The rights to be different


Ungdomsutbytet ”The rights to be different”

Mellan den 6 och 13 april anordnade Åmåls Kommun tillsammans med vår ungdomspanel ungdomsutbytet “The rights to be different”. Deltagarna var från Polen, Malta, Italien, Turkiet och Sverige. I början av veckan låg fokus på att deltagarna skulle lära känna varandra samt allmän EU-information. Från varje land hade ungdomarna gjort en presentation om ”hur det är att vara annorlunda i ert land” och vi fick se teater, sång, film och känslosamma berättelser.

Under onsdagen fick vi besök av organisationen Youth Embassy från Uddevalla, de tog upp ämnen som könsroller, heder, främlingsfientlighet med mera, detta skapade en bra diskussion mellan våra deltagare som hade olika åsikter kring ämnet. Vi fick under torsdagen besök av Daniel Larsson som tillsammans med deltagarna sprayade graffiti på sju stycken väggar som vi förberett. De fick tillsammans komma överens om vad de skulle skapa och resultatet vart helt otroligt. Både deltagarna och Daniel var väldigt nöjda med dagen och många fick blodad tand till att i framtiden skapa konst på detta sätt. Manifestationen för ”allas lika värde” hölls under fredagen, ca 150 personer deltog i tåget som marscherade genom Åmål. Vid kulturhuset höll Kommunalrådet Michael Karlsson tal, ungdomarnas graffiti visades upp för allmänheten, inbjudna organisationer hade bokbord och ungdomarna delade ut muffins. På kvällen hade varje land förberett mat och godis från deras hemland som de bjöd de andra deltagarna på. Svensk saltlakrits var inte populärt!

Utbytet har fått positiv feedback från deltagarna som alla känt att de lärt sig något samt funnit vänner för livet.


                 • The Rights to be Different 2014

Kontakt


Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

Sidan är senast uppdaterad 2019-04-17 kl. 11:55