Europe Calling

  • EUROPE CALLING 2012

Sammanlagt 40 ungdomar från Italien och Sverige träffades under en vecka för att diskutera om vår påverkan på miljön och de möjligheter som erbjuds av alternativa energikällor.


Kontakt


Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

Sidan är senast uppdaterad 2019-04-17 kl. 11:55