Fråga om EU

 

 

Fråga Europa Direkt Fyrbodal

Europa Direkt Fyrbodal riktar sig både till allmänheten och till

särskilda målgrupper som lärare, bibliotekarier, ungdomar och företagare. Det finns över 500 Europa Direkt-informationskontor runtom i EU, varav 20 i Sverige. Europa Direkts främsta uppgift är att sprida information om EU till allmänheten och att svara på frågor om EU. Nätverket skall även arbeta för att främja den lokala debatten om EU och anordna evenemang.

 

 

Fråga oss

 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2019-03-14 kl. 19:00