EU länkar


EU Länkar


Här har vi samlat användbara länkar till dig som vill veta mer om EU!Elev- och lärohörnan

Här hittar du undervisningsmaterial, tävlingar, aktivitetsböcker, spel och mycket mer som kan stimulera till ökad EU-kunskap i undervisningen:

https://learning-corner.learning.europa.eu/index_sv


Finansieringsmöjligheter och information

Generell https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_en

Regional http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sv

Europeiska investeringsbanken (EIB) http://www.eib.org/en/projects/index.htm

MOOC (Make the most of EU resources for your regions/city) https://cor.iversity.org/

EPRS: Guide till EU-finansiering http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf


Andra informationskällor

EU-kommissionens representationskontor https://sweden.representation.ec.europa.eu/index_sv

Europaparlamentets kontaktkontor http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/close-to-you


EU-fonder och program

Horisont 2020 https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/

Kreativa Europa http://www.kreativaeuropa.eu/

LIFE (miljö) https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

Havs- och fiskerifonden https://eufonder.se/eu-fonder/havs--och-fiskerifonden.html

Landsbygdsfonden https://eufonder.se/eu-fonder/jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling.html

Regionalfonden https://eufonder.se/eu-fonder/regionala-utvecklingsfonden.html

Socialfonden https://eufonder.se/eu-fonder/socialfonden.html

COSME http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Erasmus+ utbildning: https://www.uhr.se

Erasmus+ ungdom och sport http://www.mucf.se/erasmus-plus

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sv

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder.html

Europeiska garantifonden för jordbruk (EGFJ) https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

AAL (Active and Assisted Living Programme) http://www.aal-europe.eu/


Tävlingar

Euroscola http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/euroscola.html

Juvenes Translatores https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sv