Arkiv

Äldre nyheter:

Vill du veta mer om EU och EU länderna ?

Klicka på bilden !

Fråga om EU

 Läs senaste nytt från 


 2016-12-29

SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2017 att fokusera på åtta EU-frågor som de anser är särskilt viktiga för kommuner, landsting och regioner under året.


 

Målen är:

1.Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU

2.Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer

3.Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

4.En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020

5.Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi

6.Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen

7.Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta

8.Statligt stöd och regionala flygplatser


Vill du veta mer om de olika målen? Tryck här för att komma till dokumentet med förslagen till de prioriterade EU-frågor från SKL.2016-12-28

Galileo har lanserats

Den 15 december gick startskottet för Europas satellitnavigeringssystem Galileo som myndigheter, företag och allmänhet kan använda sig av. Galileo är en del av EU:s nya rymdstrategi som medlemsländerna  tillsammans har byggt och utformat till världens mest noggranna satellitnavigeringssystem.


Olika tjänster så som stöd till räddningsinsatser, säkra tjänster åt offentliga myndigeter och exaktare navigering kommer att erbjudas kostnadsfritt genom Galileo i kombination med GPS (som drivs av USA:s militär). I dagsläget omfattas Galileo av 18 satelliter men den kompletta konstellationen ska omfatta 30 satelliter och förväntas vara färdig senast 2020. I dagsläget finns det en Galileosmarttelefon från BQ men andra tillverkare förväntas följa, så även inom bilindustrin där målet är att systemet ska finnas i alla nya fordonsmodeller som säljes i Europa senast 2018.


Tryck här för att läsa pressmeddelandet från EU-kommissionen.


Tryck här för att komma till Galileo-hemsidan.2016-12-21

Flest i arbete någonsin

Under gårdagen presenterade sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen den årliga översikten över arbetsmarknaden. Översikten var positiv och visade på ett nytt rekord – aldrig tidigare har sysselsättningen varit så hög i EU med 232 miljoner i avlönat arbete. Även om arbetslösheten fortfarande är högre än innan finanskrisen 2008 räknar kommissionen med att EU:s mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent till år 2020 om sysselsättningsgrader fortsätter att öka.


 

Andelen långtidsarbetslösa är nästan dubbelt så många jämfört med 2008 men mellan medlemsländerna är skillnaderna stora med en ökning på en procent i Sverige medan Grekland hade en ökning på närmare 17 procent.


 

Översikten visar även att medlemsländerna lägger mindre av budgeten på arbetslöshetsstöd.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.


 

 

Tryck här för att läsa översikten på engelska.2016-12-20

Ny prioriteringslista för 2017

Inför 2017 har en ny prioriteringslista skrivits under av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU-parlamentets talman Martin Schulz och ministerrådets nuvarande ordförande och Slovakiens premiärminister Robert Fico.


De sex prioriteringarna för 2017 är:


1. Jobb, tillväxt och investeringar

2. Den sociala dimensionen

3. Säkerhetsfrågor

4. Migrationsfrågor

5. Digital inre marknad

6. Energiunionen och klimat


Den svenska regeringens hjärtefråga om ändrade villkor för utstationerade arbetare fanns inte med på listan. Regeringen har inga kommentarer om detta medan arbetsmarknadens parter har kommenterat och menar att utstationeringsdirektivet, alltså EU-medborgare som arbetar tillfälligt i ett annat medlemsland, är en av de viktigaste frågorna för dem.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-12-19

I maj i år träffades 7 500 ungdomar i Europaparlamentet i Strasbourg för ett europeiskt ungdomsevent (EYE2016). Arrangemanget var fyllt med idéer, debatter och krav på förändringar gällande olika  viktiga ämnen. Mottot för eventet var ”Together we can make a change”.


För att se till att idéerna togs tillvara såg en grupp unga reportrar till att sammanställa en rapport med 50 av de mest konkreta idéerna som delades in i fem teman på eventet. I rapporten kan man även läsa intervjuer med deltagare, Europaparlamentariker och talare. Tryck här för att läsa hela rapporten på engelska.2016-12-16

Ansök om att bli skolambassadör för EU

Det är nu dags för lärare och skolledare att söka till nästa års utbildning för skolambassadör för EU 2017. Har du ett intresse av Europa och EU-frågor tycker vi att du ska söka!


En skolambassadör för EU ska inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Utbildningen genomförs av EU-kommissionen, Europaparlamentet, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet. Idén med utbildningen är att den ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett övergripande plan med en förhoppning om att skolhuvudmännen ska uppmärksamma EU-frågor mer än tidigare och ge skolambassadörerna möjlighet att inspirera och stödja kollegor och genomföra pedagogiska insatser inom sitt uppdrag.


För att bli skolambassadör 2017 ska du vara lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser. Utbildningen riktar sig till lärare med ett särskilt intresse för att utveckla eller initiera insatser med tema EU, Europa och den europeiska dimensionen.


Sista ansökningsdag är den 21 december. För mer information, tryck här. 

2016-12-14

Visumfrihet för georgiska medborgare till EU

Efter flera års förhandlingar har nu Europaparlamentet och Europeiska rådets förhandlare kommit överens om visumfrihet för georgiska medborgare. EU och Georgien påbörjade förhandlingarna 2015 och i slutet av 2015 kom EU-kommissionen fram till att Georgien hade uppfyllt de satta kraven.


Europaparlamentet släppte igår ett pressmeddelande gällande ämnet där detta framkom. Vad som kvarstår är att det ska bekräftas av representanter från medlemsstaterna och godkännas av utskottet för medborgerliga rättigheter samt parlamentet som helhet, detta kommer troligen att ske i januari. När ändringen är formellt godkänd innebär det att Georgiska medborgare kan besöka EU visumfritt i upp till 90 dagar under en 180-dagars period, så länge de har ett biometriskt pass. Visumfriheten gäller i Schengenländerna vilket inkluderar 22 medlemsländer (alla utom Irland, Storbritannien, Kroatien, Cypern, Rumänien och Bulgarien) samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.


Tryck här för att läsa hela pressmeddelandet från Europaparlamentet. 

2016-12-13

Avtal mellan Kuba och EU

SVT Nyheter beskriver i sin artikel hur ett avtal skrevs under mellan Kuba och EU. Avtalet godkändes nyligen av medlemsländerna och skrevs som sagt under vid en ceremoni i Bryssel under gårdagen. Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) var med på ceremonin och hon ställer sig positiv till avtalet och menar att avtalet om Kubas demokratiska riktning  genom handelsavtal kan  hjälpa Kuba i rätt riktning – mot ett demokratiskt land.


Svenska människorättsgruppen Civil Right Defenders är dock kritiska till avtalet och menar att EU genom avtalet istället stöttar den åldrande eliten i sitt genomföranade av ett generationsskifte vid makten. Wallström tror dock att denna typ av samarbete behövs just för att kunna sätta press på ett land, särskilt gällande mänskliga rättigheter.


På fotot syns Kubas utrikesminister Bruno Rodrigues Parrilla och EU:s utrikeschef Federica Mogherini.


 

Tryck här för att läsa mer om samarbetet på  Europeiska utrikestjänstens (EEAS) hemsida.2016-12-07

Den europeiska solidaritetskåren har lanserats

Idag lanserades den europeiska solidaritetskåren som är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.


Du har möjlighet att anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30. Alla ungdomar är välkomna att anmäla sig här, oavsett tidigare erfarenhet: platserna är öppna för ett brett urval profiler. Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.


När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. I utbyte får du färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när du söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.


För mer info om solidaritetskåren tryck här.2016-12-06

Circular Ocean vinner RegioStars 2016  Public Choice Award

Med ökade nivåer av marint avfall, speciellt i Nordsjön finns projektet Circular Ocean, ett  projektet som ska fungera som en katalysator som ska motivera och göra det möjligt för mer avlägsna samhällen att utveckla hållbar och miljövänlig affärsmöjligheter.


För att hitta nya innovativa och hållbara lösningar gällande marint plastavfall finns projektet för att inspirera företag och entreprenörer att hitta möjligheter med till exempel övergivna fiskenät och rep i regionen Northern Periphery and Artic (NPA). NPA är ett samarbete mellan nio regioner och länder: Grönland, Norge, Svalbard, Island, Färöarna, Skottland, Nordirland, Irland och Sverige.   


I oktober vann projektet RegioStars 2016 Public Choice Award. Ett av huvudmålen med priset är att identifiera bra exempel inom regional utveckling och att uppmärksamma originella och innovativa projekt som skulle kunna vara attraktiva och inspirerande för andra regioner.


Tryck här för att läsa mer om RegioStars priset.


Tryck här för att komma till Circular Oceans hemsida.2016-12-05

De gröna vann i Österrike

Efter ett beslut i författningsdomstolen var det under gårdagen omval i Österrike, i vilket de grönas kandidat Alexander Van der Bellen vann mot högerpopulistiska FPÖ:s kandidat Norbert Hofer. Van der Bellen fick 51.7 procent av rösterna och  mer än 100,000 fler röster (under valet i maj vann han med 31,000 röster). Van der Bellens vann de flesta rösterna i och runt städerna Wien, Graz och Salzburg medan Hofer hade majoriteten av rösterna på landsbygden.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.2016-12-05

Premiärminister Renzi avgår efter omröstning

Den italienska omröstningen om en förändring i landets författning vann ej i valet under gårdagen. De preliminära siffrorna visar på en vinst till nejsidan med nästan 60 procent och 17 av de 20 regionerna. Matteo Renzi hade innan valet gått ut med att han skulle avgå om ja-sidan ej vann valet och under gårdagen gick han efter resultatet ut med att han kommer att avgå. Hans avgång var inte något som nej-supporters inom hans eget parti hade krävt utan de anser att det var ett misstag att han ens hade föreslagit det.Femstjärnerörelsen har tidigare krävt en omröstning om Italiens medlemskap i eurozonen och att de ska omförhandla landets statsskulder, enligt opinionsundersökningar är dock inte italienarna intresserade av att rösta för att lämna euron. 


Tryck här för att läsa hela artikeln på  Politico.2016-12-01

Två viktiga val till helgen

Till helgen sker två viktiga val i Europa: Österrikarna går till vallokalerna för att utse en ny president och italienarna folkomröstar om en förändring av landets författning som ska göra det lättare att styra landet genom att minska makten hos senaten i parlamentet. Den italienska premiärministern, Matteo Renzi, har gått ut med att han kommer avgå om det blir ett nej i omröstningen något som populistiska Femstjärnerörelsen använder genom att uppmana folk att rösta nej för att tvinga bort Renzi.


Under söndagen röster även Österrike för att utse en ny president, detta efter ett beslut i författningsdomstolen som dömde ut det jämna presidentvalet i maj på grund av oegentligheter vid rösträkningen. I maj vann de grönas kandidat Alexander Van der Bellen med 31 000 rösters marginal mot högerpopulistiska FPÖ:s kandidat Norbert Hofer, enligt opinionsundersökningar kommer det även denna gång att vara ett jämt val mellan de två kandidaterna. 


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-28

Schulz lämnar Bryssel

Europaparlamentets talman, Martin Schulz, har meddelat att han inte kommer att kandidera till en tredje mandatperiod som talman i EU-parlamentet. Socialdemokratiske Schulz kommer istället att kandidera i tyska förbundsdagsvalet. Mandatperioden löper ut i mitten av januari nästa år. Spekulationer har förekommit om att Schulz ska bli socialdemokratiska SPD:s kandidat till posten som förbundskansler eller kandidat till att bli ny utrikesminister.


 

Schulz har suttit två mandatperioder på posten som talman, vilket aldrig har hänt tidigare. Då den kristdemokratiska och konservativa partigruppen EPP är den största gruppen i parlamentet antas nästa talman komma från den gruppen även om det från den socialdemokratiska S&D-gruppen anser att den politiska dynamiken i EU-institutionerna behöver ändras då även kommissionen och Europeiska rådet idag leds av högerpolitikerna Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-24

Svenskar har högt förtroende för media

I en ny undersökning gjord av Europabarometern tillfrågades 27 768 personer i de 27 EU-länderna om hur pålitlig de anser att informationen som landets medier tillhandahåller är. Finland var det land som hade störst tillit för vad landets medier rapporterade med 88 procent, Sverige och Danmark hamnade på andra plats med 77 procent av de tillfrågade som ansåg att informationen var pålitlig. Grekland och Frankrike var de länder hade lägst förtroende för medierna.


Gällande frågan om de tillfrågade ansåg att informationen var fri från politiskt tryck så såg det inte lika positivt ut. Finland låg högst upp även där men med 65 procent, Nederländerna och Sverige låg på andra plats med 55 procent. Även här var Frankrike och Grekland i botten med 16 respektive 9 procent positiva svar.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-22

Avgift för inresa i EU

I ett led för att öka säkerheten gällande inresa i EU har EU-kommissionen föreslagit ett system som liknar det i EU där medborgare utan visumtvång måste registrera sig och betala en avgift innan inresa i ett Schengenland. EU-kommissionär Frans Timmerman sade på onsdagen att det ska vara billigt, kosta fem euro, och att proceduren ska vara enkel och gälla i fem år. 


Syftet med registreringen är för att skydda EU:s gränser och dess medborgare genom att kunna varna för misstänkta kriminella och ekonomiska migranter som vill resa till Schengenländerna. En av orsakerna till att förslaget kommer nu är att medborgare i Turkiet, Ukraina och Georgien i framtiden kommer att kunna resa visumfritt till Schengen. Personer från andra EU-länder som inte ingår i Schengenområdet ska inte behöva registrera sig men enligt inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos kan britterna komma att behöva registrera sig när landet lämnat EU.


Det europeiska rese- och tillståndssystemet som går under namnet Etias kommer att länkas samman med de andra gränssystemen så som Europol och fingeravtrycksdatabasen Eurodac. Systemet beräknas kosta två miljarder kronor för att starta upp och ha en årlig driftskostnad på 840 miljoner kronor. Enligt kommissionen ska kostnaderna helt finiasieras av avgiften på fem euro. Det förväntas ta minst tre år innan systemet är på plats. Det reser årligen runt 30 miljoner personer från länder som saknas visumtvång in i Schengenområdet.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-21

Känner du igen Sveriges Europaparlamentariker?

Sifo har på Europaportalens räkning gjort en undersökning för att se hur väl svenskar kände igen toppnamnen  för de nio svenska partierna i EU-parlamentet. Kristdemokraternas Lars Adaktusson var den som flest kände igen, hela 55 procent av de tillfrågade lyckades pricka in hans för- eller efternamn. Minst kända var Miljöpartiets Bodil Valero och Vänsterpartiets Malin Björk som färre än fyra procent kände igen.


Europaportalen frågade även i undersökningen om vilket av toppnamnen som de tillfrågade ansåg företrädde Sverige bäst i EU, även där hamnade Lars Adaktusson i topp men Socialdemokraternas Marita Ulvskog låg nära. Av de tillfrågade männen var Moderaternas Gunnar Hökmark populärast och bland kvinnorna var Lars Adakutsson populärast.


Tryck här för  att läsa  hela  artikeln  på  Europaportalen.2016-11-17

EU-kommissionen uppmanar till ökad investering i euroländerna

När EU-kommissionen presenterade sitt stora ekonomiska höstpaket under gårdagen riktade de framförallt in sig på euroländerna och uppmanade dem till större investeringar än de själva planerat för.  Under nästa år vill kommissionen att euroområdet ska göra investeringar på upp till 0,5 procent av BNP, mer än vad euroländerna själva avser spendera i  sina budgetutkast.


Kommissionen varnar samtidigt åtta euroländer som under nästa år riskerar att  bryta mot budgetreglerna, det är  Spanien, Portgual, Belgien, Italien, Cyperna, Litauen, Slovenien och Finland. Grekland ingår ej i granskningen då landet redan ingår i ett separat   övervakningsprogram efter de krislån de tvingats ta.


Förslagen framtagna av kommissionen kommer att börja debatteras av medlemsländernas finansministrar  i början av december. 


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-16

Europaparlamentet ser över transfett i maten

Varje år dör 666,000 personer i EU på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Europaparlamentet ger därför  EU-kommissionen två år på sig att se över  lagstiftningen och ta itu med farligt kolesterol genom att sätta en gräns för transfett i livsmedel.  Se videon för att lära dig mer om transfett och vad Europaparlamentet anser behöver göras. Tryck här för att läsa mer på EuroparlTV.2016-11-15

EU:s  försvarsministrar överens om ett fördjupat försvarssamarbete

Den 14-15 november möts utrikesrådet för att diskutera utrikes- och försvarsfrågor.   Under gårdagens möte beslutade EU:s försvarsministrar  för att fortsätta arbeta vidare med ett fördjupat  försvarssamarbete.  I dagsläget handlar det bland annat om att införa ett samordningskontor för internationella insatser, till exempel kan det handla om stöd till militära aktioner i Afrika eller cyberhot.


Tryck här för att läsa Jan Anderssons artikeln på Sveriges Radio.2016-11-11

Gränskontrollerna förlängs

Enligt Dagens Nyheter gav EU:s ministerråd   idag klartecken till en tre månaders förlängning av regeringens förslag. Utöver Sverige är det Danmark, Tyskland, Österrike och Norge som berörs av beslutet.  De svenska gränskontrollerna finns vid  Öresundsbron och i hamnarna i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Göteborg.


I snitt passerar omkring 400 000 personer gränsövergångarna och  av dessa kontrolleras 40-95 procent.  Under månaderna augusti, september och oktober avvisades 425 personer  och 78 personer  ansökte  om asyl i samband med passkontrollen.

2016-11-08

Ungern röstade nej till revidering av författning

Idag, tisdag, röstades det i det Ungerska parlamentet   nej till  förslaget om en revidering av landets författning.   Förslaget kom efter att Ungern hade en folkomröstning där 98 procent av de som röstade sade nej till att ta emot asylsökande genom EU:s omfördelningssystem.  På grund av att valdeltagandet var under 50 procent ogiltligförklarades folkomröstningen.  Premiärminister Viktor Orbán lovade då att resultatet skulle skrivas in i författningen fastän det ogiltligförklarades. I förslaget stod det att "Ingen utländsk befolkning kan placeras i Ungern".


Det fattades två röster vid dagens omröstning för att förslaget skulle nå upp till kravet på minst två tredjedelars majoritet. Förslaget hade fått tillräckligt med röster om det högerextrema partiet Jobbik hade fått igenom sitt krav  på rika utlänningar kan köpa sig till ett uppehållstillstånd i Ungern skrotades men Orbán gick ej med på det kravet.


Det har under de senaste fem åren beviljats sex ändringar i grundlagen i Ungern.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-11-07

Viktiga val i Europa under nästa år

Under nästa år  går två av EU:s största länder, både politiskt och ekonomiskt, Frankrike och Tyskland till val.  Frankrike är först ut med att välja ny president med primärval för högerns presidentkandidat i november och primärval för vänsterns presidentkandidat i januari. Den 23 april avgörs första omgången  av det franska presidentvalet, om inget av partierna får över 50 procent av rösterna så går de två största partierna vidare till en andra omgång den 7 maj. Enligt flertal opinionsundersökningar pekar det  på att det blir Nationella frontens Marine Le Pen och högerns kandidat som kommer att gå vidare till valets andra  och avgörande omgång.


Senare under hösten är det Tysklands tur att gå till valurnorna, opinionsläget i Tyskland idag visar på att en fortsatt  bred koalition mellan kristdemokraterna och socialdemokraterna.  Dock har stödet för förbundskansler Angela Merkels kristdemokraterna minskat från 40 procent  vid förra valet 2013 till runt 30 procent i opinionsundersökningarna i dagsläget.


Tryck här för att läsa hela artikeln  på Europaportalen.2016-11-03

Domen: Brexit måste gå genom parlamentet

Idag, torsdag, kom domen från en brittisk domstol som underkänner regeringens beslut om att de ska kunna lämna in utträdesansökan ur EU utan omröstning i landets parlament.


     Klagande menade att Theresa May och regeringen inte har rätt att sätta igång utträdet med Artikel 50 utan att det först röstas om det i parlamentet. Klagandes advokater argumenterade för att det är fallet då brittiska medborgare har vissa rättigheter som EU-medborgare, vilka  tilldelades dem av parlamentet 1972 och därför att det endast parlamentet som kan ta bort dessa rättigheter.


Regeringen å sin sida argumenterade för att de har rätt att  åberopa Artikel 50  utan parlamentet genom dess kungliga  privilegium. Domarna höll dock med den klagande sidan  och argumenterade för att parlamentet är suverän  och har rätt att sätta och ta bort lagar och att regeringen inte kan  utnyttja sina privilegium och köra över parlamentet och lagar satta av dem.


Regeringen har redan gått ut med att de kommer överklaga domen och högsta domstolen har planerat in detta till  början på december, då kommer alla elva  domarna i högsta domstolen medverka - något som aldrig hänt tidigare.


Tryck här för att läsa mer om  domen på Europaportalen eller här för att läsa mer på Politico.2016-11-02

Sacharovpriset 2016

Nadia Murad Basee och Lamiya Aji Bashar är mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2016.  Båda kvinnorna tillhör den religösa gruppen yazidier i Irak och de har utsatts för sexuellt slaveri och andra grymheter av Islamiska staten (IS).


Murad  är nu talesperson för kvinnor som fallit offer för IS sexuella våld.  Vidare kämpar hon även för att folkmordet på yazidierna ska erkännas. 


Aji Bashar agerar även hon som talesperson för den yazidiska folkgruppen samt hjälper kvinnor och barn som fallit offer  för IS. Aji Bashar skadades allvarligt när hon flydde från Irak men skickades till Tyskland där hon  fick vård för sina skador.


Europaparlamentet stöder de mänskliga rättigheterna genom det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som instiftades 1988. Priset ges till personer som har gjort betydande insatser i kampen för mänskliga rättigheter över hela världen och lyfter fram kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt stöder pristagarna och deras kamp.


För att läsa mer om Murad och Aji Bashar och deras historia, tryck här.2016-11-01

Ny sammanställning  av hur integrerade invandrare är i EU

I Eurostats sammanställning över  universitetsutbildning samt  sysselsättningsgrad som släpptes i förra veckan visas statistiken  utifrån andelen infödda, första och andra generationens invandrare mellan 25-54 år.  Även om första generationens invandrare har  en högre andel med universitetsutbildning  så är ändå sysselsättningsgraden längre än bland andra generationens invandrare (som till och med har en högre sysselsättningsgrad än  infödda).


I Sverige så ser statistiken något annorlunda ut med högst grad universitetsutbildade bland första generationens invandrare (43,7 %)  jämfört  med andra generationen (39,5 %) och infödda (42 %).  Även när det gäller sysselsättningsgrad så skiljer sig Sverige åt från  EU  med en sysselsättningsgrad bland infödda  på 89 %, andra generationens invandrare ligger på  86,9 % och första generationens invandrare på 73,4 %. Skillnaden mellan sysselsättningsgrad bland första generationens invandrare och infödda i Sverige är alltså på ca 15 % jämfört med EU-snittet på  lite under 10 %.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen eller här för att läsa Eurostats sammanställning.2016-10-28

Dödläget  för Ceta-förhandlingen är bruten

Igår, torsdag,  kom de belgiska ledarna överens om en lösning för EU:s handelsavtal med Kanada.  Kompromissen måste dock först skickas för godkännande i regionsparlamentet i Belgien och till EU-ambassadörer för överseende. I kompromissen ingår  bland annat  att Belgien ska låta EU-domstolen granska om det nya investeringsskyddet ICS är förenligt med EU-rätt.


Det har inte satts något nytt datum för ett eventuellt  toppmöte mellan EU och Kanada  men det diskuteras om att det kan ske redan imorgon, lördag.


Tryck här för att läsa hela  artikeln på Europaportalen.2016-10-27

EU-kommissionens förslag för 2017

I tisdags lanserade EU-kommissionen  arbetsprogrammet för 2017 med förslag för nästa år samt i vilken riktning unionen ska röra sig.  Kommissionen har lovat att komma med 21 centrala initiativ under nästa år, bland annat gällande  cirkulär ekonomi, ett lagpaket för inre marknad samt  ungdomsinitiativet som ska skapa en europeisk solidaritetskår.   Kommissionen har för 2017 kommit med två färre förslag jämfört med 2015 och 2016. Detta kan jämföras med  förra kommissionen under dåvarande ordförande José Manuel Barroso, då lanserades det i genomsnitt 130 förslag per år.


Tryck här för att läsa hela  artikeln på Europaportalen där du även kan ta del av samtliga 21 förslag för 2017 från EU-kommissionen.


Tryck här för att läsa EU-kommissionens representation i Sveriges  sammmanfattning av arbetsprogrammet.2016-10-25

Ett år senare: omfördelningen av asylsökande

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) arbetar med att stötta Italien och Grekland genom att se till att EU:s omfördelningsprogram av asylsökande implementeras. Detta görs bland annat genom stöd med kunnig personal och genom att de ser över hela omfördelningsprocessen. Den 9 oktober 2015 omfördelades de första asylsökande mellan Italien  och Sverige och sedan dess har cirka 6 000 asylsökande omfördelats i hela EU.


Kartan till höger visar på antalet asylsökande som har omfördelats sedan den 7 oktober 2016. Genom att trycka här kan ni även komma till EASO:s hemsida som  har en interaktiv karta där man kan följa och se hur många asylsökande varje medlemsland tagit emot genom programmet.2016-10-24

Fototävlingen #ThisIsMy5

Den 13 oktober fyllde Europaparlamentets besökscenter fem år och för att fira har de startat  fototävlingen #ThisIsMy5 på Europaparlamentets instagramkonto.


Tävlingen går ut på att du ska dela med dig av dina fem - till exempel fem prioriteringar, fem önskningar. Det är upp till dig! De bästa fotona kommer att ställas ut inne på besökscentret och vinnarna bjuds in till att besöka centret under deras "the Museum Night Fever" den 11 mars 2017.


För att  kunna delta i tävlingen måste man bo i ett EU-land, vara över 18 år, ha upphovsrätt över fotot samt vara redo att resa mellan 10-11 mars 2017. Fotona ska läggas ut på Instagram med hashtaggen #ThisIsMy5 före den 31 januari 2017. Glöm inte att tagga @europeanparliament. 


Läs mer på Europaparlamentets hemsida eller på Europaparlamentets instagramkonto.2016-10-21

Ceta forsatt hotat av Vallonien

Den Vallonska regionregeringen med  ministerpresidenten Paul  Magnette i spetsen kan sätta stopp för det kanadensiska handesavtalet (Ceta) som EU har förhandlat om i  sju år. Den belgiske premiärministern  Charles Michel har under natten till fredagen förhandlat med Kanadas premiärminister Justin Trudeau  men sa på väg till EU-toppmötet idag att han inte känner någon tillförsikt då han tror att det kommer bli svårt att övertala den vallonska regeringen att ändra sin ståndpunkt.Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde (S) kommenterade händelseutvecklingen och sade att hon anser att den vallonska regeringen fått försäkringar om att det som de är oroliga för saknar grund. Det gäller bland annat investeringsskyddet och skiljedomstolar.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-10-19

Glöggen  är inte  hotad

I förra veckan  kunde man i en rad medier läsa om att  ett EU-beslut innebär att man inte längre får kalla vinglögg för glögg längre utan att det endast får kallas glögg om det innehåller smaksatta råvaror från  druvor.  Detta avvisar EU-kommissionens Sverigekontor  och de tillägger att  reglerna inte har ändrats gällande detta sedan Sverige gick med i EU. Alltså behöver inte oroa oss för att julen ska vara hotad!


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-10-13

Sverige vill kunna fortsätta forma sin asylpolitik

Idag inleds diskussionerna mellan medlemsländerna kring en gemensam asylpolitik.    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) sade i ett möte i fredags att han anser det viktigt att länder ska ha möjlighet att ha en generösare asylpolitik vid behov.  Johansson menar dock att förordningen är viktig just för att se till att inga länder kan  komma undan från att ta emot flyktingar. Förhandlingarna kring ny asyl- och migrationspolitik förväntas vara klar någon gång i slutet på nästa år.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-10-12

Stor förlust för EU när kvinnor inte arbetar

Enligt Europaportalen  så skulle EU-länderna göra en vinst på 3,6 biljoner kronor per år om lika stor andel män som  kvinnor arbetade.   Sverige är det land i EU som har högst andel kvinnor i sysselsättningsgrad med drygt 78 procents sysselsättningsgrad. Om Sverige hade haft lika hög sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män så skulle landet få in 57 miljarder kronor per år.  Det land där kvinnor har lägst sysselsättningsgrad är Grekland med 46 procent.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-10-11

EU-pris för kvinnliga innovatörer 2017

EU-kommissionen tar nu emot nomineringar för fjärde omgången av priset för kvinnliga innovatörer. Med priset vill EU-kommissionen ge ett allmänt erkännande till kvinnliga entreprenörer, första pris är €100 000, andra pris  €50 000 och tredje pris  är €30 000. För 2017 har de även lagt till ett pris på €20 000 för kvinnliga entreprenörer under 30 år.


För att läsa mer om hur man ansöker eller nominerar någon, tryck  här.2016-10-06

EU-utbildning  i Lysekil

Den 31 januari överlämnades den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” till regeringen. Den visade en dyster bild av kunskapsläget om EU bland medborgare, men även bland kunskapsspridare såsom tjänstemän, statsvetare och lokalpolitiker. Europa Direkt Fyrbodal vill tillsammans med Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation, vända trenden och se till alla som arbetar med utbildning, politiker samt tjänstemän i Fyrbodal får möjlighet att lära sig allt de behöver för att kunna sprida kunskap om EU.


Tid, plats och anmälan: Måndagen den 31 oktober, kl. 08:30-16:15 Gullmarsgymnasiet, Lysekil. Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch, vi ber er därför att anmäla er till europadirekt@amal.se samt ange ev. allergier till lunchen senast den 17 oktober. Glöm ej att anmäla vilken workshop ni vill delta i.


Programmet innehåller bland annat presentationer från representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen samt Universitets- och Högskolerådet. Journalisterna Rolf Gustavsson och Jan Andersson kommer även de att delta och diskutera EU:s framtid utifrån ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.


För att ta del av  programmet, tryck här.  För inbjudan i pdf-format, tryck här.


Har du frågor, kontakta oss gärna i så fall!2016-10-05

EU ratificerar Parisavtalet

Igår, 4/10 godkände Europaparlamentet  EU:s ratificering av Parisavtalet, det gjordes inför kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och klimatmötets ordförande Ségolène Royal.


I och med att EU nu har ratificerat avtalet innebär det att avtalet kan träda i kraft då det har krävts att minst 55 parter har ratificerat avtalet, samt att de ska stå för minst 55 procent av de globala utsläppen. EU står för runt 12 procent av de totala utsläppen av växthusgaser.  Nästa steg blir att rådet formellt antar  Europaparlamentets beslut samt att medlemsländerna ratificerar Parisavtalet var för sig, utifrån deras parlamentariska processer.


Tryck här för att läsa EU-kommissionens  pressmeddelande.2016-10-04

App  tar upp striden mot invasiva arter i EU

MYGEOSS är ett projekt  startat av EU-kommission under 2015-2016 som  ska utveckla GEOSS-baserade (Global  Earth Observation System of Systems) smarta appar som ska informera EU-medborgare om förändringar som påverkar den lokala miljön.  Appen Invasive Alien Species  Europe är  utvecklad av Joint Research Centre (JRC) av den Europeiska kommissionen.


Syftet med appen är bland annat att användare ska kunna   registrera upptäckten av invasiva arter med mobilernas GPS system samt kamera, informera allmänheten om vissa invasiva arter samt att  uppmärksamma allmänheten om de problem som invasiva arter  tillför den lokala miljön i Europa.


Tryck här för att läsa mer om appen.

Tryck här för att ladda ner appen för Android och här för att ladda ner för iOS.2016-09-29

Indikationer för slutet på gränskontroller

Enligt en artikel i Dagens Nyheter, av Annika Ström Melin, så kan de gränskontroller som godkänts av EU-kommissionen  komma att upphöra  då  länderna endast får ha kvar kontrollerna fram till den 12 november, om inget nytt beslut fattas.   


Under en presskonferens i onsdags kom det fram av EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos att kommissionens mål är att Schengensamarbetet ska fungera normalt så snart det går.  För närvarande finns det gränskontroller i Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Tyskland men Avramopoulos menar att i och med att flyktingströmmarna har minskat samt att den gemensamma kust- och gränsbevakning snart  fungerar så  kan behovet med gränskontroller inte längre  finnas, i samma utsträckning. Sverige har inte tagit ställning till  om de vill förlänga  gränskontrollerna medan Danmark redan gått ut med att de kommer att argumentera för att  kontrollerna ska behållas.


Avramopoulos kommenterade även de 160.000 asylsökande som man för ett år sedan beslutade skulle fördelas från Italien och Grekland till andra EU-länder. Av de 160.000 har endast 5.651 asylsökande omfördelats och Danmark, Ungern, Polen och Storbrittanien har inte tagit emot en enda av dessa.   EU-kommissionärer kommenterade detta under presskonferensen i onsdags med att säga att "Solidaritet är ett lagligt ansvar för alla EU-länder" vilket skulle kunna tolkas som att han kan tänka sig att dra EU-länder som vägrar ta emot asylsökande inför rätta.


För att läsa hela artikeln på Dagen Nyheter, tryck här.2016-09-27

EU lanserar  nytt biståndsprogram

Cyperns EU-kommissionär Christos Stylianides som ansvarar för  humanitärt bistånd och krishantering lanserade igår EU:s nya humanitära biståndsprogram "The Emergency Social Safety Net (ESSN) vilket till första kvartalet under 2017 kommer att ha nått en miljon flyktingar i Turkiet genom ett elektroniskt betalkort med månatligt bistånd. Pengarna kommer att börja betalas ut i oktober och ska gå till mat, boende och utbildning. Flyktingarna bestämmer själv hur de vill använda och fördela biståndet.  Programmet har arbetats fram tillsammans med FN:s livsmedelsprogram (WFP) samt turkiska röda halvmånen vilka även kommer att hjälpa till att implementera programmet.


Utöver ESSN som är finasierat av EU och dess medlemsländer  inom EU:s Turkietavtal på € 3 miljarder finansierar EU även andra humanitära projekt i Turkiet för € 164 miljoner.


Tryck här för att läsa om Stylianides  tal i Ankara från gårdagen  på EU-kommissionens hemsida för humanitärt bistånd och civilskydd.2016-09-26

Europeiska språkdagen

Den 26 september firas Europeiska språkdagen, den har firats sedan 2001 på initiativ av Europarådet i Strasbourg.  På hemsidan för Europeiska språkdagen kan man  ta del av  spel, information om olika  språk och  även självvärdera sina språkkunskaper.


På Karlbergsgymnasiet i Åmål hade vi idag en språk-picknick samt en föreläsning med Fredrik Lindström på temat "Världens dåligaste språk".2016-09-23

Europass  har fått ny design

Europass har förnyat och förbättrat sin hemsida.   Den förbättrade navigeringen gör det enklare att ta del av den mest populära informationen på sidan, vilken sköts av det europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning   (Cedefop).  Hemsidan är tillgänglig på 27 språk.


Europass är en portfolio  med fem dokument som hjälper till så att  dina färdigheter och kvalifikationer blir tydliga och lätta att förstå i Europa. Två av dokumenten kommer du själv åt, det är meritförteckning och språkpass. Tre dokument utfärdas av utbildnings- och undervisningsmyndigheter,  det gäller europass-mobilitet, tillägget i slutbetyget och bilagan till examensbevis.2016-09-20

Ann Linde  om handelsavtalet med Kanada

EU- och handelsminister Ann Linde (S) beskyller motståndarna av handelsavtalet med Kanada (Ceta) för att ljuga om vad avtalet innebär.   Motståndet mot Ceta har ökat i och med att handelsavtalet  TTIP med USA har stött på motstånd i ett antal medlemsländer.


I förra veckan  skrev till exempel EU-parlamentariken Max Andersson (MP) en debattartikeln i SvD där han debatterade för att EU:s handelsavtal med Kanada måste stoppas.  Under en debatt i Europahuset i Stockholm gick Linde hårt åt motståndarna av Ceta och menade att kritikerna sprider lögner som att  det bara är ett avtal för storföretag. Linde menar att  det nya avtalet är mer fördelaktigt än det gamla när det  till exempel gäller  arbetstagares rättigheter, djurrätt och människors hälsa.


Ceta-avtalet förhandlades klart 2014 och EU-kommissionen har som mål att skriva under avtalet med Kanada 27 oktober men för att det ska kunna ske måste medlemsländernas alla handelsministrar ge sitt godkännande på ett ministerrådsmöte 18 oktober. Avtalet kommer därefter gälla provisoriskt tills alla nationella parlament i EU och Kanda ratificerat det.


Tryck här för att läsa artikeln på Europaportalen.

Tryck här för att läsa Max Anderssons debattartikel i SvD.2016-09-19

YouTube intervju med Juncker

Efter Junckers tal inför Europaparlamentet fick tre europeiska bloggare chansen att intervjua Eu-kommissionens ordförande Jean-Claude  Juncker  live på YouTube/EuTube.     De tre unga videobloggarna är Laetitia Birbies från Frankrike, Jonas Ems från Tyskland och Lukasz Jakobiak från Polen. De är alla väldigt aktiva på sociala medier och är opinionsbildare gällande sina tankar om framtidens Europa.

2016-09-15

Junckers förslag under sitt linjetal

Under gårdagen höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. Juncker menade att EU står inför en existensiell kris och att det aldrig tidigare varit en så stor splittring mellan medlemsländerna.  I talet gav  Juncker  bland annat förslag till åtgärder inom  digitalisering, jobb, investeringar, migration och gränser,  ekonomi och försvar och utrikes.  Mer specifikt gäller det till exempel förslag om gratis wifi i storstadsregioner till 2020,  lika lön för lika arbete,  en investeringsplan för Afrika och  EU:s grannskap för att motverka migration samt  ett gemensamt försvarshögkvarter.


Imorgon, fredag,  möts de 27 stats- och regeringscheferna och även deras möte  kommer  att påverka EU:s riktning.  Juncker gav även stats- och regeringscheferna i uppgift att  till mötet ha tänkt ut tre anledningar till varför  EU behövs.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-09-14

Europe's most wanted

Genom att gå samman har de europeiska mydingheterna för rättsväsendet   hemsidan EUmostwanted.eu där allmänheten kan hjälpa polisen med tips för att hitta  europas mest eftersökta kriminella.  Hemsidan  lanserades av European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), ett nätverk med poliser från EU:s medlemsländer, med stöd av Europol.  Hemsidan sköts av nationella ENFAST administratörer  som laddar upp  bilder och information om rymlingar, internationellt efterlysta kriminella som har dömts eller är misstänkta som de sedan kan få tips  från allmänheten ifrån.2016-09-12

Tillståndet  i unionen 2016

På onsdag den 14 september kommer EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att hålla sitt tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet.


Under detta tal sammanfattar Juncker årets arbete samt gå igenom prioriteringarna för nästa år och hur kommissionen planerar att hantera de största utmaningarna i EU. Efter talet äger en plenardebatt rum och  allt detta är i enlighet med  Lissabonfördraget för att förbereda kommissionens arbetsprogram för nästkommande år.     


För att se talet live den 14 speptember kl 09:00, tryck här.2016-09-07

Förlorade momsintäkter

Under 2014 beräknades momskapet, alltså intäkterna från moms och de faktiska intäkterna,  och skillnaden däremellan uppgå till 1 530 miljarder kronor.  Detta kan jämföras med Sveriges statsbudget som ligger på runt 900 miljarder kronor för ett år.  Sverige hade minst momsgap med drygt en procent och Rumänien hade det största gapet på 38 procent medan genomsnittet i EU låg på 14 procent.


Orsaken till momsgapet kan bero på flera faktorer så som bedrägeri,  skatteflykt, företagskonkurs, företag på obestånd och dålig förvaltning.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen. 2016-09-06

Svårigheterna med Brexit

Enligt en artikel på Europaportalen sa Storbritanniens premiärminister  Theresa May  i en intervju  i förra veckan att hon är medveten om att Brexit kan innebära svåra tider för Storbritannien. Vidare informerade May om att det inte kommer att utlysas någon ny EU-omröstning eller nyval innan nästa ordinarie parlamentsval 2020. Storbritanninens utträdesansökan kommer inte att skickas in i år.


Vidare går det att läsa i en annan artikel på Europaportalen om hur Brexitministern David Davis blev utbuad vid sitt första framträdande i underhuset under gårdagen.   Davis sa under gårdagen bland annat  att Storbritannien inte behöver vara medlem av EU:s inre marknad utan att det räcker att de får tillgång till den då han anser att det är osannolikt att Storbritannien kommer att  vilja vara medlem om det betyder att de kommer behöva vara del av den fria rörlighetens alla delar.2016-09-05

"Går du på högstadiet eller gymnasiet? Då kan du vara med i den webbtävling som vi ordnar för att uppmärksamma firandet av Europeiska språkdagen den 26 september. Första pris är en språkresa!


Årets tävling går ut på att göra en affisch med en slogan om varför det är viktigt att lära sig fler språk än svenska och engelska. Texten ska vara skriven på ett eller flera av EU:s 24 officiella språk (men alltså inte på svenska eller engelska). Du måste även översätta din slogan till svenska. Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast tisdag den 20 september, antingen per mejl: tavling@stockholm.goethe.org eller per post:

Goethe-Institut

Att Viktor Englund

Bryggargatan 12 A

111 21 Stockholm.


Tävlingen görs individuellt, det är bara en person som kan vinna språkresan.

Läs mer: www.sprakdagen.se "2016-08-31

Europaparlamentet på Snapchat

I maj 2015 skapade Europaparlamentet ett snapchatkonto.  Europaparlamentet lägger upp bilder med texter och videoklipp som ger dig en möjlighet att följa med bakom ridån på parlamentet.  Via snapchat har du även möjlighet att ställa frågor,   skicka bilder eller videoklipp till parlamentet.


För att följa Europaparlamentet på snapchat kan du scanna in deras spökbild till vänster eller  söka upp deras användarnamn "europarl" på Snapchat.2016-08-30

Stödet för TTIP minskar

  Om TTIP går igenom skulle det bli det största området för ett handelsavtalet i världen. Oppositionen för TTIP har dock ökat, främst i Frankrike och Tyskland. 


På Politico kan man läsa om hur Frankrikes handelsminister, Matthias Fekl, hävdade i en intervju i tisdags att det inte längre finns något politiskt stöd  för TTIP i Frankrike. Fekl  menar att förhandlingarna bör avbrytas för att istället börja om på nytt, under bättre förutsättningar. 


På Europaportalen kan man läsa om hur Tysklands ekonomiminister och vice kansler, Sigmar Gabriel, ser TTIP- förhandlingarna som ett misslyckande för EU och i en intervju i söndags menade Gabriel att ett av skälen till att förhandlingarna misslyckas är att "vi européer inte vill underkasta oss amerikanska krav".


Tryck här för att läsa hela artikeln på Politico.

Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-08-29

Erasmus för unga företagare

Unga entrepenörer kan genom programmet "Erasmus för unga företagare", finansierat av EU-kommissionen, ansöka om att delta i ett utbytesprogram.  Både nyblivna och blivande unga företagare kan ansöka om att få träffa en mer erfaren företagare i ett annat deltagande land. Tanken med programmet är att ge unga företagare rätt erfarenhet för att starta eller stärka   sitt nya företag. 


Programmet gynnar både den nya företagaren och värdföretagaren då deras marknad kan öppnas upp, de kan få nya affärspartners eller på annat sätt utveckla deras affärer.


Tryck här för att läsa mer om "Erasmus för unga företagare".2016-08-26

Att tänka på när du reser i Europa

I april i år så sänktes roamingavgiften i ett led för att helt ta bort den  extra avgiften. Den  15 juni 2017 kommer mobiloperatörer inte att kunna ta ut en extra roamingavgift när man reser i ett annat EU-land.   


My Bergdahl, EU-representationens telekomexpert, beskriver i en artikel på regeringen.se  hur politikerna i Sverige ser på vad som kommer att ske med roaminavgiften samt  nord- och sydproblematiken. Tryck här för att läsa hela artikeln.


Tryck här för att se vad maxavgiften är som mobiloperatörer får ta ut för roamingavgifter.2016-08-25

Regeringen skyller åter på EU-regler

EU-kommissionen har  tillbakavisat att det är EU-regler som är orsaken till den omstridda skatten på solceller för större anläggningar som riksdagen införde i juli. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef på EU-kommissionens representation i Sverige, sa till SVT nyheter att riksdagens tolkning av energibeskattningen inte stämmer utan att det finns undantag gällande förnybar energi.


Det är andra gången på kort tid som regeringen skyller på EU-regler. Det andra uppmärksammade fallet gällde när Syed Latif utvisades från Sverige till Bangladesh efter att ha arbetat i Malmö i två år, orsaken till detta var enligt Migrationsdomstolen att jobbannonsen som gett honom anställningen på ett växlingskontor inte varit synlig för alla i EU. Domstolen hävdade att detta var ett krav, enligt EU, för att få arbetstillstånd.


Tryck här för att läsa hela artikeln.

2016-08-22

Hur du kan bidra till lagstiftningsarbetet

EU-kommissionen har arbetat fram en strategi för att  EU-medborgare ska ha fler möjligheter att  bidra till lagstiftningsarbetet. Exempel på hur du kan bidra är:

 • genom att  lämna synpunkter på nya idéer 
 • genom konsekvensbedömning i offentliga samråd innan kommissionen lägger fram sina slutliga förslag
 • när kommissionen  lagt fram ett förslag till rådet eller Europaparlamentet kan man lämna synpunkter som sedan  kommissionen samlar in och  vidarebefordrar till rådet och Europaparlamentet


Tryck här för att läsa om alla olika sätt du kan bidra och lämna synpunkter på.2016-08-19

Europaparlamentets prioriteringar för hösten 2016

2016 har varit ett händelserikt år  i  EU med allt ifrån flyktingkrisen till Brexit.  Europaparlamentets arbete för året är dock inte slut utan de ska även    hantera följande ämnen:


 • Migration -  fortsätta arbetet med permanent omfördelning av flyktingar i medlemsländerna samt  upprätta en lista med säkra   ursprungsländer.
 • Terrorism - rösta om att uppdatera vapenlagarna  för att försvåra för kriminella och terrorister samt att lagstadga att förberedelse till terrorattack ska kriminaliseras i EU.
 • Beskattning - efter Panamaläckan kommer    en utredningskommitté i september påbörja sitt arbete med att undersöka pengatvätt och skattesmitning. Parlamentet kommer även att arbeta med att förbättra skattetransparensen gällande multinationella företag.
 • Miljö - en utredningskommitté kommer att se över mätning av utsläpp efter Volkswagenskandalen.
 • Övrigt -  parlamentarikerna kommer att rösta om förslag för att förbättra den inre digitala marknaden.   De kommer även att besluta om   de ska moderinsera  lagstiftningen gällande utstationering av anställda i syfte att   bland annat ta itu med  orättvis lönesättning.


Tryck här för att komma till Europaparlamentets hemsida för vidare information.2016-08-18

Tyskland vill  att EU ska fortsätta ha nära band till Storbrittanien

I en intervju  meddelade Tysklands Europaminister, Michael Roth, i tisdags att de vill se på möjligheten för Storbrittanien att  få en särskild status    med EU. I och med Storbrittanniens storlek  och sitt långa medlemsskap i EU så menar Roth att dess framtida status inte kan jämföras med andra europeiska länder som aldrig varit medlemmar.  Samtidigt poängterar Roth att Storbrittanien inte kommer att kunna välja ut delar som de tycker är passande för att ges tillträde till EU:s inre marknad, den fria rörligheten är till exempel inte förhandlingsbar.


Tryck här för att komma till Europaportalen för att läsa hela artikeln.2016-08-16

EU Aid Volunteers

EU har  ett biståndsprogram för volontärer som för dem samman med organisationer i olika länder.  Programmet ger EU medborgare möjligheten att vara volontär i olika humanitära projekt runt om i världen.  Kika på två volontärers berättelser i videona nedan.


Tryck här för att komma till EU Aid Volunteers hemsida.

Tryck här för att komma till  lediga platser.2016-08-15

Du i EU

Eurostat, EU's statistiska organ, har tillverkat ett verktyg där man kan jämföra sig med andra medlemsländer.  Jämförelser kan göras mellan könen, ålder och ett EU genomsnitt.


Den infografiska interaktiva hemsidan ställer frågor om ditt liv utifrån tre teman: "mitt liv", "mina levnadsvillkor", och "mitt arbete"".  För att börja behöver du bara välja land, kön och åldersgrupp.


Tryck här för att komma till sidan.

2016-08-12

Europaparlamentet i ett nötskal

Vill du veta mer om Europaparlamentet, vem som gör vad, var de sitter och hur de arbetar?  EuparlTV har sammanställt en kortfattad video med  information om hur Europaparlamentet fungerar.  Läs mer och se videon på EuroparlTV: http://bit.ly/2E93sRk2016-08-10

Norge tveksamma till  Storbrittanien i EFTA

Enligt Norges EU-minister, Elisabeth Vik Aspaker, ställer sig Norge tveksamma till att släppa in Storbrittanien i Europeiska frihandelsorganisationen EFTA som består av Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.  EU-ministern menar att  genom att släppa in ett stort land som Storbrittanien kan balansen i organisation rubbas.  EFTA :s fyra medlemsländer har tillsammans drygt  13 miljoner invånare medan Storbrittanien har närmare 70 miljoner invånare.


Även om det inte är klart ännu  hur Storbrittanien kommer att kunna ta del av EU:s inre marknad följer även EFTA EU:s regelverk där  bland annat personers fria rörlighet över gränserna ingår.


För att läsa hela artikeln, tryck här.2016-08-08

#AskNavracsics

Tibor Navracsics är EU:s ungdomskommissionär, han samlar just nu in synpunkter och idéer  om hur man kan stödja ungas deltagande i frivilligarbete och andra samhällsinsatser.  Han vill få in tankar och idéer från unga   gällande fyra frågor:


- Hur kan vi inspirera fler unga från hela samhället att engagera sig?

- Hur informerar vi bäst om de möjligheter som finns?

- Hur kan vi se till att ungas samhällsinsatser erkänns?

- Är det något annat vi kan göra för att hjälpa fler unga att engagera sig?


Tryck här för att komma till  Europeiska Ungdomsportalen där du kan hitta mer information om hur du  själva kan delta. Deadline för att delta är 31 augusti. 2016-08-04

Svenskar har sämre faktakunskaper om EU än andra medlemsländer

I Eurobarometern från maj månad genomfördes en opinionsundersökning där EU-medborgare svarade på hur väl de anser sig  förstå hur EU fungerar.  Sverige låg högst upp av medlemsländerna gällande hur ofta de diskuterar EU-relaterade frågor men när det gäller svaren på tre kunskapsfrågor om EU låg Sverige relativt lång ner på listan.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.2016-08-02

EU-kommissionen ökar trycket på  den polska regeringen

I förra veckan  fortsatte EU-kommissionen  att  sätta press på Polen i frågan om förändringar som gjorts gällande landets  författningsdomstol. Då samtalen mellan Bryssel och Warszawa  under våren och vintern inte lett till någon lösning tog EU-kommissionen under juni månad de första stegen mot att dra Polen inför EU-domstolen. 


Efter att  EU-kommissionen skickat iväg sitt yttrande har den polska regeringen två veckor på sig att svara på yttrandet, vilket är hemlighetsstämplat.


Beroende på  om kommissionen anser att Polen gjort tillräckligt med att komma till rätta med frågan kan de i nästa steg utfärda en rekommendation. Denna rekommendation är offentlig och landet måste  lösa problemet inom en given tidsperiod.


I det tredje steget granskas det hur väl medlemslandet följt rekommendationen, om landet inte har vidtagit tillräckliga åtgärder kan kommissionen, EU-parlamentet eller minst  tio medlemsländer inleda ett artikelsjuförfarande.  Artikelsjuförfarandet har hittills aldrig använts, det är EU:s starkaste sätt att se till att ett medlemsland följer vad de har förbundit sig till. Om det går tillräckligt långt, kan ett medlemsland förlora sin rösträtt.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-08-01

Malta har lägst arbetslöshet i EU

Även om Sverige har som vision att till 2020 ha lägst arbetslöshet i EU  är det i juni Malta som har den platsen med en arbetslöshet på 4 procent, Sverige låg under samma månad på  6,6 procent.   Det land som hade högst arbetslöshet var Grekland med 23,3 procent. Genomsnittet för medlemsländerna  låg på 8,6 procent vilket är 0,9 procent lägre än juni 2015.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen samt ta del av  graf med statistik, tryck här.

För att läsa   Socialdemokraternas motion för lägst arbetslöshet i EU 2020, tryck här.

 2016-07-15

Hårdare krav på asylsökande i EU

EU-kommissionen har i dagarna kommit med förslag på  hur skillnader i olika medlemsländers asylsystem ska jämnas ut.  I dagsläget sätter endast EU-regler miniminivåer för hantering av flyktingar och asylsökande vilket i sin tur leder till skeva  fördelningar av asylsökande i de olika medlemsländerna. Kommissionen vill därför sätta hårdare och rättvisare  standarder för att minska det splittrade synsättet.


Ändringarna innebär  bland annat att asylsökningar ska gå till på samma sätt var de än görs i EU och  så även  den asylsökandes rättigheter och skyldigheter.   För att nå ett mer jämlikt system föreslår även kommissionen att asylsökande ska få samma rätt till boende, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i alla EU-länder. Vidare vill de sätta större krav på de asylsökande  gällande avvisning samt att de asylsökande som inte vill lämna fingeravtryck eller försöker ta sig till ett annat EU-land riskerar att få sin asylansökan avslagen.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.

Tryck här för att läsa hela artikeln  på DN.2016-07-13

EU-medborgare tror att flyktingar ökar risken för terrorattentat

I Pew Researchs opinionsundersökning   fick européer i tio EU-länder svara på frågor om  de anser att flyktingar ökar risken för terrorism eller ej i de tillfrågades hemländer.   Genomsnittet visar på att tre av fem av de tillfrågade tror att flyktingar ökar risken för terrorattentat. Endast i Sverige och Tyskland, av de tio länderna,  anser de tillfrågade  att flyktingarna utgör en tillgång snarare än en börda.  Ungern och Polen är de två länder i undersökningen som är mest negativa och anser att flyktingar till 82 respektive 75 procent utgör en börda.


Ser man till frågan om flyktingar och  brott  så anser inte majoriteten att flyktingar är mer skyldiga till brott än andra grupper i samhället.


Tryck här för att komma till artikeln på Europaportalen för att ta del av olika grafer .2016-07-12

Theresa May klar som ny ledare för Tory

Imorgon, onsdag, kommer David Cameron att sluta som premiärminister  och Theresa May kommer att ta över.     Enligt Europaportalen meddelade den andra återstående  kandidaten, Andrea Leadsom,  under  gårdagen att hon drar tillbaka sin kandidatur som partiledare och då även premiärminister.


Politico  skriver i sin artikel om sex saker som man kan förvänta sig av Theresa May, bland annat  spås det bli fler kvinnliga   befordringar under May   samt mindre svågerpolitik än under Cameron.2016-07-11

Utbildningar och skrivarstugor med MUCF

Funderar er organisation på att arrangera ett internationellt ungdomssamarbete eller vill ni kanske  ta emot eller skicka ungdomar som EVS-volontärer? I så fall kan ni ta del av någon av utbildningarna eller skrivarstugorna som MUCF arrangerar efter sommaren:


Erasmus+ Ung och Aktiv: skrivarstuga i Bromma 6 september  (sista anmälningsdag 23 augusti).


Informationsmöte  om Europeisk Volontärtjänst i Stockholm 4 oktober (sista anmälningsdag 22 september).


Webb-seminarium om Europeisk volontärtjänst 5 oktober (sista anmälningsdag 1 oktober).


Webb-seminarium om EU-programmet Europa för medborgarna 23 augusti.

Gällande  EU-programmet Europa för medborgarna kan man under vecka 34 boka in ett personligt möte  på en timme med en handläggare på MUCF.2016-07-08

Sverige mindre   effektiv gällande förvaltning av naturresurser än EU-genomsnittet

Genom att mäta ett lands användning av naturresurser mätt i vikt och ett lands ekonomiska utveckling mätt i BNP får man fram resursproduktiviteten.  Genom att ha en hög resursproduktivitet  går det åt mindre resurser när tillväxten ökar, det tillverkas alltså mer med färre resurser.  Sverige ligger under genomsnittet i EU och gör i och med det åt med mer material för tillväxten.


Tryck här för att läsa  hela artikeln på Europaportalen.2016-07-06

Europaparlamentarikers syn på arbetet mot terrorism

Europarlamentariker och experter ger sin syn på hur EU bör arbeta med att motverka terrorism i ett sammanfattat reportage  från Europaparlamentets TV. Läs mer och se videon på EuroparlTV: http://bit.ly/2CJOgNL 2016-07-05

Sverige och Frankrike för skärpta regler för tillfälliga arbetare

EU-kommissionen presenterade i mars i år ett förslag om en uppdatering av utstationeringsdirektivet  från 1996 som reglerar reglerna för när någon från ett EU-land tillfälligt arbetar i ett annat medlemsland.


I det nya förslaget förslår kommissionen bland annat att utländska arbetstagare ska få samma ersättning som inhemska. Elva medlemsländer är emot förslaget, främst  från länder i östra EU. Frankrike har i och med detta börjat arbeta med att  övertyga  de andra medlemsländerna om att reglerna måste ändras då de menar att reglerverket idag skapar en orättvist arbetsmarknad för löntagare.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-07-04

Europahuset i Almedalen

Under Almedalsveckan    flyttar EU-kommissionen och Europaparlamentet in i  Europahusets paviljong på plats i Visby. Även om inte du är där  finns det möjlighet att ta del av de  drygt 40 seminarier via webben då de direktsänds.


Idag bjuds det bland annat  på seminarier gällande EU:s framtid med tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, DN:s chefsredaktör Peter Wolodarski samt riksdagsledamot (S) vice ordförande för EU nämnden Marie Granlund.


Tryck här för att komma till   programmet och till länken för livesändning.2016-07-01

Slovakien tar över ordförandeskapet  i EU

Idag tar Slovakien över ordförandeskapet i EU efter  Nederländerna.  Slovakiens fyra prioriteringar för de kommande sex månaderna är: ett ekonomiskt starkt Europa, en modern inre marknad,  en hållbar migration och asylpolitik samt ett globalt engagerat Europa.


De fyra  prioriteringarna drivs av tre principer som är  sammankopplade:  att uppnå konkreta resultat,  att övervinna fragmentering samt  att fokusera på medborgarna och återfå deras förtroende för EU.


Tryck här för att komma till hemsidan för Slovakiens  ordförandeskap.2016-06-30

Informellt möte mellan  27 medlemsstater

Under gårdagen fortsatte  EU-toppmötet, denna gång utan Storbrittaniens premiärminister David Cameron.


Donald Tusk,  Europeiska rådets ordförande, skrev i sitt uttalande efter mötet   att de 27 medlemsländerna står enade  i sitt arbete med ett  fortsatt förenat EU som de ser som sitt ansvar att leverera till EU-medborgarna. Vidare skriver Tusk att ledarna är överens om att   Storbrittanien inte kommer att få tillgång till den inre marknaden utan att acceptera de övriga delarna, så som fri rörlighet.


Tryck här för att läsa Donald Tusks uttalande.

Tryck här för att läsa  en sammanfattning av mötet 29/6 skriven av Europeiska rådet.2016-06-29

Enligt Löfven måste Storbrittanien lägga fram en plan  inför framtiden

Under gårdagen samt idag hålls EU-toppmöte i Bryssel i och med Storbrittaniens utträde.  Stefan Löfven menar att Storbrittanien nu har en skyldighet att snabbt lägga fram en plan inför utträde och hur framtida relation med EU ska se ut.  Löfven sa även att Storbrittanien inte kan förvänta sig samma förmåner utan att betala en avgift.  De flesta ledare menade även att Storbrittanien måste lämna in sin utträdesansökan,  artikel 50, innan förhandlingarna kan inledas.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-06-28

EU efter Brexit

Med 51,9 procent vann lämnasidan folkomröstningen i torsdagens val i Storbrittanien.   I en debattartikel i söndagens bilaga av The Telegraph uppmanade brexit-sidans mest omskrivna företrädare, Boris Johnson,  britterna till enighet.  Enligt Johnson så kommer den enda skillnaden för Storbrittanien att bli att landet inte kommer att behöva betala EU-avgift eller följa EU-lagar utan endast ta del av fördelarna med EU.


Vidare  har omröstningen rört runt i  politiken i Storbrittanien då premiärminister David Cameron kommer att avgå samtidigt som en stor del  Labours skuggkabinett har avgått för att visa sitt missnöja  över Jeremy Cordins ledarskap i frågan.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen  om vad Brexit-sidan vill få ut av EU.

Tryck här för att  EU-kommissionens uttalande.

Tryck här för att läsa BBC:s artikel om vilka som har valt att lämna Labours skuggkabinett.2016-06-23

Brittiska omröstning om EU-medlemskap spås bli jämn

Idag, 23/6, röstar Storbrittanien om  sitt EU-medlemsskap. Enligt de olika opinionsundersökningarna  så spås det  bli ett  väldigt jämnt val med en marginal på 0,1 procent till stanna-sidan.  Det kommer att bli de 10 procent som ännu inte bestämt  sig för hur de ska rösta som  avgör omröstningen.  Tryck här för att läsa hela artikeln.2016-06-22

Öppettider under sommaren

Efter midsommar kommer biblioteket att ändra sina öppettider, det påverkar även våra öppettider då vi på måndag & onsdag kommer att ha öppet 13-16 och tisdag, torsdag, fredag 10-16. Vi kommer även att ha semesterstängt vecka 29


 


2016-06-20

Undersökningskommitté har fått i uppgift att se över Panamadokumenten

Europaparlamentet har satt samman en undersökningskommitté bestående av 65 MEP:s som har ett tolvmånaders mandat där de har möjlighet att komma till botten när det gäller skattesmitning, skattekryphål och skatteparadis.


  Även om det inte är olagligt i sig att ha utländska bankkonton är det  olagligt att inte meddela skattemydigheten i relevant land om dessa konton.


Läs mer och se videon på EuroparlTV: http://bit.ly/2Cu8bNh  2016-06-16

Glöm inte EU-kortet i sommar!

Om du ska resa i EU/EES eller Schweiz kan du beställa Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vilket  ger dig rätt till nödvändig vård som inte kan vänta till du kommer tillbaka till Sverige. Genom att ha EU-kortet betalar du samma patientavgift som invånarna i landet  du befinner dig i.  Reser du utanför EU/EES och Schweiz gäller inte EU-kortet utan då behöver du en  prviat försäkring.


Läs mer om EU-kortet på EU-kommissionen eller på Försäkringskassan.2016-06-15

#EUHaveYourSay

Som EU-medborgare har du möjlighet att engagera dig i EU-politiken. Du kan till exempel starta ett medborgarinitiativ gällande en   fråga som är viktig för dig. Men kom ihåg att du behöver minst en miljon underskrifter från minst ett fjärdedel av EU-länderna. När du har detta, kan du uppmana EU-kommissionen att lägga fram lagförslaget.


När EU-kommissionen vill göra en lagändring eller börja arbeta på ett nytt politiskt initiativ hålls ofta samråd. Samrådet kan bestå av privatpersoner, företag och organisationer  som har ett intresse eller är experter på ämnet.


Om du vill lämna in ett klagomål kan du även göra detta genom att klaga hos EU-kommissionen, Europeiska ombudsmannen eller kontakta ett Europa direkt kontor som kan hjälpa dig att framföra ditt klagomål.


Vill du lära dig mer om hur du kan påverka EU? Tryck här.2016-06-13

Tre av fem svenskar anser att EU-länderna bör ha en  gemensam flyktingpolitik

Enligt en sifoundersökning som gjordes i slutet av maj/början på juni anser en majoritet av de tillfrågade svenskarna  att EU:s medlemsländer ska ha en gemensam flyktingpolitik. Av de 1 000 personer som var med i undersökningen ansåg   62 procent av dem att EU skall ha en gemensam flyktingpolitik medan 33 procent ansåg att flyktingpolitiken ska skötas på  nationell nivå.


  Medlemsländernas justitie- och migrationsministrar kommer under veckan att för första gången  diskutera förslaget, som  kommer från EU-kommissionen. En del av kommissionens förslag går bland annat ut på att omfördela flyktingar, om trycket på vissa länder blir för stort.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.2016-06-09

Med investeringar och ökad handel vill EU minska migrantinflödet

I tisdags presenterade EU-kommissionen två nya förslag  för att minska migrantinflödet samt att ge en förtur till medlemsländerna för välutbildade.  Med flyktingavtalet mellan EU och Turkiet som modell vill EU få igenom liknande avtal med nio länder i Afrika och Mellanöstern. Genom att EU-kommissionen skjuter till 29 miljarder kronor  hoppas de att medlemsländerna gör detsamma, dessa 29 miljarder ska sedan får fram investeringar på 575 miljarder kronor genom statliga och privata investerare. EU-kommissionen menar att  genom att investera i dessa länder ska länderna i sin tur åta sig att stoppa personer från att migrera till EU samt ta tillbaka dem som avvisats från medlemsländerna.


Vidare vill kommissionen även uppdatera sitt blåkortssystem, som är ett  arbetstillstånd för kvalificerad  arbetskraft i ett land utanför EU.  I sitt förslag vill kommissionen bland annat att FN-flyktingar ska kunna ansöka om ett blåkort.


För att läsa hela artikeln, tryck här.2016-06-08

EU-lobbyister  kräver obligatoriskt  lobbyregister

På initiativ av antikorruptionsorganisationen Tranparency International  har lobbyister skrivit ett brev med krav på tuffare regler för deras yrkeskår. I dagsläget    är det frivilligt för lobbyisterna att registrera sig men i brevet uppmanas EU-kommissionen, ministerrådet samt Europaparlamentet  att införa obligatoriska regler för lobbyister. Vidare menar de att lobbyister som väljer att inte registrera sig bland annat inte bör får träffa  tjänstemän eller organisera evenemang samt att  ett oberoende organ ska tillsättas som ser till att lobbyisterna följer reglerna.


EU-kommissionen skickade i mars ut frågan gällande obligatoriskt lobbyistregister i EU på remiss, resultatet kommer att ligga till grund när kommissionen senare i år lägger fram ett förslag.


Tryck här för att läsa hela artikeln.2016-06-07

Frans Timmermans på besök i Stockholm

EU-kommissionens  förste vice ordförande Frans TImmermans  besökte i torsdags, 2/6, Stockholm och Europahuset för en medborgardialog.  Ett hundratal personer tog chansen att delta och lyssna på Timmermans som diskuterade EU:s utmaningar och möjligheter. 


EU-kommissionären var under mötet självkritisk och menade att EU har lovat för mycket men inte lyckats leverera alla löften vilket har lett till en ökad euroskepsism. Vägen framåt är, enligt Timmermans, istället att fokusera på färre löften och lagförslag samt  att se till att de infrias. 


Om du inte hade möjlighet att åka till Stockholm för att lyssna på TImmermans kan du se medborgardialogen på  EU-kommissionens youtube sida http://bit.ly/2m0L0nw, där även andra seminarium  och evenemang  läggs ut.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-06-02

Svenskar positiva till EU

Statistiska centralbyråns  nya undersökning visar på att svenskarna är fortsatt positiva till EU, 49 procent är för ett forsatt medlemskap och 23,6 procent är emot.  SCB genomför denna undersökning två gånger om året, i maj och november. Utifrån de tillfrågades partisympatier var Liberalerna mest EU-positiva medan Sverigedemokraterna var det parti som hade  minst EU-sympatisörer.


När det gäller svenskars vilja till att skaffa euron är det däremot inte lika positivt,  nästan tre av fyra svenskar skulle rösta nej till   euron.

 

2016-06-01

Syriska asylsökande  överklagar beslut om att skickas tillbaka till Turkiet

Efter    EU:s flyktingavtal med Turkiet    och stängningen av Greklands gränser väntas runt 50 000 migranter sitta fast i landet. Enligt avtalet med Turkiet ska alla migranter som tar sig till Grekland  och som ej söker asyl där skickas tillbaka till Turkiet.  En del asylsökande har dock överklagat beslutet om att skickas tillbaka till Turkiet hos grekisk appelationsdomstol och vid fyra-fem fall har domstolen bedömt att Turkiet inte är ett säkert land, tvärtemot EU-kommissionens bedömning.


Sedan EU:s flyktingavtal med Turiket började gälla i mars har runt 450 migranter skickats tillbaka till Turkiet, samtliga valde att ej söka asyl i Grekland.


För alla läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här. 2016-05-30

Enligt ny opinionsundersökning anser hälften av svenskarna att EU går åt fel håll

Enligt en opinionsundersökning  genomförd av DN/Ipsos anser 51 procent av svenskarna att EU är på väg  åt fel håll, endast runt 10 procent anser att EU håller rätt kurs.  Trots detta anser ändå 62 procent att EU kommer att finnas kvar men i en förändrad form.  För att läsa mer  om rapporten  på Ipsos hemsida , tryck här.  Tryck här för länken till  Europaportalens hemsida.2016-05-27

Sverige får uppskov i omfördelningen av flyktingar

Efter en omröstning i EU-parlamentet har Sverige fått uppskov på ett år för att ta emot flyktingar inom EU:s omfördelningsprogram vilket innebär att Sverige får till 2018 på sig att ta uppfylla sin kvot.  Bakgrunden till omröstningen är att Sverige i höstas bad om att få exkluderas från omflyttningssystemet då Sverige redan hade tagit emot många flyktingar som anlänt på egen hand.  EU-kommissionen föreslog sedan i december att Sverige skulle få uppskov på ett år med att uppfylla sin kvot på 5 727 asylsökande.


396 EU-parlamentariker röstade för ett uppskov, 190 röstade mot och 50 lade ner sina röster.  Även vissa svenska EU-parlamentariker röstade emot förlsaget, så som miljöpartisterna Linnéa Engström och Bodil Valero samt representanter från Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.


Tryck här för att läsa hela artikeln.2016-05-26

EU-kommissionen föreslår en förenklad  e-handel mellan medlemsländerna

EU-kommissionen arbetar just nu med att ta fram förslag för att minska de digitala handelshinder som finns  mellan medlemsländerna.


Enligt den ansvarige kommissionären, Andrus Ansip, så lyckades endast 36,6 procent av de som försökte köpa varor eller tjänster från ett annat EU-land.  Den låga procentsatsen kan bland annat bero på hinder så som att EU-medborgare blockeras från webaffärer i andra länder för att de befinner sig  iannat EU-land eller på grund av för dyra fraktkostnader.


I paketet  EU-kommissionen arbetar fram ingår bland annat  förslag som kan stärka konsumentskyddet och en större öppenhet via en  prisjämföringssajt.


Tryck här för att läsa hela artikeln på Europaportalen.2016-05-26

Ny EU-minister

Igår, 27/5, ombildade Stefan Löfven (S) sin regering där bland annat statssekreterare Ann Linde (S) fick uppdraget som EU- och handelsminister. 


Ann Linde är bekymrad över den politiska  utvecklingen i EU och menar att det behövs en djupare diskussion inom EU gällande hur man följer beslut samt om vad EU ska göra.


För att läsa artikeln i sin helhet på Europaportalen, tryck här.2016-05-19

Vill du arbeta på en EU-institution?

Om du är nyfiken på att arbeta eller praktisera på en EU-institution så rekommenderar vi dig att   gå in på universitets- och  högskolerådets hemsida.


På UHR:s hemsida finns det bland annat möjlighet att  läsa om hur man går tillväga för att göra uttagningsproven  för anställning i en EU-institution eller hur man går tillväga om man vill söka betald  eller obetalad praktik. UHR anordnar även  stöd och träning inför uttagningsproven, detta är  kostnadsfritt  men man får stå för resa och lunch själv.2016-05-18

Flyktingmottagning kan ha positiv effekt på  BNP

I en studie som letts av Philippe Legrain, tidigare ekonomisk rådgivare till EU-kommissionen,  visar hans rapporten på att flyktingmottagning kan ha  en positiv återbäring i statskassan. Enligt rapporten kommer varje satsad krona  på att ta emot flyktingar inom fem år ge tillbaka två kronor till statskassan. För alla EU:s medlemsländer skulle  ökningen motsvara 0,25 procent av EU-ländernas BNP år 2020. För länder som Sverige, Tyskland och Österrike som tagit emot en större andel flyktingar skulle höjningen istället ligga på 0,5 till 1,1 procent.


Studien visar, enligt Legrain, på ett positivt budskap i att flyktingar även kan ses som en investering som kan generera ekonomisk återbäring och inte endast behöver ses på som en humanitär och rättslig plikt.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.2016-05-16

Sverige gör stort tapp i HBTQ-rankingen i Europa

Enligt en sammanställning av ILGA-Europe, som samlar 422 organisationer från 45 europeiska länder, däribland RFSL, har Sverige   ett av de största tappen i rankingen över sexuella minioriteters rättigheter i Europa. Från att ha haft en fjärdeplats 2015  har Sverige i år placerat sig på en tolfte plats.  Ett femtiotal kategorier ligger till grund för indexet, så som lagar kring samkönade äktenskap, trakasserier och könsbyte.


En av orsakerna till det svenska tappet är regeringens hårdare asyl- och flyktingpolitik i vilken man diskuterar att ta bort möjligheten för uppehållstillstånd till "övriga skyddsbehövande" samt att man vill begränsa motivet "synnerligen/särskilt ömmande omständigheter".   Detta kan, enligt Magnus Kolsjö, vice ordförande i RFSL, innebära att en stor del av de HBTQ-personer som tidigare fått asyl i Sverige inte kommer att få det i fortsättningen.


Ser man till det sammanlagda resultaten för Europa så har läget för HBTQ-personer under det senaste året förbättrats i 22 länder och försämrats i 27 länder.


För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.Ditt första Eures-jobb

Om du är intresserad av att jobba i ett annat EU-land och är mellan 18-35 år rekommenderar vi er att titta närma på Eures.  Eures är ett nätverk av nationella arbetsförmedlingar samt fack  som syftar till att främja   den fria rörligheten. Förutom EU:s 28 medlemsländer är även Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz  del av Eures-nätverket.


Genom projektet Ditt först Eures-jobb ges sökande även möjligt att få ersättning för intervjuresor samt vid flytt om du får ett jobb i ett annat EU-land. För att läsa mer om Eures tryck här.


     På Euresportalen  kan man även få mer information om man är intresserad av praktik- eller lärlingsplatser.2016-05-11

Webinarium Erasmus+ Ung och Aktiv

21 juni, kl 14:00-15:00 finns det möjlighet att delta i ett webbinarium om EU:s program för utbildning, ungdom och idrott som pågår mellan 2014 och 2020.  På webinariet kommer MUCF bland annat gå igenom  grunderna för Erasmus+ Ung och Aktiv och vad inom programmet man kan söka bidrag för. Vill du veta mer om webinariet, tryck här.2016-05-09

Europadagen

Idag firas Europadagen till minne av Robert Schumans deklaration 1950 vilket skapades för att  bevara freden och ena Europa efter andra världskriget och för att skapa välstånd. Deklarationen var grunden för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). 1985 beslutade Europeiska gemenskaperna (EG)  vid sitt toppmöte i Milano 1985 att fira dagen som Europadagen.


I videon som ni kan se här: http://bit.ly/2lYAoV9 kan ni se Federica Mogherinis, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen, tal på Europadagen.2016-05-04

Flest ensamkommande barn till Sverige

Under 2015  gjordes närmare 90 000 asylansökningar i EU av  unga ensamkommande personer under 18 år. Av dessa sökte runt 35 000 asyl i Sverige.  91 procent av de asylsökande  var pojkar och de flesta kom ifrån Afghanistan,  Syrien, Eritrea, Somalia och Irak.  För mer information, tryck här.2016-05-03

Europarum i Vänersborg

Idag besökte vi Norra skolan i Vänersborg och årskurs 2 och 5. Vi pratade om EU, dess historia och hur EU fungerar och vad EU vill åstakomma. Vi hade även olika lekar och  pyssel, så som flaggbingo, vykortsmålning och memory. Europarum ger elever en möjlighet lära sig mer om  EU på ett roligt sätt. 


Med oss hade vi även två EVS volontärer från Åmåls kommun som är på frivilligcentralen Samverket. De heter Océane och Manuela och kommer från Frankrike och Albanien. De ska vara i Åmål under ett år som volontärer.2016-05-02

Sänkning av roamingavgifter

Från och med den 30 april sänks kostnaderna inom EU för roamingavgifter, extraavgiften som läggs på när man använder mobilen utomlands. För tillfället finns ett maxbelopp för vad operatörer kan ta ut som extraavgift men från och med den 15 juni 2017 avskaffas roamingavgifter helt.


Klicka HÄR för att läsa mer om avskaffandet av roamingavgifter och vilka kostnader som gäller för tillfället.2016-04-29

Europa Direkt Fyrbodal  blev utvald för Best Practice March

Varje månad väljer EU-kommissionen ut en aktivitet som ett Europa Direkt kontor i Europa har arrangerat för "best practice".  Evenemanget vi valdes för var för seminariet om investeringsplanen 10 mars.   


Vi är väldigt stolta över detta  och även oerhört nöjda med seminariet  som var väldigt lyckat och gav deltagarna möjlighet att nätverka  och lära sig mer om investeringsplanen.


Vi blev även firade av våra kollegor på Kulturhuset i Åmål med blommor!2016-04-28

Federica Mogherini  lovar satsningar  på Arktis

Kommissionärerna Federica Mogherini och Karmenu Vella  skriver i en debattartikel om en ökad satsning för att bevara Arktis  med miljardbelopp.


I debattartikeln skriver de bland annat om hur klimatförändringarna är  mer märkbara i Arktis som värms upp dubbelt så snabbt som övriga världen.  Arktis framtid handlar dock inte enbart  om miljöpåverkan utan även om dess sociala och ekonomiska utveckling. Europeiska fonden för regional utveckling kommer därför att sasta runt 10 miljader kronor i norra Sverige och Finland fram till 2020, vidare kommer ytterligare 400 miljoner kronor gå till forskning om Arktis under 2016 och 2017.


För att läsa hela debattartikeln via Europaportalen, tryck här.2016-04-25

Tydligare kvinnoperspektiv på människohandel krävs av EU-utskott

Jämställdhetsutskottet har tagit fram en resolution som vill se hårdare tag mot människohandeln, vilket Europaparlamentet inom kort ska ta ställning till.  2011 gick ett lagförslag om att förhindra människohandel igenom, förslaget blev lag efter en överenskommelse mellan medlemsländerna och Europaparlamentet.


Jämställdhetsutskottet ställer sig kritiska till EU-kommissionen gällande en uppföljningen av lagen då kommissionen senast 6 april 2015 skulle ha lagt fram en rapport med bedömningar av hur lagen följs i de olika medlemsländerna.   Parlamentet skriver i resolutionen att de "...känner djup oro över att dessa rapporter kommer att läggas fram sent eftersom detta skickar en oroande signal om prioriteringarna när det gäller att driva igenom direktivet ."


Tryck här för att läsa hela artikeln  som även tar upp vad representanterna Anna Maria Corazza Bildt (M) och Malin Björk  (V) anser behöver  göras för att öka arbetet mot människohandel samt att EU-reglerna från 2011 efterföljs.2016-04-22

Jordens dag 2016

Idag är det jordens dag, en global dag som har fokus på att öka den globala medvetenheten om att skydda miljön. Idag kommer även politiska ledare från hela världen att samlas i New York för att skriva under klimatavtalet som förhandlades fram i Paris under november och december 2015. Avtalet kommer att öppnas upp för underskrifter i FN:s högkvarter i New York från och med idag och ett år framåt. Poängen med avtalet är att motverka den globala temperaturshöjningen.

The Earth Day Network har valt att fokusera på att plantera träd. Målet är att plantera 7,8 miljarder träd, en för varje människa på planeten, till 2020.


Den 14 maj kommer Cykelns dag att pågå i Åmål, för att framhålla cykeln som ett roligt, miljövänligt och hälsosamt transportmedel. Europa Direkt Fyrbodal kommer denna dag att hålla i en cykel-tipspromenad med temat ”miljö”. Där kan du få information om hur EU arbetar för en bättre miljö.2016-04-22

Påminnelse: Informationsmöte om Europeisk volontärtjänst 4 maj i Göteborg

Informationsmöte och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt. Följ länken för att läsa mer om mötet.


http://www.mucf.se/informationsmote-om-europeisk-volontartjanst2016-04-21

Årets europé

Årets europé i Sverige 2016 har gått till Jonas Berg, ICA-handlare i Södertälje.  Priset delas ut på Europadagen, 9 maj, av Svenska Europarörelsen på Södra teatern i Stockholm. 


Juryns motivering lyder:


”När hundratusentals människor söker en fristad i Europa från krig och förföljelse utmanas våra gemensamma grundvärderingar. Där många oroar sig för starka motsättningar ser dock ICA-handlaren Jonas Berg möjligheter och hopp. Han har under flera år tagit emot hundratals utsatta människor som fått praktik eller anställning i hans butik ICA Maxi i Södertälje. På ett konkret sätt försvarar Jonas Berg med sitt engagemang centrala värden som medmänsklighet och tolerans och utses därför till Årets europé 2016”. 


Tryck här för att läsa hela artikeln  på Europaporteln. 

2016-04-19

Svenskar allt mer EU-negativa enligt undersökning

Enligt en opinionsundersökning som mellan 31 mars och 5 april gjorts av SVT så har andelen svenskar som ställer sig negativa till EU ökat med 20 procent från hösten 2015.   1142 personer mellan 18-79 år har tillfrågats  via webben.  De två viktigaste frågorna de tillfrågade anser att EU står inför är terrorism samt invandring. Tryck här för att ta del av SVT:s undersökning.


Statistiska Centralbyrån stora opinionsundersökning kommer att publiceras i maj, även där kommer bland annat just svenskars EU-stöd att undersökas.2016-04-18

EU:s nya dataskyddsreform

I torsdags i förra veckan röstades ett nytt dataskyddspaket igenom i EU-parlamentet.  Förslaget kom EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU:s ministerråd överens om i december 2015. Förslaget har nu blivit formellt antagen av parlamentet och förväntas  träda i kraft två år senare, alltså i april/maj 2018. Förordningen kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen.


För den enskilde medborgaren kommer den stora skillnaden vara att ens rättigheter stärks, detta kommer bland annat att ske genom att företag och andra organisation kommer få strängare krav på sig att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.  I den nya EU-förordningen kommer det även finnas mer utförliga regler för när man har rätt att få uppgifter raderade, här kommer särskild hänsyn tas gällande uppgifter som samlades in då man var barn.2016-04-15

Internationellt besök i Åmål 

25 ungdomar från Spanien, Polen, Portugal och Rumänien är på utbytesprogram i Åmål. Programmet är ett ungdomsutbyte, arrangerat  av Samverket Frivilligcentral, med fokus på frivilligt arbete och är en del av Erasmus+, som ger individer och organisationer möjligheter och erfarenheter av arbete, studier och utbyten inom EU. Syftet med utbytet är att diskutera, dela med sig och skapa nya idéer kring volontärsarbete med fokus på social och kulturell integration samt öka kunskap och medvetenhet om volontärsarbete.


Vi var under fredagen på Kamratgården för att informera ungdomarna om olika program som finns att söka via Erasmus+. Ungdomarna åker hem på söndag och har då varit i Åmål i en vecka.2016-04-11

44 % av européerna förstår inte hur EU fungerar

Idag debatterar Europaparlamentet  om det hjälper ifall skolorna lär ut mer om EU och hur det fungerar.


I en intervju med Damian Drăghici, en rumänsk medlem ur den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet,   menar han att om unga EU-medborgare  hade möjlighet att lära sig mer om sina rättigheter och europas historia skulle det bidra till ett ökat intresse för EU och europeiska projekt. 


Drăghic menar att det viktigast är att skolorna  har informationen  och att de kan dela med sig av den till elever, vilket i sin tur kan väcka ett intresse hos dem.


För att läsa hela intervjun  på Europaparlamentets hemsida, tryck här.2016-04-11

EU:s reform av asylsystemet inom räckhåll

Efter att EU-kommissionen presenterade två alternativ till en ny flyktingpolitik, vilket medlemsländerna ska ta ställning till innan sommaren, verkar det som att det finns möjlighet för förslagen att få majoritet i  Europaparlamentet.  Enligt ministerrådets egen rösträkningskalkulator vinner ja-sidan med 82 procent mot 16 procent av rösterna i ministerrådet. För att en minioritet ska kunna blockera ett förslag krävs 35 procent av rösterna eller ett nej från 13 medlemsländer.  För att läsa hela artikeln på Europaportalen, tryck här.2016-04-07

Reform av asylsystemet i EU

EU-kommissionen påbörjade i onsdags  arbetet med att reformera EU:s gemensamma asylsystem. Kommissionen har som plan att få till ett mer rättvist omfördelningssystem av flyktingarna mellan medlemsländerna.  Kommissionen har lagt fram två alternativ vilka kommer ses som kontroversiella i de medlemsländer som inte vill ta emot flyktingar. Det ena alternativet går ut på att omfördela asylsökande till andra medlemsländer, det andra alternativet  går ut på att alla flyktingar som kommer till EU ska fördelas enligt en fördelningsnyckel.


Enligt Cecilia Wikström är ett sätt att försöka få med sig de EU-länder som motsäger sig förslagen om nya Dublinregler att ge dem en övergångsperiod. Detta för att ge dem tid att få upp sin kapacitet gällande mottagningscentrum samt att få möjlighet att kommunicera till medborgarna.


För att läsa hela artikeln, tryck här.2016-04-06

Finalister klara till Uppdrag: Ungdomarnas Europa

Igår samlades de olika Europa Direkt kontoren i Västra Götaland för att ta fram sex klasser som går vidare till finalen iden 13 maj. Bidragen var väldigt kreativa och nytänkande. Årets tema är   människors lika värde.


Det är ettor på gymnasieskolor i Västra Götaland som har fått chansen att delta i tävlingen genom att komma med tips som berör temat.


Nu ser vi fram emot den 13 maj då den vinnande klassen kommer att utses! Första pris är en resa till Bryssel och andra pris är en resa till Stockholm. 

2016-04-04

Migranter skickas tillbaka till Turkiet

Idag, på morgonen, skickades  136 migranter från ön Lesbos tillbaka till Turkiet. Enligt en artikel från Europaportalen så är de flesta migranter  från Pakistan och Bangladesh. Enligt överenskommelsen mellan EU och Turkiet så kommer en syrisk migrant från ett turkiskt flyktingläger att förflyttas till EU för varje syrisk flykting som skickas tillbaka till Turkiet.  Både Turkiet samt Grekland kommer att behöva ändra i sina lagstiftningar  för att avvisningarna ska kunna  följa  internationell rätt. 

 

 

2016-04-01

Ny utlysning om stöd med fokus på integration

EU-Kommissionen och medlemstaterna har fattat ett beslut om en ny stödform 2016 inom EU-programmet Kreativa Europa, detta mot bakgrund av den rådande situationen i Europa. Stöd gäller för projekt med fokus på integration av flyktingar via konst, kultur och audiovisuella medier.  Sista ansökningsdatum är 28 april kl 12:00


 

Klicka här för att komma till ansökningen
2016-04-01

 

MUCF myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anordnar under våren ett antal utbildningar, informationsmöten och skrivarstugor kring EU-programmet Erasmus+

Skrivarstuga om Erasmus+ 7 april Stockholm

7 april har vi skrivarstuga i Stockholm för de som vill ansöka till 26 april inom Erasmus+.

http://www.mucf.se/skrivarstuga-erasmus-ung-och-aktiv-0


Informationsmöte om Europeisk volontärtjänst 4 maj Göteborg

Informationsmöte och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt.

http://www.mucf.se/informationsmote-om-europeisk-volontartjanst


Webinarium om Europeisk volontärtjänst 11 maj

Webinarium om Europeisk volontärtjänst och möjlighet till individuella konsultationer kring integrationsrelaterade EVS-projekt.

http://www.mucf.se/webinarium-om-europeisk-volontartjanst-0


Webinarium om Erasmus+ 18 juni

Webinarium om Erasmus+ för de som vill söka till 2 oktober i år.

http://www.mucf.se/webinarium-erasmus-ung-och-aktiv-tillfalle-2
2016-04-01

Tyck till om Europa Direkt-kontorens verksamhet i en öppen konsultation

Den nuvarande generationen av Europa Direkt-kontor genomför för närvarande en utvärdering för att förebreda sig inför framtiden. De vill nu höra vad organisationer, medborgare, företag etc. tycker om kontorens arbete. De är intresserade av att höra vad du tycker, även om du inte varit i direkt kontakt med något Europa Direkt-kontor.


Du har fram till den 5 maj att vara med. Följ länken för att fylla i utvärderingen.2016-03-24

Vad är Leader och hur fungerar ett Leader-projekt?

Dalsland, Årjäng och Munkedal som ett leaderområde arrangerar inom kort en serie uppstartsmöten med information  om EU.s landsbygdsprogram lokal ledd utveckling- Leader. Vill du veta mer om  vad leader är och hur ett  leaderprojekt fungerar kan du besöka någon av dessa orter:

5/4 Dals-Ed Utvecklingscentrum

6/4 Mellerud Tingshuset

7/4 Munkedal Hedekas bygdegård

12/4 Färgelanda Torp gamla skola

13/4 Vänersborg Nuntorp

19/4 Åmål Café XO

20/4 Bengtsfors Utvecklingscentrum+

27/4 Årjäng Hotel Årjäng


Eventuella frågor svaras på  070-299 89 862016-03-24

EU:s ledare har enats om en vidareutveckling av samarbetet med Turkiet gällande flyktingkrisen.

För att kunna få ett slut på smugglingen av flyktingar mellan Turkiet och Grekland har EU:s ledare nu enats med Turkiet i en ny överenskommelse. Där syftet är att skapa en laglig väg för hur flyktingar som redan är i Turkiet, skall kunna söka asyl i EU, utan att riskera livet i farliga båtar över medelhavet. Här kan du läsa mer om överenskommelsen.2016-03-24

Europas vägar mest säkra i hela världen

Den 30 mars 2016 publicerar EU-kommissionen nya siffror över trafiksäkerheten i Europa. Europa har gjort stora framsteg gällande trafiksäkerhet de senaste decennierna, vilket har resulterat i att antal personer som avlider på vägarna har reducerats betydligt.2016-03-17

EU-podden

Idag släpper Svergies Radio en ny pod som heter EU-podden.    I premiäravsnittet från Bryssel är fokus på om Turkiet kan ta hand om EU:s flyktingproblem.


Programledare är Ci Holmgren som sedan många år är inrikespolitisk reporter och programledare på Ekot. Susanne Palme och Herman Melzer kommer även att delta, båda två har bevakat EU-frågor i decennier för Ekots räkning.. Även Sveriges Radios Brysselkorrespondent, Jan Andersson, kommer  att delta i podden.2016-03-16

EU-toppmöte med  fokus på  flyktingkrisen

På torsdag och fredag träffas åter EU-ländernas stats- och regeringschefer på det ordinarie marstoppmötet i Bryssel. På agendan  står den preliminära  plan som förhandlades fram på senaste EU-toppmötet. Medlemsländerna är inte överens om planen, bland annat ifrågasätts det ifall den strider mot asylrätten. Turkiets premiärminister, Ahmet Davutoğlu, kommer även att delta under detta möte. Tryck  här för att läsa hela artikeln från Europaportalen som bland annat tar upp vissa   medlemsländers åsikter.2016-03-15

Ett mer socialt Europa

Imorgon, 16/3, hålls det årliga toppmötet mellan företrädare för arbetsmarknadens parter,  EU-kommissionen och Europeiska rådet i Bryssel. På agendan kommer diskussioner föras om en ny social pelare i EU vilket kommer att ske genom att få in synpunkter på ett 20-punktsprogram för att få till ett bättre och mer fungerande välfärdssystem och arbetsmarknad. Synpunkterna kommer i sin tur att kunna användandas som en frivillig målsättning för medlemsländerna i deras nationella reformer.


EU-kommissionens specielle rådgivare i arbetet med att ta fram nya sociala pelare är Allan Larsson, tidigare svensk finansminister för socialdemokraterna. Allan Larsson menar att syftet med en social pelare är att skapa en balans mellan det finansiella- och det sociala Europa då det enligt Larsson finns ett ömsesidigt beroende mellan ekonomi och social utveckling. Tryck här för att komma vidare till artikeln på Europaportalen för att, bland annat, läsa mer om den sociala pelaren och EU-kommissionens förväntningar på hur den kan driva på reformer i medlemsländer.2016-03-11

Seminarium om EU:s investeringsplan

Igår, 10:e mars, hade vi i Åmål  ett seminarium om EU:s investeringsplan tillsammans med EU-kommissionens representant Jens Matthiessen, Europeiska Investeringsbankens kontorschef i Sverige Alexander Schenk samt Åmåls kommun. Seminariet bjöd på bra föreläsningar och diskussion. Vi ser förväntansfullt fram emot en spännande utveckling av vad detta kan göra för regionen framöver!2016-03-08

EU överens med Turkiet

Efter ett EU-toppmöte på tolv timmar lades grunden för en överenskommelse med Turkiet gällande flyktingkrisen.  Enligt Europeiska rådets ordförande Donald Tusk innebär överenskommelsen ett slut på illegal migration vilket kommer att implementeras genom att  alla flyktingar som tar sig till Grekland kommer att skickas tillbaka till Turkiet. Europa kommer sedan att sedan att ta emot flyktingar från flyktingläger i Turkiet.   Vidare kommer Turkiet få ekonomiskt stöd till bland annat FN:s matprogram samt  till möjligheter för syriska barn att gå i skola.  Turkiet vill även öka takten på förhandlingar om EU-medlemskap samt möjlighet till inresa i EU utan visum.


Även om grunden för en överenskommelse är klar  är det mycket som ska till. Vid nästa EU-toppmöte 17-18 mars kommer antagligen mycket tid gå till diskussioner kring hur   flyktingar ska  fördelas inom EU, där går åsikterna isär.2016-03-07

EU-toppmöte med Turkiet  gällande flyktingkrisen

Idag, måndag, träffas EU-ledare med Turkiets premiärminister,  Ahmet Davutoğlu, i Bryssel för att  hitta en lösningar på flyktingkrisen. På Europaportalen står det att Stefan Löfven menar att EU står inför en av sin störta utmaningar någonsin. Löfven sade till riksdagens EU-nämnd  i fredags att om flyktingkrisen inte kan lösas riskerar hela EU-samarbetet att havrera.


   Förväntingarna på mötet är stora med olika åsikter om EU:s framtid. Tryck här för att läsa om vad som kan stå på spel , enligt DN:s korrespondent Annika Ström-Melin.2016-03-01

Ditt Europa

Visste du att det finns en hemsida som är till för att hjälpa dig att göra saker i andra europeiska länder?  Du vill kanske flytta, bo, studera eller resa utomlands eller så har du funderingar kring att bedriva verksamhet i ett annat EU-land. På Ditt Europa  kan du hitta information om dina grundläggande rättigheter enligt EU:s lagstiftning, hur rättigheterna tillämpas i enskilda länder samt möjlighet till gratis mejl- eller telefonkontakt med EU:s olika hjälptjänster.


Klicka här för att läsa mer om du är privatperson.

Klicka här för att läsa mer om du    vill göra affärer i Europa.2016-03-01

Angela Merkel i intervju om flyktingkrisen och lösningar

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel sade under en intervju  på söndagen att hon ser det som sin plikt och skyldighet att Europa finner en gemensam väg för att lösa flyktingkrisen samt att det inte finns en plan B.


Fler och fler EU-länder tar nu frågan i egna händer där bland annat Kroatien och Slovenien endast tillåter 580 flyktingar per dag att ta sig in i landet. Även Österrike har  infört ändringar genom att sätta ett tak på högst 80 asylansökningar per dag.  För att läsa hela artikeln, tryck här.2016-02-29

SKL:s prioriterade EU-frågor

SKL:s styrelse har antagit sju EU-frågor som är viktiga för kommuner, landsting och regioner som de kommer fokusera på under 2016. De prioriterade EU-frågorna för 2016  är: 


 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Stärka arbetet med utsatta EU-medborgare
 • Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering av byggnader
 • Lika möjlighet för föräldrar på arbetsmarknaden
 • Uppföljning av frihandelstal
 • Statsstödsregler - uppföljning av den inre marknaden
 • En digital inre marknad och möjligheter till en smartare välfärd


För djupare information om SKL:s prioriterade EU-frågor, tryck här.2016-02-26

Ministerförhandling i Bryssel om flyktingfrågan

Igår, torsdag, fortsatte ministerförhandlingarna i Bryssel gällande hur unionen ska hantera det stora antalet migranter som vill in i EU. Då    en gemensam lösning om att omfördela flyktingar från Grekland och Italien inte har fungerat försökerna nu vissa medlemsländer att hitta andra lösningar. För att läsa mer om flyktingfrågan, tryck här.2016-02-25

Seminarium: EU:s Investeringsplan – möjligheter för svenska projekt

Torsdag den 10 mars kl. 09.30-12.30

Åmåls Stadshotell, Kungsgatan 9, 662 31, Åmål


Program

09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.30-9.45 Inledning

Michael Karlsson (s), kommunalråd Åmåls kommun


09.45-10.15 EU:s investeringsplan, vad är det för något?

Jens Matthiessen, EU-kommissionens representation i Sverige


10.15-10.45 Kaffepaus


10.45-11.30 Hur kan svenska projekt få del av Investeringsplanen?

Alexander Schenk, Europeiska Investeringsbanken i Sverige


11.30-12.30 Paneldebatt: Vad krävs på lokal nivå för att få fart på

investeringarna?

Michael Karlsson, kommunalråd Åmåls kommun

Anders Tallgren, vice ordförande Tillväxtutskottet Karlstads kommun

Sebastian Mårtensson, projektledare Svenskt näringsliv

Jonas Wallmander, COO Cleanergy

Moderator: Jens Matthiessen, EU-kommissionens representation i Sverige


12:30 Vi bjuder på lunch

Datum: torsdag den 10 mars 2016

Tid: kl. 09.30-12.30 (registrering från 09.00)

Plats: Festsalen, Åmåls Stadshotell

Registrering: http://bit.ly/1GprVla, senast fredag 4 mars 2016 

2016-02-23

Europol  startar centrum mot flyktingsmuggling

Igår, 16-02-22,  startade Europol ett centrum mot flyktingsmuggling.  Europol är EU:s myndighet för brottsbeskämpning och enligt deras studier  få ca 90 procent av alla flyktingar som tar sig till Europa hjälpa av kriminella organisationer. Målet med centret är att stötta EU:s medlemsländer med arbetet att upplösa kriminella nätverk som är involverade i flyktingsmuggling. En annan förhoppning med centret är att stärka samarbetet mellan medlemsländer, europeiska organ samt internationella organisationer som arbetar för att bekämpa flyktingsmuggling. Du kan läsa mer om centret här.2016-02-18

Brexit

Idag och imorgon, fredag, är det EU-toppmöte bland annat gällande Storbritanniens framtid i EU. Enligt en undersökning i 27 EU-länder vill 60 procent att Storbritannien ska stanna kvar i EU.  För 30 procent av deltagarna i undersökning spelar det ingen roll om Storbritannien stannar kvar eller ej. Störst är stödet i Malta och Litauen  för att Storbritannien ska stanna kvar i EU, lägst stöd för detta är det i Luxemburg och Cypern.


   

Enligt finansminister Magdalena Andersson är det viktigt för Sverige att Storbritannien stannar kvar i EU  då "...Sverige och Storbritannien har i många avseenden en likartad syn på EU-samarbetet”, skriver finansministern. Tryck här för att läsa hela artikeln.2016-02-16 

Stark tillväxt i EU

Enligt Eurostats  preliminära siffror tyder de på att EU -ländernas  ekonomi växte med 1,8 procent under 2015. 


Uppgifter angående Sveriges siffror finns ej ute ännu  , trots detta ser Sveriges ekonomi ut att gå bäst, med undantag för Spanien och Irland som var med  i EU innan den stora utvidgningen 2004.

Tryck här för att läsa artiklen i sin helhet.2016-02-15

På agendan

På  Europaparlamentets  EuroparlTV kan  du se nyheter och klipp relaterat till Europaparlamentet. Det finns även programtablå för livesändningar.  Nedan är ett klipp från EuroparlTV med  aktuella händelser, besök och annat.
2016-02-11

112-dagen

Den 11 februari 2009 utsedde  Europeiska kommissionen  tillsammans med Europaparlamentet och Europarådet dagen till europeisk 112-dag som ett sätt att göra nödnumret 112 känt i hela Europa.


Du kan ringa nödnumret 112  i alla EU-länder, vilket  är avgiftsfritt både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. TIll höger kan du se en video om hur det ser ut bakom kulisserna på 112. Du kan även läsa mer om 112-dagen på SOS alarm, tryck här för mer information.2016-02-09

Årets  Europé  2016

Arbetet med att utse Årets Europé 2016 är redan i full gång, det är möjligt att nominera mellan perioden 1 januari 2016 t.o.m. 29 februari 2016.   Utmärkelsen Årets Europé ska tilldelas ”en person eller (en) organisation som har en fast anknytning till Sverige och har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet.” Vet du någon värdig att nomineras? Nomineringen är öppen för alla. Du kan nominera genom att sända ett mejl till aretseurope2016@gmail.com med namnet på den du vill nominera samt en kort motivering. Tryck här för mer information.2016-02-08

På gång inom EU

I senaste nummer av ”På gång inom EU” kan du läsa om SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 och hur förbundet arbetar med dessa. Du kan även läsa om det senaste som har hänt eller kommer att hända inom EU. Vårens nummer innehåller även information om bland annat EU:s urbana agenda och våldsbejakande extremism.2016-02-05

Internationell dag på Karlbergsgymnasiet i Åmål

Den 25 januari arrangerade Europa Direkt Fyrbodal en internationell dag på Karlbergsgymnasiet i Åmål tillsammans med skolans internationella grupp. Temat för dagen var hållbar utveckling ur ett internationellt perspektiv. Eleverna fick under dagen lyssna till journalisten Martin Schibbye som tillsammans med sin kollega satt fängslad i Etiopien. Eleverna fick följa med på en skrämmande men intressant resa när Martin illustrerade sin tid i fängelset. Eleverna fick även möjlighet att lyssna till meteorologen Martin Hedberg som på ett fascinerande sätt berättade om jordens klimatförändringar och människans påverkan på det hela. Dagen bestod även av workshops tillsammans med den ideella utbytes-organisationen AFS2016-02-05

Europeiska investeringsplanen

Investeringstakten i EU har varit låg sedan den globala ekonomi- och finanskrisen startade. För att vända den negativa trenden och få igång den ekonomiska återhämtningen har gemensamma insatser på EU-nivå krävts. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har därför valt sysselsättning, tillväxt och investering som en av sina tio prioriteringar i kommissionens arbetsprogram varav ett av målen är den europeiska investeringsplanen.


Europeiska investeringsplanen har tre mål:


•Vända på trenden med sjunkande investeringar för att få fart på sysselsättningen och den ekonomiska återhämtningen – utan att öka statsskulderna eller belasta statsbudgeterna.


•Stödja investeringar som tillgodoser långsiktiga behov i ekonomin och stärker konkurrenskraften.


•Stödja investeringar som hjälper till att stärka produktionskapaciteten och infrastrukturen, med särskilt fokus på att skapa en mer sammankopplad inre marknad


För att få fart på investeringar upprättades EFSI (europeiska fonden för strategiska investeringar). Via fonden vill EU bryta den onda cirkeln med lågt förtroende och låga investeringar och se till att de pengar som finns hos finansinstitut, företag och privatpersoner används, eftersom det är ont om offentliga medel. Fonden ska finansiera projekt med hög riskprofil och på så sätt maximera effekten av offentliga medel och frigöra privata investeringar.
2016-02-05

Nyligen lanserad investeringsportal

EU-kommissionen lanserade nyligen en portal för investeringsprojekt på EU-nivå, inom ramen för den europeiska investeringsplanen. På portalen kan du registrera ditt projekt och få direkt tillgång till ett stort nätverk av investerare, konsulter och rådgivare, för att på ett enklare sätt kunna strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen.

Här hittar du mer information om investeringsportalen
2016-02-05

Ny webbplats för EU:s struktur- och investeringsfonder

Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Jordbruksverket har  i dagarna lanserat en gemensam webbplats  eufonder.se. Här finns information om alla de europeiska struktur- och investeringsfonder som berör Sverige.2016-01-29

Skrivarstuga för att söka innovationsstöd

Driver du ett litet eller medelstort företag och planerar att söka innovationsstöd via SME instrument? Den 17 februari arrangerar Swerea IVF en halvdags kostdnadsfri skrivarstuga  inför  våren och höstens calls.

Här kan du anmäla dig.2016-01-27

Your voice, portalen för dig att göra din röst hörd i EU-arbetet

Via portalen Your voice kan du som medborgare få en insyn I EU-arbetet samt möjlighet att göra din röst hörd. Här kan du lämna in synpunkter på exempelvis EU-Kommissionens färdplaner, men du kan också ge tips på hur du tycker att EU:s lagstiftning kan bli mer effektiv.2016-01-22

På gång inom EU, nytt nummer ute publicerad av SKL, Sveriges kommuner och landsting

SKL, Sveriges kommuner och landsting publicerar varje år två nummer av vad som är på gång inom EU. I skriften kan du bland annat läsa om vad som hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner. Här finner du även information om SKL:s prioriterade EU-frågor för 2016 och hur man arbetar med dessa.  Här finner du  skriften.2016-01-22

Svenskar störst motståndare till en EU-armé

Efter det att en undersökning gjorts i november svarar 53% av EU-borna att de staller sig bakom en EU-armé. I 21 av 28 medlemsländer är en större andel för en armé istället för emot. Svenskarna visar sig vara de största motståndarna i Eurobarometerns undersökning. Här kan du läsa mer om undersökningen.2016-01-20

Det Europeiska yrkeskortet

Är du intresserad av att jobba utomlands? Nu kan du som är: Sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, apotekare, sjukgymnast, bergsguide eller fastighetsmäklare få dina kvalifikationer erkända utomlands.


Yrkeskortet är ett elektroniskt kort  som används för att få ykreskvalifikationer erkända i  andra EU-länder.2016-01-15

Investeringar i klimatåtgärder.

Det är otroligt viktigt att genom att förändra sin livsstil, vidta åtgärder som påverkar våra naturtillgångar till det positiva. EU arbetar med en klimatsmart arbetspraxis vilket innebär att de försöker anpassa politiken, resursfördelningarna och hela EU:s förhållningssätt så att man tar viktiga klimatöverväganden.


klicka här för att se en informationsfilm2016-01-13

Nya regler ska göra Europa tåligare för it-attacker

Europaparlamentet, rådet och kommission har enats om gemensamma grundläggande regler för cybersäkerhet. Den 14 januari är det omröstning i utskottet för den inre marknaden. För att träda i kraft måste de också godkännas av parlamentets kammare senare i år.


Klicka på bilden för att läsa om vad Andreas Schwab (EPP, Tyskland) har att säga om de nya reglerna.2016-01-13

Bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Eu-kommissionen har beslutat sig för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Mellan 2016-2019 ska Eu-kommissionens lista över åtgärder för att främja HBTQ jämställdhet implementeras.

Åtgärderna ska täcka alla politiska områden såsom, icke-diskriminering, utbildning, sysselsättning, hälsa, fri rörlighet, asyl, och hatpropaganda/hatbrott. Kommissionens mål är att stödja utvecklingen i EU och kandidatländerna inom alla dessa områden, att förbättra den sociala acceptansen av HBTQ-personer och genomdriva EU:s lagstiftning. Lagstiftningen och politiken ska överensstämma med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive artikel 21, som innehåller ett allmänt förbud  mot diskriminering, bland annat på grund av sexuell läggning och könsidentitet.


Klicka pa bilden för att läsa mer.2016-01-07

Europaparlamentets agenda 2016

På Europaparlamentet agenda 2016 ståt säkerhet, skydd av personuppgifter och energiunion.  Vilka  rubriker tros bli stora under 2016? 


Klicka här för att se Europaparlamentets agenda 2016. 

2016-01-07

Sammanfattning om året som gått

År 2015 var ett år som kantades av  många händelser och utmaningar. EU  sattes på prov  genom bland annat förödande terroristattacker, Greklandskrisen och en snabbt växande flyktingsituation.


Klicka här för att se en sammanfattning för år 2015. 

 

2016-01-05

Karlspriset

Varje år delas Karlspriset ut för ungdomar. Tanken bakom Karlspriset är att uppmuntra unga att engagera sig i europeiska frågor och integrationsprojekt.

Det vinnande projektet har visat prov på hur man i europeisk anda ska bidra till förståelse mellan länderna och dess invånare samt skapa en gemensam identitet.

Förstapriset för det bästa projektet är 5 000 euro, andrapriset är 3 000 euro och tredjepriset är 2 000 euro.


Klicka här om du vill veta mer om Karlspriset. 

2015-12-30

Barnhörnan, en sida med spel och övningar om EU

Barnhörnan är en sida  med spel för barn och unga mellan 6-16 år. Spelen finns på 22 EU-språk och har skapats av EU-institutionerna. Alla spel är markerade med ålder för att du lätt skall kunna hitta ett spel som passar ditt barn. Det finns även undervisningsmaterial för dig som är lärare .

Sidan hittar du här.2015-12-28

EU:s musikpris, rösta på din favorit

Tio europeiska artister har i år tilldelats EU:s musikpris European border breaker awards (EBBA).

Artisten Seinabo Sey är en utav de tio som fått priset. Nu kan du rösta på vem av dessa 10 artister som du tycker skall få publikens pris. Alla som röstar är med  och tävlar om en resa för två till galan som hålla i Groningen, Holland den 13 januari.

Här kan du rösta.2015-12-28

Öppet för ansökningar inom Rights, equality and citizenship programmet

Nu är utlysningen öppen inom EU-programmet rights, equality and citizenship. Ett program som stöder transnationella projekt med syfte att motverka och förebygga olika typer av intolerans. Det kan handla om projekt som behandlar frågor kring Hbtq, rasism etc. Ett kriterium för att kunna söka är att det krävs partners från fem europeiska länder i projektet. EU-stödet kan uppgå till 80 % av den totala budgeten och hålla på i högst två år.


Sista ansökningsdatum är 18 februari 2016.

Här kan du läsa mer om programmet och den aktuella utlysningen.2015-12-22

Vapendirektivet förnyas – träffar det rätt?

Välkommen på ett panelsamtal om EU:s nya vapendirektiv

 

Efter terrordåden i Paris lade EU-kommissionen fram en rad åtgärder för att bekämpa terrorism och öka säkerheten i Europa. En av åtgärderna som ingår i den europeiska säkerhetsagendan är ett förslag till skärpning av vapendirektivet. Ett förslag som under våren ska behandlas av Europaparlamentet. I Sverige har förslaget väckt mycket debatt eftersom det innebär skärpta regler för halvautomatiska vapen och obligatoriska läkarkontroller för jägare. Hur påverkar förslaget de hundratusentals svenskar som sysslar med jakt, hobbyskytte eller samlar på vapen?

 

Kom till Europahuset i Stockholm och hör vad Anna Maria Corazza Bildt (M), Jens Nilsson (S), Europeiska kommissionen, lagstiftare och berörda intresseorganisationer säger om direktivförslaget.


 

 

Datum:                Fredag den 15 januari

Tid:                      Kl. 9.00–10.30 (registrering och kaffe från kl. 08.30)

Plats:                   Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

 

                            Kom i tid, seminariet sänds i SVT.

 


PROGRAM

 

                            Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M)

                            Europaparlamentariker Jens Nilsson (S)   

                            Representant för Europeiska kommissionen

                            Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, Riksidrottsstyrelsen och SISU Förbundsstyrelsen

                            Representant för jägarförbundet

                            Mikael Jansson, generalsekreterare i Svenska skyttesportförbundet

                            Representant för regeringen

                            Riksdagsledamot


Klicka här för obligatorisk föranmälan
2015-12-17

Förslag om en europeisk  gräns- och kustbevakning

EU-kommisisonen la den 15 december fram ett förslag gällande en europeisk gräns- och kustbevakning. Bevakningen kommer att bestå av:

- Tillgång till egen personal

- Övervakning och tillsyn. Byrån kommer att kunna begära att medlemsländerna vidtar åtgärder för att avlägsna akuta situationer inom en fast tidsfrist.

- Rätt att ingripa

- Kustbevakning

- Mandat att utföra arbete i länder utanför EU

- Garantera inre säkerhet


Förslaget ska utgöra en del av åtgärderna inom den europeiska agendan för migration och förbättra säkerheten i EU:s yttre gränser.


Klicka här för att läsa mer 

 

2015-12-17

EU-toppmötet i Bryssel 17-18 december

Idag startar EU-toppmötet i Bryssel. 

Under de två dagarnas toppmöte kommer ämnen som migration, terrorismbekämpning,  ekonomiska och monetära unionen,  inre marknadnien och folkomröstningen i Storbritanien diskuteras.     

 Klicka här för att läsa mer2015-12-14

Det nya klimatavtalet

Under sista dagen på  klimattoppmötet i Paris klubbades det nya klimatavtalet igenom.

Klicka här för att läsa det nya klimatavtalet. 

2015-12-14

Åsa Romson om det nya klimatavtalet

Det nya klimatavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader.


− Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett världens första fossilfria välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra, säger Åsa Romson.


Läs mer om vad Åsa Romson hade att säga här2015-12-10

Viktig överrenskommelse

Sista veckan under klimatförhandlingarna utkristalliserades samverkan i 79 utvecklingsländer och sammanlagt 107 länder.

– De här förhandlingarna handlar om att vi alla, både utvecklade och utvecklingsländer, gör gemensam sak och hittar gemensamma lösningar. Det är därför EU och de afrikanska, karibiska och Stillahavsländerna har enats om att gå samman för ett ambitiöst resultat här i Paris. Vi uppmanar aneudra länder att ansluta sig till oss, sade EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete som företräder medlemsländerna i förhandlingarna.


De 107 länderna vill ha ett avtal som är rättsligt bindande, inkluderande, ambitiöst, hållbart och rättvist. Dessutom finner man ord som dynamisk i texten. Det kommer att bli en översyn av det beslutade var femte år, då man undersöker om överenskommelsen är följd.2015-12-08

Nya lagförslag för digitala tjänster och vid internethandel

Imorgon presenteras nya förslag om konsument- och kontraktsskydd för digitala tjänster och vid internethandel. En modernisering av EU:s upphovsrättsskydd ska också presenteras.


Klicka här för att läsa mer.2015-12-01

Behöver Sverige lägre löner?

Välkommen till ett seminarium med tema: behöver Sverige lägre löner? Lärdomar från tysk arbetsmarknad.

Seminariet arrangeras av TCO och Europaparlamentets informationskontor.


När: Måndag 7e december

Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Klockan 12:30-14:00


Klicka här för mer information2015-12-01

Europeiska kommissionens målsättning med  COP21

Europeiska kommissionen har understrukit vikten av att uppnå ett rättvist, ambitiöst och juridiskt bindande globalt klimatavtal.  Europeiska unionen kommer att arbeta för att skapa ett omfattande, hållbar och dynamisk avtal som kommer att påskynda den globala övergången till låga koldioxidutsläpp och klimattåliga ekonomier. Detta kommer inte bara att bidra till att minska klimatförändringen och öka föreningarnas arbete med att anpassa sig till dess effekter, men också ligga till grund för långsiktig ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i EU och globalt.                     

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och klimatpolitik och energikommissionären Miguel Arias Cañete kommer båda att delta i konferensen, tillsammans med andra världsledare.


EU: s vision om en trovärdig överenskommelse innefattar:

- En global vision för ett långsiktigt mål som en signal för intressenter, inklusive företag, investerare och allmänheten, av viljan att övergå till en koldioxidsnål ekonomi

- En mekanism för att regelbundet kunna se över och höja de kollektiva ambitionerna.

- En gedigen öppenhet och ansvarsskyldighet för att säkerställa att parter och intressenter kan lita på att det som utlovats kommer att levereras.2015-11-30

Klimattoppmötet COP21 i Paris

Idag inleds FN:s  klimattoppmöte i Paris.  Under  12 dagar kommer  världens länder  samlas för att

delta i det tjugoförsta partsmötet under FN:s klimatkonvention. Länderna ska enas om ett nytt globalt avtal gällande klimat som ska gälla från år 2020.

Sveriges Regering:s   prioriteringar  är sänkta utsläpp, höjda ambitioner och rättvisa.


"Regeringen har med initiativet Fossilfritt Sverige samlat ett nätverk med aktörer som bedriver ett aktivt klimatarbete och vill utmana andra att också sänka utsläppen. På bara några veckor har över åttio företag, kommuner och organisationer slutit upp i en utmaning till världen om fossilfrihet. IKEA, Ericsson, Fjärde AP–fonden, H&M, Volvo Group, Preem, Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad och Östersund är några av dem. Vi är stolta över att åka till Paris med ett så starkt engagemang i ryggen, ett engagemang som den svenska delegationen kommer att lyfta fram under toppmötet."


Klicka här för att läsa mer om  vad    Stefan Löfven  sa under presskonferensen på klimatmötet i Paris tidigare idag.2015-11-27

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

Europaåret för utvecklingssamarbete är snart slut. 2015 var det första Europaår att handla om EU:s internationella samarbete och roll i världen. Året har gett europeiska utvecklingsorganisationer möjlighet att visa upp hur de arbetar samt vad de gör för att motverka fattigdom i världen. Året har även varit till för att inspirera andra i att engagera sig i utvecklingsfrågor.  Under 2015 har EU informerat och förklarat för allmänheten hur EU:s utvecklingsbistånd fungerar. I syfte att kunna visa på att biståndet leder till förändring.

Nedan kan ni se en kort film som visar olika projekt världen över som EU är involverade i. En ung europeisk bloggare skickades genom tre kontinenter, fem länder på tio dagar. Här har ni resultatet:


Om du vill veta mer om Europaåret för utvecklingssamarbete klicka här.2015-11-25

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Idag är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Från idag och fram till den 10 december som är människorättsdagen anordnas 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld runt om i världen.


Klicka här för att få information om hur du kan engagera dig.

Photo credit: UN Women Laos / Daniel Hodgson2015-11-25

Europeiska veckan för avfallshantering

Den 21-29 november 2015 är det europeiska veckan för avfallsreducering. Många aktiviteter anordnas runtom i Europa för att främja medvetenheten om hållbara resurser och avfallshantering. Årets vecka kommer att ha ett särskilt fokus på dematerialisering - göra mer med mindre. Dematerialisering omfattar idén att ersätta produkter med tjänster, samt att förbättra användningen av material.  Om du blir sugen på att själv delta och göra något under veckan innehåller EWWR:s hemsida många exempel och idéer på vad som kan göras och hur man själv kan bidra: klicka här.


Nedan kan du se en film avfallshantering:2015-11-19

Medborgardialog i Bryssel

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker deltog den 18 november i en medborgardialog i Bryssel. Juncker lyssnade och svarade på allmänhetens frågor under dialogen. 

Han kommenterade även attackerna i Paris:

”Vi måste säga nej till alla former av rasism och extremism, vi måste försvara EU:s värderingar. Vi får inte förväxla flyktingar för terrorister. Religion får aldrig användas för att splittra, det är en sammanhållande kraft”

När det gäller frågor kring Storbritanniens medlemskap i EU svarade ordförande Juncker: ”Det kommer inte att bli något Brexit” och underströk att han arbetar för en rättvis överenskommelse för Storbritannien.

2015 års medborgardialoger startade i januari 2015. I år har 49 dialoger genomförts i 26 av medlemsländerna. Dialogerna har i huvudsak fokuserat på de prioriteringar som Juncker Kommissionen tagit fram, exempelvis investeringsplanen, en motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik, migration.


Klicka här för mer information.2015-11-19

European Pact For Youth

EU-kommissionen har i dagarna tillsammans med företag lanserat "The European Pact for Youth" som är ett gemensamt initiativ från företagstedare och EU för att skapa en kultur med företag-utbildnings   partnerskap för att förbättra ungas chanser till att få  ett jobb.


Klicka här för mer information.2015-11-19

Från intresseansökan till medlemsland

EU-Kommissionen kräver att de länder som vill gå med i Unionen uppnår flertal mål som är relaterade till demokratiska värden och finansiell stabilitet.

Denna animering visar vilka steg ett land måste ta från det att man överlämnat sin ansökan tills dess att landet slutligen blir EU-medlem.2015-11-11

Välkommen på seminarium den 19 november

Slopade mjölkkvoter och internationell konkurrens - hur ska det gå för svenska bönder? Välkommen på seminarium om EU:s jordbrukspolitik i Europahuset den 19 november.

Hur kan vi behålla ett svenskt jordbruk och säkerställa en produktion av högkvalitativa livsmedel när marknaden avregleras i EU och jordbruket i allt större utsträckning utsätts för internationell konkurrens?


Klicka här för mer information och anmälan.                                                                                                   

     


2015-11-11

Välkommen på seminarium 20 november

Fredagen den 20 november bjuds det in på seminarium i Europahuset i Stockholm.

Vad innebär Energiunionen för Europas och Sveriges energiproducenter, näringsliv och konsumenter? Lyssna till och diskutera med Europarlamentarikerna Linnéa Engström (MP), Olle Ludvigsson (S) och Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare Nils Vikmång samt aktörer på den svenska energimarknaden.   


Klicka här för anmälan2015-11-09

Välkommen på animationsseminarium

Måndagen den 30 november bjuds det in till animationseminarium på Filmhuset i Stockholm. Temat för seminariet är finansiering av animerad fiktion och bland annat kommer inbjudna talare från franska CNC och Studio 100 Animation och Copenhagen Bombay Sales. Det bjuds på statistik om stöd/investering i animation de senaste tio åren från SFI, regionalfonder, TV och distributörer.


Klicka här för anmälan

 2015-11-05

Junckerkommissionen fyller ett år

Junckerkommissionen har nu suttit i ett år, håller den sina löften?

Den 9 november bjuds det in till seminarium på Europahuset i Stockholm mellan

kl 09.00-11.00 med lunch efteråt.


En viktig utgångspunkt för Junckerkommissionens arbete är att EU ska vara ”större i de stora frå-gorna och mindre i de små”. De har också lovat ett närmare samarbete med Europaparlamentet. Hur har kommissionen rustat sig, hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? Hur påverkar flyktingkrisen och andra händelser arbetet? Och har kommissionen hållit sitt löfte till Europaparlamentet, och i förlängningen till medborgarna?


Klicka här för obligatorisk anmälan                                                                                                                           2015-11-02

Utvärdering av Junckers första år som ordförande


Juncker har nu suttit som ordförande i ett år och EurActiv har sammanfattat året som gått, utvärderat och betygsatt (från A-F) Junckers insats,


Klicka här för att läsa EurActiv:s utvärdering2015-11-02

Vill du att ditt företag ska växa på den internationella marknaden?


ALMI och Enterprise europé network bjuder den 26 november in till seminarium med tema leveransvillkor och försäkring vid internationell handel.

När: 26 november kl 8.00-9.00. Registrering fr kl 7.30.

Var: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14 (vån 1).


Klicka här för att anmälaEU på sociala medier

Vill du kolla EU:s konton på Twitter, Facebook och andra sociala medier? Gå in på EU:s hemsida och använd dig av deras sökverktyg för att hitta konton med EU-innehåll på olika sociala medier. Du kan bl.a. följa Donald Tusk eller Jean-Claude Juncker på Twitter eller EU-kommissionens och Europaparlamentets kanal på youtube.Presentationsbilder om EU

Behöver du material till en presentation om EU? På EU:s hemsida finns det gratis bilder att ladda ner där det förklaras tydligt vad den Europeiska unionen är och hur den fungerar. Bilderna får användas kostnadsfritt och får ändras på eget ansvar.Konsumentverkets reseguide

I konsumentverkets reseguide kan du få information om dina rättigheter som resenär före, under och efter din resa. Du hittar information om flyg-, tåg-, taxi-, buss-, båt- och paketresor. Du kan även läsa om hur du klagar på resan. Mer information hittar du här. På ”hallå konsuments” hemsida kan du läsa mer om det område du vill ha mer information om. Hemsidan är framställd av Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter, konsumentbyråer och kommuner.EURES

Eures-nätverk är ett forum där de offentliga arbetsförmedlingarna, fackliga organisationer samt arbetsgivarorganisationer inom EU-länderna samt Norge, Liechtenstein, Island och Schweiz samarbetar. Eures-nätverkets mål är att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare. Eures’ tjänster är riktade till arbetsökande som är intresserade av att flytta till ett annat EU-land för att studera eller arbeta samt arbetsgivare som vill rekrytera personal utomlands. Eures erbjuder olika onlinetjänster som arbetsökande och arbetstagare kan använda sig utav. Det är även möjligt att kontakta en Eures-rådgivare. Det finns ca 850 rådgivare i hela Europa som kan hjälpa och ge stöd till alla arbetstagare och sökande i ovannämnda länderna.  Läs mer här.EU-medborgarna anser att invandring är den viktigaste frågan för EU

38 % av de tillfrågade EU-medborgarna svarade att invandring för närvarande är EU:s viktigaste problem. Jämfört med undersökningen i november 2014 är det en ökning med 14 %. Även i Sverige är frågan om invandring rankat som viktigast. Den största frågan på EU-nivå under sommaren har varit hur man ska lösa flyktingsproblematiken inom EU. EU-kommissionens förslag att medlemsländerna ska fördela 60 000 flyktingar till under de kommande två åren har inte lyckats.  56 % av undersökningens deltagare har en negativ inställning till invandring från länder utanför EU. Sverige har den mest positiva inställning till invandring både från EU och från andra länder. När det gäller fråga om att bekämpa olaglig invandring anser 85 % av de tillfrågade EU-medborgarna att det bör göras mer. Läs mer här.Studielån för masterstudenter

Genom Erasmus+ är det möjligt att ansöka om olika studielån. Lånen har gynnsamma villkor, låntagarna betalar lägre ränta än marknadsräntan och börja betala tillbaka lånet först två år efter avslutade studier. Studielånsystemet drivs i samarbete med Europeiska investeringsfonden och kommer att införas successivt i programländerna under fem år. De som vill genomföra en hel masterutbildning i ett annat programland kan ansöka om lån. Utbildningen får inte utföras i låntagarens hemland eller där hen tog sin kandidatexamen. Lånets belopp uppgår till 12 000 euro för en ettårig utbildning och upp till 18 000 euro för en tvåårig utbildning.  Ansökan sker direkt hos de deltagande bankerna eller studiestödsnämnderna.

Studielånsystemet startade i mitten av juni 2015 och införs successivt i programländerna.  Den första banken som tillhör till systemet är Mikrobanken i Spanien. Mer information om studielån hittar du här.Gratis online-EU-kurs

Den första augusti öppnade registreringen till en gratis online-EU-kurs om EU:s institutioner, regioner och beslutsfattandet. Registreringen sker på hemsidan www.Iversity.org.  Kursen  börjar  den 19 oktober 2015. Alla  som är intresserade av EU och dess regionalpolitik kan delta i utbildningen.Skolavhoppare

Tidigt avhopp från skolan ökar risken för arbetslöshet, fattigdom samt social utestängning. I Europa finns det ungefär fem miljoner ungdomar (vilket motsvarar 12 %) som lämnar skolan för tidigt. EU-kommissionens mål är att minska detta till 10 % inom alla EU-medlemsstater. De erbjuder även stöd och rådgivning för att hjälpa medlemsländerna att nå målet. Mer information hittar du här.Hur kan du påverka EU?

EU:s institutioner har olika möjligheter för medborgare att påverka hela EU. EU-kommissionen offentliggör diskussionsdokument och handlingsplaner för att få in synpunkter på vilken politik som ska bedrivas. Allmänheten kan komma med synpunkter under så kallade öppna samråd. Ifall du vill ställa frågor till Europaparlamentet finns det två möjligheter att göra detta: du kan skriva direkt till en EU-parlamentariker eller till ett skärskilt utskott. Du kan även påverka EU-ländernas regeringar och ministerrådets förhandlingar genom att kontakta en tjänsteman i ministerrådets olika arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut.

Det europeiska medborgarinitiativet är ett ytterligare sätt att påverka EU. Det krävs en miljon EU-medborgare för att lägga ett medborgarinitiativ och be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Mer detaljerad information om hur du kan påverka EU hittar du här.EU-upplysningen – mer information om EU

EU-upplysningen är en informationstjänst som har tre olika ämnen att arbeta med. De ger ut information om EU och om det svenska medlemskapet samt om riksdagens EU-arbete. Ifall du har frågor om t.ex EU:s organisation, politikområden eller vill veta dina rättigheter inom EU kan du kontakta EU-upplysningen. De ska alltid vara opartiska och svarar därför inte på frågor som handlar om att värdera eller ta ställning till EU. Du kan ställa dina frågor via telefon, e-post eller brev. Här hittar du kontaktuppgifter till EU-upplysningen och deras hemsida.OLAF - Office de Lutte Anti-Fraude

Olaf är organisatorisk en del av EU-kommissionen. Olaf:s uppgifter är att skydda EU:s ekonomiska intresse genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet samt att avslöja och utreda allvarliga fall som rör tjänsteutövning av ledamöter och anställda vid EU:s institutioner och organ och som kan leda till disciplinära eller straffrättsliga påföljder. Dessutom är deras uppgift att hjälpa EU-institutionerna, och framför allt kommissionen, att utforma och tillämpa lagstiftning och strategier för bedrägeribekämpning. Olaf har befogenhet att utföra interna utredningar inom EU:s institutioner och organ som finansieras genom EU-budgeten samt externa utredningar, dvs. utredningar på nationell nivå när EU-budgeten riskerar att påverkas. Vid externa utredningar får Olaf också göra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer.

Du som privatperson kan anmäla bedrägeri hos Olaf via email eller så kan du skicka ett brev (Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Utredningar och operationer, 1049 Bryssel, Belgien)på ett av EU:s 24 officiella språk.

Mer information hittar du här.2015-10-29

EU-kommissionen föreslår 23 nya lagförslag fördelade på fem kategorier under 2016


EU-kommissionen har presenterat 23 nya lagförslag inför 2016, detta är en minskning av ny lagstiftning jämfört med tidigare.  De fem huvudkategorierna är: asyl- och migration, inre marknaden, bland annat en ny rymdstrategi och handlingsplan för ett europeiskt försvarssamarbete, kretsloppsekonomi, sociala rättigheter som gör det lättare för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden och samordning av företagsskatter och momsförslag. Alla lagförslagen inryms i tiopunktsprogrammet som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker presenterat.


Klicka här för att läsa mer


Klicka här för att läsa om de 23 lagförslagen


                                                                                     

           


2015-10-28

Utmaningar som Europa kommer att ställa inför


Nu när vintern och kylan börjar närma sig, höll ordförande Juncker i måndags tal där han listade de utmaningar som Europa kommer att ställas inför då flödet av migranter som går över västra Balkan fortfarande är enormt.

”Det omedelbara kravet är att ge skydd”, sade Juncker, när han rekommenderade Grekland att öka sin mottagningskapacitet till 30 000 platser i slutet av året.

När det gäller migrationsströmmar, insisterade ordförande Juncker: ”Jag vill vara tydlig: människor måste registreras. Ingen registrering, inga rättigheter.”


Läs hela talet här


Läs artikel om talet här                                                                                         


23-10-2015

Integrationsdag på Södra skolan


I dag har vi på Europa direkt fyrbodal deltagit i en integrationsdag för både elever och föräldrar på Södra skolan i Åmål. Vi gjorde ansiktsmålningar i form av olika europeiska flaggor och andra flaggor. Vi har också delat ut roliga barnböcker med EU-information
23-10-2015

Sverige dras inför EU-domstolen


Sverige är ett av fem länder som EU-kommissionen drar inför EU-domstolen, detta för att Sverige och de andra länderna inte antagit unionens nya bankkrisregler.  Krishanteringsdirektivet handlar om att skattebetalare inte ska behöva stå för räkningen när krisande banker går omkull och direktivet skulle senast vara på plats i nationell lagstiftning sista december 2014. Målsättningen för den svenska regeringen är att lagen ska träda i kraft vid årsskiftet 2015-2016.


Förutom Sverige har Luxemburg, Nederländerna, Polen, Rumänien och Tjeckien ännu inte till fullo skrivit in krishanteringsdirektivet i den nationella lagstiftningen.


För mer information21-10-2015

Rapport om EU-ländernas klimatpåverkan


Igår presenterades Europeiska miljöbyrån EEA:s årliga rapport gällande EU-ländernas klimatpåverkan. Rapporten visar att utsläppen minskat med 23 procent mellan 1990 och 2014. Resultatet menar EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete är bättre än förväntat.


För att läsa mer om rapporten

För att läsa rapporten
16-10-2015

Nu har du chans att bli skolambassadör för EU


För femte gången sedan 2010 sökes nu skolambassadörer för EU för att genomgå en utbildning för att utveckla skolans verksamhet. Utbildningen innefattar bland annat projektkunskap, EU-kunskap och en fyra dagars studieresa till Bryssel för att lära sig mer om EU:s institutioner. Syftet är att kunna erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa tillsammans med andra lärare på respektive skola.


Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamenten och den svenska regeringen.


För att läsa mer och intresseanmälan                                         

                                                                                                                                     

14-10-2015

EU:s kodvecka


Du som är mellan 9-13 år kan med start denna vecka besöka någon av de kodstugor som finns här i Sverige. Där får du lära dig mer om programmering av såväl yrkesverksamma programmerare som högskolestudenter under en timme i veckan resten av hösten.


För mer information
07-10-2015

Skandalen kring Volkswagens fusk med avgasutsläpp


Igår eftermiddag debatterades det i Europaparlamentet om skandalen kring Volkswagens fusk med avgasutsläpp.

Sammanfattning av inledning

För att se utdrag från debatten


                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                       


06-10-2015

Är du journalist och vill delta i ett seminarium i Bryssel relaterat till din yrkesroll?


Sök Europaparlamentets resestipendium för journalister till Bryssel, seminarierna äger rum den 17-18 november. Deadline för ansökan är den 24 oktober.


För mer information

Ansök här

05-10-2015

Följ Europaparlamentets plenarseminarium live på webben


Sändningen startar idag (5 oktober) klockan 17:00


Klicka här för att se dagsprogram för datumen 5 till 8 oktober02-10-2015

Är du intresserad av klimat- och miljöfrågor?


Den 9 oktober hålls seminarium om klimatförändringarna i Europahuset i Stockholm. Bland annat kommer klimat- och miljöminister Åsa Romson, Europaparlamentarikerna Linnéa Engström, Fredrick Federley och Christofer Fjellner att delta under dagen.


För att se dagens program.
02-10-2015

Ny ersättare för Marit Paulsen i Europaparlamentet


Jasenko Selimovic är nyvald EU-parlamentariker för Folkpartiet. Han tar över uppdraget efter Marit Paulsen och Jasenko beskriver uppdraget som ett av de finaste man kan ha:


För en människa med mina erfarenheter är det en stor dag. Jag är uppvuxen i kommunismen, har upplevt nationalism, krig och flyktingskap. Det gör mig till en obotlig europé. För mig är det ett av de finaste uppdrag man kan ha att vara Europaparlamentariker.


Här kan du läsa mer om Jasenko Selimovic.

30-09-2015

Hur ska EU:s framtida flyktingpolitik utformas?


Missa inte EU-kommissionens seminarium i Europahuset den 5 oktober. Medverkar gör fem ambassadörer från Danmark, Frankrike, Italien, Tyskland och Ungern, statsminister Löfvens statssekreterare för EU- och utrikesfrågor samt chefen för EU-Kommissionens representation I Sverige. Diskussioner kommer att föras kring respektive lands syn på flyktingkrisen och på EU:s flyktingpolitik.

Här kan du hitta mer information om seminariet samt anmäla dig.25-09-2015

EU:s översättningstävling för ungdomar - Juvenes Translatores.


Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av EU:s översättningstävling för ungdomar - Juvenes Translatores.

Skolorna kan anmäla elever som är födda 1998 (2–5 elever per skola). Tävlingen äger rum den 26 november vid samma tidpunkt i alla deltagande skolor.

Eleverna översätter en text på en sida från ett av de 24 officiella EU-språken till ett annat. Totalt finns det 552 möjliga språkkombinationer. Årets tema är Europaåret för utvecklingssamarbete. Efter tävlingen rättas översättningarna av översättare vid EU-kommissionen och en vinnare per land koras. Vinnarna bjuds in till Bryssel för prisutdelning under våren 2016.


Läs mer:

Tävlingens webbplats

Facebook.com/translatores

Twitter: @translatores

GD Översättning: ec.europa.eu/dgs/translation25-09-2015

Länders asylpolitik granskas


EU-kommissionen inleder inom kort överträdelseförfaranden mot 19 medlemsländer, även Sverige. Detta då dessa länder är för långsamma med att införa unionens asylregler och att de inte följer de asylregler som man kommit överens om.


Läs mer här.25-09-2015

EU: S handelskommissionär på besök i USA


Cecilia Malmström, EU: S handelskommissionär befinner sig just nu i USA för att diskutera de pågående förhandlingarna av TTIP-avtalet, dvs. det transatlantiska handelsavtalet. Malmström kommer även föreläsa på Colombia University i New York, samt att träffa USA:s jordbruksminister Tom Vilsack.


Här kan du läsa mer om Cecilia Malmström.25-09-2015

Istanbul - Vandringar i Europas största stad


Med en stor inlevelse och bred kunskap om Mellanöstern berättade författaren Stefan Foconi om sin nya bok Istanbul, vandringar i Europas största stad, på Åmåls Kulturhus den 16 september. Publiken fick följa med på en spännande promenadd i tid och rum, men också gå i närkamp med Istanbul och lära känna stadens egenheter och okända skatter. Samtal fördes även mellan författaren och publiken om den pågående flyktingkrisen och hur historien i Mellansöstern påverkat det som sker idag.


24-09-2015

Språkdagen 2015 i Åmål


Den 23:e september arrangerade Europa Direkt Fyrbodal tillsammans med Karlbergsgymnasiet i Åmål en heldag med seminarier och workshops för skolans elever samt årskurs nio, i samband med europeiska språkdagen. Maria Sjöström Gisslén från EU-kommissionens representation i Sverige samtalade kring vikten av språk, för att senare tillsammans med Anna Holmén även hon från EU-kommissionen, men baserad i Bryssel, hålla i en översättningsworkshop. Moderna språkeleverna fick även chansen att laga små smakprov av mat från olika länder och presentera olika i deras ögon intressanta Europeiska resmål. Dagens höjdpunkt var rapartisten Petter som på ett magiskt sätt berättade om sin barndom, hur det varit att växa upp med dyslexi och känna sig annorlunda och hur han sedan fann styrkan och räddningen i att skriva sina egna texter.


17-09-2015

State of the Union


EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker höll den 9 september sitt "state of the union" tal om tillståndet i EU.


”Det är hög tid att tala uppriktigt om de stora problemen som EU står inför. För Europeiska unionens tillstånds är inte gott. Det finns inte tillräckligt mycket Europa i unionen. Och det finns inte tillräckligt mycket union i unionen. Detta måste vi ändra på. Och vi måste göra det nu.”


Se talet här: svtplay.se

Läs talet här: europa.eu15-09-2015

Informationsmöten om Horisont 2020


Med en budget på cirka 80 miljarder euro under perioden 2014-2020 är EU:s program för forskning och innovation Horisont 2020, världens största satsning inom området. Nya utlysningar öppnas nu under hösten 2015. Vinnova arrangerar tillsammans med andra forskningsfinansiärer informationsmöten på Vinnovas kontor i Stockholm, för att du skall kunna förbereda dig på bästa sätt inför en ansökan. Alla möten kommer att webbsändas, för dig som inte har möjlighet att vara med på plats.

Här hittar du mer information.


14-09-2015

EU-programmet Erasmus+ och flyktingkrisen


MUCF- myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor uppmuntrar nu särskilt organisationer och kommunala verksamheter som på något sätt idag arbetar med den pågående flyktingkrisen, att söka medel via Erasmus+ ung och aktiv. Verksamheter som har idéer på hur de vill arbeta med den pågående krisen är också välkomna att söka. Det kan vara projekt som handlar om att utbyta erfarenheter inom Europa, om hur andra länder arbetar med att ta emot eller inkludera nyanlända barn och unga. Det finns också möjlighet att söka medel för ungdomsutbyten mellan ungdomsorganisationer i Europa, där deltagarna kan få lära sig mer om migrationsprocessen tillsammans.

Här hittar du mer information om programmet:   mucf.se.   11-09-2015

Artisten Petter firar språkdagen på Karlbergsgymnasiet i Åmål


Den 26 september varje år firas Europeiska språkdagen som uppmärksammas i hela EU under en vecka med olika aktiviteter. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt. För mer information: www.sprakdagen.nu


Europa Direkt Fyrbodal arrangerar tillsammans med Karlbergsgymnasiet i Åmål en heldag för alla skolans elever.


Karlbergsgymnasiet kommer att gästas bland andra av artisten Petter som ger sin uppskattade föreläsning ”En hyllning till språket”. Alla skolans elever plus Kristinebergsskolans årkurs nio kommer att få ta del av föreläsningen.Skolan gästas även av Maria Sjöström Gisslén som är ansvarig för språkfrågor och översättning på Europeiska Kommissionens representation i Sverige och Anna Holmén som anländer från Bryssel. Anna är den högste ansvarige för Juvenes Translatores som är EU:s översättartävling för 17-åringar.


Europaparlamentets möte i Strasbourg


Den 7-10:e september träffas Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg. Där debatterar och röstar de om bl.a. kloning av djur och fiskeriavtal med länder som Guinea-Bissau, Kap Verde och Madagaskar. På onsdag kommer Jean-Claude Juncker hålla ett tal om tillståndet i Unionen. Hela föredragningslistan för veckan i Strasbourg finns på Europaparlamentets hemsida


State of the union-tal


Den 9:e september kommer Jean-Claude Juncker att ge sitt första State of the union-tal inför Europaparlamentet sedan han har valts till EU-kommissionens ordförande.  Han kommer att fokusera på de utmaningarna EU och Europa har framför sig samt   framstegen med att implementera EU-kommissionens tio prioriteringarna.   Fokus kommer att ligga  på ytterligare insatser för att hjälpa de många flyktingar som kommer till EU. ‪Jean-Claude Junckers tal kommer att webbsändas på EU-kommissionens hemsida.


Så fungerar det: EU-lagar


På Europaparlamentets kanal "Så fungerar det" finns det  olika filmer om  Europaparlamentets  arbetssätt samt   andra EU-relaterade ämnen. Du kan bl.a. titta på en film om EU:s lagstiftningsförfarande, hur du kan påverka EU-lagar samt hur de sedan implementeras i Sverige.


Europaforum Hässleholm


Den 22 - 27 augusti var det återigen dags för Europaforum Hässleholm. Under veckan fick elever på Internationella programmet vid Hässleholms Tekniska Skola möjlighet att ställa olika frågor till Europaparlamentariker. Dessutom diskuterades bl.a. EU:s migrationspolitik, konflikten i Ukraina samt Sveriges, Finlands och Österrikes 20åriga medlemskap i EU. Om ni inte hade möjlighet att vara med kan ni titta på webbsändningen av både den 25:e och 26:e augusti 2015.


International Youth Day


Happy International Youth Day! Idag den 12 augusti  firas den internationella ungdomsdagen. Årets tema är “Youth Civic Engagement.” ‪#‎youthday‬


Europaforum Hässleholm 2015


Mellan 17 och 27 augusti anordnas Europaforum Hässleholm.  Här träffas politiker, allmänhet, opinionsbildare och sakkunniga för att diskutera aktuella frågor i samband med den Europeiska unionen. Forumets mål är att hjälpa fram en öppen debatt  samt att minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Under forumet diskuteras aktuella och viktiga frågor i samband med EU, t.ex.: Hur ska EU tackla konflikten mellan Ukraina och Ryssland? Hur ska Europeiska Unionen hantera flyktingströmmen över Medelhavet?


Följ och diskutera Europaforum Hässleholm i sociala medier:


#EUFHLM

https://twitter.com/EuropaforumHLM

http://facebook.com/eufhlm


Mer information hittar du här.


Erkännande av yrkeskvalifikationer


Om du vill jobba utomlands under en kortare tid eller etablera dig i ett annat land kan det vara nödvändigt att få dina examina eller yrkeskvalifikationer erkända. På Ditt Europas hemsida kan du läsa vilka regler som gäller för erkännandet av yrkeskvalifikationer och examina. Det finns bl.a. en databas över reglerade yrken där du ser vilka yrken som är reglerade i andra EU-länder.


Årets tv-drama:  Jordskott


Serien Jordskott  vann priset för årets tv-drama på Kristallengalan.  Serien, som  produceras av Filip Hammarström och  regisseras av Henrik Björn,   får både utvecklingsstöd och stöd till europeiska tv-programm från EU-programmet Kreativa Europa.


Jean-Claude Juncker om flyktingssituationen i EU


I en artikel på Aftonbladets debattsida uttalar sig EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om flyktingssituationen inom EU och vad som görs och behövs för att förbättra situationen.


Staket mot Serbien


I måndags började Ungern bygga ett staket som är 175 km långt och 4 meter högt mellan Serbien och Ungern. Staketet ska förhindra flyktingar att ta sig in i Ungern. Den ungerska regeringens beslut att bygga staketet möter stark kritik. Samtliga EU-parlamentariker ifrågasätter Ungerns EU-medlemskap. Å ena sidan är handlingen emot EU:s värderingar å andra sidan är detta svårt att förstå eftersom Ungern under årets tre första månader tog emot flest asylansökningar per invånare i hela EU. Läs mer här.


Greklands framtid i valutaunionen


Efter det att EU satt ett ultimatum har nu den grekiska regeringen skickat in sin slutgiltiga begäran på ett nytt krislån, som sträcker sig för tre år framöver.

I tisdags hölls ett eurotoppmöte där Greklands framtid diskuterades. Här ger man Grekland tills igår torsdag på sig att skicka in en trovärdig ansökan.  Grekland skickade dock in ansökan om ett nytt krislån redan dagen efter toppmötet.

Nu på söndag kommer alla EU-länders stats- och regeringschefer att träffas i Bryssel för att besluta om Grekland skall sparkas ur valutaunionen eller om de skall få vara kvar. För mer information hittar du här och här.


Handelsavtal mellan EU och Vietnam


EU är nu på väg att sluta ett frihandelsavtal med Vietnam. Genom avtalet kommer nästan alla tullavgifter på handeln med varor mellan EU och Vietnamn och vice versa att slopas. Dessutom kommer avtalet att omfatta följande områden: tjänster och investeringar samt offentliga upphandlingar av bland annat transport-, telekommunikations- och posttjänster.  Närmare information om frihandelsavtalet finns på EU-kommissionens hemsida.


Höjdpunkter från Almedalen


Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över 40 år och har utvecklats till Sveriges största politiska mötesplats. Alla har möjlighet att delta och debattera samhällsfrågor. Ifall du missade årets Almedalsvecka kan du nu se Europahusets höjdpunkterna i den här filmen. Alla av Europahusets seminarier finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida.


Fototävling


Fota en bild med miljövänligt tema och var med i EU-bookshop´s fototävling "capture the green"


För mer information  klicka  här.


Sara Stridsberg tilldelas EU:s litteraturpris 2015


Den svenska författaren Sara Stridsberg vann EU:s litteraturpris 2015 för sin bok "Beckomberga - ode till min familj".


För verket emottog Sara den fina utmärkelsen med motiveringen:

Sara Stridsberg har skapat en nästan mytisk roman om en hård verklighet, med fokus på Jackie och hennes far, Jimmie Darling - patient på den psykiatriska kliniken Beckomberga. Jackies ensamhet, kärlek och längtan skapar en värld som upplyst ur skuggorna; den verkliga, hårda världen finns där i lager av drömmar och fantasi, under och över.


Mer information om litteraturpriset samt de andra vinnande författarna finns på EU:s litteraturprisets hemsida.


Ekonomiskt stöd till flyktingverksamhet


EU-kommissionen kommer att betala 22,5 miljarder kronor till EU-länderna för deras migrationsarbete. Under hösten 2015 får myndigheter och frivilligorganisation möjlighet att ansöka om stöd för olika projekt kopplat till flyktingmottagande. Förvaltare av EU-stödet är migrationsverket. Sökande organisationer ska medfinansiera projekten med 25 procent för att ansökan skall kunna beviljas. Pengarna kan bland annat gå till aktiviteter för flyktingar, utbildningsinsatser, integration eller återvändande efter avslag på asylansökan. Läs mer här.


 


Språkdagen 2015


Europeiska språkdagen firas den 26 september varje år seden 2001. Målet är att uppmärksamma språkens betydelse samt att språkinlärning är viktigt, intressant och roligt. I år anordnas en fototävling med temat språk. De som vill delta i tävlingen ska ta en bild som symboliserar ett språk samt skriva en motivering till bilden med 10 till 100 ord på ett språk som talas i Europa med undantag för svenska och engelska. Texten ska även översättas till svenska eller engelska. Elever mellan årskurs 7 i grundskolan och årskurs 3 på gymnasiet kan delta i tävlingen. Bilden läggs upp på Instagram med #sprakdagen2015 eller kan skickas direkt som jpg-fil till englund@stockholm.goethe.org. Deadline för tävlingen är den 22 september 2015. Förstapris är ett presentkort på en språkresa utomlands! Mer information hittar du här.SumLAB2015


Arbetar du med EU-frågor? Ta chancen och delta i projektet som organiseras av SumLab, ett lär- och kunskapsnätverk för de som arbetar med EU-frågor. I september 2015 anordnar de ett möte i Cesena, Italy. I år ligger fokus på praktiskt lärande. Dessutom kommer deltagarna att ha möjlighet att utbyta erfarenheter samt träffa experter i EU-relaterade ämnen.  Läs mer här.


Luxemburgs ordförandeskap


För tolvte gången innehar Luxemburg ordförandeskapet i ministerrådet. Under ordförandeskapet kommer Luxemburg att fokusera på EU-medborgarna.


Dessa sju områden kommer att prioriteras:


• Att stimulera investeringar för att öka tillväxten och sysselsättningen

• Fördjupa EU: s sociala dimension

• Hantera migration, genom att kombinera frihet, rättvisa och säkerhet

• Att stimulera den inre marknaden genom att fokusera på dess digitala dimension

• Placera den europeiska konkurrenskraften i en global och öppen ram

• Främja en hållbar utveckling

• Stärka EU: s närvaro på den globala arenan


Fler nyheter om Luxemburgs ordförandeskap finns på eu2015lu.eu.


EU-budget 2016


Den 27 maj 2015 föreslog EU-kommissionen EU:s budget för 2016. Den totala budgeten omfattar 143,5 miljarder euro. Nästan halva budgeten är avsatt för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. 1,67 miljarder euro ska användas för att stötta kommissionens politiska prioriteringar såsom energiunionen och den digitala inre marknaden. 1,8 miljarder euro, 30 % mer än under 2015, är avsatta för programmet Erasmus+. Budgetutkastet kommer nu att skickas till både Europaparlamentet och medlemsländerna för godkännande. Detaljerad information kring EU-budgeten 2016 och dess användningsområden finns på EU-kommissionens hemsida.


En europeisk migrationsagenda


EU-kommissionen har nu presenterad de första punkterna i sin migrationsagenda. Där ges förslag hur 40 000 syriska och eritreanska flyktingarna som kommer till Italien och Grekland ska omplaceras och fördelas till övriga EU-medlemsländer. Förslaget grundar sig på artikel 78.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som säger att “om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.”


Omplaceringen skall ske enligt fyra kriterier såsom befolkningsstorlek, bruttonationalprodukten, arbetslöshetsnivån och det genomsnittliga antalet spontana asylansökningar och antalet vidarebosatta flyktingar per en miljon invånare under perioden 2010–2014. För Sverige skulle det innebära att ta emot 1369 flyktingar. På grund av olika undantag från EU:s migrationsregler omfattas inte Danmark, Irland och Storbritannien av fördelningsnyckeln. Mer information finns på Europaportalens hemsida.


Näthatet i Europa ökar drastiskt


Europarådets kommission mot rasism och intolerans skriver i sin senaste årsrapport att man ser en drastisk ökning av näthat i Europa där människor använder internet som ett forum för att sprida intolerans och rasism.

Här kan du läsa rapporten.


Är du en byggare av eko-system?


Är du en idéspridare, investerare, mentor, bloggare och vill hjälpa Startup Europe, vars syfte är att stärka företagsklimatet för webb- och ICT entreprenörer så att deras idéer och företag kan växa i Europa, med att bygga en bättre och mer tillgänglig miljö för start-ups i Europa? Kolla in på Startup Europes nya lanserade webbsida för europeiska tech startups  för att se vilka aktiviteter som tar plats i din hemstad eller i någon annan av Europas städer för att se om det finns någon nuvarande eller framtida aktivitet som du vill ansluta till.  För mer information hittar du här.


 

Luxemburg tar över ordförandeskapet


Den 1:a juli tar Luxemburg över  det roterande ordförandeskapet efter Lettland. Ordförandeskapet växlas varje halvår mellan de 28 medlemsländerna. Luxemburgs uppdrag är att medla olika lagförslag mellan EU-parlamentet och medlemsländerna. Ordförandeskapet är också en bra möjlighet för landet att visa upp sig för resten av EU. Luxemburg är det sista landet efter Italien och Lettland i det så kallade triosamarbetet. Detta innebär att tre medlemsländer i rad samarbetar om att sätta EU-agendan.   


I samband med ordförandeskapet har en EU-tävling lanserats. Tävlingen kommer att pågå under hela det luxemburgska ordförandeskapet. Varje dag ställs en fråga om ett tema med anknytning till EU. Första priset är en resa till Kap Verde- öarna.


Tävlingens hemsida hittar du här.


Snart slopas roamingavgifterna


EU:s medlemsländer har efter långa förhandlingar enats om att roamingavgifterna skall slopas. Under senare delen av 2017 kommer kostnaden för att använda sin mobiltelefon utomlands vara lika stor som kostnaden man har i hemlandet.

Det beslutades även att internetoperatörer inte ska få kunna blockera eller strypa vissa tjänster och innehåll på nätet, något man kallar i det framtagna paketet för nätneutralitet. Internettrafiken får dock lov att begränsas vid undantagsfall såsom vid en cyberattack.

Här kan du läsa mer om beslutet.


Sökes: svenska juristlingvister till EU:s ministerråd


Sugen på att arbeta med språkgranskning vid EU:s ministerråd? Snart kan du som utbildad jurist anmäla dig till det särskilda uttagningsprovet för juristlingvister som öppnar den 8 oktober. Bland dem som genomför provet kommer EU direktrekrytera svenska juristlingvister till ministerrådet.

Läs mer här om vad som krävs för att söka.

 


Karlbergselever till Strasbourg


Cirka 20 elever som går på Samhällsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet på Karlbergsgymnasiet/Åmål har vunnit i den årliga tävlingen Euroscola. Tävlingen går till så att man som skola har ett projekt som är kopplat till någon av EU:s många verksamheter. Vinsten är att med sin klass eller grupp få åka till Strasbourg i Frankrike och delta i en session i Europaparlamentet tillsammans med andra ungdomar från hela EU. Under en hektisk heldag kommer eleverna att få ”spela” parlamentariker och ta en fråga ifrån förslag till votering.

Bidraget som Karlbergsgymnasiet tävlade med handlar om EU:s strategi för hållbar utveckling och juryns motivering till vinsten lät så här:

”Klassen har med sitt projekt utgått från EU:s strategi för hållbar utveckling. Projektet riktar sig till yngre elever där de äldre eleverna fungerar som mentorer som genom föreläsningar kommer att beskriva EU och dess arbete i allmänhet och hållbar utveckling i synnerhet”.


Framtidsbygder  Dalsland  Årjäng Munkedal


Inför den nya programperioden 2014-2020 har det ny-gamla leaderområdet Dalsland Årjäng och Munkedal godkänts preliminärt av Jordbruksverket. Samtliga kommuner som tidigare ingått i Leader Dalsland Årjäng finns kvar, med tillökning av en ny kommun - Munkedal. Åtta kommuner ingår i det nya området som korsar både läns- och landskapsgränser. Området är geografiskt väl sammanhållet och homogent med tanke på sin landsbygds- och inlandskaraktär. Området präglas också av sina många sjöar och vattendrag, med Örekilsälven, Vänern och Dalslands kanal som starka varumärken.


Nya begrepp - vi arbetar framöver med Lokalt Ledd Utveckling (ersätter begreppet Leader), dock kallas området fortfarande för leaderområde och vår metod är leadermetoden. Den nya utvecklingsstrategin för Lokalt Ledd Utveckling fokuserar på områdets utmaningar, och vill bygga framtiden på de kvaliteter som finns här. Därför kallar man sig också för Framtidsbygder och visionen lyder:


Vår vision är framtidsbygder för alla - med väl utvecklad service, goda kommunikationer och ett livaktigt näringsliv som grund för inflyttning och hållbar tillväxt. Framtidsbygder är attraktiva bygder.


Den totala budgeten för den nya perioden uppgår till 35 miljoner, där kommunerna liksom tidigare står för en tredjedel. EU och svenska staten står tillsammans för övriga två tredjedelar. EU-delen kommer från flera fonder - landsbygdsfonden, regionalfonden och socialfonden. Det möjliggör för oss att bredda vår palett, t ex kommer vi att arbeta för ökad integration av nyanlända med hjälp av socialfonden. Regionalfonden möjliggör för oss att lägga ytterligare kraft på entrperenörskap, med särskilt fokus på unga.Landsbygdsfonden står fortsatt för den största delen av finansieringen, och här läggs kraft på förbättrad lokal service, goda kommunikationer, förnyelse av föreningslivet och annat inom ramen för landsbygdsutveckling.Landsspecifika rekommendationer 2015 och 2016


I mitten av maj 2015 antog EU-kommissionen landsspecifika ekonomiska rekommendationer för de närmaste två åren. Dessa ska uppmana länderna att genomföra nationella insatser som skapar jobb och stimulerar tillväxt. Rekommendationerna för 2015 riktar sig till 26 länder och omfattar prioriteringar såsom ökade investeringar, omfattande strukturreformer, en ansvarsfull finanspolitik samt en bättre sysselsättningspolitik och social trygghet. Kommissionens rekommendationer till Sverige berör bl.a. hushållens höga skuldsättning, bostadsmarknadens funktionssätt samt byggbranschen. Mer information hittar du på EU-kommissionens samt EU-kommissionens representation i Sveriges hemsidor.


Vinnare i EU:s skrivtävling utsedda


Vinnarna i EU:s skrivartävling ”Så lika, så olika, så europeiska” är nu utsedda. Det skickades in över 700 bidrag från alla 28 EU-medlemsländer. Svenska vinnaren är Ademir Zilic från Linköping med sitt bidrag ”Utvidgningen – hoppet om en bättre framtid”. Tillsammans med de andra nationella vinnarna belönas han med en tredagarsvistelse i Bryssel i slutet av maj 2015.


Europadagen i Åmål


Den 9 maj firades både Europadagen och Cykelns dag i Åmål. Vi har anordnat en cykel-tipspromenad i Örnasskogen med fyra ”europeiska” stationer. Vid varje station fanns information om ett europeiskt land samt dess cykelkultur. Deltagarna svarade på frågor om Nederländerna, Frankrike, Danmark och Italien. Vår volontär Laura skapade en legogubbe och Eiffeltornet som symboler för Danmark och Frankrike. Andreas Olsson, vinnare av tipspromenaden, har vunnit ett cykelpresentkort värt 5000 kronor. Under dagen har vi haft ett informationsbord och vi har berättat om Europadagens betydelse för våra besökare. Tack till alla som deltog!


Ny agenda för migration


Den 13 maj antog kommissionen en ny agenda för migration samt presenterade de viktigaste principerna och åtgärder ur denna för den pågående mandatperioden 2015-2020. Efter tragedin i medelhavet har Europeiska Unionen kommit fram till att det är nödvändig att utarbeta en ny agenda om migration. Den ambitiösa agendan omfattar en både kort- och långsikt strategi. Strategin innefattar fyra huvudområden: en stark gemensam asylpolitik, en intensifierad kamp mot människohandel och förebyggande av olaglig migration, en effektivare hantering av de yttre gränserna samt en ny politik för laglig migration. Läs mer här.


Uppdrag: Ungdomarnas Europa


Tillsammans med Europa Direkt Skaraborg, Europa Direkt Göteborgsregion och Europa Direkt Sjuhärad anordnar vi sedan 2011 en tävling för gymnasieelever i årskurs 1 från Västsverige med EU-relaterade ämnen. Detta år stod tävlingens tema i samband med Europaåret för utvecklingssamarbete. Syftet är bl. a. att skapa intresse för EU:s arbete och öka delaktigheten bland ungdomar. Årets tema var EU:s roll i det globala utvecklingsarbetet. Som en del av sitt tävlingsbidrag har eleverna formulerat fem tipps till EU:s makthavare om vilken roll EU ska ha i det globala utvecklingssamarbetet. Efteråt spelade eleverna in en film där de intervjuade en makthavare på lokal nivå om hur man arbetar lokalt med globalt utvecklingsarbete. Dessutom skulle eleverna ta tre bilder inspirerade av sina fem tips. Efter första urvalet gick åtta bidrag vidare till finalen. Finalen ägde rum den 8 maj i Göteborg. Finalisterna presenterade sina förslag, bilder och filmer. En jury bestående av Moa Boëthius Lind (Västra Götalandsregion),Ludvig Einarsson (Europa Direkt Hässleholm), Olle Ludvigsson (EU-parlamentariker), Camilla Winter (Kungsbacka kommun), valde ut de bästa tre bidragen. Förstapriset, som är en resa till Bryssel, gick till samhällsklassen 1C från Västerhöjdsgymnasiet i Skövde.


Europarum i Brålanda skola


Den 6 maj var vi i Brålanda skolan. Vi har besökt årskurs 5 och 6 och gav allmän information om den Europeiska Unionen bl.a. om EU:s symboler, EU:s grundare, fakta om EU, Europa och EU:s medlemsländer samt om EU:s institutioner. Efter presentationen ställde vi frågor om ämnet. Därefter spelade vi EU-relaterade spel såsom flaggmemory, EU-puzzel samt ett sällskapsspel som är en frågesport där eleverna reser genom Europa. Dessutom har ungdomarna haft möjlighet att lära känna olika europeiska språk. Då vi alla som har arrangerat evenemanget kommer från olika europeiska länder, har vi använt vårt modersmål och eleverna kunde gissa vilket språk vi talade. De har även praktiserat sin engelska med våra volontärer under lektionen samt har skrivit vykort på ett annat språk till sin familj eller sina kompisar.


Europaparlamentariker Marit Paulsen lämnar Europaparlamentet


Den 75-åriga Marit Paulsen meddelade på Folkpartiets riskmöte att hon lämnar Europaparlamentet. Detta är Paulsens tredje mandatperiod i Europaparlamentet. Under hennes arbete har hon engagerat sig inom ämnen mat, djur, jord- och skogsbruk. För närvarande ansvarar Paulsen för ett stort lagpaket om djurhälsa samt för ett veterinärmediciniskt paket. Hon hoppas på att genomföra arbetet innan årets slut men hon har lovat först att genomdriva lagpaketet om djurhälsan innan hon lämnar parlamentet. Paketet handlar bl.a. om användandet av antibiotika på djur. Paulsen lämnar parlamentet på grund av sitt hälsotillstånd. ”Felet, mina vänner, är en gammal kropp. Det är lite svårt att bo i den. Då är det dags för mig att lyssna på kroppen och återgå till det fria författarlivet utan någon dagordning” - sade Marit Paulsen.


Bristol är Europeisk miljöhuvudstad 2015


Varje år utser kommissionen en Europeisk miljöhuvudstad. Priset tilldelas till städer som är förebild när det gäller miljövänligt stadsliv och som kan inspirera andra städer. I år blev Bristol i England utsett som Europas miljöhuvudstad. Bristol imponerade juryn med sin investeringsplan för transport och energi. Bristol är även en effektiv stad med en växande grön ekonomi. Bristol har en utmärkt kommunikationsstrategi, visar engagemang och entusiasm som är nödvändiga för att vara en förebild för Europa. Läs mer om Bristol här.


EU-medel för marknadsintroduktion av produkter, processer och tjänster - Fast Track to Innovation (FTI)


Fast Track to Innovation är ett pilotinitiativ inom programmet Horisont 2020. Initiativet pågår under 2015 och 2016. Målet är att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller. Stora och små företag samt forskningsinstitutioner kan söka projektmedel. Minst tre av EU:s medlemsländer eller associerade stater måste delta i ett projekt som dock får ha högst fem deltagare. Ansökningsomgången är ständigt öppen och under 2015 kommer ansökningarna att utvärderas efter den 29 april, 1 september och 1 december. Horisont 2020 medfinansierar projekten upp till 70 %, högsta bidrag för ett projekt är 3 000 000 euro. Idéer inom alla områden som relateras till Horisont 2020s samhälleliga utmaningar eller till något av teknikområdena inom prioriteringen ”Industriellt ledarskap” kan få stöd. Mer information hittas på Bussines Region Göteborgs hemsida.


Rollspel om handelsavtalet mellan EU och USA


I mitten på april genomfördes tävlingen ”Model EU” som organiserades av Europa Direkt Jönköpings län och Europa Direkt Halland. Ämnet för rollspelet var TTIP - handelsavtalet mellan EU och USA. Två gymnasieskolor från Jönköpings län och en från Halland deltog i tävlingen och lärde sig mer om Europaparlamentets beslutsfattning och dess arbete. Varje klass blev tilldelat ett EU-medlemsland, nämligen Italien, Storbritannien och Tyskland. Därefter delades varje medlemsland in i olika partigrupper. Under rollspelet diskuterade eleverna frågeställnigen i sin partigrupp och kom överens om vad som skulle sägas och hur man skulle rösta i plenum. Under plenumsdiskussionen höll partigrupperna anföranden om hur man skulle rösta och varför. En jury som bestod av Ludvig Einarsson från Europa Direkt Hässleholm, Kristin Günther från Europa Direkt Fyrbodal och Nikolaos Tsiamis från EU-kommissionens representation i Sverige följde hela rollspelet och valde ut Italien som vinnare. Första priset var 10.000 Kr till klasskassan.


Vad har jag för nytta av EU?


Den 20 april var vi på Ljungsile folkhögskola. Dagen börjades med en allmän föreläsning om EU där vi berättade om Europa Direkts arbete samt EU:s etablering, symboler, historia och dess institutioner. Föreläsningens huvudämne var: ”Vad har jag för nytta av EU”. Kristin pratade bl.a. om fördelarna med EU-medborgerskapet, olika rättigheter i EU t. ex att flytta, bo, arbeta och studera i andra EU-länder, samt om ERASMUS+ programmet. Under eftermiddagen berättade Kristin om Europeisk volontärtjänst och Laura om sina erfarenheter som volontär.


EU-medborgare allt mer välutbildade


Minst 40 % av alla EU-medborgare som är mellan 30-34 år ska ha en högskoleutbildning. Det är ett av EU:s 2020-mål. Sedan 2002 har andelen högskoleutbildade inom EU:s medlemsländer ökat med över 60 %. Kvinnorna har redan uppfyllt målet i EU-2020 strategin. Utom i Tyskland är kvinnorna mer välutbildade än män. Högst andel högskoleutbildade i åldersgruppen 30-34 år har Litauen minst har Italien.


Att minska andelen av ungdomar som slutar skolan utan utbildning är ett annat mål i Europa-2020 strategin. Kroatien och Slovenien är bäst på att undvika tidiga skolavhopp. Spanien och Malta har flest tidiga avhoppare. I alla EU-länder är det vanligare att fler män än kvinnor hoppar av i förtid, ett undantag är Bulgarien.  Läs  mer  på  europaportalen.se


Eurostars


Eurostars-programmet vänder sig till små och medelstora företag med egen forsking. Programmet ger stöd till marknadsnära projekt inom forskning och utveckling (FoU), där minst två länder deltar. Målet är att introducera en produkt eller tjänst på marknaden som ska utvecklas med hjälp av innovativ teknik. Marknadsintroduktion ska ske två år efter projektets slut. Nästa ansökningsdeadline är den 5 september 2015.


Mer information finns på Eurostars och Vinnovas hemsidor.


”Min lilla syster” nominerad i Young Audience Award


Årets tre nominerade filmer i Young Audience Award är ”Min lilla syster” från Sverige och Tyskland, ”Den osynliga pojken” från Italien samt ”Du är också ful” från Irland. Priset delas ut av European Film Academy. ”Min lilla syster” är Sanna Lenkens första långfilm. Historian handlar om Stella, som är på väg in i tonåren och jämför sig med sin perfekta storasyster Katja. Stella upptäcker en dag att Katja har en ätstörning, som förändrar allt i hennes och i hennes familjs liv. Filmens svenska biopremiär är i höst. Här kan du titta på alla filmers trailers.


Regeringens prioritering för EU arbete 2015


Regeringen har fem övergripande prioriteringar för EU-arbetet under 2015. Fortsatt fokus ligger på att genomföra nya åtgärder för att skapa mer jobb och hållbar tillväxt samt ordning och reda på arbetsmarknaden. En annan prioritering är att leda en framåtsyftande ambitiös miljö-, energi- och klimatpolitik. En viktig prioritering är även att skapa ett globalt engagemang och ett säkrare grannskap. Då det finns osäkerhet och konflikter runtom i världen ska EU och Sverige säkerställa demokrati, mänskliga rättigheter och förverkliga rättsstatlighet. Dessutom står jämställdhet i centrum för regeringens EU-arbete under 2015. Jämställdheten mellan kvinnor och män behövs öka inom hela EU. Läs mer på Regeringskansliets hemsida.


Resebidrag från Europeiska kulturstiftelsen


Europeiska kulturstiftelsen supportar konstnärer eller kulturarbetare som kommer från ett EU-/EFTA-land eller något av EU:s grannländer. Projekt som kan få stöd från kulturstiftelsen ska bidra till att stärka människor genom konst och kultur, koppla samman kulturpolitik och praktisk erfarenhet samt utbyta kunskap. Kulturstiftelsen stöder alla former av konst och kultur (musik, bildkonst, teater, dans, film, dokumentärfilm, multimedia, foto, design, mode och kapacitetsuppbyggnad inom kultur). Ansökan till programmet sker löpande. Åldersgränsen är 35 år. Mer information hittar du här.


Erasmus+ Online Linguistic Support


Erasmus+ Online Linguistic Support ger chansen till ungdomar som deltar i Erasmus+ att lära sig det språk som de använder under sina studier eller sin volontärtjänst utomlands. Ungdomarna kan delta i en onlinespråkkurs för att förbättra deras språkförmåga. Just nu är Erasmus+ Online Linguistic Support tillgänglig på engelska, franska, italienska, nederlandska, spanska och tyska. Mer information hittar du här.


Åmålsmässan


Den 28-29 mars deltog vi som utställare på Åmålsmässan. 76 företag och organisationer var på plats i tennishallen i Åmål för att presentera sina verksamheter. Vi delade ut broschyrer med allmän information om EU, målar- och sagoböcker för barn, information om vår verksamhet samt besökarna har haft möjliget att testa sina EU-kunskaper och vinna två biobiljetter genom att delta i vår frågesport.


Asylansökningar i EU ökar


Antalet asylsökningar i EU-länderna har ökat med 44%. Tyskland och Sverige har första och andraplats att ta emot ansökningar. I hela Europeiska unionen lämnades över 625000 asylansökningar in under året 2014. Personer från Syrien, Afghanistan och Kosovo skickade in flest ansökningar.

Mer information hittar du på Europaportalens hemsida.


Föreläsning på Ljungskile folkhögskola


Den 19 mars har Anna  och Laura  varit på Ljungskile folkhögskola. Framtida fritidsledare har fått allmän information om EU:s historia, dess institutioner samt möjligheter att delta i Erasmus+ programmet. De visade stort intresse för programmet då de inte bara kan delta i seminarier eller studiebesök själva men även kan erbjuda sina ungdomar att åka på ungdomsutbyten i framtiden.


Ny chef på EU-kommissionens representation i Sverige.


Från och med 1 mars 2015 är Katarina Areskoug ny chef för EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Hon har närapå 25 års erfarenhet av EU, internationella frågor och ledarskap. Senast var hon statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt för utrikes frågor och EU-frågor.

Mer information hittar du här.


Fototävling


Europaparlamentet anordnar en fototävling inspirerad av Europaåret för Utvecklingssamarbete 2015. Varje månad till och med september har du möjlighet att skicka in ett foto med anknytning till månadens tema för tävlingen. Februari månads ämne var ”Utbildning”, där Hirsto Rusev från Bulgarien tog bästa bilden. Han kallar sitt foto för "Kunskapstörst under asylförhållanden". Ämnet för mars månad är "Kvinnor och flickor”. Förstapriset är att vara gästfotograf i Strasbourg. I fall du vill veta mer eller delta i tävlingen följ alla nyheter på Utvecklingsårets hemsida.


Möte med Ungdomspanelen


Den 11 mars träffade vi vår ungdomspanel för att prata om olika möjligheter att åka ut som EVS-volontär samt vad det innebär att vara frivilliga. Ungdomarna intresserar sig för olika projekt i till exempel Italien, Spanien och Österrike. Vår volontär Laura berättade även om sina erfarenheter som volontär och Erasmusstudent.


Framtidsdag i Uddevalla


Den 12 mars har Uddevalla Gymnasieskola anordnat en Framtidsdag för deras elever. Alla inbjudna har informerat om olika alternativ och möjligheter efter gymnasiestudier. Under dagen har eleverna haft möjlighet att besöka en utbildningsmässa samt att delta i olika seminarier. Kristin och Laura höll i fyra seminariepass. De började med att informera om vad Europa Direkt-kontorets arbete innebär. Därefter berättade de om olika möjligheter att studera, praktisera och volontärjobba utomlands. Dessutom pratade Laura om sina tidigare erfarenheter och upplevelser som volontär och Erasmusstudent.


Klimatdag på Brogårdsgymnasiet


El- och energiprogrammet på Brogårdsgymnasiet i Kristinahamn deltar i ett Erasmus+ partnerskap projekt. Temat för samarbetet handlar om hur deltagare i projektet kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. På grund av detta arrangerades en klimatdag den 6 februari. Under dagen fick elever ta del av olika föreläsningar. Max Hansson från Karlstads universitet berättade om bakgrunden till växthuseffekten. Därefter har föreläsare från olika nivåer kommun, regering och EU redovisat åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser på kortare och längre sikt. Staffan Gunnarsson från Kristinehams kommun, Stina Bergström från Miljöpartiet, och Kristin Günther från Europa Direkt Fyrbodal. Efter en klimatneutral lunch berättade Görel Jernberg och Kristian Jepsson från Kristinehams kommun bl.a. om miljö- och hälsoproblem med den ökade köttkonsumtionen, vilka regler som gäller vid kommunal upphandling av mat, etc. Dagen slutade med en dis- kussion mellan de sex föreläsarna, som leddes av Anders Andersson, lärare på Brogårdsgymnasiet.


Karlbergs internationella temadag


Den 29 januari genomfördes en internationell temadag på Karlbergsgymnasiet i Åmål. Alla gymnasiets elever fick ta del av olika föreläsningar, workshops och ytterligare aktiviteter som kretsar kring internationellt arbete, kulturmöten och mänskliga rättigheter. Dagen startade med en paneldiskussion om det fria ordet, som leddes av Christian Bruce, lärare på Karlbergsgymnasiet. Stefan Borg, utrikeskorrespondent från TV4, Richard W. LaRoche från USA:s ambassad och Frida Svensson från Svenska Dagbladet föreläste under dagen. Workshops genomfördes av volontärer från AFS interkulturell utbildning.


Litauen inför Euron


 

Som 19:e EU-medlem införde Litauen euron som officiell valuta den 1 januari 2015. Litauen är därmed det sjunde av de tio länderna som gick med i EU den 1 maj 2004 att införa euron.

 


Svenska ESF-rådet Västsverige


 

Socialfondsprogrammet blev godkänt i början av december och under februarimånad förväntas de första utlysningarna för Västsverige publiceras på ESF:s hemsida. Beslut om stöd kommer då att fattas i juni och projekten kan starta tidigast i september 2015. Nästa utlysningsomgång är planerad till juni 2015.

 

Utlysningarna kommer att göras inom programområde (PO) 1 kompetensförsörning och programområde 2 ökat arbetskraftsutbud. Inom PO 1 prioriteras bl.a. kompetensutveckling för små- och medelstora företag samt inom hälsoteknik. PO 2 lägger bl.a. fokus på projekt som underlätter etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända män och kvinnor samt transnationella projekt för unga.


Lettland tar över som ordförandeland i Europeiska unionens råd


Den 1 januari tog Lettland över ordförandeskapet i ministerrådet. Under ett halvår kommer de bl.a. att sköta förhandlingarna när ministerrådet behöver förhandla med Europaparlamentet om kommande EU-lagstiftning. Mer information om kommande aktiviteter samt Lettlands prioriteringar under de kommande månaderna hittar du på denna hemsida.


EU-kommissionens arbetsprogram 2015


Den 16 december presenterade EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans det nya arbetsprogrammet för 2015. Programmet återspeglar kommissionens förstärkta engagemang för bättre lagstiftning, som syftar till att minska byråkratin och undanröja regelbörder och skapa förutsättningar som främjar investeringar. På EU-kommissionens hemsida kan du läsa mer om det nya arbetsprogrammet.


Europeiska ombudsmannen


Emily O'Reilly har nu blivit omvald till Europeisk ombudsman i ytterligare fem år. Utav 678 Europaparlamentariker som deltog i omröstningen den 16 december 2014 röstade 569 ledamöter för Emily O'Reilly. Ombudsmannen uppgift är att utreda klagomål mot EU:s institutioner och organ. Du som privatperson kan t.ex. vända dig till ombudsmannen för att klaga på eventuella administrativa missförhållanden som sedan utreds av denne.

"Min ambition är att stödja EU:s institutioner att bli mer effektiva, öppna och ansvarstagande genom att strategiskt öka synligheten och effekten av Europeiska ombudsmannens arbete." - Emily O'Reilly den 30 juni 2014

Europeiska ombudsmannens hemsida kan du läsa mer om dennes uppgifter.


Europeiska socialfonden

 

Den 3:e december 2014 godkände EU-kommissionen Socialfondsprogrammet för 2014-2020. På ESF:s hemsida kan du nu ta del av de olika programdokument. De första utlysningarna förväntas starta under januari - mars 2015.


Europarum i Edsleskog


Den 10 december besökte vi Edsleskogs friskola för att göra olika lekar med EU-anknytning. Eleverna träffade våra volontärer Ves och Daka och fick lyssna på hur det låter när man pratar serbiska och bulgariska. Dessutom spelade eleverna flaggmemory, ritade vykort och skrev på olika språk samt spelade vårt nya spel "En resa genom Europa". Under resans gång svarade de på olika frågor som har en anknytning till EU och Europa och lärde sig mer om de olika länderna.


Arbetstidsdirektiv - gör din röst hörd!

 

EU-kommissionen har nu inlett en omfattande översyn av arbetstidsdirektivet. Det ska undersökas vilka ändringar som skulle behövas för att skapa de arbetstidsregler som bäst uppfyller behoven hos både arbetstagare och företag, offentlig sektor samt konsumenter i hela EU. Det nuvarande direktivet fastställer gemensamma minimikrav för arbetstagare i alla EU-länder. Det finns bl.a. regler kring rast under arbetstid, dygns- och veckovila samt en årlig betald semester för arbetstagare.

Fram till den 15 mars 2015 har du möjlighet att tycka till om arbetstidsdirektivet inom ramen för EU-kommissionens offentliga samråd. Mer information om direktivet hittar du på EU-kommissionens hemsida.

 


European Christmas Tree Decoration Exchange


I år deltar vi återigen i projektet "European Christmas Tree Decoration Exchange" där vi tillverkar julgransdekorationer som vi skickar till skolor i bl.a. Spanien, Portugal, Irland, Bulgarien och Frankrike. Tillsammans med vår ungdomspanel och våra EVS-volontärer har vi nu tillverkat dekorationerna som ska skickas iväg.


Den nya EU-kommissionen


Den 1 november började den nya EU-kommissionen sitt arbete. På kommissionens hemsida kan du läsa allt om de nya kommissionärerna samt de prioriteringarna de kommer att jobba med framöver.


Den nya Europeiska kommissionen i siffror


Är du intresserad av hur den nya Europeiska kommissionen ser ut i siffror? Här får du den informationen.


Månadens Europa Direkt kontor


Månadens Europa Direkt kontor är Europa Direkt Sydöstra Skåne. Det är Patrick Lejon och Mattias Andersson som jobbar på kontoret i Sjöbo. I EU-kommissionens intervju kan du läsa om vad de jobbar med i sitt område.


Denis Mukwege 2014 års vinnare av Sacharovpriset

 

Denis Mukwege tilldelas Sacharovpriset för tankefrihet 2014, enligt ett beslut av parlamentets talman och ledarna för de politiska grupperna. Den 26 november bjuds Denis Mukwege in till Strasbourg för att ta emot priset under parlamentets session.

Här kan ni läsa mer om årets pristagare.


Young Europe - Rethinking democracy


Den 27 september - 1 oktober åkte Amanda, Julia, Mira och Viktor från vår ungdomspanel på ungdomsutbytet "Young Europe - Rethinking democracy". Sammanlagt deltog det 168 ungdomar och ledare från alla 28 EU-länder. Utbytet började i Berlin och förde oss vidare till Wien och Prag.

Under varje tågresa deltog ungdomarna i olika workshops om demokrati. Dessutom fanns det tid för att lära sig lite mer om andra kulturer och språk.

I Wien och Prag gick deltagarna på skattjakt för att lära sig mer om demokrati och fick samtidigt lära känna städerna lite bättre. I Prag var vi bl.a. utanför tyska ambassaden och träffade en familj från f.d. östra Tyskland som sökte asyl vid västtyska ambassaden i Prag i slutet av september 1989. De berättade vad som hände när de fick asyl samt hur det kändes att vara tillbaka vid ambassaden 25 år senare.


Inspirationsdag i Vara


EURES/Arbetsförmedlingen arrangerade den 7 oktober en inspirationsdag för arbetssökande som var intresserade av möjligheterna till arbete eller andra aktiviteter utomlands. Europa Direkt Fyrbodal medverkade med en monter samt höll ett informationspass om ungas möjligheter till praktik, studier, arbete och volontärtjänst ut i Europa. Dagen var väldigt lyckad med många intresserade och motiverade besökare.


Europa för medborgarna


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till ett kontaktseminarium i Tallinn, Estland den 20-21 november 2014.

Seminariet handlar bl.a. om att knyta kontakter för framtida samarbete och projektpartnerskap inom programmet Europa för medborgarna.

Mer information om seminariet samt hur du ansöker för att delta finns på MUCF:s hemsida.


Cecilia Malmström ansvarar för handelsfrågor


Under en presskonferens den 10 september presenterade Jean-Claude Juncker de nya kommissionärerna med tillhörande portföljer. Den svenska kommissionären Ceclia Malmström kommer att ansvara för handelsfrågor. Från den 29 september följer nu utfrågningar i Europaparlamentet, där varje nominerad kommissionär ska frågas ut av parlamentets utskott. Efter utfrågningen ska Europaparlamentet godkänna den nya kommissionen som förväntas att påbörja sitt arbete den 1 november 2014. Mer information hittar du här.


Junckers agenda


Jean-Claude Juncker har lagt fram olika prioriteringar för sin mandattid som EU-kommissionens ordförande. Han vill stärka EU:s konkurrenskraft och stimulera investeringar som skapar arbetstillfällen. Dessutom vill han bl.a. jobba för en sammankopplad digital inre marknad, en motståndskraftig energiunion, en framåtblickande klimatpolitik samt en mer rättvis ekonomisk och monetär union. Även migrationspolitiken är ett av de prioriterade

områdena. Hela Junckers agenda hittar här.


Jean-Claude Juncker är EU-kommissionens nya ordförande


422 av parlamentets 751 ledamöter röstade ja till Juncker som därmed blir EU-kommissionens nya ordförande. Den 1 november 2014 tar han officiellt över José Manuel Barrosos post. Jean-Claude Juncker var huvudkandidat för det partiet som fick flest röster i Europaparlamentsvalet i maj 2014. I slutet av juni föreslog Europeiska Rådet honom som ny ordförande. I Europaparlamentets omröstning krävdes sedan bara minst 376 röster. Det är första gången som Europaparlamentet aktivt väljer EU-kommissionens ordförande, tidigare fick de bara godkänna kandidaterna.

Junckers uppgift är nu att inhämta förslag från EU-ländernas regeringar angående deras nationella kommissionärskandidater för att sedan sammanställa den nya EU-kommissionen. Innan den kan börja sitt arbete måste den godkännas av Europaparlamentet.


Litauen inför euro


Som 19:e EU-medlem inför Litauen euron som officiell valuta den 1 januari 2015. Både ministerrådet och  Europaparlamentet har gett sina klartecken för införandet av euron i Litauen. Litauen har sedan 2006 arbetat intensivt med att uppfylla alla krav som t.ex. låg inflation, stabil valutakurs och ett lågt budgetunderskott. Litauen är därmed det sjunde av de 10 länderna som gick med i EU 1 maj 2004 att införa euron.


Albanien är EU:s senaste kandidatland


I juni 2014 godkände Europeiska rådet att Albanien fick status som kandidatland. Att ett land blir kandidatland betyder dock inte automatiskt att förhandlingar om EU-medlemskap startar. Att påbörja medlemskapsförhandingar är ett separat steg i den serie av händelser som kan leda fram till ett fullt EU-medlemskap. Först måste Albanien arbeta vidare med politiska, ekonomiska och administrativa reformer.


Söker du praktik inom EU?


EU-institutionerna erbjuder praktikplatser för studerande och högskoleutbildade. Under praktiken får du en unik inblick i institutionernas arbete och EU:s allmänna verksamhet. Det finns kortare eller längre praktik på flera olika orter. Här hittar du information om ansökningar och deadlines.


Kortavgifter inom EU


Sommaren är här och många åker på solsemester utomlands. På Konsument Europas hemsida hittar du information om vad som gäller för kontantuttag och kortavgifter inom EU, Norge och Island.


Fler positiva till EU!


Enligt Statistiska centralbyråns undersökning tycker 48 procent av svenskarna att EU-medlemskapet är bra, medan 22 procent är emot. 30 procent saknar uppfattning. I fjol var det 45 procent som var för EU-medlemskapet. Här hittar du hela resultatet av undersökningen.


Sommaravslutning med ungdomspanelen


Den 9 juni träffade vi vår ungdomspanel samt våra EVS-volontärer en sista gång före sommaren. Vi pratade om EU-valet, deras tankar kring resultatet i Sverige och hela EU samt lite tankar inför riksdagsvalet till hösten. Vi körde även en tipspromenad med frågor kring EU, pratade om kommande ungdomsutbyten samt spelade kubb. Nästa ungdomspanelsmöte kommer vi att ha i början av läsåret 2014/2015.


Månades Europa-Direkt-kontor


Junimånads Europa-Direkt-kontor är våra kollegor från ED Mälardalen. Här kan du läsa mer om dem och deras arbete.


Rösterna är räknade


valmyndighetens hemsida hittar du det slutgiltiga valresultatet från EU-valet för Sverige. Det var 51,07% som gjorde sina röster hörda vilket är drygt 5% mer än vid förra valet. På Europaparlamentets hemsida kan du även se valresultatet för hela EU.


Europaparlamentsval 2014


Valmyndigheten har gjort en preliminär mandatfördelning och nu räknar Länsstyrelserna en andra gång innan det slutgiltiga resultatet är klart i slutet av veckan.

Här kan du se valresultatet samt hur de olika län har röstat.


Paneldiskussion på Europadagen


På Europadagen den 9 maj anordnade Europa Direkt Fyrbodal en paneldiskussion på Cafe XO. Moderator var Ingemar Tigerberg, redaktör på Camino magasin. Han har stort intresse för EU-frågor med särskild inriktning på EU:s potential att hitta lösningar för miljöproblem. Det var både lokala politiker samt kandidater till

Europaparlamentet som deltog i diskussionen, totalt sju stycken partier var representerade, S, Fp, Kd, C, Mp, M och V. De teman som framför allt diskuterades var miljö, jämställdhet och frihandelsavtal mellan EU och USA.


Grekland är ny ordförande land i EU


Den 1 januari 2014 har Grekland tagit över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Arbetet Grekland kommer att göra har följande mål:


    Att öka tillväxt, sysselsättning och sammanhållning.

    Att integrera euroområdet och säkra eurons stabilitet.

    Att främja rörlighets- och migrationspolitik för att bidra till ökad tillväxt.

    Att omformulera och ge EU:s havspolitik en ny start.


Dessutom vill man fokusera på att skapa arbetstillfällen och tillväxt för att hjälpa EU:s ekonomier att ta sig ur recessionen.


Mer information om Greklands orförandeskap hittar du här eller på den officiella webbplatsen.


Användning av mobiltelefoner under flygresan


Den 9 december har Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) uppdaterat sina riktlinjer om användningen av bärbar elektronisk utrustning ombord, bl.a. smarttelefoner. Byrån bekräftar att utrustning av den här typen kan användas i "flight mode" under hela resan utan att flygsäkerheten äventyras. Hela pressmeddelandet kan du läsa här.


Tänk först. Klicka sedan. Europeiska informationssäkerhetsmånaden har startat!


Den Europeiska Informationssäkerhetsmånaden är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten om informationssäkerhet hemmet och på arbetsplatsen. Ta del av kampanjen på DinSäkerhet.se.


State-of-the-Union-tal


Den 11 september höll kommissionens ordförande José Manuel Barrosos tal till Europaparlamentet om tillståndet i unionen.

Här kan du lyssna på hans tal.


Stödet för EU minskar


Stödet för EU minskar i Sverige och i de flesta andra EU-länder. Drygt 4 av 10 svenskar är för EU-medlemskapet. Den ekonomiska krisen gör att många tappar förtroendet för EU.

Läs mer.   


Kroatien ny medlem i EU


Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlem i EU efter ungefär ett decennium av förhandlingar och politiskt arbete.

Läs mer.


Riksdagen kritiserar EU-regler om snus


EU-kommissionens förslag till nya regler för tobaksprodukter gäller även snus, men riksdagen menar att regleringen av snus är en nationell angelägenhet för Sverige.

Läs mer.


Rekordhög arbetslöshet i EU


Med drygt 26 miljoner arbetslösa i februari slås nya dystra rekord. På Cypern  har arbetslösheten ökat med över 37 procent under det senaste året.

Läs mer.


Litauen är ordförande land i EU


Sedan 1 juli 2013 innehar Litauen ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det är första gången ett land från Baltikum är ordförande i EU. Prioriterade områden under ordförandeskapet kommer att vara ekonomisk stabilitet, tillväxt och jobb, energifrågor samt frihandelsavtalet med EU:s strategiska partners USA, Kanada och Japan. För mer information klicka här eller här.


Att gå ur EU


Ett medlemsland kan frivilligt besluta att gå ut ur EU. Medlemslandet ska då ingå ett avtal om utträde med EU. Om det efter två år inte finns något avtal upphör ändå landets medlemskap i EU.

Läs mer.


Sveriges EU-avgift avgörs av landets inkomster


Sverige betalar cirka 30 miljarder kronor om året till EU:s budget och får tillbaka drygt 10-15 miljarder. Eftersom EU-avgiften är högre än återflödet får Sverige rabatt på avgiften.

Läs mer.


Sverige sämst pressfrihet i Norden


Pressfriheten i Finland är markant större än i Sverige, enligt Reportrar utan gränser. Minst pressfrihet i EU har Bulgarien, Grekland och Italien.

Läs mer.


EU and I


European University institute har skapat en ny hemsida inför Europaparlamentsvalet 2014. Den går ut på att besvara 30 stycken påståenden som t.ex. ”Statliga utgifter bör minskas för att möjliggöra skattesänkningar” genom fem olika svarsalternativ från ”håller med fullständigt” till ”håller inte alls med”. I slutet får du en partimatchning och kan se vilket/vilka parti(er) som har en liknande åsikt som dig. Hemsidan finns på alla medlemsländers språk.


Fokus Europa


I det senaste numret av Fokus Europa kan du läsa om bl.a. EU:s konsumentskydd.

Kontakt


Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

Sidan är senast uppdaterad 2019-04-17 kl. 11:55