Boka en aktivitet

Boka en aktivitet

Vi erbjuder följande aktiviteter :


  • Europarum
  • Vi besöker låg- och mellanstadieskolor i Fyrbodal för att anordna olika lekar med Europaanknytning. Vi genomför t.ex. flaggmemory, flaggbingo och eleverna har möjlighet att rita vykort och skriva en text på olika språk.


  • Föreläsning
  • Grund-, gymnasie- och folkhögskolor kan boka en föreläsning med oss där vi berättar allmänt om EU samt vilka möjligheter EU erbjuder för ungdomar att jobba, praktisera, studera eller göra volontärtjänst utomlands.
  • Debatter
  • Vi anordnar debatter med EU-anknytning för elever på gymnasie- och folkhögskolor runtom i vårt upptagninsområde. Vi vill genom dessa debatter skapa en nyfikenhet hos ungdomarna för EU och Europa. Debatterna kommer att ge ungdomarna en möjlighet att utveckla deras förmåga att prata inför andra men också ge dem en chans att lära sig att uttrycka sina åsikter och tankar.

Dessutom åker vi på olika mässor, är med på forskarfredagen och arrangerar aktiviteter och föreläsningar för allmänheten.Vill du boka oss för en aktivitet eller gå med i vår ungdomspanel ring 0532 - 170 20 eller mejla till europadirekt@amal.se.

Kontakt


Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

Sidan är senast uppdaterad 2019-04-17 kl. 11:55