna tillsammans har byggt och utformat till världens mest noggranna satellitnavigeringssystem.

 

Olika tjänster så som stöd till räddningsinsatser, säkra tjänster åt offentliga myndigeter och exaktare navigering kommer att erbjudas kostnadsfritt genom Galileo i kombination med GPS (som drivs av USA:s militär). I dagsläget omfattas Galileo av 18 satelliter men den kompletta konstellationen ska omfatta 30 satelliter och förväntas vara färdig senast 2020. I dagsläget finns det en Galileosmarttelefon från BQ men andra tillverkare förväntas följa, så även inom bilindustrin där målet är att systemet ska finnas i alla nya fordonsmodeller som säljes i Europa senast 2018.

 

Tryck här för att läsa pressmeddelandet från EU-kommissionen.

 

Tryck här för att komma till Galileo-hemsidan.

 

 

2016-12-21

Flest i arbete någonsin

Under gårdagen presenterade sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen den årliga översikten över arbetsmarknaden. Översikten var positiv och visade på ett nytt rekord – aldrig tidigare har sysselsättningen varit så hög i EU med 232 miljoner i avlönat arbete. Även om arbetslösheten fortfarande är högre än innan finanskrisen 2008 räknar kommissionen med att EU:s mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent till år 2020 om sysselsättningsgrader fortsätter att öka.

 

Andelen långtidsarbetslösa är nästan dubbelt så många jämfört med 2008 men mellan medlemsländerna är skillnaderna stora med en ökning på en procent i Sverige medan Grekland hade en ökning på närmare 17 procent.

 

Översikten visar även att medlemsländerna lägger mindre av budgeten på arbetslöshetsstöd.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

Tryck här för att läsa översikten på engelska.

 

 

2016-12-20

Ny prioriteringslista för 2017

Inför 2017 har en ny prioriteringslista skrivits under av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU-parlamentets talman Martin Schulz och ministerrådets nuvarande ordförande och Slovakiens premiärminister Robert Fico.

 

De sex prioriteringarna för 2017 är:

 

1. Jobb, tillväxt och investeringar

2. Den sociala dimensionen

3. Säkerhetsfrågor

4. Migrationsfrågor

5. Digital inre marknad

6. Energiunionen och klimat

Foto: EU-kommissionen

 

Den svenska regeringens hjärtefråga om ändrade villkor för utstationerade arbetare fanns inte med på listan. Regeringen har inga kommentarer om detta medan arbetsmarknadens parter har kommenterat och menar att utstationeringsdirektivet, alltså EU-medborgare som arbetar tillfälligt i ett annat medlemsland, är en av de viktigaste frågorna för dem.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-12-19

I maj i år träffades 7 500 ungdomar i Europaparlamentet i Strasbourg för ett europeiskt ungdomsevent (EYE2016). Arrangemanget var fyllt med idéer, debatter och krav på förändringar gällande olika viktiga ämnen. Mottot för eventet var ”Together we can make a change”.

 

För att se till att idéerna togs tillvara såg en grupp unga reportrar till att sammanställa en rapport med 50 av de mest konkreta idéerna som delades in i fem teman på eventet. I rapporten kan man även läsa intervjuer med deltagare, Europaparlamentariker och talare. Tryck här för att läsa hela rapporten på engelska.

 

 

2016-12-16

Ansök om att bli skolambassadör för EU

Det är nu dags för lärare och skolledare att söka till nästa års utbildning för skolambassadör för EU 2017. Har du ett intresse av Europa och EU-frågor tycker vi att du ska söka!

 

En skolambassadör för EU ska inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Utbildningen genomförs av EU-kommissionen, Europaparlamentet, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet. Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan med en förhoppning om att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.

 

För att bli skolambassadör 2017 ska du vara lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för att utveckla eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen.

 

Sista ansökningsdag är den 21 december. För mer information, tryck här.

 

 

2016 års skolambassadörer för EU. Foto: EU-kommissionen

 

 

2016-12-14

Visumfrihet för georgiska medborgare till EU

Efter flera års förhandlingar har nu Europaparlamentet och Europeiska rådets förhandlare kommit överens om visumfrihet för georgiska medborgare. EU och Georgien påbörjade förhandlingarna 2015 och i slutet av 2015 kom EU-kommissionen fram till att Georgien hade uppfyllt de satta kraven.

 

Europaparlamentet släppte igår ett pressmeddelande gällande ämnet där detta framkom. Vad som kvarstår är att det ska bekräftas av representanter från medlemsstaterna och godkännas av utskottet för medborgerliga rättigheter samt parlamentet som helhet, detta kommer troligen att ske i januari. När ändringen är formellt godkänd innebär det att Georgiska medborgare kan besöka EU visumfritt i upp till 90 dagar under en 180-dagars period, så länge de har ett biometriskt pass. Visumfriheten gäller i Schengenländerna vilket inkluderar 22 medlemsländer (alla utom Irland, Storbritannien, Kroatien, Cypern, Rumänien och Bulgarien) samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

 

Tryck här för att läsa hela pressmeddelandet från Europaparlamentet.

 

 

2016-12-13

Avtal mellan Kuba och EU

SVT Nyheter beskriver i sin artikel hur ett avtal skrevs under mellan Kuba och EU. Avtalet godkändes nyligen av medlemsländerna och skrevs som sagt under vid en ceremoni i Bryssel under gårdagen. Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) var med på ceremonin och hon ställer sig positiv till avtalet och menar att avtalet om Kubas demokratiska riktning genom handelsavtal kan hjälpa Kuba i rätt riktning – mot ett demokratiskt land.

 

Svenska människorättsgruppen Civil Right Defenders är dock kritiska till avtalet och menar att EU genom avtalet istället stöttar den åldrande eliten i sitt genomföranade av ett generationsskifte vid makten. Wallström tror dock att denna typ av samarbete behövs just för att kunna sätta press på ett land, särskilt gällande mänskliga rättigheter.

 

På fotot syns Kubas utrikesminister Bruno Rodrigues Parrilla och EU:s utrikeschef Federica Mogherini.

 

Tryck här för att läsa mer om samarbetet på Europeiska utrikestjänstens (EEAS) hemsida.

 

 

Foto: EU

 

 

2016-12-12

Europaparlamentet och det fjärde järnvägspaketet

Europaparlamentet har genom det fjärde järnvägspaketet antagit en ny lagstiftning gällande gränsöverskridande järnvägstrafik. Den är avsedd att få bort problemen samt förbättra järnvägstrafiken för alla som reser inom Europa. Genom en förbättrad gränsöverskridande järnvägstrafik vill Europaparlamentet bland annat erbjuda förbättrad servicenivå, bättre priser, förbättrad frekvens, punktlighet, komfort, öka höghastighetspassagerartrafiken och stödja miljöfördelarna med tågtrafik. De vill även få fram en gemensam integrerad biljett för resor till alla EU-destinationer.

 

Nyfiken på hur nöjda EU-medborgarna är med järnvägstrafiken i respektive land? Tryck här för att ta del av Eurobaromometerns undersökning.

 

Video: Europarltv

 

 

2016-12-07

Den europeiska solidaritetskåren har lanserats

Idag lanserades den europeiska solidaritetskåren som är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.

 

Du har möjlighet att anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30. Alla ungdomar är välkomna att anmäla sig här, oavsett tidigare erfarenhet: platserna är öppna för ett brett urval profiler. Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.

 

När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. I utbyte får du färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när du söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

 

För mer info om solidaritetskåren tryck här.

 

 

 

Foto: EU-kommissionen

 

 

2016-12-06

Circular Ocean vinner RegioStars 2016 Public Choice Award

Med ökade nivåer av marint avfall, speciellt i Nordsjön finns projektet Circular Ocean, ett projektet som ska fungera som en katalysator som ska motivera och göra det möjligt för mer avlägsna samhällen att utveckla hållbar och miljövänlig affärsmöjligheter.

 

För att hitta nya innovativa och hållbara lösningar gällande marint plastavfall finns projektet för att inspirera företag och entreprenörer att hitta möjligheter med till exempel övergivna fiskenät och rep i regionen Northern Periphery and Artic (NPA). NPA är ett samarbete mellan nio regioner och länder: Grönland, Norge, Svalbard, Island, Färöarna, Skottland, Nordirland, Irland och Sverige.

 

I oktober vann projektet RegioStars 2016 Public Choice Award. Ett av huvudmålen med priset är att identifiera bra exempel inom regional utveckling och att uppmärksamma originella och innovativa projekt som skulle kunna vara attraktiva och inspirerande för andra regioner.

 

Tryck här för att läsa mer om RegioStars priset.

 

Tryck här för att komma till Circular Oceans hemsida.

 

 

2016-12-05

De gröna vann i Österrike

Efter ett beslut i författningsdomstolen var det under gårdagen omval i Österrike, i vilket de grönas kandidat Alexander Van der Bellen vann mot högerpopulistiska FPÖ:s kandidat Norbert Hofer. Van der Bellen fick 51.7 procent av rösterna och mer än 100,000 fler röster (under valet i maj vann han med 31,000 röster). Van der Bellens vann de flesta rösterna i och runt städerna Wien, Graz och Salzburg medan Hofer hade majoriteten av rösterna på landsbygden.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.

 

 

2016-12-05

Premiärminister Renzi avgår efter omröstning

Den italienska omröstningen om en förändring i landets författning vann ej i valet under gårdagen. De preliminära siffrorna visar på en vinst till nejsidan med nästan 60 procent och 17 av de 20 regionerna. Matteo Renzi hade innan valet gått ut med att han skulle avgå om ja-sidan ej vann valet och under gårdagen gick han efter resultatet ut med att han kommer att avgå. Hans avgång var inte något som nej-supporters inom hans eget parti hade krävt utan de anser att det var ett misstag att han ens hade föreslagit det.

 

Femstjärnerörelsen har tidigare krävt en omröstning om Italiens medlemskap i eurozonen och att de ska omförhandla landets statsskulder, enligt opinionsundersökningar är dock inte italienarna intresserade av att rösta för att lämna euron.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.

 

 

 

 

 

Foto: EPA/Gregor Fischer

 

 

2016-12-01

Två viktiga val till helgen

Till helgen sker två viktiga val i Europa: Österrikarna går till vallokalerna för att utse en ny president och italienarna folkomröstar om en förändring av landets författning som ska göra det lättare att styra landet genom att minska makten hos senaten i parlamentet. Den italienska premiärministern, Matteo Renzi, har gått ut med att han kommer avgå om det blir ett nej i omröstningen något som populistiska Femstjärnerörelsen använder genom att uppmana folk att rösta nej för att tvinga bort Renzi.

 

Under söndagen röster även Österrike för att utse en ny president, detta efter ett beslut i författningsdomstolen som dömde ut det jämna presidentvalet i maj på grund av oegentligheter vid rösträkningen. I maj vann de grönas kandidat Alexander Van der Bellen med 31 000 rösters marginal mot högerpopulistiska FPÖ:s kandidat Norbert Hofer, enligt opinionsundersökningar kommer det även denna gång att vara ett jämt val mellan de två kandidaterna.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-28

Schulz lämnar Bryssel

Europaparlamentets talman, Martin Schulz, har meddelat att han inte kommer att kandidera till en tredje mandatperiod som talman i EU-parlamentet. Socialdemokratiske Schulz kommer istället att kandidera i tyska förbundsdagsvalet. Mandatperioden löper ut i mitten av januari nästa år. Spekulationer har förekommit om att Schulz ska bli socialdemokratiska SPD:s kandidat till posten som förbundskansler eller kandidat till att bli ny utrikesminister.

 

Schulz har suttit två mandatperioder på posten som talman, vilket aldrig har hänt tidigare. Då den kristdemokratiska och konservativa partigruppen EPP är den största gruppen i parlamentet antas nästa talman komma från den gruppen även om det från den socialdemokratiska S&D-gruppen anser att den politiska dynamiken i EU-institutionerna behöver ändras då även kommissionen och Europeiska rådet idag leds av högerpolitikerna Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-24

Svenskar har högt förtroende för media

I en ny undersökning gjord av Europabarometern tillfrågades 27 768 personer i de 27 EU-länderna om hur pålitlig de anser att informationen som landets medier tillhandahåller är. Finland var det land som hade störst tillit för vad landets medier rapporterade med 88 procent, Sverige och Danmark hamnade på andra plats med 77 procent av de tillfrågade som ansåg att informationen var pålitlig. Grekland och Frankrike var de länder hade lägst förtroende för medierna.

 

Gällande frågan om de tillfrågade ansåg att informationen var fri från politiskt tryck så såg det inte lika positivt ut. Finland låg högst upp även där men med 65 procent, Nederländerna och Sverige låg på andra plats med 55 procent. Även här var Frankrike och Grekland i botten med 16 respektive 9 procent positiva svar.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-22

Avgift för inresa i EU

I ett led för att öka säkerheten gällande inresa i EU har EU-kommissionen föreslagit ett system som liknar det i EU där medborgare utan visumtvång måste registrera sig och betala en avgift innan inresa i ett Schengenland. EU-kommissionär Frans Timmerman sade på onsdagen att det ska vara billigt, kosta fem euro, och att proceduren ska vara enkel och gälla i fem år.

 

Syftet med registreringen är för att skydda EU:s gränser och dess medborgare genom att kunna varna för misstänkta kriminella och ekonomiska migranter som vill resa till Schengenländerna. En av orsakerna till att förslaget kommer nu är att medborgare i Turkiet, Ukraina och Georgien i framtiden kommer att kunna resa visumfritt till Schengen. Personer från andra EU-länder som inte ingår i Schengenområdet ska inte behöva registrera sig men enligt inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos kan britterna komma att behöva registrera sig när landet lämnat EU.

 

Det europeiska rese- och tillståndssystemet som går under namnet Etias kommer att länkas samman med de andra gränssystemen så som Europol och fingeravtrycksdatabasen Eurodac. Systemet beräknas kosta två miljarder kronor för att starta upp och ha en årlig driftskostnad på 840 miljoner kronor. Enligt kommissionen ska kostnaderna helt finiasieras av avgiften på fem euro. Det förväntas ta minst tre år innan systemet är på plats. Det reser årligen runt 30 miljoner personer från länder som saknas visumtvång in i Schengenområdet.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-21

Känner du igen Sveriges Europaparlamentariker?

Sifo har på Europaportalens räkning gjort en undersökning för att se hur väl svenskar kände igen toppnamnen för de nio svenska partierna i EU-parlamentet. Kristdemokraternas Lars Adaktusson var den som flest kände igen, hela 55 procent av de tillfrågade lyckades pricka in hans för- eller efternamn. Minst kända var Miljöpartiets Bodil Valero och Vänsterpartiets Malin Björk som färre än fyra procent kände igen.

 

Europaportalen frågade även i undersökningen om vilket av toppnamnen som de tillfrågade ansåg företrädde Sverige bäst i EU, även där hamnade Lars Adaktusson i topp men Socialdemokraternas Marita Ulvskog låg nära. Av de tillfrågade männen var Moderaternas Gunnar Hökmark populärast och bland kvinnorna var Lars Adakutsson populärast.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

 

 

2016-11-17

EU-kommissionen uppmanar till ökad investering i euroländerna

När EU-kommissionen presenterade sitt stora ekonomiska höstpaket under gårdagen riktade de framförallt in sig på euroländerna och uppmanade dem till större investeringar än de själva planerat för. Under nästa år vill kommissionen att euroområdet ska göra investeringar på upp till 0,5 procent av BNP, mer än vad euroländerna själva avser spendera i sina budgetutkast.

 

Kommissionen varnar samtidigt åtta euroländer som under nästa år riskerar att bryta mot budgetreglerna, det är Spanien, Portgual, Belgien, Italien, Cyperna, Litauen, Slovenien och Finland. Grekland ingår ej i granskningen då landet redan ingår i ett separat övervakningsprogram efter de krislån de tvingats ta.

 

Förslagen framtagna av kommissionen kommer att börja debatteras av medlemsländernas finansministrar i början av december.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-16

Europaparlamentet ser över transfett i maten

Varje år dör 666,000 personer i EU på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Europaparlamentet ger därför EU-kommissionen två år på sig att se över lagstiftningen och ta itu med farligt kolesterol genom att sätta en gräns för transfett i livsmedel. Se videon för att lära dig mer om transfett och vad Europaparlamentet anser behöver göras. Tryck här för att läsa mer på EuroparlTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-11-15

EU:s försvarsministrar överens om ett fördjupat försvarssamarbete

Den 14-15 november möts utrikesrådet för att diskutera utrikes- och försvarsfrågor. Under gårdagens möte beslutade EU:s försvarsministrar för att fortsätta arbeta vidare med ett fördjupat försvarssamarbete. I dagsläget handlar det bland annat om att införa ett samordningskontor för internationella insatser, till exempel kan det handla om stöd till militära aktioner i Afrika eller cyberhot.

 

Tryck här för att läsa Jan Anderssons artikeln på Sveriges Radio.

 

 

2016-11-11

Gränskontrollerna förlängs

Enligt Dagens Nyheter gav EU:s ministerråd idag klartecken till en tre månaders förlängning av regeringens förslag. Utöver Sverige är det Danmark, Tyskland, Österrike och Norge som berörs av beslutet. De svenska gränskontrollerna finns vid Öresundsbron och i hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Göteborg.

 

I snitt passerar omkring 400 000 personer gränsövergångarna och av dessa kontrolleras 40-95 procent. Under månaderna augusti, september och oktober avvisades 425 personer och 78 personer ansökte om asyl i samband med passkontrollen.

 

 

2016-11-08

Ungern röstade nej till revidering av författning

Idag, tisdag, röstades det i det Ungerska parlamentet nej till förslaget om en revidering av landets författning. Förslaget kom efter att Ungern hade en folkomröstning där 98 procent av de som röstade sade nej till att ta emot asylsökande genom EU:s omfördelningssystem. På grund av att valdeltagandet var under 50 procent ogiltligförklarades folkomröstningen. Premiärminister Viktor Orbán lovade då att resultatet skulle skrivas in i författningen fastän det ogiltligförklarades. I förslaget stod det att "Ingen utländsk befolkning kan placeras i Ungern".

 

Det fattades två röster vid dagens omröstning för att förslaget skulle nå upp till kravet på minst två tredjedelars majoritet. Förslaget hade fått tillräckligt med röster om det högerextrema partiet Jobbik hade fått igenom sitt krav på rika utlänningar kan köpa sig till ett uppehållstillstånd i Ungern skrotades men Orbán gick ej med på det kravet.

 

Det har under de senaste fem åren beviljats sex ändringar i grundlagen i Ungern.

Bild: EU-kommissionen

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-07

Viktiga val i Europa under nästa år

Under nästa år går två av EU:s största länder, både politiskt och ekonomiskt, Frankrike och Tyskland till val. Frankrike är först ut med att välja ny president med primärval för högerns presidentkandidat i november och primärval för vänsterns presidentkandidat i januari. Den 23 april avgörs första omgången av det franska presidentvalet, om inget av partierna får över 50 procent av rösterna så går de två största partierna vidare till en andra omgång den 7 maj. Enligt flertal opinionsundersökningar pekar det på att det blir Nationella frontens Marine Le Pen och högerns kandidat som kommer att gå vidare till valets andra och avgörande omgång.

 

Senare under hösten är det Tysklands tur att gå till valurnorna, opinionsläget i Tyskland idag visar på att en fortsatt bred koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna. Dock har stödet för förbundskansler Angela Merkels kristdemokraterna minskat från 40 procent vid förra valet 2013 till runt 30 procent i opinionsundersökningarna i dagsläget.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-11-03

Domen: Brexit måste gå genom parlamentet

Idag, torsdag, kom domen från en brittisk domstol som underkänner regeringens beslut om att de ska kunna lämna in utträdesansökan ur EU utan omröstning i landets parlament.

 

Klagande menade att Theresa May och regeringen inte har rätt att sätta igång utträdet med Artikel 50 utan att det först röstas om det i parlamentet. Klagandes advokater argumenterade för att det är fallet då brittiska medborgare har vissa rättigheter som EU-medborgare, vilka tilldelades dem av parlamentet 1972 och därför att det endast parlamentet som kan ta bort dessa rättigheter.

 

Regeringen å sin sida argumenterade för att de har rätt att åberopa Artikel 50 utan parlamentet genom dess kungliga privilegium. Domarna höll dock med den klagande sidan och argumenterade för att parlamentet är suverän och har rätt att sätta och ta bort lagar och att regeringen inte kan utnyttja sina privilegium och köra över parlamentet och lagar satta av dem.

 

Regeringen har redan gått ut med att de kommer överklaga domen och högsta domstolen har planerat in detta till början på december, då kommer alla elva domarna i högsta domstolen medverka - något som aldrig hänt tidigare.

 

Tryck här för att läsa mer om domen på Europaportalen eller här för att läsa mer på Politico.

 

 

2016-11-02

Sacharovpriset 2016

Nadia Murad Basee och Lamiya Aji Bashar är mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2016. Båda kvinnorna tillhör den religösa gruppen yazidier i Irak och de har utsatts för sexuellt slaveri och andra grymheter av Islamiska staten (IS).

 

Murad är nu talesperson för kvinnor som fallit offer för IS sexuella våld. Vidare kämpar hon även för att folkmordet på yazidierna ska erkännas.

 

Aji Bashar agerar även hon som talesperson för den yazidiska folkgruppen samt hjälper kvinnor och barn som fallit offer för IS. Aji Bashar skadades allvarligt när hon flydde från Irak men skickades till Tyskland där hon fick vård för sina skador.

 

Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988. Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.

 

För att läsa mer om Murad och Aji Bashar och deras historia, tryck här.

 

 

2016-11-01

Ny sammanställning av hur integrerade invandrare är i EU

I Eurostats sammanställning över universitetsutbildning samt sysselsättningsgrad som släpptes i förra veckan visas statistiken utifrån andelen infödda, första och andra generationens invandrare mellan 25-54 år. Även om första generationens invandrare har en högre andel med universitetsutbildning så är ändå sysselsättningsgraden längre än bland andra generationens invandrare (som till och med har en högre sysselsättningsgrad än infödda).

 

I Sverige så ser statistiken något annorlunda ut med högst grad universitetsutbildade bland första generationens invandrare (43,7 %) jämfört med andra generationen (39,5 %) och infödda (42 %). Även när det gäller sysselsättningsgrad så skiljer sig Sverige åt från EU med en sysselsättningsgrad bland infödda på 89 %, andra generationens invandrare ligger på 86,9 % och första generationens invandrare på 73,4 %. Skillnaden mellan sysselsättningsgrad bland första generationens invandrare och infödda i Sverige är alltså på ca 15 % jämfört med EU-snittet på lite under 10 %.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen eller här för att läsa Eurostats sammanställning.

 

Källa: Eurostat Grafik: Europaportalen

 

 

2016-10-28

Dödläget för Ceta-förhandlingen är bruten

Igår, torsdag, kom de belgiska ledarna överens om en lösning för EU:s handelsavtal med Kanada. Kompromissen måste dock först skickas för godkännande i regionsparlamentet i Belgien och till EU-ambassadörer för överseende. I kompromissen ingår bland annat att Belgien ska låta EU-domstolen granska om det nya investeringsskyddet ICS är förenligt med EU-rätt.

 

Det har inte satts något nytt datum för ett eventuellt toppmöte mellan EU och Kanada men det diskuteras om att det kan ske redan imorgon, lördag.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-10-27

EU-kommissionens förslag för 2017

I tisdags lanserade EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2017 med förslag för nästa år samt i vilken riktning unionen ska röra sig. Kommissionen har lovat att komma med 21 centrala initiativ under nästa år, bland annat gällande cirkulär ekonomi, ett lagpaket för inre marknad samt ungdomsinitiativet som ska skapa en europeisk solidaritetskår. Kommissionen har för 2017 kommit med två färre förslag jämfört med 2015 och 2016. Detta kan jämföras med förra kommissionen under dåvarande ordförande José Manuel Barroso, då lanserades det i genomsnitt 130 förslag per år.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen där du även kan ta del av samtliga 21 förslag för 2017 från EU-kommissionen.

 

Tryck här för att läsa EU-kommissionens representation i Sveriges sammmanfattning av arbetsprogrammet.

 

 

2016-10-25

Ett år senare: omfördelningen av asylsökande

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) arbetar med att stötta Italien och Grekland genom att se till att EU:s omfördelningsprogram av asylsökande implementeras. Detta görs bland annat genom stöd med kunnig personal och genom att de ser över hela omfördelningsprocessen. Den 9 oktober 2015 omfördelades de första asylsökande mellan Italien och Sverige och sedan dess har cirka 6 000 asylsökande omfördelats i hela EU.

 

Kartan till höger visar på antalet asylsökande som har omfördelats sedan den 7 oktober 2016. Genom att trycka här kan ni även komma till EASO:s hemsida som har en interaktiv karta där man kan följa och se hur många asylsökande varje medlemsland tagit emot genom programmet.

 

 

2016-10-24

Fototävlingen #ThisIsMy5

Den 13 oktober fyllde Europaparlamentets besökscenter fem år och för att fira har de startat fototävlingen #ThisIsMy5 på Europaparlamentets instagramkonto.

 

Tävlingen går ut på att du ska dela med dig av dina fem - till exempel fem prioriteringar, fem önskningar. Det är upp till dig! De bästa fotona kommer att ställas ut inne på besökscentret och vinnarna bjuds in till att besöka centret under deras "the Museum Night Fever" den 11 mars 2017.

 

För att kunna delta i tävlingen måste man bo i ett EU-land, vara över 18 år, ha upphovsrätt över fotot samt vara redo att resa mellan 10-11 mars 2017. Fotona ska läggas ut på Instagram med hashtaggen #ThisIsMy5 före den 31 januari 2017. Glöm inte att tagga @europeanparliament.

 

Läs mer på Europaparlamentets hemsida eller på Europaparlamentets instagramkonto.

 

 

2016-10-21

Ceta forsatt hotat av Vallonien

Den Vallonska regionregeringen med ministerpresidenten Paul Magnette i spetsen kan sätta stopp för det kanadensiska handesavtalet (Ceta) som EU har förhandlat om i sju år. Den belgiske premiärministern Charles Michel har under natten till fredagen förhandlat med Kanadas premiärminister Justin Trudeau men sa på väg till EU-toppmötet idag att han inte känner någon tillförsikt då han tror att det kommer bli svårt att övertala den vallonska regeringen att ändra sin ståndpunkt.

 

Charles Michel och Paul Magnette. Foto: Stephanie Lecoq/EPA

 

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) kommenterade händelseutvecklingen och sade att hon anser att den vallonska regeringen fått försäkringar om att det som de är oroliga för saknar grund. Det gäller bland annat investeringsskyddet och skiljedomstolar.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-10-19

Glöggen är inte hotad

I förra veckan kunde man i en rad medier läsa om att ett EU-beslut innebär att man inte längre får kalla vinglögg för glögg längre utan att det endast får kallas glögg om det innehåller smaksatta råvaror från druvor. Detta avvisar EU-kommissionens Sverigekontor och de tillägger att reglerna inte har ändrats gällande detta sedan Sverige gick med i EU. Alltså behöver inte oroa oss för att julen ska vara hotad!

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-10-13

Sverige vill kunna fortsätta forma sin asylpolitik

Idag inleds diskussionerna mellan medlemsländerna kring en gemensam asylpolitik. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) sade i ett möte i fredags att han anser det viktigt att länder ska ha möjlighet att ha en generösare asylpolitik vid behov. Johansson menar dock att förordningen är viktig just för att se till att inga länder kan komma undan från att ta emot flyktingar. Förhandlingarna kring ny asyl- och migrationspolitik förväntas vara klar någon gång i slutet på nästa år.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-10-12

Stor förlust för EU när kvinnor inte arbetar

Enligt Europaportalen så skulle EU-länderna göra en vinst på 3,6 biljoner kronor per år om lika stor andel män som kvinnor arbetade. Sverige är det land i EU som har högst andel kvinnor i sysselsättningsgrad med drygt 78 procents sysselsättningsgrad. Om Sverige hade haft lika hög sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män så skulle landet få in 57 miljarder kronor per år. Det land där kvinnor har lägst sysselsättningsgrad är Grekland med 46 procent.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-10-11

EU-pris för kvinnliga innovatörer 2017

EU-kommissionen tar nu emot nomineringar för fjärde omgången av priset för kvinnliga innovatörer. Med priset vill EU-kommissionen ge ett allmänt erkännande till kvinnliga entreprenörer, första pris är €100 000, andra pris €50 000 och tredje pris är €30 000. För 2017 har de även lagt till ett pris på €20 000 för kvinnliga entreprenörer under 30 år.

 

För att läsa mer om hur man ansöker eller nominerar någon, tryck här.

 

 

 

2016-10-06

EU-utbildning i Lysekil

Den 31 januari överlämnades den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” till regeringen. Den visade en dyster bild av kunskapsläget om EU bland medborgare, men även bland kunskapsspridare såsom tjänstemän, statsvetare och lokalpolitiker. Europa Direkt Fyrbodal vill tillsammans med Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation, vända trenden och se till alla som arbetar med utbildning, politiker samt tjänstemän i Fyrbodal får möjlighet att lära sig allt de behöver för att kunna sprida kunskap om EU.

 

Tid, plats och anmälan: Måndagen den 31 oktober, kl. 08:30-16:15 Gullmarsgymnasiet, Lysekil. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch, vi ber er därför att anmäla er till europadirekt@amal.se samt ange ev. allergier till lunchen senast den 17 oktober. Glöm ej att anmäla vilken workshop ni vill delta i.

 

Programmet innehåller bland annat presentationer från representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen samt Universitets- och Högskolerådet. Journalisterna Rolf Gustavsson och Jan Andersson kommer även de att delta och diskutera EU:s framtid utifrån ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.

 

För att ta del av programmet, tryck här. För inbjudan i pdf-format, tryck här.

 

Har du frågor, kontakta oss gärna i så fall!

 

 

2016-10-05

EU ratificerar Parisavtalet

Igår, 4/10 godkände Europaparlamentet EU:s ratificering av Parisavtalet, det gjordes inför kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och klimatmötets ordförande Ségolène Royal.

 

I och med att EU nu har ratificerat avtalet innebär det att avtalet kan träda i kraft då det har krävts att minst 55 parter har ratificerat avtalet, samt att de ska stå för minst 55 procent av de globala utsläppen. EU står för runt 12 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Nästa steg blir att rådet formellt antar Europaparlamentets beslut samt att medlemsländerna ratificerar Parisavtalet var för sig, utifrån deras parlamentariska processer.

 

Tryck här för att läsa EU-kommissionens pressmeddelande.

Foto: Jean-Francois Badias/AP

 

 

2016-10-04

App tar upp striden mot invasiva arter i EU

MYGEOSS är ett projekt startat av EU-kommission under 2015-2016 som ska utveckla GEOSS-baserade (Global Earth Observation System of Systems) smarta appar som ska informera EU-medborgare om förändringar som påverkar den lokala miljön. Appen Invasive Alien Species Europe är utvecklad av Joint Research Centre (JRC) av den Europeiska kommissionen.

 

Syftet med appen är bland annat att användare ska kunna registrera upptäckten av invasiva arter med mobilernas GPS system samt kamera, informera allmänheten om vissa invasiva arter samt att uppmärksamma allmänheten om de problem som invasiva arter tillför den lokala miljön i Europa.

 

Tryck här för att läsa mer om appen.

Tryck här för att ladda ner appen för Android och här för att ladda ner för iOS.

 

 

2016-09-29

Indikationer för slutet på gränskontroller

Enligt en artikel i Dagens Nyheter, av Annika Ström Melin, så kan de gränskontroller som godkänts av EU-kommissionen komma att upphöra då länderna endast får ha kvar kontrollerna fram till den 12 november, om inget nytt beslut fattas.

 

Under en presskonferens i onsdags kom det fram av EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos att kommissionens mål är att Schengensamarbetet ska fungera normalt så snart det går. För närvarande finns det gränskontroller i Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Tyskland men Avramopoulos menar att i och med att flyktingströmmarna har minskat samt att den gemensamma kust- och gränsbevakning snart fungerar så kan behovet med gränskontroller inte längre finnas, i samma utsträckning. Sverige har inte tagit ställning till om de vill förlänga gränskontrollerna medan Danmark redan gått ut med att de kommer att argumentera för att kontrollerna ska behållas.

 

Avramopoulos kommenterade även de 160.000 asylsökande som man för ett år sedan beslutade skulle fördelas från Italien och Grekland till andra EU-länder. Av de 160.000 har endast 5.651 asylsökande omfördelats och Danmark, Ungern, Polen och Storbrittanien har inte tagit emot en enda av dessa. EU-kommissionärer kommenterade detta under presskonferensen i onsdags med att säga att "Solidaritet är ett lagligt ansvar för alla EU-länder" vilket skulle kunna tolkas som att han kan tänka sig att dra EU-länder som vägrar ta emot asylsökande inför rätta.

 

För att läsa hela artikeln på Dagen Nyheter, tryck här.

 

 

2016-09-27

EU lanserar nytt biståndsprogram

Cyperns EU-kommissionär Christos Stylianides som ansvarar för humanitärt bistånd och krishantering lanserade igår EU:s nya humanitära biståndsprogram "The Emergency Social Safety Net (ESSN) vilket till första kvartalet under 2017 kommer att ha nått en miljon flyktingar i Turkiet genom ett elektroniskt betalkort med månatligt bistånd. Pengarna kommer att börja betalas ut i oktober och ska gå till mat, boende och utbildning. Flyktingarna bestämmer själv hur de vill använda och fördela biståndet. Programmet har arbetats fram tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP) samt turkiska röda halvmånen vilka även kommer att hjälpa till att implementera programmet.

 

Utöver ESSN som är finasierat av EU och dess medlemsländer inom EU:s Turkietavtal på € 3 miljarder finansierar EU även andra humanitära projekt i Turkiet för € 164 miljoner.

 

Tryck här för att läsa om Stylianides tal i Ankara från gårdagen på EU-kommissionens hemsida för humanitärt bistånd och civilskydd.

 

 

2016-09-26

Europeiska språkdagen

Den 26 september firas Europeiska språkdagen, den har firats sedan 2001 på initiativ av Europarådet i Strasbourg. På hemsidan för Europeiska språkdagen kan man ta del av spel, information om olika språk och även självvärdera sina språkkunskaper.

 

På Karlbergsgymnasiet i Åmål hade vi idag en språk-picknick samt en föreläsning med Fredrik Lindström på temat "Världens dåligaste språk".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-23

Europass har fått ny design

Europass har förnyat och förbättrat sin hemsida. Den förbättrade navigeringen gör det enklare att ta del av den mest populära informationen på sidan, vilken sköts av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop). Hemsidan är tillgänglig på 27 språk.

 

Europass är en portfolio med fem dokument som hjälper till så att dina färdigheter och kvalifikationer blir tydliga och lätta att förstå i Europa. Två av dokumenten kommer du själv åt, det är meritförteckning och språkpass. Tre dokument utfärdas av utbildnings- och undervisningsmyndigheter, det gäller europass-mobilitet, tillägget i slutbetyget och bilagan till examensbevis.

 

 

2016-09-20

Ann Linde om handelsavtalet med Kanada

EU- och handelsminister Ann Linde (S) beskyller motståndarna av handelsavtalet med Kanada (Ceta) för att ljuga om vad avtalet innebär. Motståndet mot Ceta har ökat i och med att handelsavtalet TTIP med USA har stött på motstånd i ett antal medlemsländer.

 

I förra veckan skrev till exempel EU-parlamentariken Max Andersson (MP) en debattartikeln i SvD där han debatterade för att EU:s handelsavtal med Kanada måste stoppas. Under en debatt i Europahuset i Stockholm gick Linde hårt åt motståndarna av Ceta och menade att kritikerna sprider lögner som att det bara är ett avtal för storföretag. Linde menar att det nya avtalet är mer fördelaktigt än det gamla när det till exempel gäller arbetstagares rättigheter, djurrätt och människors hälsa.

 

Ceta-avtalet förhandlades klart 2014 och EU-kommissionen har som mål att skriva under avtalet med Kanada 27 oktober men för att det ska kunna ske måste medlemsländernas alla handelsministrar ge sitt godkännande på ett ministerrådsmöte 18 oktober. Avtalet kommer därefter gälla provisoriskt tills alla nationella parlament i EU och Kanda ratificerat det.

 

Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.

Tryck här för att läsa Max Anderssons debattartikel i SvD.

 

 

2016-09-19

YouTube intervju med Juncker

Efter Junckers tal inför Europaparlamentet fick tre europeiska bloggare chansen att intervjua Eu-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker live på YouTube/EuTube. De tre unga videobloggarna är Laetitia Birbies från Frankrike, Jonas Ems från Tyskland och Lukasz Jakobiak från Polen. De är alla väldigt aktiva på sociala medier och är opinionsbildare gällande sina tankar om framtidens Europa.

 

För att se intervjun, tryck på videon till höger eller här.

 

 

2016-09-15

Junckers förslag under sitt linjetal

Under gårdagen höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. Juncker menade att EU står inför en existensiell kris och att det aldrig tidigare varit en så stor splittring mellan medlemsländerna. I talet gav Juncker bland annat förslag till åtgärder inom digitalisering, jobb, investeringar, migration och gränser, ekonomi och försvar och utrikes. Mer specifikt gäller det till exempel förslag om gratis wifi i storstadsregioner till 2020, lika lön för lika arbete, en investeringsplan för Afrika och EU:s grannskap för att motverka migration samt ett gemensamt försvarshögkvarter.

 

Imorgon, fredag, möts de 27 stats- och regeringscheferna och även deras möte kommer att påverka EU:s riktning. Juncker gav även stats- och regeringscheferna i uppgift att till mötet ha tänkt ut tre anledningar till varför EU behövs.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-09-14

Europe's most wanted

Genom att gå samman har de europeiska mydingheterna för rättsväsendet hemsidan EUmostwanted.eu där allmänheten kan hjälpa polisen med tips för att hitta europas mest eftersökta kriminella. Hemsidan lanserades av European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), ett nätverk med poliser från EU:s medlemsländer, med stöd av Europol. Hemsidan sköts av nationella ENFAST administratörer som laddar upp bilder och information om rymlingar, internationellt efterlysta kriminella som har dömts eller är misstänkta som de sedan kan få tips från allmänheten ifrån.

Bild: EU-kommissionen

 

 

2016-09-12

Tillståndet i unionen 2016

På onsdag den 14 september kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att hålla sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet.

 

Under detta tal sammanfattar Juncker årets arbete samt gå igenom prioriteringarna för nästa år och hur kommissionen planerar att hantera de största utmaningarna i EU. Efter talet äger en plenardebatt rum och allt detta är i enlighet med Lissabonfördraget för att förbereda kommissionens arbetsprogram för nästkommande år.

 

För att se talet live den 14 speptember kl 09:00, tryck här.

 

 

2016-09-07

Förlorade momsintäkter

Under 2014 beräknades momskapet, alltså intäkterna från moms och de faktiska intäkterna, och skillnaden däremellan uppgå till 1 530 miljarder kronor. Detta kan jämföras med Sveriges statsbudget som ligger på runt 900 miljarder kronor för ett år. Sverige hade minst momsgap med drygt en procent och Rumänien hade det största gapet på 38 procent medan genomsnittet i EU låg på 14 procent.

 

Orsaken till momsgapet kan bero på flera faktorer så som bedrägeri, skatteflykt, företagskonkurs, företag på obestånd och dålig förvaltning.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

Grafik: Europaportalen

 

 

2016-09-06

Svårigheterna med Brexit

Enligt en artikel på Europaportalen sa Storbritanniens premiärminister Theresa May i en intervju i förra veckan att hon är medveten om att Brexit kan innebära svåra tider för Storbritannien. Vidare informerade May om att det inte kommer att utlysas någon ny EU-omröstning eller nyval innan nästa ordinarie parlamentsval 2020. Storbritanninens utträdesansökan kommer inte att skickas in i år.

 

Vidare går det att läsa i en annan artikel på Europaportalen om hur Brexitministern David Davis blev utbuad vid sitt första framträdande i underhuset under gårdagen. Davis sa under gårdagen bland annat att Storbritannien inte behöver vara medlem av EU:s inre marknad utan att det räcker att de får tillgång till den då han anser att det är osannolikt att Storbritannien kommer att vilja vara medlem om det betyder att de kommer behöva vara del av den fria rörlighetens alla delar.

 

 

2016-09-05

"Går du på högstadiet eller gymnasiet? Då kan du vara med i den webbtävling som vi ordnar för att uppmärksamma firandet av Europeiska språkdagen den 26 september. Första pris är en språkresa!

 

Årets tävling går ut på att göra en affisch med en slogan om varför det är viktigt att lära sig fler språk än svenska och engelska. Texten ska vara skriven på ett eller flera av EU:s 24 officiella språk (men alltså inte på svenska eller engelska). Du måste även översätta din slogan till svenska. Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast tisdag den 20 september, antingen per mejl: tavling@stockholm.goethe.org eller per post:

Goethe-Institut

Att Viktor Englund

Bryggargatan 12 A

111 21 Stockholm.

 

Tävlingen görs individuellt, det är bara en person som kan vinna språkresan.

Läs mer: www.sprakdagen.se "

 

 

2016-09-01

Euroaparlamentets utfrågning efter utsläppstestsskandalen

Efter påtryckningar från Europaparlamentet utfrågades förra kommissionärer för näringslivet, Günter Verheugen, av undersökningskommittén. Kathleen Van Brempt, ordförande för kommittén, och lettiske EU-parlamentariken Krisjanis Karins kommenterar i videon nedan på förra kommissionär Verheugens diskussion med parlamenet om hur mycket han visste om utsläppstesterna på laboratoriet jämfört med hur utsläppen på vägarna såg ut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-31

Europaparlamentet på Snapchat

I maj 2015 skapade Europaparlamentet ett snapchatkonto. Europaparlamentet lägger upp bilder med texter och videoklipp som ger dig en möjlighet att följa med bakom ridån på parlamentet. Via snapchat har du även möjlighet att ställa frågor, skicka bilder eller videoklipp till parlamentet.

 

För att följa Europaparlamentet på snapchat kan du scanna in deras spökbild till vänster eller söka upp deras användarnamn "europarl" på Snapchat.

 

 

 

 

2016-08-30

Stödet för TTIP minskar

Om TTIP går igenom skulle det bli det största området för ett handelsavtalet i världen. Oppositionen för TTIP har dock ökat, främst i Frankrike och Tyskland.

 

På Politico kan man läsa om hur Frankrikes handelsminister, Matthias Fekl, hävdade i en intervju i tisdags att det inte längre finns något politiskt stöd för TTIP i Frankrike. Fekl menar att förhandlingarna bör avbrytas för att istället börja om på nytt, under bättre förutsättningar.

 

På Europaportalen kan man läsa om hur Tysklands ekonomiminister och vice kansler, Sigmar Gabriel, ser TTIP- förhandlingarna som ett misslyckande för EU och i en intervju i söndags menade Gabriel att ett av skälen till att förhandlingarna misslyckas är att "vi européer inte vill underkasta oss amerikanska krav".

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-08-29

Erasmus för unga företagare

Unga entrepenörer kan genom programmet "Erasmus för unga företagare", finansierat av EU-kommissionen, ansöka om att delta i ett utbytesprogram. Både nyblivna och blivande unga företagare kan ansöka om att få träffa en mer erfaren företagare i ett annat deltagande land. Tanken med programmet är att ge unga företagare rätt erfarenhet för att starta eller stärka sitt nya företag.

 

Programmet gynnar både den nya företagaren och värdföretagaren då deras marknad kan öppnas upp, de kan få nya affärspartners eller på annat sätt utveckla deras affärer.

 

Tryck här för att läsa mer om "Erasmus för unga företagare".

 

 

2016-08-26

Att tänka på när du reser i Europa

I april i år så sänktes roamingavgiften i ett led för att helt ta bort den extra avgiften. Den 15 juni 2017 kommer mobiloperatörer inte att kunna ta ut en extra roamingavgift när man reser i ett annat EU-land.

 

My Bergdahl, EU-representationens telekomexpert, beskriver i en artikel på regeringen.se hur politikerna i Sverige ser på vad som kommer att ske med roaminavgiften samt nord- och sydproblematiken. Tryck här för att läsa hela artikeln.

Foto: IDG

 

Tryck här för att se vad maxavgiften är som mobiloperatörer får ta ut för roamingavgifter.

 

 

2016-08-25

Regeringen skyller åter på EU-regler

EU-kommissionen har tillbakavisat att det är EU-regler som är orsaken till den omstridda skatten på solceller för större anläggningar som riksdagen införde i juli. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef på EU-kommissionens representation i Sverige, sa till SVT nyheter att riksdagens tolkning av energibeskattningen inte stämmer utan att det finns undantag gällande förnybar energi.

 

Foto: Europaportalen

Det är andra gången på kort tid som regeringen skyller på EU-regler. Det andra uppmärksammade fallet gällde när Syed Latif utvisades från Sverige till Bangladesh efter att ha arbetat i Malmö i två år, orsaken till detta var enligt Migrationsdomstolen att jobbannonsen som gett honom anställningen på ett växlingskontor inte varit synlig för alla i EU. Domstolen hävdade att detta var ett krav, enligt EU, för att få arbetstillstånd.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln.

 

 

2016-08-22

Hur du kan bidra till lagstiftningsarbetet

EU-kommissionen har arbetat fram en strategi för att EU-medborgare ska ha fler möjligheter att bidra till lagstiftningsarbetet. Exempel på hur du kan bidra är:

 • genom att lämna synpunkter på nya idéer
 • genom konsekvensbedömning i offentliga samråd innan kommissionen lägger fram sina slutliga förslag
 • när kommissionen lagt fram ett förslag till rådet eller Europaparlamentet kan man lämna synpunkter som sedan kommissionen samlar in och vidarebefordrar till rådet och Europaparlamentet

 

Tryck här för att läsa om alla olika sätt du kan bidra och lämna synpunkter på.

 

 

2016-08-19

Europaparlamentets prioriteringar för hösten 2016

2016 har varit ett händelserikt år i EU med allt ifrån flyktingkrisen till Brexit. Europaparlamentets arbete för året är dock inte slut utan de ska även hantera följande ämnen:

 

 • Migration - fortsätta arbetet med permanent omfördelning av flyktingar i medlemsländerna samt upprätta en lista med säkra ursprungsländer.
 • Terrorism - rösta om att uppdatera vapenlagarna för att försvåra för kriminella och terrorister samt att lagstadga att förberedelse till terrorattack ska kriminaliseras i EU.
 • Beskattning - efter Panamaläckan kommer en utredningskommitté i september påbörja sitt arbete med att undersöka pengatvätt och skattesmitning. Parlamentet kommer även att arbeta med att förbättra skattetransparensen gällande multinationella företag.
 • Miljö - en utredningskommitté kommer att se över mätning av utsläpp efter Volkswagenskandalen.
 • Övrigt - parlamentarikerna kommer att rösta om förslag för att förbättra den inre digitala marknaden. De kommer även att besluta om de ska moderinsera lagstiftningen gällande utstationering av anställda i syfte att bland annat ta itu med orättvis lönesättning.

 

Tryck här för att komma till Europaparlamentets hemsida för vidare information.

 

 

2016-08-18

Tyskland vill att EU ska fortsätta ha nära band till Storbrittanien

I en intervju meddelade Tysklands Europaminister, Michael Roth, i tisdags att de vill se på möjligheten för Storbrittanien att få en särskild status med EU. I och med Storbrittanniens storlek och sitt långa medlemsskap i EU så menar Roth att dess framtida status inte kan jämföras med andra europeiska länder som aldrig varit medlemmar. Samtidigt poängterar Roth att Storbrittanien inte kommer att kunna välja ut delar som de tycker är passande för att ges tillträde till EU:s inre marknad, den fria rörligheten är till exempel inte förhandlingsbar.

 

Tryck här för att komma till Europaportalen för att läsa hela artikeln.

 

 

2016-08-16

EU Aid Volunteers

EU har ett biståndsprogram för volontärer som för dem samman med organisationer i olika länder. Programmet ger EU medborgare möjligheten att vara volontär i olika humanitära projekt runt om i världen. Kika på två volontärers berättelser i videona nedan.

 

Tryck här för att komma till EU Aid Volunteers hemsida.

Tryck här för att komma till lediga platser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-15

Du i EU

Eurostat, EU's statistiska organ, har tillverkat ett verktyg där man kan jämföra sig med andra medlemsländer. Jämförelser kan göras mellan könen, ålder och ett EU genomsnitt.

 

Den infografiska interaktiva hemsidan ställer frågor om ditt liv utifrån tre teman: "mitt liv", "mina levnadsvillkor", och "mitt arbete"". För att börja behöver du bara välja land, kön och åldersgrupp.

 

Tryck här för att komma till sidan.

 

 

Bild: eurostat

 

 

2016-08-12

Europaparlamentet i ett nötskal

Vill du veta mer om Europaparlamentet, vem som gör vad, var de sitter och hur de arbetar? EuparlTV har sammanställt en kortfattad video med information om hur Europaparlamentet fungerar. Tryck här för att komma till EuparlTV:s hemsida eller se på videon nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-10

Norge tveksamma till Storbrittanien i EFTA

Enligt Norges EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker, ställer sig Norge tveksamma till att släppa in Storbrittanien i Europeiska frihandelsorganisationen EFTA som består av Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein. EU-ministern menar att genom att släppa in ett stort land som Storbrittanien kan balansen i organisation rubbas. EFTA :s fyra medlemsländer har tillsammans drygt 13 miljoner invånare medan Storbrittanien har närmare 70 miljoner invånare.

 

Även om det inte är klart ännu hur Storbrittanien kommer att kunna ta del av EU:s inre marknad följer även EFTA EU:s regelverk där bland annat personers fria rörlighet över gränserna ingår.

 

För att läsa hela artikeln, tryck här.

 

 

2016-08-08

#AskNavracsics

Tibor Navracsics är EU:s ungdomskommissionär, han samlar just nu in synpunkter och idéer om hur man kan stödja ungas deltagande i frivilligarbete och andra samhällsinsatser. Han vill få in tankar och idéer från unga gällande fyra frågor:

 

- Hur kan vi inspirera fler unga från hela samhället att engagera sig?

- Hur informerar vi bäst om de möjligheter som finns?

- Hur kan vi se till att ungas samhällsinsatser erkänns?

- Är det något annat vi kan göra för att hjälpa fler unga att engagera sig?

 

Tryck här för att komma till Europeiska Ungdomsportalen där du kan hitta mer information om hur du själva kan delta. Deadline för att delta är 31 augusti.

 

 

Foto: Europeiska Ungdomsportalen

 

 

2016-08-04

Svenskar har sämre faktakunskaper om EU än andra medlemsländer

I Eurobarometern från maj månad genomfördes en opinionsundersökning där EU-medborgare svarade på hur väl de anser sig förstå hur EU fungerar. Sverige låg högst upp av medlemsländerna gällande hur ofta de diskuterar EU-relaterade frågor men när det gäller svaren på tre kunskapsfrågor om EU låg Sverige relativt lång ner på listan.

 

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2016-08-02

EU-kommissionen ökar trycket på den polska regeringen

I förra veckan fortsatte EU-kommissionen att sätta press på Polen i frågan om förändringar som gjorts gällande landets författningsdomstol. Då samtalen mellan Bryssel och Warszawa under våren och vintern inte lett till någon lösning tog EU-kommissionen under juni månad de första stegen mot att dra Polen inför EU-domstolen.

 

Efter att EU-kommissionen skickat iväg sitt yttrande har den polska regeringen två veckor på sig att svara på yttrandet, vilket är hemlighetsstämplat.

 

Beroende på om kommissionen anser att Polen gjort tillräckligt med att komma till rätta med frågan kan de i nästa steg utfärda en rekommendation. Denna rekommendation är offentlig och landet måste lösa problemet inom en given tidsperiod.

 

I det tredje steget granskas det hur väl medlemslandet följt rekommendationen, om landet inte har vidtagit tillräckliga åtgärder kan kommissionen, EU-parlamentet eller minst tio medlemsländer inleda ett artikelsjuförfarande. Artikelsjuförfarandet har hittills aldrig använts, det är EU:s starkaste sätt att se till att ett medlemsland följer vad de har förbundit sig till. Om det går tillräckligt långt, kan ett medlemsland förlora sin rösträtt.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-08-01

Malta har lägst arbetslöshet i EU

Även om Sverige har som vision att till 2020 ha lägst arbetslöshet i EU är det i juni Malta som har den platsen med en arbetslöshet på 4 procent, Sverige låg under samma månad på 6,6 procent. Det land som hade högst arbetslöshet var Grekland med 23,3 procent. Genomsnittet för medlemsländerna låg på 8,6 procent vilket är 0,9 procent lägre än juni 2015.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen samt ta del av graf med statistik, tryck här.

För att läsa Socialdemokraternas motion för lägst arbetslöshet i EU 2020, tryck här.

 

 

2016-07-15

Hårdare krav på asylsökande i EU

EU-kommissionen har i dagarna kommit med förslag på hur skillnader i olika medlemsländers asylsystem ska jämnas ut. I dagsläget sätter endast EU-regler miniminivåer för hantering av flyktingar och asylsökande vilket i sin tur leder till skeva fördelningar av asylsökande i de olika medlemsländerna. Kommissionen vill därför sätta hårdare och rättvisare standarder för att minska det splittrade synsättet.

 

Ändringarna innebär bland annat att asylsökningar ska gå till på samma sätt var de än görs i EU och så även den asylsökandes rättigheter och skyldigheter. För att nå ett mer jämlikt system föreslår även kommissionen att asylsökande ska få samma rätt till boende, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i alla EU-länder. Vidare vill de sätta större krav på de asylsökande gällande avvisning samt att de asylsökande som inte vill lämna fingeravtryck eller försöker ta sig till ett annat EU-land riskerar att få sin asylansökan avslagen.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

Tryck här för att läsa hela artikeln på DN.

 

 

2016-07-13

EU-medborgare tror att flyktingar ökar risken för terrorattentat

I Pew Researchs opinionsundersökning fick européer i tio EU-länder svara på frågor om de anser att flyktingar ökar risken för terrorism eller ej i de tillfrågades hemländer. Genomsnittet visar på att tre av fem av de tillfrågade tror att flyktingar ökar risken för terrorattentat. Endast i Sverige och Tyskland, av de tio länderna, anser de tillfrågade att flyktingarna utgör en tillgång snarare än en börda. Ungern och Polen är de två länder i undersökningen som är mest negativa och anser att flyktingar till 82 respektive 75 procent utgör en börda.

 

Ser man till frågan om flyktingar och brott så anser inte majoriteten att flyktingar är mer skyldiga till brott än andra grupper i samhället.

 

Tryck här för att komma till artikeln på Europaportalen för att ta del av olika grafer .

 

 

2016-07-12

Theresa May klar som ny ledare för Tory

Imorgon, onsdag, kommer David Cameron att sluta som premiärminister och Theresa May kommer att ta över. Enligt Europaportalen meddelade den andra återstående kandidaten, Andrea Leadsom, under gårdagen att hon drar tillbaka sin kandidatur som partiledare och då även premiärminister.

 

Politico skriver i sin artikel om sex saker som man kan förvänta sig av Theresa May, bland annat spås det bli fler kvinnliga befordringar under May samt mindre svågerpolitik än under Cameron.

Foto: BBC

 

 

2016-07-11

Utbildningar och skrivarstugor med MUCF

Funderar er organisation på att arrangera ett internationellt ungdomssamarbete eller vill ni kanske ta emot eller skicka ungdomar som EVS-volontärer? I så fall kan ni ta del av någon av utbildningarna eller skrivarstugorna som MUCF arrangerar efter sommaren:

 

Erasmus+ Ung och Aktiv: skrivarstuga i Bromma 6 september (sista anmälningsdag 23 augusti).

 

Informationsmöte om Europeisk Volontärtjänst i Stockholm 4 oktober (sista anmälningsdag 22 september).

 

Webb-seminarium om Europeisk volontärtjänst 5 oktober (sista anmälningsdag 1 oktober).

 

Webb-seminarium om EU-programmet Europa för medborgarna 23 augusti.

Gällande EU-programmet Europa för medborgarna kan man under vecka 34 boka in ett personligt möte på en timme med en handläggare på MUCF.

 

 

2016-07-08

Sverige mindre effektiv gällande förvaltning av naturresurser än EU-genomsnittet

Genom att mäta ett lands användning av naturresurser mätt i vikt och ett lands ekonomiska utveckling mätt i BNP får man fram resursproduktiviteten. Genom att ha en hög resursproduktivitet går det åt mindre resurser när tillväxten ökar, det tillverkas alltså mer med färre resurser. Sverige ligger under genomsnittet i EU och gör i och med det åt med mer material för tillväxten.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

 

 

2016-07-06

Europaparlamentarikers syn på arbetet mot terrorism

Europarlamentariker och experter ger sin syn på hur EU bör arbeta med att motverka terrorism i ett sammanfattat reportage från Europaparlamentets TV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-05

Sverige och Frankrike för skärpta regler för tillfälliga arbetare

EU-kommissionen presenterade i mars i år ett förslag om en uppdatering av utstationeringsdirektivet från 1996 som reglerar reglerna för när någon från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.

 

I det nya förslaget förslår kommissionen bland annat att utländska arbetstagare ska få samma ersättning som inhemska. Elva medlemsländer är emot förslaget, främst från länder i östra EU. Frankrike har i och med detta börjat arbeta med att övertyga de andra medlemsländerna om att reglerna måste ändras då de menar att reglerverket idag skapar en orättvist arbetsmarknad för löntagare.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-07-04

Europahuset i Almedalen

Under Almedalsveckan flyttar EU-kommissionen och Europaparlamentet in i Europahusets paviljong på plats i Visby. Även om inte du är där finns det möjlighet att ta del av de drygt 40 seminarier via webben då de direktsänds.

 

Idag bjuds det bland annat på seminarier gällande EU:s framtid med tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, DN:s chefsredaktör Peter Wolodarski samt riksdagsledamot (S) vice ordförande för EU nämnden Marie Granlund.

 

Tryck här för att komma till programmet och till länken för livesändning.

 

 

2016-07-01

Slovakien tar över ordförandeskapet i EU

Idag tar Slovakien över ordförandeskapet i EU efter Nederländerna. Slovakiens fyra prioriteringar för de kommande sex månaderna är: ett ekonomiskt starkt Europa, en modern inre marknad, en hållbar migration och asylpolitik samt ett globalt engagerat Europa.

 

De fyra prioriteringarna drivs av tre principer som är sammankopplade: att uppnå konkreta resultat, att övervinna fragmentering samt att fokusera på medborgarna och återfå deras förtroende för EU.

 

Tryck här för att komma till hemsidan för Slovakiens ordförandeskap.

 

 

2016-06-30

Informellt möte mellan 27 medlemsstater

Under gårdagen fortsatte EU-toppmötet, denna gång utan Storbrittaniens premiärminister David Cameron.

 

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, skrev i sitt uttalande efter mötet att de 27 medlemsländerna står enade i sitt arbete med ett fortsatt förenat EU som de ser som sitt ansvar att leverera till EU-medborgarna. Vidare skriver Tusk att ledarna är överens om att Storbrittanien inte kommer att få tillgång till den inre marknaden utan att acceptera de övriga delarna, så som fri rörlighet.

 

Tryck här för att läsa Donald Tusks uttalande.

Tryck här för att läsa en sammanfattning av mötet 29/6 skriven av Europeiska rådet.

 

 

2016-06-29

Enligt Löfven måste Storbrittanien lägga fram en plan inför framtiden

Under gårdagen samt idag hålls EU-toppmöte i Bryssel i och med Storbrittaniens utträde. Stefan Löfven menar att Storbrittanien nu har en skyldighet att snabbt lägga fram en plan inför utträde och hur framtida relation med EU ska se ut. Löfven sa även att Storbrittanien inte kan förvänta sig samma förmåner utan att betala en avgift. De flesta ledare menade även att Storbrittanien måste lämna in sin utträdesansökan, artikel 50, innan förhandlingarna kan inledas.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-06-28

EU efter Brexit

Med 51,9 procent vann lämnasidan folkomröstningen i torsdagens val i Storbrittanien. I en debattartikel i söndagens bilaga av The Telegraph uppmanade brexit-sidans mest omskrivna företrädare, Boris Johnson, britterna till enighet. Enligt Johnson så kommer den enda skillnaden för Storbrittanien att bli att landet inte kommer att behöva betala EU-avgift eller följa EU-lagar utan endast ta del av fördelarna med EU.

 

Vidare har omröstningen rört runt i politiken i Storbrittanien då premiärminister David Cameron kommer att avgå samtidigt som en stor del Labours skuggkabinett har avgått för att visa sitt missnöja över Jeremy Cordins ledarskap i frågan.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen om vad Brexit-sidan vill få ut av EU.

Tryck här för att EU-kommissionens uttalande.

Tryck här för att läsa BBC:s artikel om vilka som har valt att lämna Labours skuggkabinett.

 

 

2016-06-23

Brittiska omröstning om EU-medlemskap spås bli jämn

Idag, 23/6, röstar Storbrittanien om sitt EU-medlemsskap. Enligt de olika opinionsundersökningarna så spås det bli ett väldigt jämnt val med en marginal på 0,1 procent till stanna-sidan. Det kommer att bli de 10 procent som ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta som avgör omröstningen. Tryck här för att läsa hela artikeln.

 

Grafik: Europaportalen

 

 

2016-06-22

Öppettider under sommaren

Efter midsommar kommer biblioteket att ändra sina öppettider, det påverkar även våra öppettider då vi på måndag & onsdag kommer att ha öppet 13-16 och tisdag, torsdag, fredag 10-16. Vi kommer även att ha semesterstängt vecka 29

 

 

 

2016-06-22

Sverige har störst minskning av asylsökande i EU

Ser man till sista kvartalet 2015 så lämnades ca 88 000 asylansökningar in i Sverige medan det under första kvartalet 2016 gällde ca åtta tusen ansökningar, alltså en minskning med 90 procent.

 

Ser man till alla medlemsländer så har det även där varit en minskning i antal ansökningar, från 426 000 till 287 000. De flesta asylansökningar kommer från personer från Afghanistan, Irak och Syrien.

 

 

För att se sammanställningen från Eurostat, tryck här.

 

För att läsa artikeln från Europaportalen, tryck här.

 

 

2016-06-20

Undersökningskommitté har fått i uppgift att se över Panamadokumenten

Europaparlamentet har satt samman en undersökningskommitté bestående av 65 MEP:s som har ett tolvmånaders mandat där de har möjlighet att komma till botten när det gäller skattesmitning, skattekryphål och skatteparadis.

 

Även om det inte är olagligt i sig att ha utländska bankkonton är det olagligt att inte meddela skattemydigheten i relevant land om dessa konton. Tryck här för att komma till Europaparlamentets EuropalTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-06-16

Glöm inte EU-kortet i sommar!

Om du ska resa i EU/EES eller Schweiz kan du beställa Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vilket ger dig rätt till nödvändig vård som inte kan vänta till du kommer tillbaka till Sverige. Genom att ha EU-kortet betalar du samma patientavgift som invånarna i landet du befinner dig i. Reser du utanför EU/EES och Schweiz gäller inte EU-kortet utan då behöver du en prviat försäkring.

Källa: 1177 vårdguiden

Läs mer om EU-kortet på EU-kommissionen eller på Försäkringskassan.

 

 

2016-06-15

#EUHaveYourSay

Som EU-medborgare har du möjlighet att engagera dig i EU-politiken. Du kan till exempel starta ett medborgarinitiativ gällande en fråga som är viktig för dig. Men kom ihåg att du behöver minst en miljon underskrifter från minst ett fjärdedel av EU-länderna. När du har detta, kan du uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslaget.

 

När EU-kommissionen vill göra en lagändring eller börja arbeta på ett nytt politiskt initiativ hålls ofta samråd. Samrådet kan bestå av privatpersoner, företag och organisationer som har ett intresse eller är experter på ämnet.

Foto: EU-kommissionen

 

Om du vill lämna in ett klagomål kan du även göra detta genom att klaga hos EU-kommissionen, Europeiska ombudsmannen eller kontakta ett Europa direkt kontor som kan hjälpa dig att framföra ditt klagomål.

 

Vill du lära dig mer om hur du kan påverka EU? Tryck här.

 

 

2016-06-13

Tre av fem svenskar anser att EU-länderna bör ha en gemensam flyktingpolitik

Enligt en sifoundersökning som gjordes i slutet av maj/början på juni anser en majoritet av de tillfrågade svenskarna att EU:s medlemsländer ska ha en gemensam flyktingpolitik. Av de 1 000 personer som var med i undersökningen ansåg 62 procent av dem att EU skall ha en gemensam flyktingpolitik medan 33 procent ansåg att flyktingpolitiken ska skötas på nationell nivå.

 

Medlemsländernas justitie- och migrationsministrar kommer under veckan att för första gången diskutera förslaget, som kommer från EU-kommissionen. En del av kommissionens förslag går bland annat ut på att omfördela flyktingar, om trycket på vissa länder blir för stort.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

Grafik: Europaportalen

 

 

 

2016-06-09

Med investeringar och ökad handel vill EU minska migrantinflödet

I tisdags presenterade EU-kommissionen två nya förslag för att minska migrantinflödet samt att ge en förtur till medlemsländerna för välutbildade. Med flyktingavtalet mellan EU och Turkiet som modell vill EU få igenom liknande avtal med nio länder i Afrika och Mellanöstern. Genom att EU-kommissionen skjuter till 29 miljarder kronor hoppas de att medlemsländerna gör detsamma, dessa 29 miljarder ska sedan får fram investeringar på 575 miljarder kronor genom statliga och privata investerare. EU-kommissionen menar att genom att investera i dessa länder ska länderna i sin tur åta sig att stoppa personer från att migrera till EU samt ta tillbaka dem som avvisats från medlemsländerna.

 

Vidare vill kommissionen även uppdatera sitt blåkortssystem, som är ett arbetstillstånd för kvalificerad arbetskraft i ett land utanför EU. I sitt förslag vill kommissionen bland annat att FN-flyktingar ska kunna ansöka om ett blåkort.

 

För att läsa hela artikeln, tryck här.

 

 

2016-06-08

EU-lobbyister kräver obligatoriskt lobbyregister

På initiativ av antikorruptionsorganisationen Tranparency International har lobbyister skrivit ett brev med krav på tuffare regler för deras yrkeskår. I dagsläget är det frivilligt för lobbyisterna att registrera sig men i brevet uppmanas EU-kommissionen, ministerrådet samt Europaparlamentet att införa obligatoriska regler för lobbyister. Vidare menar de att lobbyister som väljer att inte registrera sig bland annat inte bör får träffa tjänstemän eller organisera evenemang samt att ett oberoende organ ska tillsättas som ser till att lobbyisterna följer reglerna.

 

EU-kommissionen skickade i mars ut frågan gällande obligatoriskt lobbyistregister i EU på remiss, resultatet kommer att ligga till grund när kommissionen senare i år lägger fram ett förslag.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln.

 

 

2016-06-07

Frans Timmermans på besök i Stockholm

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans TImmermans besökte i torsdags, 2/6, Stockholm och Europahuset för en medborgardialog. Ett hundratal personer tog chansen att delta och lyssna på Timmermans som diskuterade EU:s utmaningar och möjligheter.

 

EU-kommissionären var under mötet självkritisk och menade att EU har lovat för mycket men inte lyckats leverera alla löften vilket har lett till en ökad euroskepsism. Vägen framåt är, enligt Timmermans, istället att fokusera på färre löften och lagförslag samt att se till att de infrias.

 

Om du inte hade möjlighet att åka till Stockholm för att lyssna på TImmermans kan du se medborgardialogen på EU-kommissionens youtube sida, där även andra seminarium och evenemang läggs ut.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-06-02

Svenskar positiva till EU

Statistiska centralbyråns nya undersökning visar på att svenskarna är fortsatt positiva till EU, 49 procent är för ett forsatt medlemskap och 23,6 procent är emot. SCB genomför denna undersökning två gånger om året, i maj och november. Utifrån de tillfrågades partisympatier var Liberalerna mest EU-positiva medan Sverigedemokraterna var det parti som hade minst EU-sympatisörer.

 

När det gäller svenskars vilja till att skaffa euron är det däremot inte lika positivt, nästan tre av fyra svenskar skulle rösta nej till euron.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

Källa: SCB Grafik: Europaportalen

 

 

2016-06-01

Syriska asylsökande överklagar beslut om att skickas tillbaka till Turkiet

Efter EU:s flyktingavtal med Turkiet och stängningen av Greklands gränser väntas runt 50 000 migranter sitta fast i landet. Enligt avtalet med Turkiet ska alla migranter som tar sig till Grekland och som ej söker asyl där skickas tillbaka till Turkiet. En del asylsökande har dock överklagat beslutet om att skickas tillbaka till Turkiet hos grekisk appelationsdomstol och vid fyra-fem fall har domstolen bedömt att Turkiet inte är ett säkert land, tvärtemot EU-kommissionens bedömning.

 

Sedan EU:s flyktingavtal med Turiket började gälla i mars har runt 450 migranter skickats tillbaka till Turkiet, samtliga valde att ej söka asyl i Grekland.

 

För alla läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2016-05-30

Enligt ny opinionsundersökning anser hälften av svenskarna att EU går åt fel håll

Enligt en opinionsundersökning genomförd av DN/Ipsos anser 51 procent av svenskarna att EU är på väg åt fel håll, endast runt 10 procent anser att EU håller rätt kurs. Trots detta anser ändå 62 procent att EU kommer att finnas kvar men i en förändrad form. För att läsa mer om rapporten på Ipsos hemsida , tryck här. Tryck här för länken till Europaportalens hemsida.

Källa: DN/Ipsos Grafik: Europaportalen

 

 

2016-05-27

Sverige får uppskov i omfördelningen av flyktingar

Efter en omröstning i EU-parlamentet har Sverige fått uppskov på ett år för att ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram vilket innebär att Sverige får till 2018 på sig att ta uppfylla sin kvot. Bakgrunden till omröstningen är att Sverige i höstas bad om att få exkluderas från omflyttningssystemet då Sverige redan hade tagit emot många flyktingar som anlänt på egen hand. EU-kommissionen föreslog sedan i december att Sverige skulle få uppskov på ett år med att uppfylla sin kvot på 5 727 asylsökande.

 

396 EU-parlamentariker röstade för ett uppskov, 190 röstade mot och 50 lade ner sina röster. Även vissa svenska EU-parlamentariker röstade emot förlsaget, så som miljöpartisterna Linnéa Engström och Bodil Valero samt representanter från Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln.

 

2016-05-26

EU-kommissionen föreslår en förenklad e-handel mellan medlemsländerna

EU-kommissionen arbetar just nu med att ta fram förslag för att minska de digitala handelshinder som finns mellan medlemsländerna.

 

Enligt den ansvarige kommissionären, Andrus Ansip, så lyckades endast 36,6 procent av de som försökte köpa varor eller tjänster från ett annat EU-land. Den låga procentsatsen kan bland annat bero på hinder så som att EU-medborgare blockeras från webaffärer i andra länder för att de befinner sig iannat EU-land eller på grund av för dyra fraktkostnader.

 

I paketet EU-kommissionen arbetar fram ingår bland annat förslag som kan stärka konsumentskyddet och en större öppenhet via en prisjämföringssajt.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

 

 

2016-05-26

Ny EU-minister

Igår, 27/5, ombildade Stefan Löfven (S) sin regering där bland annat statssekreterare Ann Linde (S) fick uppdraget som EU- och handelsminister.

 

Ann Linde är bekymrad över den politiska utvecklingen i EU och menar att det behövs en djupare diskussion inom EU gällande hur man följer beslut samt om vad EU ska göra.

 

För att läsa artikeln i sin helhet på Europaportalen, tryck här.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 

 

2016-05-19

Vill du arbeta på en EU-institution?

Om du är nyfiken på att arbeta eller praktisera på en EU-institution så rekommenderar vi dig att gå in på universitets- och högskolerådets hemsida.

 

På UHR:s hemsida finns det bland annat möjlighet att läsa om hur man går tillväga för att göra uttagningsproven för anställning i en EU-institution eller hur man går tillväga om man vill söka betald eller obetalad praktik. UHR anordnar även stöd och träning inför uttagningsproven, detta är kostnadsfritt men man får stå för resa och lunch själv.

 

 

2016-05-18

Flyktingmottagning kan ha positiv effekt på BNP

I en studie som letts av Philippe Legrain, tidigare ekonomisk rådgivare till EU-kommissionen, visar hans rapporten på att flyktingmottagning kan ha en positiv återbäring i statskassan. Enligt rapporten kommer varje satsad krona på att ta emot flyktingar inom fem år ge tillbaka två kronor till statskassan. För alla EU:s medlemsländer skulle ökningen motsvara 0,25 procent av EU-ländernas BNP år 2020. För länder som Sverige, Tyskland och Österrike som tagit emot en större andel flyktingar skulle höjningen istället ligga på 0,5 till 1,1 procent.

 

Studien visar, enligt Legrain, på ett positivt budskap i att flyktingar även kan ses som en investering som kan generera ekonomisk återbäring och inte endast behöver ses på som en humanitär och rättslig plikt.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

2016-05-16

Sverige gör stort tapp i HBTQ-rankingen i Europa

Enligt en sammanställning av ILGA-Europe, som samlar 422 organisationer från 45 europeiska länder, däribland RFSL, har Sverige ett av de största tappen i rankingen över sexuella minioriteters rättigheter i Europa. Från att ha haft en fjärdeplats 2015 har Sverige i år placerat sig på en tolfte plats. Ett femtiotal kategorier ligger till grund för indexet, så som lagar kring samkönade äktenskap, trakasserier och könsbyte.

 

En av orsakerna till det svenska tappet är regeringens hårdare asyl- och flyktingpolitik i vilken man diskuterar att ta bort möjligheten för uppehållstillstånd till "övriga skyddsbehövande" samt att man vill begränsa motivet "synnerligen/särskilt ömmande omständigheter". Detta kan, enligt Magnus Kolsjö, vice ordförande i RFSL, innebära att en stor del av de HBTQ-personer som tidigare fått asyl i Sverige inte kommer att få det i fortsättningen.

 

Ser man till det sammanlagda resultaten för Europa så har läget för HBTQ-personer under det senaste året förbättrats i 22 länder och försämrats i 27 länder.

 

För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

Om du är intresserad av att jobba i ett annat EU-land och är mellan 18-35 år rekommenderar vi er att titta närma på Eures. Eures är ett nätverk av nationella arbetsförmedlingar samt fack som syftar till att främja den fria rörligheten. Förutom EU:s 28 medlemsländer är även Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz del av Eures-nätverket.

 

Genom projektet Ditt först Eures-jobb ges sökande även möjligt att få ersättning för intervjuresor samt vid flytt om du får ett jobb i ett annat EU-land. För att läsa mer om Eures tryck här.

 

På Euresportalen kan man även få mer information om man är intresserad av praktik- eller lärlingsplatser.

 

 

2016-05-11

Webinarium Erasmus+ Ung och Aktiv

21 juni, kl 14:00-15:00 finns det möjlighet att delta i ett webbinarium om EU:s program för utbildning, ungdom och idrott som pågår mellan 2014 och 2020. På webinariet kommer MUCF bland annat gå igenom grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och vad inom programmet man kan söka bidrag för. Vill du veta mer om webinariet, tryck här.

 

 

2016-05-09

Europadagen

Idag firas Europadagen till minne av Robert Schumans deklaration 1950 vilket skapades för att bevara freden och ena Europa efter andra världskriget och för att skapa välstånd. Deklarationen var grunden för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). 1985 beslutade Europeiska gemenskaperna (EG) vid sitt toppmöte i Milano 1985 att fira dagen som Europadagen.

 

I videon nedan kan ni se Federica Mogherinis, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen, tal på Europadagen.

 

 

2016-05-04

Flest ensamkommande barn till Sverige

Under 2015 gjordes närmare 90 000 asylansökningar i EU av unga ensamkommande personer under 18 år. Av dessa sökte runt 35 000 asyl i Sverige. 91 procent av de asylsökande var pojkar och de flesta kom ifrån Afghanistan, Syrien, Eritrea, Somalia och Irak. För mer information, tryck här.

 

Diagram : Europaportalen

 

 

2016-05-03

Europarum i Vänersborg

Idag besökte vi Norra skolan i Vänersborg och årskurs 2 och 5. Vi pratade om EU, dess historia och hur EU fungerar och vad EU vill åstakomma. Vi hade även olika lekar och pyssel, så som flaggbingo, vykortsmålning och memory. Europarum ger elever en möjlighet lära sig mer om EU på ett roligt sätt.

 

Med oss hade vi även två EVS volontärer från Åmåls kommun som är på frivilligcentralen Samverket. De heter Océane och Manuela och kommer från Frankrike och Albanien. De ska vara i Åmål under ett år som volontärer.

 

 

 

2016-05-02

Sänkning av roamingavgifter

Från och med den 30 april sänks kostnaderna inom EU för roamingavgifter, extraavgiften som läggs på när man använder mobilen utomlands. För tillfället finns ett maxbelopp för vad operatörer kan ta ut som extraavgift men från och med den 15 juni 2017 avskaffas roamingavgifter helt.

 

Klicka HÄR för att läsa mer om avskaffandet av roamingavgifter och vilka kostnader som gäller för tillfället.

 

 

 

 

2016-04-29

Europa Direkt Fyrbodal blev utvald för Best Practice March

Varje månad väljer EU-kommissionen ut en aktivitet som ett Europa Direkt kontor i Europa har arrangerat för "best practice". Evenemanget vi valdes för var för seminariet om investeringsplanen 10 mars.

 

Vi är väldigt stolta över detta och även oerhört nöjda med seminariet som var väldigt lyckat och gav deltagarna möjlighet att nätverka och lära sig mer om investeringsplanen.

 

Vi blev även firade av våra kollegor på Kulturhuset i Åmål med blommor!

 

 

2016-04-28

Federica Mogherini lovar satsningar på Arktis

Kommissionärerna Federica Mogherini och Karmenu Vella skriver i en debattartikel om en ökad satsning för att bevara Arktis med miljardbelopp.

 

I debattartikeln skriver de bland annat om hur klimatförändringarna är mer märkbara i Arktis som värms upp dubbelt så snabbt som övriga världen. Arktis framtid handlar dock inte enbart om miljöpåverkan utan även om dess sociala och ekonomiska utveckling. Europeiska fonden för regional utveckling kommer därför att sasta runt 10 miljader kronor i norra Sverige och Finland fram till 2020, vidare kommer ytterligare 400 miljoner kronor gå till forskning om Arktis under 2016 och 2017.

 

För att läsa hela debattartikeln via Europaportalen, tryck här.

 

 

Foto: Win van Passel / WWF

 

 

2016-04-25

Tydligare kvinnoperspektiv på människohandel krävs av EU-utskott

Jämställdhetsutskottet har tagit fram en resolution som vill se hårdare tag mot människohandeln, vilket Europaparlamentet inom kort ska ta ställning till. 2011 gick ett lagförslag om att förhindra människohandel igenom, förslaget blev lag efter en överenskommelse mellan medlemsländerna och Europaparlamentet.

 

Jämställdhetsutskottet ställer sig kritiska till EU-kommissionen gällande en uppföljningen av lagen då kommissionen senast 6 april 2015 skulle ha lagt fram en rapport med bedömningar av hur lagen följs i de olika medlemsländerna. Parlamentet skriver i resolutionen att de "...känner djup oro över att dessa rapporter kommer att läggas fram sent eftersom detta skickar en oroande signal om prioriteringarna när det gäller att driva igenom direktivet ."

 

Tryck här för att läsa hela artikeln som även tar upp vad representanterna Anna Maria Corazza Bildt (M) och Malin Björk (V) anser behöver göras för att öka arbetet mot människohandel samt att EU-reglerna från 2011 efterföljs.

 

 

2016-04-22

Jordens dag 2016

 

Idag är det jordens dag, en global dag som har fokus på att öka den globala medvetenheten om att skydda miljön. Idag kommer även politiska ledare från hela världen att samlas i New York för att skriva under klimatavtalet som förhandlades fram i Paris under november och december 2015. Avtalet kommer att öppnas upp för underskrifter i FN:s högkvarter i New York från och med idag och ett år framåt. Poängen med avtalet är att motverka den globala temperaturshöjningen.

The Earth Day Network har valt att fokusera på att plantera träd. Målet är att plantera 7,8 miljarder träd, en för varje människa på planeten, till 2020.

 

Den 14 maj kommer Cykelns dag att pågå i Åmål, för att framhålla cykeln som ett roligt, miljövänligt och hälsosamt transportmedel. Europa Direkt Fyrbodal kommer denna dag att hålla i en cykel-tipspromenad med temat ”miljö”. Där kan du få information om hur EU arbetar för en bättre miljö.

 

 

 

 

 

 

2016-04-22

Påminnelse: Informationsmöte om Europeisk volontärtjänst 4 maj i Göteborg

Informationsmöte och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt. Följ länken för att läsa mer om mötet.

 

http://www.mucf.se/informationsmote-om-europeisk-volontartjanst

 

 

 

 

 

2016-04-21

Årets europé

Årets europé i Sverige 2016 har gått till Jonas Berg, ICA-handlare i Södertälje. Priset delas ut på Europadagen, 9 maj, av Svenska Europarörelsen på Södra teatern i Stockholm.

 

Juryns motivering lyder:

 

”När hundratusentals människor söker en fristad i Europa från krig och förföljelse utmanas våra gemensamma grundvärderingar. Där många oroar sig för starka motsättningar ser dock ICA-handlaren Jonas Berg möjligheter och hopp. Han har under flera år tagit emot hundratals utsatta människor som fått praktik eller anställning i hans butik ICA Maxi i Södertälje. På ett konkret sätt försvarar Jonas Berg med sitt engagemang centrala värden som medmänsklighet och tolerans och utses därför till Årets europé 2016”.

Foto: Jonas Borg

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaporteln.

 

 

2016-04-19

Svenskar allt mer EU-negativa enligt undersökning

Enligt en opinionsundersökning som mellan 31 mars och 5 april gjorts av SVT så har andelen svenskar som ställer sig negativa till EU ökat med 20 procent från hösten 2015. 1142 personer mellan 18-79 år har tillfrågats via webben. De två viktigaste frågorna de tillfrågade anser att EU står inför är terrorism samt invandring. Tryck här för att ta del av SVT:s undersökning.

 

Statistiska Centralbyrån stora opinionsundersökning kommer att publiceras i maj, även där kommer bland annat just svenskars EU-stöd att undersökas.

 

Grafik: Europaportalen

 

 

2016-04-18

EU:s nya dataskyddsreform

I torsdags i förra veckan röstades ett nytt dataskyddspaket igenom i EU-parlamentet. Förslaget kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om i december 2015. Förslaget har nu blivit formellt antagen av parlamentet och förväntas träda i kraft två år senare, alltså i april/maj 2018. Förordningen kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen.

 

För den enskilde medborgaren kommer den stora skillnaden vara att ens rättigheter stärks, detta kommer bland annat att ske genom att företag och andra organisation kommer få strängare krav på sig att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. I den nya EU-förordningen kommer det även finnas mer utförliga regler för när man har rätt att få uppgifter raderade, här kommer särskild hänsyn tas gällande uppgifter som samlades in då man var barn.

 

Tryck här för att läsa hela artikeln på Datainspektionen .

 

 

2016-04-15

Internationellt besök i Åmål

25 ungdomar från Spanien, Polen, Portugal och Rumänien är på utbytesprogram i Åmål. Programmet är ett ungdomsutbyte, arrangerat av Samverket Frivilligcentral, med fokus på frivilligt arbete och är en del av Erasmus+, som ger individer och organisationer möjligheter och erfarenheter av arbete, studier och utbyten inom EU. Syftet med utbytet är att diskutera, dela med sig och skapa nya idéer kring volontärsarbete med fokus på social och kulturell integration samt öka kunskap och medvetenhet om volontärsarbete.

 

Vi var under fredagen på Kamratgården för att informera ungdomarna om olika program som finns att söka via Erasmus+. Ungdomarna åker hem på söndag och har då varit i Åmål i en vecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-04-11

44 % av européerna förstår inte hur EU fungerar

Idag debatterar Europaparlamentet om det hjälper ifall skolorna lär ut mer om EU och hur det fungerar.

 

I en intervju med Damian Drăghici, en rumänsk medlem ur den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, menar han att om unga EU-medborgare hade möjlighet att lära sig mer om sina rättigheter och europas historia skulle det bidra till ett ökat intresse för EU och europeiska projekt.

Bild: EU-upplysningen

Drăghic menar att det viktigast är att skolorna har informationen och att de kan dela med sig av den till elever, vilket i sin tur kan väcka ett intresse hos dem.

 

För att läsa hela intervjun på Europaparlamentets hemsida, tryck här.

 

 

2016-04-11

EU:s reform av asylsystemet inom räckhåll

Efter att EU-kommissionen presenterade två alternativ till en ny flyktingpolitik, vilket medlemsländerna ska ta ställning till innan sommaren, verkar det som att det finns möjlighet för förslagen att få majoritet i Europaparlamentet. Enligt ministerrådets egen rösträkningskalkulator vinner ja-sidan med 82 procent mot 16 procent av rösterna i ministerrådet. För att en minioritet ska kunna blockera ett förslag krävs 35 procent av rösterna eller ett nej från 13 medlemsländer. För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.

 

 

2016-04-07

Reform av asylsystemet i EU

EU-kommissionen påbörjade i onsdags arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylsystem. Kommissionen har som plan att få till ett mer rättvist omfördelningssystem av flyktingarna mellan medlemsländerna. Kommissionen har lagt fram två alternativ vilka kommer ses som kontroversiella i de medlemsländer som inte vill ta emot flyktingar. Det ena alternativet går ut på att omfördela asylsökande till andra medlemsländer, det andra alternativet går ut på att alla flyktingar som kommer till EU ska fördelas enligt en fördelningsnyckel.

 

Enligt Cecilia Wikström är ett sätt att försöka få med sig de EU-länder som motsäger sig förslagen om nya Dublinregler att ge dem en övergångsperiod. Detta för att ge dem tid att få upp sin kapacitet gällande mottagningscentrum samt att få möjlighet att kommunicera till medborgarna.

 

För att läsa hela artikeln, tryck här.

 

 

2016-04-06

Finalister klara till Uppdrag: Ungdomarnas Europa

Igår samlades de olika Europa Direkt kontoren i Västra Götaland för att ta fram sex klasser som går vidare till finalen iden 13 maj. Bidragen var väldigt kreativa och nytänkande. Årets tema är människors lika värde.

 

Det är ettor på gymnasieskolor i Västra Götaland som har fått chansen att delta i tävlingen genom att komma med tips som berör temat.

 

Nu ser vi fram emot den 13 maj då den vinnande klassen kommer att utses! Första pris är en resa till Bryssel och andra pris är en resa till Stockholm.

 

 

 

 

 

2016-04-04

Migranter skickas tillbaka till Turkiet

Idag, på morgonen, skickades 136 migranter från ön Lesbos tillbaka till Turkiet. Enligt en artikel från Europaportalen så är de flesta migranter från Pakistan och Bangladesh. Enligt överenskommelsen mellan EU och Turkiet så kommer en syrisk migrant från ett turkiskt flyktingläger att förflyttas till EU för varje syrisk flykting som skickas tillbaka till Turkiet. Både Turkiet samt Grekland kommer att behöva ändra i sina lagstiftningar för att avvisningarna ska kunna följa internationell rätt.

 

 

2016-04-01

Ny utlysning om stöd med fokus på integration

EU-Kommissionen och medlemstaterna har fattat ett beslut om en ny stödform 2016 inom EU-programmet Kreativa Europa, detta mot bakgrund av den rådande situationen i Europa. Stöd gäller för projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier. Sista ansökningsdatum är 28 april kl 12:00

 

Klicka här för att komma till ansökningen

 

 

 

2016-04-01

MUCF myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anordnar under våren ett antal utbildningar, informationsmöten och skrivarstugor kring EU-programmet Erasmus+

 

Skrivarstuga om Erasmus+ 7 april Stockholm

7 april har vi skrivarstuga i Stockholm för de som vill ansöka till 26 april inom Erasmus+.

http://www.mucf.se/skrivarstuga-erasmus-ung-och-aktiv-0

 

Informationsmöte om Europeisk volontärtjänst 4 maj Göteborg

Informationsmöte och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt.

http://www.mucf.se/informationsmote-om-europeisk-volontartjanst

 

Webinarium om Europeisk volontärtjänst 11 maj

Webinarium om Europeisk volontärtjänst och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt.

http://www.mucf.se/webinarium-om-europeisk-volontartjanst-0

 

Webinarium om Erasmus+ 18 juni

Webinarium om Erasmus+ för de som vill söka till 2 oktober i år.

http://www.mucf.se/webinarium-erasmus-ung-och-aktiv-tillfalle-2

 

 

 

2016-04-01

Tyck till om Europa Direkt-kontorens verksamhet i en öppen konsultation

Den nuvarande generationen av Europa Direkt-kontor genomför för närvarande en utvärdering för att förebreda sig inför framtiden. De vill nu höra vad organisationer, medborgare, företag etc. tycker om kontorens arbete. De är intresserade av att höra vad du tycker, även om du inte varit i direkt kontakt med något Europa Direkt-kontor.

 

Du har fram till den 5 maj att vara med. Följ länken för att fylla i utvärderingen.

 

2016-03-24

Vad är Leader och hur fungerar ett Leader-projekt?

Dalsland, Årjäng och Munkedal som ett leaderområde arrangerar inom kort en serie uppstartsmöten med information om EU.s landsbygdsprogram lokal ledd utveckling- Leader. Vill du veta mer om vad leader är och hur ett leaderprojekt fungerar kan du besöka någon av dessa orter:

5/4 Dals-Ed Utvecklingscentrum

6/4 Mellerud Tingshuset

7/4 Munkedal Hedekas bygdegård

12/4 Färgelanda Torp gamla skola

13/4 Vänersborg Nuntorp

19/4 Åmål Café XO

20/4 Bengtsfors Utvecklingscentrum+

27/4 Årjäng Hotel Årjäng

 

Eventuella frågor svaras på 070-299 89 86

 

2016-03-24

EU:s ledare har enats om en vidareutveckling av samarbetet med Turkiet gällande flyktingkrisen.

För att kunna få ett slut på smugglingen av flyktingar mellan Turkiet och Grekland har EU:s ledare nu enats med Turkiet i en ny överenskommelse. Där syftet är att skapa en laglig väg för hur flyktingar som redan är i Turkiet, skall kunna söka asyl i EU, utan att riskera livet i farliga båtar över medelhavet. Här kan du läsa mer om överenskommelsen.

 

 

 

2016-03-24

Europas vägar mest säkra i hela världen

Den 30 mars 2016 publicerar EU-kommissionen nya siffror över trafiksäkerheten i Europa. Europa har gjort stora framsteg gällande trafiksäkerhet de senaste decennierna, vilket har resulterat i att antal personer som avlider på vägarna har reducerats betydligt.

 

 

 

2016-03-17

EU-podden

Idag släpper Svergies Radio en ny pod som heter EU-podden. I premiäravsnittet från Bryssel är fokus på om Turkiet kan ta hand om EU:s flyktingproblem.

 

Programledare är Ci Holmgren som sedan många år är inrikespolitisk reporter och programledare på Ekot. Susanne Palme och Herman Melzer kommer även att delta, båda två har bevakat EU-frågor i decennier för Ekots räkning.. Även Sveriges Radios Brysselkorrespondent, Jan Andersson, kommer att delta i podden.

 

 

2016-03-16

EU-toppmöte med fokus på flyktingkrisen

På torsdag och fredag träffas åter EU-ländernas stats- och regeringschefer på det ordinarie marstoppmötet i Bryssel. På agendan står den preliminära plan som förhandlades fram på senaste EU-toppmötet. Medlemsländerna är inte överens om planen, bland annat ifrågasätts det ifall den strider mot asylrätten. Turkiets premiärminister, Ahmet Davutoğlu, kommer även att delta under detta möte. Tryck här för att läsa hela artikeln från Europaportalen som bland annat tar upp vissa medlemsländers åsikter.

 

 

2016-03-15

Ett mer socialt Europa

Imorgon, 16/3, hålls det årliga toppmötet mellan företrädare för arbetsmarknadens parter, EU-kommissionen och Europeiska rådet i Bryssel. På agendan kommer diskussioner föras om en ny social pelare i EU vilket kommer att ske genom att få in synpunkter på ett 20-punktsprogram för att få till ett bättre och mer fungerande välfärdssystem och arbetsmarknad. Synpunkterna kommer i sin tur att kunna användandas som en frivillig målsättning för medlemsländerna i deras nationella reformer.

 

EU-kommissionens specielle rådgivare i arbetet med att ta fram nya sociala pelare är Allan Larsson, tidigare svensk finansminister för socialdemokraterna. Allan Larsson menar att syftet med en social pelare är att skapa en balans mellan det finansiella- och det sociala Europa då det enligt Larsson finns ett ömsesidigt beroende mellan ekonomi och social utveckling. Tryck här för att komma vidare till artikeln på Europaportalen för att, bland annat, läsa mer om den sociala pelaren och EU-kommissionens förväntningar på hur den kan driva på reformer i medlemsländer.

 

 

2016-03-14

Europaparlamentet i veckan

I videon nedan, sammansatt av Europaparlamentets Informationskontor i Sverige , ges en inblick i vad som togs upp i kammaren under förra veckan. Stefan Löfven diskuterade bland annat den skeva ansvarsfördelningen gällande flyktingar bland EU:s medlemsländer.

 

 

 

Europaparlamentet i veckan: Statsminister Stefan Löfven i kammaren, avtalet mellan EU och Turkiet och Europas ambitiösa sociala agenda. #EPsession

Posted by Europaparlamentets Informationskontor i Sverige on Sunday, March 13, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-03-11

Seminarium om EU:s investeringsplan

Igår, 10:e mars, hade vi i Åmål ett seminarium om EU:s investeringsplan tillsammans med EU-kommissionens representant Jens Matthiessen, Europeiska Investeringsbankens kontorschef i Sverige Alexander Schenk samt Åmåls kommun. Seminariet bjöd på bra föreläsningar och diskussion. Vi ser förväntansfullt fram emot en spännande utveckling av vad detta kan göra för regionen framöver!

Foto: Jan Andersson

 

 

2016-03-08

EU överens med Turkiet

Efter ett EU-toppmöte på tolv timmar lades grunden för en överenskommelse med Turkiet gällande flyktingkrisen. Enligt Europeiska rådets ordförande Donald Tusk innebär överenskommelsen ett slut på illegal migration vilket kommer att implementeras genom att alla flyktingar som tar sig till Grekland kommer att skickas tillbaka till Turkiet. Europa kommer sedan att sedan att ta emot flyktingar från flyktingläger i Turkiet. Vidare kommer Turkiet få ekonomiskt stöd till bland annat FN:s matprogram samt till möjligheter för syriska barn att gå i skola. Turkiet vill även öka takten på förhandlingar om EU-medlemskap samt möjlighet till inresa i EU utan visum.

 

Även om grunden för en överenskommelse är klar är det mycket som ska till. Vid nästa EU-toppmöte 17-18 mars kommer antagligen mycket tid gå till diskussioner kring hur flyktingar ska fördelas inom EU, där går åsikterna isär. För mer information tryck här.

 

 

Credit: Dagens Nyheter

 

 

 

2016-03-07

EU-toppmöte med Turiket gällande flyktingkrisen

Idag, måndag, träffas EU-ledare med Turkiets premiärminister, Ahmet Davutoğlu, i Bryssel för att hitta en lösningar på flyktingkrisen. På Europaportalen står det att Stefan Löfven menar att EU står inför en av sin störta utmaningar någonsin. Löfven sade till riksdagens EU-nämnd i fredags att om flyktingkrisen inte kan lösas riskerar hela EU-samarbetet att havrera.

 

Förväntingarna på mötet är stora med olika åsikter om EU:s framtid. Tryck här för att läsa om vad som kan stå på spel , enligt DN:s korrespondent Annika Ström-Melin.

 

 

2016-03-01

Ditt Europa

Visste du att det finns en hemsida som är till för att hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder? Du vill kanske flytta, bo, studera eller resa utomlands eller så har du funderingar kring att bedriva verksamhet i ett annat EU-land. På Ditt Europa kan du hitta information om dina grundläggande rättigheter enligt EU:s lagstiftning, hur rättigheterna tillämpas i enskilda länder samt möjlighet till gratis mejl- eller telefonkontakt med EU:s olika hjälptjänster.

 

Klicka här för att läsa mer om du är privatperson.

Klicka här för att läsa mer om du vill göra affärer i Europa.

 

 

 

2016-03-01

Angela Merkel i intervju om flyktingkrisen och lösningar

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel sade under en intervju på söndagen att hon ser det som sin plikt och skyldighet att Europa finner en gemensam väg för att lösa flyktingkrisen samt att det inte finns en plan B.

 

Fler och fler EU-länder tar nu frågan i egna händer där bland annat Kroatien och Slovenien endast tillåter 580 flyktingar per dag att ta sig in i landet. Även Österrike har infört ändringar genom att sätta ett tak på högst 80 asylansökningar per dag. För att läsa hela artikeln, tryck här.

 

 

2016-02-29

SKL:s prioriterade EU-frågor

SKL:s styrelse har antagit sju EU-frågor som är viktiga för kommuner, landsting och regioner som de kommer fokusera på under 2016. De prioriterade EU-frågorna för 2016 är:

 

 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Stärka arbetet med utsatta EU-medborgare
 • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid b